Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for januari, 2017

Ik ben het inmiddels gewend: Dr. David Post, anesthesist en voorzitter van de medische staf van de Treant zorggroep beschuldigt ieder die kritisch staat tegenover de plannen van Treant met betrekking tot de ziekenhuiszorg in onze regio. In zijn wereld is het voormalige actiecomité schuldig aan de teloorgang van Bethesda. Immers wij zaaiden onrust, stelden Bethesda in een kwaad daglicht en last but not least wekten de indruk dat de geleverde zorg slecht zou zijn. In de media verzuchtte Post eens dat hij steeds ‘weer een huilende IC-verpleegkundige bij hem aan het bureau had staan.’


Stafvoorzitter Post is nu nog een stap verder gegaan. Onder de peiling naar de ziekenhuisvoorkeuren van de bevolking van Hoogeveen schrijft hij: Ik ben blij met de positieve reacties voor Bethesda. Dit blijft ook gewoon een volwaardig ziekenhuis met SEH en verloskunde en alles wat we nu ook al aanbieden. Wat deze stemmingmakers ook anders beweren. Maar als we inwoners bang maken voor Bethesda en Scheper en Refaja verzwakken we Treant en daarmee Bethesda en luiden deze lieden de ondergang zelf in met hun negatieve beeldvorming.

Post noemt hier de klokkenluiders stemmingmakers, die zelf de ondergang van Bethesda inluiden met hun negatieve beeldvorming. En dat vraagt om een weerwoord.

Dokter Post vergeet voor het gemak even dat in het recente verleden meermalen beloftes zijn gedaan, die niet werden nagekomen. Zoethoudertjes om de lastige tegenstand in slaap te brengen. (Dagelijks werk voor een anesthesist, maar dat terzijde)
Zo werd in 2014 tijdens een brede bijeenkomst in het raadhuis* nog beweerd dat het stuk van de intensivisten ‘slechts een discussiestuk was, waar nog geen beslissingen over waren genomen’. Een verklaring voor de buitenproportionele daling van het aantal IC opnames in Hoogeveen kon Post niet geven. Letterlijk zei hij: “We hebben eerlijk gezegd geen idee hoe dit komt.” In Emmen bleef het aantal opnames gelijk, terwijl landelijk daling met rond de 20% waargenomen werd.

Treant is zelf schuldig aan de maatschappelijke onrust door een totaal gebrek aan transparante communicatie mijnheer Post. We weten inmiddels hoe het advies uit 2014 heeft uitgepakt. Het is voor bijna de volle 100% uitgevoerd. Bijna, want de belofte dat op alle SEH’s 24/7 (pagina 7 van het stuk van de intensivisten uit december 2014) een gecertificeerde SEH-arts aanwezig zal zijn is niet nagekomen. De enige SEH-arts die buiten het Scheperziekenhuis dienst draait is langdurig afwezig en in het advies Locatieprofilering Treant dat jongstleden december uitlekte wordt gesproken over ‘downsizen van de SEH buiten kantooruren in Hoogeveen en Stadskanaal.’ En dan hebben we het nog niet eens over de verdere concentratie van complexe zorg in het Scheperziekenhuis, die in dit laatste advies wordt genoemd. U zult waarschijnlijk herhalen dat het slechts een discussiestuk is, maar het laat wel zien waar de managers in Emmen hun zinnen op hebben gezet.

Vindt u, Dr. Post, het dan raar dat er maatschappelijke onrust in Hoogeveen is? Waarschijnlijk wel, want u lijkt het idee te hebben ons met blufpoker te kunnen bedwelmen. Uw weddenschap over de positie van Bethesda in de AD top 100 2017 heb ik aangenomen. Maar het lijkt er op dat scheidend voorzitter Kuin (de vierde vertrekkende voorzitter in vier jaar overigens) zich al heeft neergelegd bij een ander scenario. Pas in 2020 verwacht Kuin de boel dusdanig op orde te hebben dat er een betere beoordeling zal komen.

Om te voorkomen dat u nogmaals gaat beweren dat wij het personeel van Bethesda afbranden zal ik nog maar eens volmondig laten horen dat ik – uit eigen ervaring door de borstkanker van mijn echtgenote – weet hoe goed de medische zorg in Bethesda is, maar vooral ook hoe geweldig betrokken de verpleging is bij het wel en wee van de patiënten, en het wel en wee van Bethesda. Al zes jaar kom ik elk jaar mee voor de uitslag van de jaarlijkse controle bij mijn vrouw. En al zes jaar word ik dan aangesproken door personeel dat vertelt blij te zijn met de strijd die mijn kompanen en ik voeren.

Om met een positief geluid te eindigen: de bevolking van Hoogeveen is echt niet achterlijk en gebruikt haar verstand. Wij snappen heus wel dat er veranderingen nodig zijn in de ziekenhuizen, maar wij accepteren niet dat Treant haar hoofdziekenhuis aan de (ook nog eens slecht bereikbare) uiterste oostgrens van het verzorgingsgebied situeert. Daarom roep ik u (en over uw hoofd uw nieuwe interim voorzitter) op, nu eindelijk eens werk te maken van het advies dat Wouter Bos in 2012 gaf. Een interventiecentrum langs de A28 in de omgeving van Hoogeveen of Beilen. U zult verbaasd staan over de support die u daarvoor zult krijgen. Voor concentratie in Emmen bestaat in Hoogeveen e.o. geen enkel draagvlak, zoals u uit de peiling die wij houden kunt afleiden.


* de bijeenkomst in het raadhuis in 2014 werd georganiseerd door de gemeente en stond onder leiding van Burgemeester Loohuis. Deelnemers waren: huisartsen, cliëntenraad, raad van bestuur, wethouder Giethoorn, actiecomité, (toen nog a.s.) stafvoorzitter Post en een intensivist.

.

.

.

Read Full Post »

Op Facebook las ik de volgende bizarre gebeurtenis. Opgetekend door een mevrouw die ik ken en dus twijfel ik er niet aan dat het gegaan is zoals zij heeft beschreven. Mevrouw is schildklierpatiënt en gebruikt al jaren naar volle tevredenheid het geneesmiddel Thyrax, dat door onverantwoordelijk gedrag van de producerende farmaceut niet meer leverbaar is. Apotheek Jansen in Hoogeveen gaf mevrouw een vervangend middel. Je moet toch iets nietwaar?


Het nieuwe middel had allerlei vervelende bijwerkingen zoals constant een vieze smaak in de mond, haaruitval en spierklachten. Volgens de schildklier vereniging komen deze klachten bij dit middel geregeld voor.
Mevrouw ging in overleg met de huisarts die haar een ander middel voorschreef. Opgelucht ging ze naar haar apotheek in de Hoofdstraat in Hoogeveen. Die het middel weigerde te verstrekken!

Mevrouw speelde behoorlijk op, maar de apotheek zag de noodzaak van een ander middel niet in en volhardde in de weigering het middel mee te geven. Ter informatie kreeg mevrouw te horen dat haar zorgverzekeraar (DSW) het middel niet vergoedt. Iets wat door DSW naderhand overigens werd tegengesproken.

Mevrouw meldde zich vervolgens bij apotheek de Weide en kreeg daar zonder probleem het voorgeschreven middel. Apotheek Jansen is dus een klant kwijt en wij hebben er weer een voorbeeld bij van de zaligmakende gevolgen van de marktwerking in de zorg.

.


Deze Kantlijn is met instemming van de betrokken mevrouw gepubliceerd.

Read Full Post »

Plaats van handeling 1: Een bierhalle in Dresden. Spreker: Björn Höcke, chef van de deelstaat Thüringen voor het extreem rechtse Alternative für Deutschland (AfD). Gescandeerde tekst: “Wir sind das Volk.” De kern van Höckes boodschap werd in de Volkskrant vandaag treffend door Arnon Grunberg verwoord: Het is geen schande dat ons verleden het Derde Rijk voortbracht, maar dat wij de slachtoffers daarvan herdenken.
Plaats van handeling 2: Koblenz. Sprekers: o.a. Geert Wilders, Frauke Petry (AfD), Marine Le Pen (Front Nationale). Kern van hun boodschap: “Wij zijn de leiders van een Nieuw Europa!”


Wilders beschreef in Koblenz de nieuwe Amerikaanse president Trump als ‘licht aan het eind van de tunnel.’ Het patriottisme is volgens de Nederlandse extremist overal in Europa aan de winnende hand. En wie zijn geschiedenis kent weet waar dat toe leidt. Denk aan de periode 1914 – 1945. Eenendertig jaar van massale vernietiging van mensenlevens, banen en vervolgens weer mensenlevens.

Patriottisme is verblindend en destructief. Maar daar heeft de narcist uit Venlo lak aan. Hij verblindt zijn volgelingen graag met fascistische kretoriek (geen typfout!) in de wetenschap dat een groeiende groep kiezers blind meelopen verkiest boven nadenken. Wilders woorden zijn in volslagen tegenspraak met het stemgedrag dat hij zijn stemslaven opdraagt, maar wie daarop wijst wordt weggehoond door de blaffende horde blinden.

Wilders is de anti-democraat pur sang. Daarom is een cordon sanitair een goede zaak. Wie op Wilders stemt, weet dan dat het een verloren stem is.

De PVV snakt naar hardere maatregelen tegen de vijanden van het volk. Ik ook. En Wilders is Volksvijand nummer 1!

.


 

Read Full Post »

Met enig pessimisme zou je kunnen voorspellen dat 2017 als de zwarte dageraad van de 21e eeuw de geschiedenisboeken in zal gaan. Hoewel ik van nature niet zwartgallig ben, moet ik nu toch moeite doen om de zwarte gal uit mijn geest te weren. Donald Trump maakt dat lastig.


Deze week verscheen voor de zoveelste keer een fotocombinatie op de social media om Trump af te branden. Niks nieuws, we hebben al ik weet niet hoe vaak, Hitler en Trump, soms in het gezelschap van onze eigen blonde extremist uit het zuiden des lands, voorbij zien komen. Maar deze keer kon ik mijn blik niet van de afbeelding afhouden. Het is een digitaal duet tussen de 45e President van de Verenigde Staten en fascistenleider Benito Mussolini. Met name de temperatuur van de ogen en de trek om de mond wisten mijn blik vast te houden. Oordeelt u zelf.

screenhunter_114-jan-22-10-43

De kilte in die ogen, de verbetenheid van de mond. Trump is de ergste van deze twee. Dat was wat ik dacht. En zie: op dag twee van zijn presidentschap pepert Trump de media al in dat alles wat zij over hem schrijven en hem niet aanstaat gelogen is.

Trump liegt zijn wereldbeeld bij elkaar. Daar kunnen we het nog knap benauwd van gaan krijgen. Overal ter wereld. De lucht kon wel weer eens net zo zwart worden als ten tijde van de grote inslag die de dino’s uitroeide.

.


 

Read Full Post »

Ik heb mij weleens laten ontvallen, dat het wat mij betreft oorlog is in Hoogeveen. Oorlog tegen de Treant Zorggroep en haar onzalige plannen voor ons ziekenhuis Bethesda. Daarbij heb ik het bewust nooit gehad over de rol van de huisartsen in dit dossier, een huisarts moet in alle rust tijd en aandacht aan de patiënten kunnen besteden en daar zo min mogelijk bij gestoord worden, maar helaas ontkom ik daar niet meer aan.


De huisartsen zitten in een lastig parket. Om de kosten van de gezondheidszorg in toom te houden krijgen zij steeds meer op hun bordje te liggen. Een behandeling door een huisarts is immers vele malen goedkoper dan dezelfde (eenvoudige) behandeling in een ziekenhuis. De eerstelijnszorg verandert in anderhalvelijnszorg. Reken maar dat die verandering een behoorlijke extra druk op de huisartsenpraktijken legt.
Voeg daarbij de (nog steeds te) grote hoeveelheid administratie die de huisartsen in opdracht van de zorgverzekeraars moeten bijhouden, dan is het begrijpelijk dat de mensen uit de 1e lijn niet voorop lopen in de strijd tegen de afbraak van ons ziekenhuis.

Ik zou – als ik huisarts was – waarschijnlijk al lang blij zijn als ik een patiënt bij de poort van Bethesda kan afleveren. Of die patiënt dan in Hoogeveen of in Emmen behandeld wordt zou voor mij – zolang er geen calamiteiten plaatsvinden – niet uitmaken. Als de patiënt maar geneest en volledig herstelt.

Maar ik ben geen huisarts, ik ben een boze en bezorgde burger van Hoogeveen. Ik weet hoe het er bij Treant aan toe gaat. Van alles wat door mijn makkers uit het actiecomité en mijzelf naar buiten werd gebracht, is meer dan 95% volledig uitgekomen. Wij zijn niet te betrappen op misplaatste speculaties. Daarvoor zijn onze bronnen veel te betrouwbaar gebleken en bovendien hebben we de klokken die naar ons geluid werden steeds goed onderzocht en bevestiging gezocht bij minstens een tweede bron, vaak ook nog een derde bron. Onzorgvuldigheid kan ons niet verweten worden.

Van de huisartsen verwacht ik niet dat zij deze lastige weg kiezen, zij hebben hun handen vol aan hun patiënten en doen dat naar eer en geweten en in volle overtuiging, maar zolang de huisartsen zich niet druk maken om de voortgaande zorgroof in Bethesda wordt het ziekenhuis wel steeds leger.

Treant zal in alle toonaarden ontkennen wat ik hier schrijf maar oordeelt u zelf, op basis van onderstaande feiten.

Oogheelkunde
Oogheelkunde is inmiddels gesloten en dat is het gevolg van ondeskundig handelen door de Raad van Bestuur. Er waren hier twee oogartsen uit Zwolle, die (op contractbasis) samen met dokter Baart een goedlopende oogheelkundige praktijk runden. Toen hun (vijfjaren)contract afliep werd hen door de Raad van Bestuur slechts een contract voor drie maand aangeboden. Terwijl men wist hoe moeilijk het is om nieuwe oogartsen te vinden.
Men verwachtte klaarblijkelijk dat de oogartsen van Stadskanaal het in Hoogeveen wel over zouden gaan nemen, maar niets bleek minder waar. De Zwolse artsen vertrokken en ook dokter Baart hield het bij Treant voor gezien. Gedrieën werken zij nu in het ziekenhuis in Hardenberg. Een bestuurlijke blunder met grote gevolgen.

Geriatrie
Het geriatrisch spreekuur in Hoogeveen werd deze zomer tijdelijk gesloten. Voorzitter Kuin meldde aan wethouder Giethoorn, dat het ‘eerder een kwestie van dagen dan van weken zou zijn’ tot er een oplossing voor zou komen. Dat is al een half jaar geleden en nog steeds is er geen geriatrisch spreekuur terug in Bethesda.

Intensive Care
Treant beschikt over negen intensivisten en die werken allemaal in Emmen. De IC in Hoogeveen is gereduceerd tot een wachtkamer die alleen stabiliseert en gereed maakt voor transport naar Emmen, tenzij een patiënt binnen 24 uur niet meer IC-behoeftig is. De norm die de minister hiervoor hanteert is 72 uur. (Dit schreef ik er in januari 2015 over)

De voorstellen die in december 2016 uitlekten maken gewag van

 • het ‘downsizen’ van de Spoedeisende Hulp (SEH) gedurende de avond, nacht en in de weekenden (dat is 75% van de tijd die in een week zit)
  Hoe je het ook wendt of keert, hoe mooie praatjes je ook verkoopt, maar downsizen betekent dat het minder wordt;
  (Bedenk hierbij dat Treant beschikt over zes gekwalificeerde SEH artsen. Vijf daarvan doen dienst in het Scheperziekenhuis en één in Hoogeveen, maar die is langdurig ziek en het is de vraag hoe dat verder zal gaan)
 • concentratie van
  • alle planbare gynaecologische ingrepen in Emmen;
  • alle vaatchirurgische ingrepen in Emmen;
  • alle abdominale chirurgie (ingrepen in de buikholte) in Emmen;
  • opvang en behandeling van multitrauma’s op de SEH in Emmen
   (een multitrauma houdt in dat iemand meer dan één ernstige verwonding heeft opgelopen)

Voor Bethesda wordt door Treant vooral gedacht aan dagbehandeling en kortdurende opnames in planbare setting. Mammacentrum en (in de toekomst) orthopedie.
Bethesda wordt daarmee gereduceerd tot een soort laagcomplexe hoogvolumefabriek, die vooral veel inkomsten moet genereren.

Dat de huisartsen naast hun werk zich niet met hand en tand tegen deze ontwikkelingen verzetten kan ik gedeeltelijk begrijpen, maar laat ik duidelijk zijn, ik betreur het zeer. Daarom heb ik mijn huisarts duidelijk gemaakt dat ik indien ik niet in Bethesda kan worden behandeld, absoluut niet de reis naar het oosten zal maken. Er is immers marktwerking en op de markt is de klant (in dit geval de patiënt) koning. Ik zal op mijn strepen staan.

Read Full Post »

Dit wordt een riskante iSay, althans dat vrees ik. Vrienden van Israël zullen zich er aan kunnen storen, vrienden van vluchtelingen, allochtonen, maar ook de groeiende groep vreemdelingenhaters. Eigenlijk zal iedereen er zich aan kunnen storen. Het schrijven van deze iSay is derhalve met grote waarschijnlijkheid een kansloze missie.


Waarom schrijf ik hem dan toch, vraag ik mij af terwijl mijn vingers over mijn toetsenbord vliegen. Het antwoord is simpel. Wie zwijgt stemt toe, schikt zich in een onwenselijke situatie en ik wil mij niet schikken in een situatie, waarin hysterie en verzinsels in toenemende mate leidend worden.

Wat vindt u van een krantenkop als Marokkanenplaag in Amsterdam? Gevolgd door een subkop als Ons volk moet bevrijd worden van de Marrokaanse indringers!
Het bijbehorende artikel begint met: De Marokkanen zijn thans van de markten verdwenen. Zij kunnen met hun gesjacher en bedrog voortgaan op de hen aangewezen plaatsen en slachtoffers vinden onder hun eigen soortgenoten.

Het artikel is nep in die zin dat het niet over Marokkanen gaat. Maar het zijn geen verzonnen kop, subkop en begintekst. Het artikel is afkomstig uit de antisemitische krant De Misthoorn van 16 november 1941 en het gaat niet over Marokkanen maar over Joden.

De Telegraaf van zaterdag 7 januari 2017 kopt Kansloze asielplaag ongehinderd verder. Oordeelt u zelf over de vraag of wij iets leren van onze geschiedenis.

Leert de overheid die buitenlandse criminele elementen veel daadkrachtiger moet uit- dan wel vastzetten er iets van? Of ‘het volk’ dat niet meer beseft waar hitserij toe leidt? De Telegraaf, die maar al te graag aan die hitserij meedoet? Israël met haar nederzettingenbeleid en de isolering van de Gazastrook?

Al hitsend herhaalt de geschiedenis zich onophoudelijk ….

screenhunter_64-jan-08-10-29

.

screenhunter_63-jan-08-10-29

.


 

Read Full Post »

Burgemeester Loohuis deed in zijn nieuwjaarstoespraak een opvallende uitspraak. Hoogeveen moet het koopcentrum van de regio worden. Een ambitieuze doelstelling van de voorzitter van de KIK-kers (= Kijkers in Kansen) van Hoogeveen. Maar verraadde hij daarmee ook een verandering in het afgesproken coalitiebeleid voor de periode 2014-2018 met betrekking tot de winkelsluiting op zondag?


Of is het gewoon een poging om wat kruimels van het initiatief van Gemeentebelangen mee te pikken? De lokalen willen af van de afspraak over de winkelsluiting op zondag. Hun wethouder Jan Steenbergen haastte zich om zich gebonden te verklaren aan de gemaakte afspraken bij de formatie van deze coalitie, maar heeft blijkbaar binnenskamers toch de wensen van zijn achterban gehonoreerd. Anders valt het niet te verklaren dat het college van B&W de winkelsluitingsafspraken heeft losgelaten.

VVD en Gemeentebelangen zullen samen met een voorstel naar de raad komen is mijn inschatting. De christelijke partijen zullen daarin worden tegemoetgekomen door de winkeltijd vrij te laten vanaf de middag, zodat kerkgangers niet met winkelend publiek geconfronteerd worden. Zo doe je dat in een democratie, rekening houden met gevoeligheden van de minderheden.

Loohuis sprak over Hoogeveen als toekomstig koopcentrum van de regio. Hij had net verteld hoe hij had gedroomd over het Huis van Thorbecke, dat hij wil ombouwen tot het Huis van Hoogeveen. Misschien was hij nog niet helemaal ontwaakt uit zijn droom en is dat koopcentrum slechts een bedrieglijke droom in de halfslaap tussen REMfase en ontwaken. Maar voor hetzelfde geld probeert de burgemeester een graantje van het succesvol lijkende initiatief van Gemeentebelangen mee te pikken en begrijpt het college dat dit punt een verloren wedstrijd wordt en wil men zich als meer dan een sportief verliezer profileren. Wie zal het zeggen? Consequent is het in ieder geval niet, principieel evenmin.

In dezelfde toespraak sprak Loohuis over de kloof tussen de boze mensen en de elite, om het even te simplificeren. De burgemeester droomt van een volledig glazen (stad)huis in Hoogeveen. Zou hij Serious Request daarmee naar Hoogeveen willen lokken? Of wil hij de burgers laten zien hoe en vooral waarom de gemeente Hoogeveen doet wat zij doet? Wie zal het zeggen? Serious Request in het nieuwe Park Dwingeland zou overigens wel een stunt zijn.

Tot slot: de voorzitter van de KIK-kers is ook voorzitter van de Vrienden van Bethesda, maar sprak tijdens de nieuwjaarstoespraak geen woord over de dreigende gure wind voor het ziekenhuis. Een gemiste kans voor open doel van de opperkijker in kansen.

.


 

Read Full Post »