Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for mei, 2017

De Engelse acteur Stephen Fry dreigt in Ierland vervolgd te worden voor blasfemie. Hij heeft in 2015 God een ‘egoïstische maniak’ genoemd en hem van pure kwaadaardigheid beticht. (Bron: Volkskrant)


Ik heb dit soort kwalificaties ook wel gebruikt. Toen ik vijf was werd mijn vader ongeneeslijk ziek: hij heeft ‘K’ werd er gefluisterd. Het was per slot de tijd van het zwijgen, kort na de oorlog. ‘Je moet maar braaf bidden tot God, dan komt het vast wel goed.’ Twee jaar dagelijks gedaan en toen ging vader dood. Ik was zeven. Mijn broer(tje) twee. Nu, 59 jaar later, mis ik mijn vader nog dagelijks. De pijn is verdwenen, maar makkelijk oproepbaar. Het schrijven van dit betoog is meer dan voldoende daarvoor.

Menigmaal heb ik woedende verwijten aan het Opperwezen geuit. Dat ik hem een dief vond, een misdadiger en dat, mocht hij toch bestaan én mocht mij het Koninkrijk der Hemelen deelachtig worden, ik hem aan zijn stropdas over zijn managersbureau zou sleuren. Wat ik daarna zou doen schrijf ik niet op, dan zou deze iSay nodeloos kwetsend worden en dat zou geen stijl zijn.

Dezelfde mensen die mij op het hart hadden gedrukt braaf te bidden, reageerden op mijn woede, dat je God niet moest zien als iemand, maar als… en dan kwamen de meest warrige verhalen. Over de geest van God, zijn Evangelie en dat het allemaal over liefde ging. Mooie liefde, die mij mijn vader ontnam. God zien als de almachtige heerser over leven en dood en tegelijkertijd hem niet verantwoordelijk mogen houden; zijn wegen ondoorgrondelijk noemen en ga zo voort. Allemaal bewijzen voor mijn overtuiging dat de God zoals beleden door de christelijke kerken, maar ook door alle andere religies, of ze hem nu Jahwe of Allah noemen, niet bestaat. Het geloof in een almachtig opperwezen is slechts een uiting van (de bezwering van) hun doodsangst. Het leven na de dood een doekje voor het bloeden; de dominee die mijn moeder condoleerde met de woorden “Je moet maar zo denken Annie, hij heeft het nu beter dan hij het bij jou ooit zou kunnen hebben”; het geschenk dat God via Jezus aan de mensheid gaf te moeten zien als een teken van Zijn Liefde. Het is een miskenning van het Kwaad dat mijn broer(tje) en mij werd aangedaan. 

Ik heb met bewondering en een juichend hart de uitlatingen van Stephen Fry gelezen en omdat hem in Ierland nu een sharia-achtige behandeling boven het hoofd hangt, draag ik deze iSay aan hem op.

Het dreigende proces bewijst de juistheid van mijn conclusie. Het geloof in een opperwezen is de projectie en daarmee de bezwering van de menselijke doodsangst, niet meer en niet minder. En dat daar in het christendom een ethische leer aan werd geplakt is mooi, maar dat kan heel goed zonder dat idiote opperwezen, door wie ook het Kwaad geïnspireerd wordt. Vergeet dat vooral niet en herinner u de kruistochten in deze door godsdienstwaanzin steeds onveiligere wereld.

Ik roep de Ierse justitie toe: Spreek Stephen Fry vrij of draag voor eeuwig het juk van het fundamentalisme.

.


Read Full Post »

Na drie dialoog avonden tussen Treant en de bevolking van Hoogeveen en Pesse kan de vraag gesteld worden of wij Treant de rug toekeren.

In Pesse kwamen slechts vijf bezoekers op de dialoog avond af en op de beide dialoog avonden in Hoogeveen een kleine dertig. Waaronder ten minste zeven leden van het voormalig actiecomité en de denktank.

Betekent dit nu dat de bevolking het volste vertrouwen in het beleid van Treant heeft of betekent dit misschien wel dat men het idee heeft dat Treant zijn eigen agenda onverdroten voortzet; iets waar het wel op lijkt gezien de uitlatingen van de raad van bestuur tijdens de dialoog avonden. Men gaat er nog steeds hartstochtelijk van uit dat de ziekenhuizen in Emmen Stadskanaal en Hoogeveen alleen nog bestaansrecht hebben dankzij de fusie en dus dankzij Treant zelf.

Het klonk weer als een mantra, samen met het grijsgedraaide en versleten ‘hoogwaardige zorg dichtbij waar mogelijk en verder weg (in Emmen dus) waar nodig.’

Het kan ook betekenen dat hiermee een signaal wordt gegeven dat betekent dat Hoogeveen niet van de diensten van Treant gebruik zal gaan maken, althans voor zover deze diensten niet in Hoogeveen worden aangeboden. Misschien denkt men wel: “Zwolle en Assen zijn beter bereikbaar dan Emmen en als het nodig is dan gaan we daar wel heen.’ Een gedachte die zeker niet onlogisch is en voor Treant uiterst bedreigend.

Daarom is het ook zo verbazend dat Treant nog steeds niets heeft ondernomen om beter vervoer tussen Bethesda en het Scheper Ziekenhuis tot stand te brengen. Alleen met een dergelijke oplossing kan de zorggroep laten zien de belangen van de Hoogeveense bevolking (en die van Emmen natuurlijk want daar geldt hetzelfde) serieus te willen nemen.

De raad van bestuur doet er goed aan haar troon in de samenleving te plaatsen in plaats van in de ivoren toren waar men nog steeds vertoeft. De dialoog met de bevolking was geen dialoog maar een charmeoffensief. Een andere kwalificatie is niet van toepassing voor de avonden in Pesse en Hoogeveen.

.

Read Full Post »