Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for augustus, 2016

De verkiezingen voor de Tweede Kamer komen er weer aan én de vakanties voor gezinnen met kinderen zijn voorbij. Twee factoren die koortsachtige activiteit op de politiek markt garanderen. D66 opende het bal, Geert Wilders schrok zich kapot en produceerde een lullig A4-tje, Mark Rutte zei zonder enig gevoel van schaamte ‘sorry‘ en de SP publiceerde maandag haar kandidatenlijst.


Het sorry van Rutte is wat mij betreft nog schokkender dan de vunzige domheid van Wilders. Sorry uit de mond van Rutte is net zoveel waard als die € 1000,00 die ik nog steeds niet heb ontvangen. Rutte laat er mee zien hoe hij over ‘de kiezer’ denkt. Vol minachting kijkt hij er op neer en hoopt dat wij er in zullen trappen, dat wij zullen denken dat hij het meent. Bah! Weg met die vent.

Wilders volgt hem in walgelijkheid natuurlijk op de voet. Deze mislukte VVD-er produceert weer eens een aantal kreten en noemt dat een verkiezingsprogramma. Het valt te hopen dat het op de verkiezingsdag de hele dag stortregent, zodat de fascistische populistenkliek in een moderne versie van de zondvloed wordt weggevaagd.
De AOW-leeftijd moet terug naar 65, zo blijkt uit het A4-tje. Wie dat gelooft moet zich laten nakijken. Wilders is een verraderlijk figuur, die helemaal nergens voor terugdeinst. En zeker niet voor het verraden van de mensen voor wie hij zegt te staan. De vleesgeworden duivel noemde in februari 2010 de AOW-leeftijd van 65 jaar nog een breekpunt bij de verkiezingen (zie dit bericht), maar op de avond van de 10e juni (na sluiting van de stembureaus) bleek hoe leugenachtig en verraderlijk de blonde dicatator is (zie dit bericht). Het eigen risico in de zorg idem dito. Nu moet dat ineens worden afgeschaft, maar in de Tweede Kamer liet hij zijn stemvarkens voor verhoging van het eigen risico stemmen. Het is maar dat u het weet.

D66 gaat voor regeringsdeelname. Pechtold lijkt er zelfs zijn politieke toekomst aan te willen gaan verbinden. Helaas weet je bij deze zogenaamd links-liberalen nooit of ze nou een links of een rechts kabinet willen. Net als bij het CDA, dat ooit door Wim Kan werd vergeleken met iemand die ’s ochtends wakker wordt: “Ze draaien naar links, ze draaien naar rechts, maar ze komen er niet uit.”), moet je bij D66 altijd maar afwachten wat het wordt en wie het kind van de rekening gaat worden.

Jesse Klaver moet GroenLinks weer in het zadel helpen. Hij kletst fantastisch, komt heel gedreven over, maar oh wat schurkt hij tegen D66 aan. Ik durf het niet aan met hem.

Tot slot, de PvdA. Het rampzalige huwelijk met de VVD maakt deze Tony Blairs van de lage landen niet de aangewezen partij om opnieuw te gaan regeren. Hoezeer het mijn oude rode hart ook pijnigt, de herinnering aan Drees en Den Uijl verlangt een afstraffing van de huidige generatie PvdA-ers. Een afstraffing die zijn weerga niet kent. Bij het CDA weten ze over zoiets mee te praten. Die zijn nog niet zo lang geleden zo gegeseld dat ze daarna zelfs de steun van de blonde fascist nodig hadden om te kunnen regeren.

Het zal voor mij wel weer SP gaan worden, tenzij Henk Krol mij kan overtuigen dat mijn bejaarde belangen bij hem toch wel in goede handen zijn. Het lijkt me dat hij daar niet in zal slagen, maar ik zeg nooit nooit.

.


 

Read Full Post »

Op Facebook heb ik met grote belangstelling een discussie gevolgd die werd aangezwengeld door Bertus ten Caat, ambachtelijk meubelmaker, veelzijdig muzikant en schrijver en wat al nog meer. Ten Caat begon zijn betoog met de Republikeinse kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, Donald Trump, die onlangs met grote stelligheid beweerde dat de wereld 6000 jaar oud is, zoals de Bijbel ons voorhoudt. Ten Caat plaatste er de 4,5 miljard jaar tegenover die de wetenschap ons voorschotelt. En prompt ontstond er een uiterst levendige discussie. Een discussie die mij bezig blijft houden, dus hoog tijd voor een iSay om mijn gedachten hierover vast te leggen.


Laat ik voorop stellen dat ik de vrije gedachte aanhang. Ieder is vrij om te denken wat hij wil. Van de extreme atheïst tot de super reli-fanaat. Zo lang ze mij hun ideologie niet opdringen mogen ze denken wat ze willen. Wat mij in de discussie onder het stuk van ten Caat opviel was de defensieve houding van de, laat ik het voor het gemak even generaliserend gelovigen noemen. De aanhangers van het Bijbelverhaal. Zelfs in de meest vrijzinnige vorm klinkt in hun betogen altijd iets door als “zonder evangelie geen ethiek”. Alsof een atheïst geen ethiek zou kennen. De discussie liet zien dat men elkaar voorlopig nog lang niet zal vinden.

Ik noem mij zelf een gelovige atheïst. Ik geloof in naastenliefde, maar noem het solidariteit. Ik geloof in rentmeesterschap, maar noem het milieubewustzijn. Ik geloof in de andere wang toekeren, maar noem het geweldloosheid. Ik geloof in de rede en de dialoog. Ik pretendeer niet de waarheid in pacht te hebben, noch de wijsheid, maar u zult van goeden huize moeten komen om deuken in mijn waarheid te slaan. Het is een aantal mensen gelukt. Zij waren verder dan ik op dat moment was.

Ik geloof in goed en ik geloof in kwaad. En ik ben er van overtuigd dat het goed is om het kwaad te bestrijden, waar het zich maar aandient. Liefst door de rede, ook als daar verbaal geweld aan te pas komt, liever niet door bommen want die hebben nog nooit vrede gebracht. Maar sinds kort maak ik op dat laatste voorbehoud een uitzondering. Een valse hond maken we af. Een valse organisatie waar criminelen een religie misbruiken als dekmantel voor hun misdaden, wil ik niet zonder meer vrijwaren. Er zijn grenzen aan mijn geweldloze overtuiging en dat is een last. Te weten dat ik niet meer onvoorwaardelijk het ban de bom teken kan dragen, niet meer volledig overtuigd Peace brother kan roepen is een last. Maar die draag ik graag. Het zorgt er voor dat mijn ethisch bewustzijn actief blijft en mij voortdurend dwingt mij rekenschap te geven van wat ik denk en wat ik doe.

Wat mij betreft is religie vooral bedoeld als makkelijk antwoord op niet te beantwoorden vragen, en bovendien een bezwering van onze doodsangst . Niet meer moeilijk hoeven denken, maar gewoon Het Woord consumeren. Niet meer bang zijn voor de dood maar geloven in een eeuwig leven. Nogmaals: ik vind het prima, maar dring het mij niet op. En breng mij er niet mee in gevaar.

.


 

Read Full Post »

Enige tijd geleden werd melding gemaakt van het feit dat het momenteel moeilijk is om voldoende gekwalificeerd IC personeel aan te trekken. “Maar we doen ons uiterste best,” aldus de persvoorlichtster. Gevolg hiervan was een beperking in de opname mogelijkheden op de IC in Hoogeveen. Op de website van de zorggroep was echter geen vacature voor IC personeel te vinden. Ook op regionale en landelijke vacaturesites was geen sollicitatieoproep te vinden. Pas nadat via diverse sociale media hier opmerkingen over gemaakt waren en de vraag werd gesteld, hoe serieus Treant op zoek is naar vakbekwaam personeel, verscheen er een vacature online.


Hetzelfde is nu het geval met de afdeling geriatrie. Treant houdt ‘tijdelijk’ geen geriatrisch spreekuur meer in Bethesda. Op de vraag van een journalist van de Hoogeveensche Courant hoe lang tijdelijk zou gaan duren, kon voorlichtster mevrouw Oldenbeuving geen antwoord geven. Wel meldde zij: “Wij doen ons uiterste best om personeel aan te trekken.” Het wordt zo langzamerhand een bekende reactie van de persvoorlichters van de Treant Zorggroep. En ook nu (19 augustus 2016, 14:58 uur) is er dus weer geen vacature op de website van Treant te vinden voor geriatrische verpleegkundigen.

Dit alles is een praktijk, die in schril contrast staat met de mooie woorden van voorzitter Kuin en stafvoorzitter Post. Ronkende ambities spreken zij uit. Post wil volgend jaar met Bethesda in de top 10 van het Algemeen Dagblad zitten. Hij heeft er zelfs een fles wijn onder verwed. Ik heb die weddenschap aangenomen en ga er van uit dat Post ook een goede fles wijn bedoelde. Kuin heeft iets bescheidener ambities ten toon gespreid, maar wil evengoed in 2018 in de top 25 zitten.

De praktijk is dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg ontevreden is over de samenwerking tussen de specialisten uit de verschillende ziekenhuizen en zo zeer ontevreden over maatregelen om het niveau van de hygiëne in het Scheperziekenhuis in Emmen op niveau te brengen, dat Treant zich onlangs geconfronteerd zag met intensivering van het toezicht op het Scheperziekenhuis. Die topklasseringen lijken mij nog ver weg te zijn.

Tegen het verwijt dat de samenwerking tussen de drie locaties alles behalve voortvarend wordt uitgevoerd, verdedigde Kuin zich onder meer in de Hoogeveensche Courant door te melden dat de ziekenhuizen erg ver uit elkaar liggen en dat dit niet bevorderlijk is voor een voortvarende aanpak van de samenwerking. Te ver uit elkaar. Dus toch? Het ten grave gedragen actiecomité heeft dit meermaals geschreven en gezegd, maar ach… het viel allemaal wel mee volgens de achtereenvolgende raden van bestuur. Maar nu zij door de inspectie in het nauw worden gebracht is het ineens wel een issue.

Treant roept geregeld, dat Bethesda toch maar mooi een gespecialiseerde borstkankerkliniek rijker wordt. De opening is bij mijn weten nog steeds niet verricht, maar als dat is wat Bethesda heeft teruggekregen voor alles wat het al kwijt is geraakt dan ben ik daar niet van onder de indruk. Harde cijfers vroeg het actiecomité aan de raad van bestuur. Harde cijfers die lieten zien hoe eerlijk de verdeling van de behandelingen over de ziekenhuizen heeft plaatsgevonden. Vervolgens wilde de raad van bestuur niet meer met het comité praten. En toch kreeg het comité via diverse informanten wel harde cijfers te zien. Die allemaal aantoonden dat de zorg in het geniep (eerst tijdelijk en vervolgens noodgedwongen definitief) naar het Scheperziekenhuis verdwijnt.

Opnieuw klaagt men dat men geen personeel kan krijgen. Ik vraag mij af of dat aan het aanbod van personeel ligt, of zou Treant gewoon niet aantrekkelijk genoeg zijn om er te solliciteren?

Het actiecomité zwijgt, maar individuele leden van het comité zijn nog steeds goed geïnformeerd en zullen op door henzelf te kiezen wijze daar geluid aan geven. Treant is nog niet van het verzet af.

.


 

Read Full Post »

Het is weer een prachtig voorbeeld van hoe rechtse politici en bestuurders naar de wereld kijken en over de wereldse problemen nadenken. Het Boerkiniverbod dat op Corsica en de Cote d’Azur is afgekondigd is het domste wat de bestuurders kunnen doen. Ze bedienen hiermee IS op hun wenken.


Het verbod is een nieuwe stap op weg naar de door IS zo vurig gewenste instabiliteit die onvermijdelijk tot burgeroorlogachtige toestanden zal leiden. De uitleg die de militante aanhangers van IS aan het verbod zullen geven begint met “Zie je wel…” en zo trapt Frankrijk in de valkuil die IS heeft gegraven.

Het was veel slimmer geweest als de stranden aan de Cote d’Azur officieel tot naaktstranden waren uitgeroepen. Dán hadden de bestuurders een daadkrachtig antwoord gegeven. Maak er naaktstranden van en roep iedereen die graag naakt zont en zwemt op, om er naar toe te gaan. Heb respect voor de kleding van de (onderdrukte?) islamitische vrouwen en verlang eenzelfde respect terug voor onze naaktheid.

Dan is er sprake van gelijkwaardigheid in plaats van de arrogante neerbuigendheid die van het verbod uitgaat. Ik ben benieuwd hoeveel Boerkini’s er dan nog op de stranden te zien zullen zijn. En als ze er wel te zien zijn, dan is dat een teken dat men ons ook respecteert. Maar helaas is rechts gewoonlijk veel te kortzichtig voor dit soort daadkracht.

.


 

Read Full Post »

Doet u tijdens het overstapcircus van de zorgverzekeraars in november en december ook uw best om te kijken welke zorgverzekering het beste voor u is? Kijkt u dan ook goed naar wát u vergoed krijgt? En waarvoor? Maakt het u ook nog wat uit of u veel of weinig eigen risico zult moeten betalen? Leest u dan vooral door!


U kunt in november en december bij de zorgverzekeraars precies uitzoeken wat zij u in het nieuwe jaar willen bieden. Als u bijvoorbeeld de pech hebt met chronische reuma te moeten leven en vaak een beroep moet doen op fysiotherapie dan weet u dat u een aanvullende zorgverzekering nodig hebt waarin (liefst) onbeperkt fysiotherapie wordt vergoed. Maar u kunt op dat moment niet uitzoeken hoeveel u kwijt zult zijn aan het eigen risico.

Als u toch elk jaar de bovengrens van het eigen risico ruim overschrijdt hoeft u zich over deze vraag niet druk te maken bij uw keuze voor een zorgverzekeraar, maar als u normaal gesproken onder de bovengrens van deze boete op ziek zijn valt dan hebt u toch echt een probleem. Wat is er namelijk aan de hand? Er zijn (voor zover nu duidelijk is) twee factoren van invloed op de hoogte van uw boete:

De eerste: Hoeveel zorg die onder het eigen risico valt gebruikt u per kalenderjaar? Op basis van uw ervaringen in het verleden zult u hier een min of meer redelijke inschatting van kunnen maken, maar net als bij beleggingen geldt ook voor uw gezondheid dat resultaten uit het verleden geen enkele garantie bieden voor de toekomst.

Een mevrouw die wegens behandelde borstkanker elk jaar voor controle een mammografie of misschien zelfs een mri-scan moet laten maken,  zou redelijk moeten kunnen inschatten hoe hoog haar boete zal worden en of zij het minimum of het maximum eigen risico zal kiezen.

De tweede factor is echter de adder in het gras, waardoor deze mevrouw geen enkele voorspelling kan maken. Op het moment dat mevrouw (uiterlijk op 31 januari) een verzekering afsluit, weten de zorgverzekeraars nog helemaal niet welke prijzen zij voor welke behandelingen betalen aan welk ziekenhuis. Het enige wat vaststaat is welke ziekenhuizen een zorgverzekeraar waarvoor gecontracteerd heeft en wat het totaalbedrag voor dat ziekenhuis zal worden. Niet wat precies de prijs per behandeling zal zijn. Daarover wordt namelijk rustig nog meer dan een jaar over na-onderhandeld.

Een voorbeeld uit mijn eigen praktijkervaring. Op 31 januari 2015 kwam mijn echtgenote door gladheid met de fiets te vallen. Forse bloeduitstorting bij haar linker oog en erge pijn in de linker pols waren het gevolg. Het was zaterdag, dus we moesten naar de huisartsenpost in ziekenhuis Bethesda. De dienstdoende arts vond een foto van de pols noodzakelijk, aangezien de klachten een breuk in een handwortelbeentje deden vermoeden. Dus het ziekenhuis in, foto maken en voor alle zekerheid een gipsverband aanleggen. Je doet braaf wat de deskundigen het beste achten, toch?

En nu komt het: de declaratie daarvan werd ruim 15 maanden later pas bij onze zorgverzekeraar ingediend. Voor ons was het geen ramp om in 2016 nog zorgkosten van 2015 te moeten betalen, maar we hadden er niet meer op en niet meer mee gerekend. Als je elke euro tien keer om moet draaien voor je die uitgeeft is het echter een ramp. Uiteraard heb ik toen gebruik gemaakt van de directe lijn via Whatsapp die ik (toen nog) naar de raad van bestuur van de Treant Zorggroep had.

De uitleg die ik van bestuurslid Bruins kreeg luidde als volgt: veel verzekeraars onderhandelen in de Multizorg combinatie over volumes (= aantal toegestane behandelingen), maar ook over de prijslijsten (= wat die toegestane behandelingen mogen kosten). Volgens Bruins was op dat moment pas met Multizorg overeenstemming bereikt over de prijslijst 2015. We schrijven dan dus april/mei 2016!
Voordat er overeenstemming is krijgen ziekenhuizen voorschotten, maar de ziekenhuizen kunnen niet declareren, omdat ze de definitieve prijs niet kennen. En dus kreeg (in dit geval) mijn echtgenote een declaratie bijna anderhalf jaar na de behandeling. Maar het wordt nog gekker. Hou u vast!

Vandaag meldt de NRC dat uit een onderzoek van Achmea dochter Independer blijkt dat een zelfde behandeling in hetzelfde ziekenhuis door dezelfde arts de ene patiënt honderden euro’s meer kan kosten dan de andere – afhankelijk van hun verzekeraar. Behandeling van een seksueel overdraagbare aandoening in het BovenIJ ziekenhuis (Amsterdam) kost verzekerden van CZ bijvoorbeeld €463,00, terwijl patiënten van een andere grote zorgverzekeraar ruim €600,00 euro betalen. Patiënten moeten die kosten zelf betalen als ze binnen hun eigen risico vallen, van maximaal 885 euro.

Met andere woorden er valt in november en december helemaal niets te kiezen voor de consument. De informatie die daarvoor nodig is komt namelijk pas nadat het overstapcircus is afgesloten. De belofte van keuzevrijheid en transparantie die in 2005 aan de invoering van de marktwerking was verbonden is dus niet nagekomen. Ik noem dat bedrog.

Wilt u een duidelijkere reden waarom het dringend nodig is om de marktwerking weer uit de zorg te verwijderen en een Nationaal Zorgfonds te stichten? Vraag daarom op de website van dit fonds in oprichting een actiepakket aan en doe mee.

Let op: Het kan zijn dat u geruime tijd op toezending van dat pakket moet wachten, want de belangstelling heeft zelfs de meest optimistische initiatiefnemers overvallen!

.


 

Read Full Post »

Ziekenhuis de Sionsberg verkeerde vijf jaar geleden in grote problemen. Vier jaar geleden werd het zelfs failliet verklaard, maar door eendrachtig de armen uit de mouwen te steken wist men een doorstart te realiseren. Die was dusdanig succesvol dat in januari 2015 zorgverzekeraar De Friesland Achmea een vijfjaren contract afsloot. En dat contract zegt de machtige verzekeraar per 1 januari a.s. weer op.


DSW topman Chris Oomen beschuldigt De Friesland naar aanleiding hiervan van machtmisbruik, de fractie van de SP in de Tweede Kamer stelt vragen aan minister Schippers en ondertussen verkeert de regio Noordoost Friesland weer in onzekerheid over het lot van hun ziekenhuis. De actiegroep Red de Sionsberg moet haar (helaas tijdelijke) rust voorlopig weer in de ijskast zetten. De wind waait weer uit de verkeerde hoek.

Wat is de reden dat de (al)machtige zorgverzekeraar de stekker uit dit ziekenhuis trekt? De Friesland beweert dat de samenwerking met de Sionsberg niet goed verloopt en dat de Sionsberg afspraken niet nakomt. Omdat de vrienden van de actiegroep Red de Sionsberg mij zeer dierbaar zijn (zij kwamen in 2012 zelfs naar Hoogeveen toen wij 15.000 handtekeningen voor behoud van ziekenhuis Bethesda naar het gemeentehuis brachten), kan ik nu niet zwijgen en heb ik de Friesland, om niet van speculeren beticht te worden via Facebook benaderd met onderstaande oproep:

Oproep aan @DeFriesland: beweer niet alleen dat de Sionsberg afspraken niet nakomt. Bewijs het publiekelijk en toon aan dat u geen machtsmisbruik pleegt! U wordt immers betaald uit publieke middelen!

De twitteraar van dienst van de verzekeraar (^EM als identificatiecode) liet in reactie hierop weten: We willen er graag uitkomen met de Sionsberg en de andere partijen. De publiciteit zoeken draagt hieraan niet bij.

Het antwoord kwam sneller dan ik durfde hopen, maar was precies zoals ik al in een reactie onder de oproep had voorspeld: De Friesland negeert de oproep waardoor men het recht verspeelt om mij van speculeren te betichten. Men heeft de geboden kans niet gegrepen. En mijn verzoek om publiekelijk bewijs van de beschuldigingen is volkomen legitiem. De inkomsten van alle commerciële zorgverzekeraars komen immers uit uw en mijn portemonnee. We zijn nota bene verplicht een basisverzekering bij een van hen af te sluiten! Dus heeft De Friesland een morele plicht tot publieke verantwoording.

De houding van de verzekeraar getuigt in ieder geval van de arrogantie, die menig machthebber kenmerkt, in dit geval vermoedelijk voortkomend uit het feit dat een ziekenhuis dat volgens de Friesland niet levensvatbaar was, al weer aardig op weg is om een volwaardig ziekenhuis te worden, met een uiterst belangrijke regiofunctie. Het zal De Friesland blijkbaar worst zijn wat de gevolgen voor de bewoners van de Noordoosthoek zijn en dus past hier maar één oproep:

Inwoners van Dokkum en omgeving, verlaat De Friesland en sluit u aan bij een zorgverzekeraar die uw belangen wél dient! U weet zelf wel wie dat zijn.

Als uw machtige gezamenlijke stem dat wil, legt u De Friesland Achmea helemaal stil!

.


 

Read Full Post »