Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for juni, 2016

Dat Geert Wilders een leugenaar is weet ieder weldenkend mens inmiddels. Een zwetser, die alleen uit is op het vergaren van macht. Het bewijs hiervan is in het bezit van NRC columnist Tom Jan Meeus, die het meldt in zijn column Geert check je mail even (NRC 28 juni 2016).


Wat blijkt? In een niet gepubliceerde eerste analyse in The pros and cons of Nexit staat op pagina 12 de vaststelling te lezen dat een Nexit en een gelijktijdig Nederlands vertrek uit de euro ‘zoveel nervositeit op financiële markten zou veroorzaken dat dit vermoedelijk tot „een kredietcrisis” zou leiden, waardoor banken opnieuw door de staat gered moeten worden.’

En dus is Wilders gedwongen te liegen. In de Kamer op een vraag van Alexander Pechtold bijvoorbeeld afgelopen maandag, waar hij bovenstaande analyse ontkende. En ook in het uiteindelijke rapport van Capital Economics. Want daarin staat dat we enorm profiteren – 10.000 euro per huishouden erbij – als Nederland uit de EU stapt. Meeus publiceerde hier op 21 juni ook al over. En toen een verslaggever van BNR Wilders naar aanleiding van die publicatie naar die eerste analyse vroeg, verwees de blonde leider de man ‘voor concepten naar Capital Economics’.

Eens te meer is duidelijk dat Geert Wilders en zijn PVV-bende niet het beste voor hebben met Henk en Ingrid, maar vooral met zichzelf. Hun machtshonger is ongeëvenaard in de recente Nederlandse geschiedenis. Levensgevaarlijk zijn zij. Vooral voor de gewone man en vrouw in Nederland. Idioten zijn zij, zoals Boris Johnson in Engeland.

Meeus stelt terecht ‘De kern van het populisme is de nederlaag. De populist bepleit het onmogelijke, hij krijgt zijn zin niet, en zegt daarna: zie je wel, de elites zijn tegen het volk. Dit trucje werkt meestal, maar bevat één risico: je moet niet winnen.
Dan kom je terecht in de drabbige situatie van Boris Johnson en andere Brexit-gezichten de laatste dagen: mannen die de geheimtaal van de politiek ineens zo goed beheersen dat ze vermoedelijk niet lang meer populist kunnen blijven.’
Mannen ook die ineens heel goed kunnen zwijgen, nu zij geconfronteerd worden met de gevolgen van hun succesvolle oproep tot een Brexit.

Meestal is het een goede zaak als men van zijn fouten leert, maar wie echt intelligent is leert van andermans, in dit geval de Britse, fouten. Kijk naar de paniek waar dat het Verenigd Koninkrijk momenteel in leeft. Dat willen wij, nuchtere Nederlanders, niet. Daarom wordt het de hoogste tijd dat Geert Wilders zijn grote mond houdt en doet wat Boris Johnson doet. Geert hou je alsjeblieft je waffel!

En jeugd van Nederland, kijk naar de reacties van de jongeren in Groot-Brittannië. Volg hun voorbeeld en breng het Nexit gezwets tot zwijgen.

.


 

Read Full Post »

In 1988 was ik voor het eerst in Turkije. Ik trok met Ashraf door heel Oost-Turkije. We waren onder meer in Diyarbakir, Hakkari, Van, Dogubeyazit en waar we ook kwamen we werden allerhartelijkst ontvangen. Gastvrijheid, dat was wat ons daar ten deel viel. Ik viel als een blok voor dit mooie land, met zijn vriendelijke bevolking. Ik ben nog twee keer terug geweest, voordat mijn (toch al latent aanwezige) vliegangst toesloeg.


De vrienden die ik er maakte wilden dolgraag deel uitmaken van het Europa dat toen nog in de steigers stond. Of dat te maken had met de enorme inflatie die in die jaren het land in zijn greep had weet ik niet. De wisselkoers aan het eind van de vakantie was zeker 30% slechter voor Turkije dan aan het begin van de vakantie vier werken eerder. En toen ik er een jaar later terugkeerde was in die ontwikkeling nog niets veranderd. Turkije was een waanzinnig goedkoopte-eiland voor buitenlandse toeristen.

Voorop gesteld: Het hedendaagse Turkije dat door Recep Tayyip Erdogan wordt geleid ken ik niet, dus over de levensomstandigheden durf ik niets te zeggen, maar over de houding van de huidige machthebbers heb ik wel wat te melden.

Als de bevolking van Turkije in meerderheid voor dit bewind kiest, dan is het een legitiem aan de macht gekomen bewind. Het is echter niet mijn idee van een democratie. De voormalige vice-president Bülent Arinç hield vrouwen twee jaar geleden in alle ernst voor dat zij in het openbaar niet mochten lachen. Dat zou volgens de islam onrein zijn. En dan gold Arinç nog als gematigd! Toen hij in 2015 openlijk vond dat ceremonieel president Erdogan zich teveel met de politiek bemoeide was het snel met zijn loopbaan gedaan. Premier Davutoglu (inmiddels zelf ook al geslachtofferd) kreeg het verzoek om de vice-premier te ontslaan.

Inmiddels is duidelijk hoe de steeds meer op een dictator gelijkende Turkse president over vrouwen denkt. Ze zijn vooral bedoeld om kinderen te baren. Minstens drie als het aan Erdogan ligt. En ze dienen anders behandeld te worden dan mannen, want gelijke behandeling zou indruisen tegen de natuur van vrouwen. Erdogan kuste graag de voeten van zijn moeder “omdat die naar het paradijs roken.” Volgens zijn zeggen wierp zijn moeder hem dan een zedige bleek toe en huilde.

In de jaren dat ik vakantie in islamitische landen doorbracht paste ik mij aan de ter plekke geldende zeden en gewoontes aan. In Pakistan bijvoorbeeld heb ik zelfs een shawal kamiz gekocht en gedragen. Traditionele kledij, waarvan je tijdens het dragen overigens merkt dat die heel goed bij het droge hete klimaat past, maar dat terzijde. Ik vind dat ik van buitenlanders hier in Nederland op zijn minst een vergelijkbaar respect voor onze zeden en gewoontes mag verlangen. Daarmee bedoel ik niet dat islamitische vrouwen nu ineens mee zouden moeten doen met rokjesdag, integendeel dat moeten ze echt zelf willen. Onderdeel van onze cultuur is immers dat wij elkaar vrij laten. Maar ik verzet mij er tegen als zij onze cultuur de rug toedraaien. Pas u aan, toon respect en accepteer dat het hier anders toegaat dan in uw land, dat is wat ik van buitenlanders verwacht. En als u dat niet wilt, dan kunt u misschien beter teruggaan naar uw eigen land.

Turkije is wat mij betreft dan ook verder verwijderd van een lidmaatschap van Europa dan ooit eerder. De deal met dwingeland Recep Tayyip moet wat zo snel mogelijk van tafel. Hoe onmachtig Europa ook is inzake de vluchtelingenopvang, met een dictator maak je geen dure afspraken!

En wie vrouwen zo behandelt hoort niet in Europa! Frau Merkel merken sie sich das bitte!

.


 

Read Full Post »

Geert Wilders staat te springen van enthousiasme én Geert Wilders staat op springen van jaloezie. Jaloers op de Britten want Brexit is een feit. En Wilders kan gewoon niet wachten. Nexit, Nexit, Nexit. Hij wil er een referendum over. Ook al weet ie dondersgoed dat er met de huidige referendumwet geen referendum kan worden uitgeschreven. Immers er moet een wet zijn aangenomen (of is een wetsvoorstel alleen ook genoeg?). Pas dan kan men proberen om genoeg handtekeningen voor een raadgevend referendum bij elkaar te krijgen. Wat overigens in het geval van een Nexit referendum waarschijnlijk een fluitje van een cent zal zijn.


Belangrijkste vraag blijft: zijn we nou het beste af IN of BUITEN Europa? Het antwoord is simpel. Dat maakt helemaal niks uit! De gewone mens zal altijd de rekening gepresenteerd krijgen. Zo is het in de achter ons liggende millennia altijd gegaan en zo zal het nog millennia lang blijven gaan. Alleen een allesvernietigende grote oorlog zal daar verandering in kunnen brengen. Maar dan moet het ook echt een grote oorlog zijn en moet minstens de halve wereld in puin komen te liggen.

Pas dan, in de tijd van wederopbouw die er op zal volgen kan er sprake van zijn dat de elite die ons regeert gewone mensen nodig zal hebben en als er maar genoeg gewone mensen zijn afgeslacht in de allesvernietigende oorlog (waar diezelfde elites door de millennia heen altijd verantwoordelijk voor zijn geweest) zal de factor arbeid weer schaars zijn. En economische wetten leren ons dat wat schaars is, duur is. Pas dan kan de gewone mens de elite de rekening presenteren.

U wilt een bewijs dat een Exit goed is voor Nederland? Makkelijk genoeg. Zoals de evangelisten satan nodig hadden om de mensen genoeg angst mee aan te jagen, zodat de kerken vol bleven, zo hebben diverse regeringen een economische satan in het leven geroepen om de gewone mensen angst aan te jagen:
Het Britse remain kamp riep in paniek: Europa zal een scheiding zo pijnlijk mogelijk maken! Stem daarom tegen Brexit.
De Nederlandse EU-fans waarschuwden: Een Brexit zal ons tientallen miljarden gaan kosten.
Geen enkele positieve reden alleen maar angstzaaierij.
Dat is in het Verenigd Koninkrijk nu (jammerlijk?) mislukt. Alleen daarom al moet je Eurosceptisch worden. Als angst de reden is voor een stem weet je zeker dat je de slechtste raadgever volgt.

U wilt een bewijs dat een Exit slecht voor u is? Of het nou een Nexit, Frexit of wat voor exit dan ook is, de stabiliteit die in Europa toch al steeds verder weg lijkt te raken, zal er alleen maar nog verder weg raken. Elk land zal zich weer lekker in zijn nationalistische dromen gaan wentelen. Vroeger was alles beter en wat onze huidige machthebbers bedenken is ronduit… vul zelf maar een negatieve kwalificatie in. Die ontwikkeling heeft in het verleden meerdere malen voor allesvernietigende oorlogen gezorgd. Kijk wat er in de landen gebeurde die na het uiteenvallen van de Sowjet Unie zelfstandig werden. Criminelen grepen er de macht en verrijkten zichzelf gigantisch, ten koste van… de gewone mens. Rusland heeft de Krim geannexeerd, Oekraïne ligt in de clinch met de grote buurman. De Baltische staten …

Zoals gezegd: we hebben dringend weer een allesvernietigende oorlog nodig, om als een Phoenix uit de as te kunnen herrijzen. Dus dan toch maar een Nexit? Van mij mag het, maar zou het even kunnen wachten tot ik er niet meer ben, dat vind ik wel zo prettig.

.


 

Read Full Post »

Nu de Britten binnenkort mogen stemmen over hun eventuele Brexit zwelt de roep om een Nexit in Nederland aan. Mijn hart zou daar graag aan mee roepen, maar mijn verstand heeft ingegrepen. Ik ben tegen een Nexit. Net zoals ik tegen Superstaat Europa ben. De almacht van Brussel, de absurd hoge lonen van Europese ambtenaren en het gegraai van de parlementariërs zijn allemaal goede redenen om uit de unie te stappen, maar er is één veel belangrijkere reden om de unie te handhaven. De Europese vrede.


Nog nooit in de geschiedenis is er in Europa zo lang onafgebroken geen oorlog geweest. We doen wel mee aan oorlogen en begaan vermoedelijk ook nog wel oorlogsmisdaden, maar dat is allemaal ver van ons bed. De tijd is zelfs aangebroken dat we de Nederlandse misdaden in Indonesië erkennen. Van slachtoffer werden we destijds dader, maar het was ver weg en onze rijkdom was gebaseerd op koloniale diefstal. Dan keek men niet op een mensenleven. In Nederland was de wederopbouw begonnen. De moffenhaat tierde welig en het verschil tussen goed en kwaad was nog glashelder (in de ogen van de goeden). Maar er was geen oorlog meer.

Zoals altijd na zoveel rampspoed en bloedvergieten klonk het dat nooit weer. Voor het eerst gebeurde dat groots in 1918 toen de Volkerenbond een (tot mislukken gedoemde) poging was om door samenwerking oorlog uit te bannen, Na de Tweede Wereldoorlog binnen een halve eeuw ontstond eerst de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) waaruit later de Europese Economische Gemeenschap (EEG) voortkwam. Aanvankelijk met zes leden (België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Italië en de Duitse Bondsrepubliek), later met negen en nu is er dan de Europese Unie met 28 leden en een aantal aspirant leden. En zoals altijd geldt ook hier hoe groter des te logger en duurder, maar onze

dichtstbijzijnde vijand ligt nu wel een heel eind bij ons vandaan.

Helaas zijn bijna alle overlevenden van de Tweede Wereldoorlog inmiddels niet meer onder ons. Zij die het nog zelf kunnen navertellen zijn oud, broos en kwetsbaar. Sommigen van hen blijven echter strijdbaar en zien het als hun taak om zich tot hun laatste snik dienstbaar te maken aan het besef dat we moeten samenwerken in plaats van te vechten.

Maar zo gauw de laatste overlevende is gestorven kan het grote vergeten echt beginnen. Hoe zal Hitler zich over honderd jaar verhouden tot bijvoorbeeld Napoleon? En over duizend jaar tot Julius Caesar? Is Recep Tayyip Erdogan de volgende in de rij?

Er is veel mis met Europa, maar je moet er toch niet aan denken dat het gevaar nog een keer vanuit Duitsland komt? Of Frankrijk? Of Spanje, waar we zelfs tachtig jaar mee in oorlog zijn geweest.

Kortom: ik ben tegen heel veel aspecten van Superstaat Europa, maar ik ben niet tegen vrede en daarom ben ik wel tegen een Nexit.

.


 

Read Full Post »

De gemeenteraad van Hoogeveen vergaderde op 6 juni over het tragische levenseinde van de achtjarige Sharleyne, die een jaar geleden dood onder aan de flat de Arend werd gevonden. Daags na de vergadering leest men onder meer in de Hoogeveensche Courant, dat de verantwoordelijk wethouder Gert Vos verder kan met ‘oppakken‘ en ‘verbeterplannen‘. Er zullen binnenskamers vermoedelijk ook nog wel te trekken lessen beloofd zijn. Op voorhand stond immers al vast dat er geen politieke bijltjesdag in Hoogveen zou plaats vinden.


Met zeer gemengde gevoelens heb ik de aanloop en de afloop van deze vergadering gevolgd. En eerlijk gezegd weet ik nog steeds niet goed wat ik er van vind. In mijn tijd in het voortgezet onderwijs heb ik een aantal (minder) tragische gebeurtenissen rond verwaarloosde kinderen onder ogen gehad. Vaak was het mogelijk de boel weer op de rails te krijgen, maar helaas niet altijd. Gelukkig (voor wie eigenlijk?) waren er geen doden bij te betreuren, zoals in deze situatie.

Hulp verlenen is mensenwerk. Daar worden fouten bij gemaakt.Soms onvermijdbaar, soms vermijdbaar. Slechte communicatie is bijvoorbeeld vermijdbaar. Daar horen verantwoordelijken de gevolgen van te dragen in plaats van de hulpontvanger, zoals in dit geval gebeurd lijkt te zijn. Het lijkt mij dat de wethouder hier de hoogst verantwoordelijke in is. Zeker nu jeugdzorg door de overheid bij de lagere overheden is gedumpt.

Moeilijker wordt het al wanneer knopen worden doorgehakt door wat ik maar even ego’s zal noemen. Ego’s zijn mensen die lastig te overtuigen zijn van om het even wat. Het ego maakt vaak ook deel uit van de overwegingen om tot een beslissing te komen. Bij calamiteiten blijven de ego’s bij voorkeur op de achtergrond, bevreesd voor schade aan hun ego. Of er in deze tragedie sprake is geweest van ego’s weet ik niet, ik wil het ook niet suggereren. Het gaat om de vraag of het vermijdbaar is. En wie had het dan moeten vermijden?

De wethouder heeft in ieder geval beterschap beloofd. Gemeentebelangen vroeg waarom de hulpverlening niet ‘altijd de juiste stappen zette’. Enerzijds een naïeve vraag, omdat hulpverlening mensenwerk is, anderzijds totaal niet relevant als je van te voren al hebt besloten dat er geen wethouder naar huis gestuurd wordt. Natuurlijk bedoelde Gemeentebelangen ‘Hoe voorkomen we dit in de toekomst?’

En met die vraag weten politici en bestuurders wel raad. De verslagen in de media reppen allemaal over ‘verbeterplannen‘ en ‘oppakken‘. Verbeteracties ‘zijn al in gang gezet‘ zelfs. Vorige week is men gestart (vorige week al!) met de betrokken partijen waarmee de gemeente de verbeterpunten gaat oppakken. Er is zelfs aan alle partijen gevraagd welke verbeterplannen zij zelf hebben. Het zal bij elkaar worden gebracht zodat ‘straks‘ een ‘totaal verbeterplan‘ kan worden gepresenteerd.

De gemeente gaat vandaag (7 juni) met de inspectie rond de tafel om het plan van aanpak te bespreken, om zo te kijken of aan de opdracht van de inspectie voldaan kan worden. Men weet het dus nog niet eens!

We zijn een jaar verder en er is nog helemaal niets verbeterd dus.

.


 

Read Full Post »

Het bericht dat de IC in ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen afgelopen weekend voor nieuwe opnames gesloten was, kwam bij een paar leden (waaronder ikzelf) van het voormalige comité Actie voor Bethesda hard aan. We hebben uitvoerig overlegd wat we zouden doen. Je kunt niet een comité opheffen en dan toch net doen alsof het comité nog bestaat.

Daarom hebben we gekozen voor de metafoor van de geesten die het graf verlaten en de geest opnieuw uit de fles bevrijden. De ontwikkelingen in Bethesda gaan ons zeer aan het hart. De uitlatingen van de raad van bestuur en de stafvoorzitter in onze richting hebben ons zeer gegriefd en opnieuw doet zich een voorval voor waar stafvoorzitter en raad van bestuur verantwoordelijk voor zijn. Het was tijd om te gaan spoken.

Het bericht kwam van een uiterst deskundige bron die zonder enige uitzondering steeds volledig betrouwbaar is gebleken. Uiteraard hebben we navraag gedaan bij onze andere bronnen. Zij gaven aan dat de informatie voor 100% (!) klopte. De IC was voor nieuwe opnames gesloten wegens personele problemen. Een van deze bronnen wist zelfs te melden dat er een moment is geweest dat er slechts één IC-verpleegkundige beschikbaar was voor een dienst, waar er altijd twee nodig zijn. Die melding hebben we niet gecheckt en daarom ook niet gecommuniceerd.

De reden dat ik dat levensgevaarlijke voorval nu wel noem is gelegen in de reactie van een woordvoerder van Treant tegenover RTV Drenthe. De woordvoerder meldt dat het ziekenhuis kampt met een tekort aan IC-verpleegkundigen en ‘dat dit een landelijk probleem is.

Een standaard formulering. Maak je probleem groter, “het is landelijk, dus ons valt eigenlijk weinig te verwijten. We doen ons best.” En daar valt heel wat op af te dingen want nog niet zo lang geleden was er sprake van een heel andere situatie, maar het beleid van Treant heeft, volgens diverse bronnen in en buiten de IC, personeel weggejaagd. En nog steeds horen wij dat er volop gesolliciteerd wordt omdat het IC werk in Hoogeveen geen echt IC werk meer is.

Koppel daar nog eens aan vast dat stafvoorzitter David Post zich in een gesprek met het voormalige comité er over beklaagde dat hij huilende verpleegkundigen aan zijn bureau had staan omdat wij ons kritisch hadden uitgelaten. In één adem noemde hij onze bronnen ‘verzuurde zusters’ die hun zin niet krijgen.
Ik zou ook solliciteren als ik aangestuurd werd door iemand die zich naar buiten toe zo over mij uitliet. En dan krijg je vanzelf een personeelstekort. En dan moet je op een gegeven moment de IC in een weekend sluiten als er iemand ziek is.

Ook al ben je één groot ziekenhuis met drie voordeuren, intern is het blijkbaar nog niet de gewoonte om elkaar dan te helpen en bij te springen. Hoe lang zal het nog duren dat vanwege groeiend personeelstekort de IC in Hoogeveen ‘niet meer in de lucht te houden is?’

Op de IC in Bethesda liepen en lopen geen verzuurde zusters rond. Het personeel is hooggekwalificeerd en uiterst gemotiveerd, en juist daarom zijn de gevolgen van het beleid van Treant met betrekking tot de IC in Hoogeveen zo frustrerend, dat men liever vertrekt.

Zie ook: RTVDrenthe

.


 

Read Full Post »