Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for februari, 2017

In de aanloop naar en na afloop van de Tamboer Treant meeting lieten de toppers van Treant weten dat mijnheer de burgemeester van Hoogeveen wel eens gelijk kon hebben. Misschien was er inderdaad niet goed gecommuniceerd. Daar moest verbetering in komen en dus zou er een extern bureau ingehuurd worden om voor bijscholing te zorgen. Zwartdenkers vermoeden dat het bureau vooral de bestaande plannen in andere schaapskleren moet steken. Dat het bureau dienst zal doen als een soort van verbale couturier.


Je zou toch denken dat Treant na de demonstratie van ongenoegen die Hoogeveen op 13 februari serveerde met een reactie was gekomen. Maar het is stil gebleven en dat baart mij zorgen. Is het uit gekwetsheid? Verontwaardiging over zoveel miskenning? Is het gebleken totale isolement zo’n dreun in het gelaat van de bestuurders en managers dat men nog altijd de mentale IC niet heeft kunnen verlaten? We weten het simpelweg niet en dus wordt er gespeculeerd.

Het communicatiebureau had natuurlijk allang de patiënt zover moeten reanimeren dat er een reactie was gekomen. Eentje waar daadkracht uit spreekt. Misschien iets in de trant van … we hebben een enorme betrokkenheid van de Hoogeveense bevolking bij Bethesda gezien en gevoeld. Dat doet ons goed en we zullen er alles aan doen om te voorkomen dat Hoogeveen…. bla bla bla.

Voormalig onderwijsminister Deetman presteerde het in de jaren 80 van de vorige eeuw. Het kabinet had een korting van 1,65% op de onderwijssalarissen aangekondigd. In Utrecht werd in de jaarbeurs een grote demonstratie gehouden, waar spandoeken te zien waren met teksten als “Deetman, lik mijn reet man, je weet niet wat je deed man!” Toen de demonstranten moe en schor weer thuis kwamen zagen ze nog net in het laatste journaal de minister en hoorden hem zeggen: “Dit signaal getuigt van grote betrokkenheid bij het onderwijs en ik vat het dan ook op als ondersteuning van mijn beleid.”

En de korting? Die bleef geen 1,65%. Deetman deed er gewoon nog 0,2% bij. Jarenlang stond op mijn salarisspecificatie Onderwijskorting (1,85%).

De jongens en meisjes van het communicatiebureau zaten toen nog op school en hebben waarschijnlijk ‘geen herinneringen aan’ deze reactie van de minister. Of ze broeden op een manier om Deetman te overtreffen, dat kan natuurlijk ook altijd nog.

Maar het blijft wel heel erg stil aan de Treantkant.

.


 

Read Full Post »

Treant bestuurder Carla van de Wiel zal het ongetwijfeld met een andere bedoeling hebben gezegd, maar de voorwaarde die zij op 13 februari in de Tamboer stelde, om onderhandelingen te beginnen met de oogartsen die vanuit Bethesda naar Hardenberg zijn verdwenen, laat zien met welke maten Treant meet.


Even daarvoor hadden Mw van de Wiel en Dr. Post uitgelegd waarom er momenteel geen geriatrisch spreekuur kan zijn in Hoogeveen. Stadskanaal heeft volgens hen geen specialisten ouderengeneeskunde, zoals er in Hoogeveen en Emmen wel beschikbaar zijn in verzorgings/verpleeghuizen. Daarom is de focus bij Treant wat betreft de inzet van een geriater gericht op Stadskanaal en moet het in Hoogeveen maar ietsje minder zijn. Geriaters zijn nu eenmaal dun gezaaid.

Welnu, dan zou je denken: Stadskanaal heeft oogartsen, het UMCG houdt oogheelkunde in het Scheperziekenhuis overeind, dus… de oogartsen uit Hardenberg zijn van harte welkom om terug te keren in Bethesda, zodat ook Hoogeveen weer oogheelkunde heeft in haar ziekenhuis. Maar nee… Mw van de Wiel wil alleen met de voormalige Bethesda oogartsen praten als zij bereid zijn heel Treant te dienen. Een dubbele moraal ten aanzien van Bethesda werd onbedoeld door de Treant bestuurder blootgelegd.

En Zonnestraal dan? Hoogeveners kunnen toch wel voor oogheelkunde terecht in Hoogeveen? Dat is maar ten dele het geval. Bij ouderen staan oogkwalen vaak niet op zichzelf. Mensen met diabetes II kunnen ernstige oogproblemen krijgen en dan is het wenselijk onder behandeling te staan van een oogarts in een ziekenhuis waar ook de andere problemen (die meestal ook de oorzaak zijn van de oogklachten) aangepakt worden.

Mw van de Wiel heeft duidelijk gemaakt hoe er naar Bethesda wordt gekeken binnen Treant. En laat ik het nogmaals duidelijk zeggen: het personeel van Bethesda kan hier heel weinig aan doen. Zij doen al hun stinkende best om voortreffelijke zorg te leveren en daar slagen zij nog steeds in. Het is de organisatie Treant die wij verantwoordelijk houden voor de zorgroof uit Bethesda. De organisatie die zo hoogmoedig is dat zij durft te zeggen dat zonder Treant de drie ziekenhuizen niet meer zouden bestaan.

Dat is zo makkelijk praten. Het valt niet te bewijzen en zolang Bethesda deel uitmaakt van Treant valt voor actievoerders het tegendeel ook niet te bewijzen. Dus daarom hou ik het er maar op dat Bethesda absoluut niet kansloos is zonder Treant.

.


 

Read Full Post »

De vuurtorenwachters van Uitkijkpunt Bethesda hebben behoorlijk wat reacties gekregen naar aanleiding van het woord angstcultuur, waarvan Harmina Fischer, hoofd OK en sterilisatie bij Treant afgelopen maandag in de Tamboer in Hoogeveen het bestaan in alle toonaarden ontkende. Vol emotie riep zij de kolkende zaal toe dat zij het volste vertrouwen had in het beleid van de Raad van bestuur van Treant. In alle reacties worden de woorden van mevrouw Fischer bevestigd en melden de afzenders (soms anoniem) het volledig met hun collega eens te zijn.


Een logische zaak lijkt mij. Als je het met het beleid van de Rvb eens bent dan heb je geen enkele reden tot angst. Daarover heb ik geschreven in mijn Kantlijn van 15 februari, dus dat betoog ga ik niet herhalen. Daarnaast lijkt het me dat de vuurtorenbemanning beter niet meer van angstcultuur spreekt. Ik stel voor in plaats daarvan over dwangbeleid te spreken.

Specialisten uit Bethesda, die binnen hun vakgroep een minderheid vormen, mogen naar buiten toe niet openlijk zeggen dat ze het oneens zijn met de gang van zaken. Maar vaak zijn ze het, op goede gronden en in het belang van Bethesda, er ten zeerste mee oneens. Meerdere malen hebben artsen ons laten weten geen informatie te durven geven omdat dit binnen hun vakgroep verboden was. Wie het toch deed, en daarop werd betrapt, kon stevige repercussies verwachten. In stafnotulen van 2013 is zelfs sprake van nauwelijks verholen dreiging met ontslag.

Waarom hebben medewerkers van Bethesda anders nooit openlijk geschreven dat de acute zorg in Bethesda wordt uitgehold? Waarom accepteert men dat er slechts twee dagen een SEH arts overdag dienst doet in Bethesda? Van Joke Dijkema weten wij sinds maandag dat aan de huisartsen was toegezegd dat er voor vijf dagen een SEH arts naar Hoogeveen zou gaan. De Rvb neemt dus zelfs beloftes aan huisartsen niet serieus.

Hetzelfde geldt ten aanzien van de afkalving van de IC zorg in de loop van de jaren. Stafvoorzitter David Post heeft hierover bij herhaling echte onwaarheden verkondigd. Zelfs afgelopen maandag tijdens de Tamboeravond nog. Volgens Post zou in de nieuwe richtlijn staan dat er ook in Bethesda een intensivist 24/7 aanwezig moet zijn. Dat is niet waar. De richtlijn verplicht ziekenhuizen tot intensieve regionale samenwerking. Het is, zo verzekeren de medisch onderlegde vuurtorenwachters mij, voldoende als in de avond- nacht- en weekenduren de intensivisten (die 24/7 dienst draaien in Emmen) standby zijn en bijvoorbeeld via videoverbindingen mee kunnen kijken en consulteerbaar zijn. Als een van hen, als de nood aan de mens komt, maar binnen uiterlijk twee uur in Bethesda kan zijn. Dat moet mogelijk zijn. Maar als de wil ontbreekt is niets mogelijk.

Het beleid van de Raad van bestuur en het stafbestuur heeft alle kenmerken van dwingelandij. Niet uniek in Nederland helaas. Ik heb het eerder meegemaakt toen mijn school fuseerde met drie andere scholen. Tegenstanders werden op allerlei manieren tegengewerkt, kleine intimidaties werden niet gemeden en er zijn zelfs oud-collega’s van mij naar de rechter gestapt om een conflict met de leiding uit te vechten. Dwingelandij is een steeds vaker toegepaste bestuurlijke vaardigheid. Dat levert angst op. Bij de tegenstanders wel te verstaan. Niet bij de meelopers en de jaknikkers, die om hen moverende redenen een overlevingsstrategie kiezen. En al helemaal niet bij hen die persoonlijk voordeel hebben bij het nieuwe beleid.

Veel van onze bronnen hebben Bethesda inmiddels verlaten, omdat zij – soms na een jarenlang dienstverband – alle plezier in hun werk verloren. Anderen zijn overgeplaatst naar afdelingen waar zij min of meer monddood werden. Op den duur hou je dan geen tegenstanders meer over. Bij de fusie die leidde tot de Isala groep heeft men elkaar tien jaar lang op een beschamende manier de tent uitgevochten. Alleen verloor Zwolle daarbij niet een ziekenhuis, zoals in Hoogeveen wel steeds meer verloren gaat.

Op Facebook kreeg met name stafvoorzitter Post het er afgelopen week in reacties van langs. Zijn houding en zijn verschijning hebben niet bijgedragen aan begrip en vertrouwen bij de toeschouwers. Ook het voorbehoud dat Mevrouw van de Wiel maakte op de vraag van Dr. Reenders of Treant de vroegere oogartsen uit Bethesda niet een nieuw dienstverband per 1 januari 2018 wilde bieden draagt niet bij aan het vertrouwen dat Treant ook met Bethesda het beste voor heeft.

Het “alleen als zij ook voor Stadskanaal en Emmen willen werken” had mevrouw van de Wiel beter achterwege kunnen laten. Toen het vijfjarencontract van de beide Zwolse oogartsen destijds afliep werd hen namelijk een contract voor drie maanden geboden met de verplichting om naar Stadskanaal of Emmen te verwijzen. Los van de belachelijke korte contractduur hebben de oogartsen dat geweigerd. Verwijzen doet een arts in overleg met de patiënt. Daar heeft een Raad van bestuur niets mee te maken. Dat hoort men te respecteren. Zoniet de bestuurders van Treant. En dan is men verbaasd over een gebrek aan respect en vertrouwen bij de bevolking in Hoogeveen.

Hoewel nog lang niet iedereen binnen Treant de Rvb openlijk zal durven tegenspreken, is de angstcultuur bijna verleden tijd. De meeste tegenstanders zijn immers van boord gegaan of overboord gekieperd. Wat blijft is het dwangbeleid van de Raad van bestuur.
En daar is buiten de meelopers en jaknikkers niemand in Hoogeveen en wijde omtrek blij mee.

.


 

Read Full Post »

Uit berichten in de media valt af te leiden dat de Treant Zorggroep beter wil communiceren. Dat men daar mogelijk zelfs een extern bureau voor gaat inhuren is dan weer een tegenvaller. Externe bureaus kosten wat en vaak is het maar de vraag of je dan wat krijgt. Dat is in de wereld van de inburgeringscursussen wel duidelijk geworden. Ik hoop met deze Kantlijn Treant dan ook een hoop kosten te besparen.


Gedurende de 37 jaar die ik met veel plezier in het voortgezet onderwijs heb doorgebracht heb ik mijn leerlingen altijd voorgehouden dat luisteren het belangrijkste aspect is van communicatie. Een luisterend oor is het fundament van een goede communicatie. Vooral als er zaken te berde worden gebracht die jou misschien niet zinnen, is het zaak om heel goed te luisteren.

Na het luisteren komt het spreken. Daarbij is het van het grootste belang om eerlijk open en oprecht te zijn. Let wel: te zijn. Het is onvoldoende om te trachten eerlijk open en oprecht over te komen, want dat heeft elke toehoorder binnen de kortst mogelijk keren door.

Ook ontkenningen dragen niet bij aan een goede communicatie. Je ontkent er niet alleen de beweringen van de ander mee, je ontkent er de ander als persoon mee, die voelt zich niet serieus genomen en het ergste van alles …. je pleegt er een communicatiestop mee. Dat is dodelijk voor je poging om tot wederzijds begrip en contact te komen.

Uitgangspunt van de communicatie moet nieuwsgierigheid zijn en niet de eigen behoefte om een ongewenst beleid uit te gaan leggen. Wat wil de ander? Welke behoeften vragen om voorzieningen?
Diederik Samsom is het prominentste voorbeeld van iemand die bereid was alles uit te leggen, de confrontatie met de tegenstanders (die veelal in eigen gelederen huisden) niet schuwde, maar hij schiep op die manier in plaats van begrip en contact zijn eigen politieke einde. En als de kiezer straks in het stemlokaal staat en met het potlood stemt wordt er mogelijk opnieuw een hoge prijs betaald. Maar dat is politiek. Het CDA heeft het meegemaakt en is herrezen, de PvdA zal die hoge prijs (die volgens de peilingen verwacht wordt) eveneens wel overleven.

Maar geldt dat voor de Treant Zorggroep ook? Wat als straks de bevolking in de noordoosthoek van het verzorgingsgebied naar het Ommelander ziekenhuis in Scheemda West gaat trekken? En wat als al die mensen die nu in de Hoogeveense peiling naar ziekenhuisvoorkeur ook met hun voeten gaan stemmen? Zal Treant dan overleven?

Er is helemaal geen communicatieprobleem. Het is een fatale vergissing als Treant zich dat niet realiseert. Als iets afgelopen maandag duidelijk is geworden, dan is het probleem vooral dat Hoogeveen de plannen van Treant categorisch afwijst.
GEEN CONCENTRATIE VAN ZORG IN EMMEN! Niet complexe zorg gaan verlenen aan de uiterste zuidoost grens van de regio, maar centraal in de regio tussen Meppel, Hoogeveen, Assen en Emmen. Dat is de realiteit die Treant moet leren accepteren. Het is verspilling van geld en energie om te denken dat onaanvaardbaar beleid uitgelegd kan worden.

Op basis van al deze overwegingen komt ik tot het volgende advies: “Treant leer uw les uit de recente politieke geschiedenis. Een debacle als wat het CDA heeft beleefd en overwonnen en wat de PvdA lijkt tegemoet te gaan, overleeft u niet. In de politiek keren kiezers nogal eens terug als de lessen geleerd zijn, maar voor u geldt dat u patiënten die u kwijtraakt nooit weer terug krijgt! Graaf dus niet uw eigen graf, vergeet die communicatiecursus en maak werk van een interventiecentrum centraal in de regio, zorg er intussen voor dat Bethesda tenminste 48 uur echte IC-zorg kan leveren mét intensivist en kom met een eerlijke verdeling van de SEH-artsen zodat niet alleen op maandag en vrijdag ern spoedarts aanwezig is!

.


Read Full Post »

Volgens Harmina Fischer, hoofd OK en sterilisatie bij de Treant Zorggroep heerst er geen angstcultuur binnen de organisatie en moet Hoogeveen ophouden met niet te luisteren. Dat zei zij tijdens de grote Bethesda manifestatie afgelopen maandag in de Tamboer. Fischer reageerde daarmee op opmerkingen van zowel Klaas Reenders als Marnix Koppe.


Op de vraag of er mensen in de zaal aanwezig waren die konden bevestigen dat er een angstcultuur in Bethesda heerst stak uiteraard niemand een hand op. Logisch, want als je al bang bent om als klokkenluider ontmaskerd te worden, dan ga je dat zeker niet in een dergelijke volle zaal, met stafvoorzitter Post en bestuurder Van de Wiel, openlijk laten zien. Dergelijke vragen getuigen slechts van naïveteit.

Angstcultuur simpel te ontkennen
Voor mensen die volledig achter het beleid van Treant staan, zoals klaarblijkelijk mevrouw Fischer, bestaat vanzelfsprekend geen angst binnen de organisatie. Het is doodsimpel om te ontkennen dat er een angstcultuur bestaat als je zelf niets te vrezen hebt. Hoewel… de Raad van bestuur heeft wel wat te vrezen. Al zeker sinds 2012 toen de houtskoolschets onder leiding van Rutgers en Donkervoort uitlekte. Uit notulen van vergaderingen van de medische staf valt op te merken dat wie destijds met de pers of het toen nog bovengrondse actiecomité sprak kon rekenen op zware repercussies. Letterlijk werd met ontslag gedreigd voor dienstverbanders. En ook vrijgevestigde specialisten hadden heel wat te vrezen ingeval zij zouden ‘lekken’.

Wie geen gehoor vindt moet kiezen tussen zwijgend toekijken of de noodklok luiden
De voorzitter van de Raad van toezicht, Bas Eenhoorn, (maandag wel aanwezig, maar niet bereid/dapper genoeg om het podium te betreden), mailde mij in 2015 onder meer dat het de informanten zou sieren, indien zij niet naar buiten traden, maar intern hun zorgen kenbaar maakten. Waarop ik hem duidelijk heb gemaakt dat onze informanten dat menigmaal hadden gedaan. Steeds weer zonder enig gehoor te vinden bij de beleidsmakers en dat hen derhalve slechts de keuze overbleef tussen zwijgend toekijken of de noodklok luiden. Wat mij betreft zijn deze mensen helden. Wat betreft Treant zijn het vijanden van de organisatie. En zo is er dus wel degelijk alle reden om anoniem te willen blijven voor ieder die zich naar buiten toe kritisch uitlaat over het beleid. Op onze bronnen in de IC werd bijvoorbeeld nadrukkelijk gejaagd.

Informatie is voorwaarde voor gericht verzet
Zonder het lekken van het advies locatieprofilering in december had de gemeenteraad nooit besloten de manifestatie van afgelopen maandag te organiseren. De informatiestroom vanuit Treant naar Reenders en Koppe is van het allergrootste belang. Hun discretie eveneens. Zij zullen nog liever hun tong afbijten dan ook maar één keer een naam noemen. Met codenamen duiden zij hun bronnen aan.
Dat is van levensbelang voor het verzet. Zo gauw de informatiestroom opdroogt kan Treant weer de naar binnen gerichte organisatie worden, die slecht communiceert en gewoon haar gang blijft gaan. De combinatie van deze informatiestroom en het gebleken organiserend vermogen van de gemeenteraad heeft tot een historische bijeenkomst geleid. Wat mij betreft is die combinatie een lang leven beschoren. Daarom introduceer ik bij deze de hashtag #samenpalvoorbethesda als symbool van de eendracht die sinds maandag in Hoogeveen bestaat.

.


 

Read Full Post »

Ere wie ere toekomt. De gemeenteraad heeft op 13 februari voor een historische avond gezorgd. Nog nooit heeft de bevolking van Hoogeveen zich zo massaal verzet tegen de plannen van wat men hier meestal ‘de hoge Heeren’ noemt ‘waar je toch niet tegen kunt vechten.’ Een zaal vol kolkende emotie maakte korte metten met de traditioneel licht onderdanige houding van de Drenten en legde de woordvoerders van Treant het vuur aan de schenen.


Dat ‘wij’ niet naar Emmen willen werd overduidelijk. Dat ‘wij’ de fusie van Bethesda met Scheper en Refaja een vergissing vinden eveneens. Huisartsen Ben Luten verwoordde het vanuit de zaal kernachtig en pleitte voor een interventiecentrum centraal in Drenthe op een goed bereikbare plek. Luten wees er op dat Treant met haar huidige toekomstplannen op de ondergang afstevent.

De adherentie (zeg maar even versimpeld de omzet) is onvoldoende om toekomst bestendig te zijn. Om voor de toekomst hoogwaardige ziekenhuiszorg in Drenthe te waarborgen zal er op een voor inwoners van de HEMA gemeentes (Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen) goed bereikbare locatie een interventieziekenhuis gebouwd moeten worden waar hoogcomplexe ingrepen gedaan kunnen worden. Elk van de vier gemeentes zal dan een dagziekenhuis met poliklinieken en mogelijk een klein beddenhuis over kunnen houden, zodat de eenvoudige ingrepen gewoon in de eigen woonplaats kunnen blijven.

Voor het eerst stonden alle neuzen in Hoogeveen dezelfde kant op. Laten we er voor zorgen dat die neuzen zo blijven staan. De gemeente kan als geen ander dit soort grote bijeenkomsten organiseren, Klaas Reenders en Marnix Koppe genieten het volste vertrouwen van de klokkenluiders binnen Treant en die informatiestroom is nog lang gewaarborgd. Reenders en Koppe zullen liever hun tong inslikken dan dat zij een naam noemen. Ook hier geldt dat vertrouwelijkheid en geheimhouding voorwaarde is voor een goed proces.

Die informatiestroom en het organiserend vermogen van de gemeente Hoogeveen moeten samengaan. SAMEN PAL VOOR BETHESDA.

Gemeenteraad dank voor het organiseren.
Hoogeveners dank voor jullie massale opkomst en het signaal dat jullie afgaven.

.

 

Read Full Post »