Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for september, 2016

Deutsche Bank staat op omvallen. Met dank aan een aantal nalatige en frauduleuze ‘top’bankiers. De Duitse regering zegt de bank niet te zullen redden. Of dat erg is weet ik niet, maar ik hoop dat ze de poot stijf houden en er justitieel net zo hard in zullen gaan als de Amerikanen hebben gedaan met LehmanBrothers.


Dat geld de wortel is van alle kwaad weten we al sinds millennia. Niet voor niets joeg Jezus in een van de Bijbelboeken de tollenaren uit de tempel en deed hij dat niet zachtzinnig. Maar Zijn Woord wordt in financiële werelden niet begrepen, vaak zelfs niet gehoord. Lees er Dit kan niet waar zijn van Joris Luyendijk maar op na.

Draaiden bij de vorige bankencrisis de belastingbetalers (u en ik dus) er nog voor op om omvallende banken te redden, de Duitse regering is naar verluidt niet bereid op te draaien voor de megaboete die Deutsche Bank van de Amerikaanse autoriteiten opgelegd heeft gekregen. Tegelijkertijd komt het IMF met een waarschuwing dat Deutsche Bank een soort van too big to fall is en in zijn val andere banken zal meesleuren waarna bankencrisis nr. 2 een feit zal zijn.

Luyendijk heeft het al voorspeld: de bancaire wereld heeft helemaal niets geleerd van de eerste bankencrisis. De arrogantie waarmee ABNAMRO topman Gerrit Zalm aangaf geen enkele vergoeding voor de belastingbetaler (die de redding van ABNAMRO heeft betaald) in petto te hebben was daar al een voorbeeld van. Daarom hoop ik dat de Duitse regering, ook met het oog op de komende parlementsverkiezingen, Deutsche Bank zelf de broek laat ophouden. Dan maar crisis nr. 2. Als Merkel zwicht leidt dat tot uitstel, maar echt niet tot afstel.

En die bonus jagers die zich topbankiers noemen, die over het paard getilde idioten wier blikveld alleen geprikkeld wordt door dollar-, eurotekens en wat voor rising valuta dan ook? Wat mij betreft 300 maal levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. Een nekschot is te mild voor hen.

Lees ook dit artikel in de Volkskrant

.


 

Read Full Post »

De gemoederen liepen afgelopen week na de blunder van een Kamerlid van de Partij voor de Dieren hoog op. De D van D66 leek opeens te staan voor Dwang. Maar wat is dan de dwang? Dwang om te doneren? Nee, niets van dat al. Dwang om een keuze te maken? Ook niet echt. Dwang om na te denken? Misschien wel. En wat is daar eigenlijk mis mee?


Niemand denkt graag aan het eigen levenseinde, dat stoppen we ondanks alle emancipatiegolven van de afgelopen vijftig jaren blijkbaar toch nog steeds graag weg. Als ik vrienden vertel wat ik met mijn huisarts heb besproken over de regie die ik over mijn eigen levenseinde wil houden worden velen al wat ongemakkelijk. Als ik dan ook nog vertel dat ik een euthanasieverklaring bij haar heb ingeleverd, haken er al direct mensen af. Daarover nadenken is blijkbaar te eng. Ik oordeel daar niet over, het valt mij slechts op. En voor alle duidelijkheid: voor ik mijn euthanasieverklaring tekende, had ik daar ook al heel wat jaren denkwerk aan besteed. Niet dagelijks, maar wel geregeld.

Hetzelfde geldt voor orgaandonatie. Vraag tien willekeurige mensen hoe ze daarover denken en sta niet verbaasd, als meer dan de helft zegt, daar nog nooit over nagedacht te hebben. En zij voelen zich nu gedwongen om daarover na te denken en mogelijk een keus te maken en te besluiten om nee te zeggen. Nee, ik ben niet bereid na mijn overlijden organen ten behoeve van transplantatiedoeleinden af te staan. De (mogelijk) nieuwe wet op de orgaandonatie stimuleert mensen om er over na te denken. Dat mensen er dwang bij voelen, het zij zo. Zonder deze druk wordt er door de overgrote meerderheid niet over nagedacht.

Toch zou het ook anders kunnen. In de ‘D66-wet’ is de druk gelegen in het feit, dat je als je niet kiest, in de ogen van de wetgever wel hebt gekozen, namelijk vóór het donorschap. Daardoor kun je de wetgever verwijten dat ie teveel gericht is op het verhogen van het aantal donororganen ‘in de markt’ en je kunt er een aantasting in zien van de onschendbaarheid van je lichaam. Daarom zou het veel beter zijn als er een transplantatierecht wordt gekoppeld aan het donorschap. Alleen wie bereid is, na zijn of haar overlijden organen af te staan, komt dan nog in aanmerking om organen te ontvangen. Wie op dit moment al chronisch ziek is en geen donor kan zijn, kun je daarvan uitzonderen, als een overgangsmaatregel. En wie in de toekomst chronisch ziek wordt maar wel als donor geregistreerd staat, komt ook in aanmerking voor orgaanontvangst, maar voor wie niet geregistreerd staat is het dan jammer maar helaas.

Een profijtbeginsel dus. Past helemaal in het moderne denken van voor wat hoort wat. Geen dwang, maar toch een stimulans.

.


 

Read Full Post »

Be Okken, raadslid voor Gemeentebelangen Hoogeveen e.o., kan mijn bloed wel drinken. Waarschijnlijk liefst rauw, ongepasteuriseerd, nog warm nadruppelend uit mijn zojuist geslachte lijf. Waarom? Omdat ik gespuis ben, een linkse rakker, een azijnpisser, een prietprater en een oproerkraaier.


Hoe ik die woede, die rond het middernachtelijk uur via Facebook over mij werd uitgestrooid, heb gewekt, vraagt u zich af? Alleen door het plaatsen van onderstaand bericht op Facebook.

ScreenHunter_39 Sep. 03 08.57

Dat ik liever een wei vol koeien zie dan een lege wei, die gras produceert dat bestemd is voor koeien die het hele jaar op stal verblijven, is de heer Okken in het verkeerde keelgat geschoten. Ik ben dus alles wat in de inleiding van dit stukje al is genoemd. Ik mag dit niet vinden, zonder de melkprijs te verhogen naar een kostendekkende prijs van € 0,35 per liter. Zonder boeren uit te kopen of ze schadeloos te stellen wanneer zij failliet gaan door de melkprijzen. Het liefst ziet Okken dat ik het boerenverlies betaal en bedrijven opkoop. Kortom ik ben een linkse rakker die anderen wel even vertelt hoe het moet. Okken vindt dat ik thuishoor in de beerput. Het zijn letterlijk zijn woorden , waar ik voor alle zekerheid schermkopieën van heb gemaakt, dus verwijdering zal zinloos zijn.

Het zijn de woorden van een boze boer. En dat ben ik wel gewend. Een deel van mijn voorvaderen was boer in de Achterhoek. Fijne bedrijven, zeker. Ploeteren van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat en als het weer tegenzat en de oogst slecht was kon je beter uit hun buurt blijven. Logisch, want dan waren er zorgen en er was geen overheid die bijsprong. Vrije boeren, die onmiddellijk de mond opentrokken en windkracht 11 lieten bulderen als je hun vrijheid ook maar aanraakte, laat staan kritiek op ze had. Ook zij hebben mij meermalen de beerput in gewenst, dus van de digitale storm van Okken schrik ik niet.

Het is jammer dat het Hoogeveense raadslid niet verder heeft gekeken dan zijn neus lang is, want dan had hij gezien dat ik op 27 augustus het verhaal heb gedeeld dat boerin Jose Bongen-Hartemink op facebook deelde. Een hartverscheurend bericht waarin zij uitlegt waarom zij en haar man hun bedrijf stoppen en de koeien wegdoen, om te voorkomen dat ze failliet zullen gaan. Een verhaal dat binnenkomt. U vindt hier haar hele verhaal.

Oorzaak: een melkprijs van € 0,25 per liter en een kostprijs van € 0,35. Wie een beetje kan rekenen snapt dat het dan niet uitkan. Voeg daar de hoge hypotheek bij die nodig was om tot een modern bedrijf met 90 koeien en 50 hectare grond te komen en u begrijpt dat het een route is die rechtstreeks het ravijn in leidt. Tenzij je op tijd stopt, zoals Jose Bongen-Hartemink. Met verschrikkelijk veel pijn in het hart.

Ik heb geen verstand van het boerenbedrijf, dat erken ik onmiddellijk, maar ik weet nog wel een klein beetje van economie. Schaarste drijft de prijzen op en overvloed doet ze dalen, daar komt het kort gezegd op neer. De zuivelfabrikanten houden de melkprijs laag. Blijkbaar kunnen ze het voor die prijs krijgen. Is er dan misschien toch sprake van overproductie? Of verkopen onze boeren hun melk gewoon te goedkoop? En hoe komt dat dan?

Toen recent het melkquotum werd afgeschaft gingen veel boeren uitbreiden, met geld van de bank neem ik aan, want met een melkprijs onder de kostprijs bouw je geen reserves op. Heeft die uitbreiding de productie opgedreven? Hebben de zuivelproducenten daardoor nog meer macht gekregen? Vragen die ik niet kan beantwoorden. Be Okken misschien wel. In ieder geval komt het mij voor dat “de markt” weer heeft toegeslagen. Marktwerking, ik ageer er al langer tegen, maar dat maakt mij blijkbaar tot een gluiperd en een oproerkraaier.

Okken verwijt mij dat ik niet met oplossingen kom. Natuurlijk doe ik dat niet, daarvoor ontbreekt het mij aan het inzicht in de werkelijke machtsverhoudingen in ons land. Hoe groot is de macht van Campina bijvoorbeeld? Campina koeien moeten buiten lopen, dat klinkt mooi, maar hoe betaalt Campina haar leveranciers? Ik heb er geen idee van, maar ik vrees het ergste. Oude gezegdes als zonder boer geen voer zijn nog steeds helemaal waar, maar elke medaille heeft een keerzijde. En als er sprake is van teveel boeren en teveel melkproductie dan ziet het er voor veel boeren slecht uit.

Of uitbreiding en een hogere melkopbrengst dan de beste oplossing zijn? Ik weet het niet… ik heb zo mijn twijfels. Grote bedrijven draaien vaak kleine bedrijven de nek om. Het is een van de argumenten om in Hoogeveen zondagsopening van winkels te verbieden.
Boeren zijn ondernemers, ze moeten efficiënt kunnen werken, dat snap ik best, maar daar hoort toch ook het ‘ondernemersrisico’ bij (hoewel ik vind dat daar grenzen aan zijn).

Toch vind ik een wei vol tevreden grazende en herkauwende dames mooier dan een stal vol dames die geen zelf gegraasd gras meer te eten krijgen. Het spijt mij voor Be Okken, dan ben ik maar een oproerkraaier, prietprater en gespuis.

.


 

 

 

Read Full Post »