Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for april, 2016

Uit uitlatingen van fractievoorzitter Bert Otten van het CDA, gedaan in RTV Drenthes Cassata, blijkt dat zijn partij het volste vertrouwen heeft in de Treant Zorggroep. Dat verklaart ook waarom het CDA – hoewel het naar eigen zeggen geen bewuste keuze was – niet was geïnteresseerd in een dialoog met de artsen van het voormalige actiecomité, die tijdens een bijeenkomst met zorgwoordvoerders uit de raad informatie gaven over meldingen van klokkenluiders in de medische staf en verslag deden van een recent gesprek met Achmea. 


Omdat mijn bloed kruipt waar het niet gaan kan, raakte ik afgelopen zaterdag, voorafgaand aan het gesprek in Cassata tussen voorzitter Kuin van Treant, Bert Otten en mijzelf, al in discussie met de heren. Otten wierp mij voor de voeten dat ik per definitie bestuurders niet vertrouw. Hiermee sloot hij aan op het feit dat Kuin vindt dat het actiecomité in complotten dacht.

Hoewel het niet mijn bedoeling is om de heksenjacht op het CDA te openen is het toch noodzakelijk de woorden van Otten tegen te spreken, aangezien ik eerder te maken heb gehad met kleine verdraaiingen van mijn woorden door Ottens voorganger, het huidige statenlid Henk Reinders.

Otten heeft waarschijnlijk gelezen dat Eric Janson in zijn afscheidstournee langs de media vorig jaar meldde dat ik bij mijn eerste bezoek aan hem had gezegd dat ik bestuurders niet vertrouw. Janson citeerde mij verkeerd, op zich begrijpelijk want het maakte zijn verdediging sterker, maar ik heb gezegd, dat ik ‘bestuurders niet op voorhand‘ vertrouw, omdat vertrouwen verdiend moet worden. Het komt te voet en gaat te paard. Geen woorden maar daden.

Toen ik Otten daarop wees liet deze blijken dat niet te geloven. Opnieuw geen interesse in een dialoog bij de man, die even later in de uitzending wel Jesse Klaver citeerde en opriep tot samenwerking. En wat samenwerking voor het CDA in Hoogeveen inhoudt is mij inmiddels genoegzaam duidelijk. Je sluit je aan bij de christen-democratische opvatting en daarmee basta. Zo niet dan kun je dat samenwerken wel vergeten en als je er openlijk tegen in het verzet komt, kun je rekenen op hoon via website en social media.

Het enige wat Bert Otten in Cassata aanvoerde als activiteit van het CDA inzake Bethesda is het min of meer reguliere ‘overleg’ waarbij Treant vertelt wat de stand van zaken is en welke plannen er zijn. Men luistert braaf, stelt geen enkele kritische vraag en meent daarmee de belangen van de bevolking in Hoogeveen te behartigen. En aangezien het CDA er nog steeds op kan bogen de meeste stemmen binnen te halen bij de gemeenteraadsverkiezingen dien ik me daar als democraat bij neer te leggen, maar niet zonder me er over uit te spreken.

Hoogeveen krijgt wat het wilde hebben.

.

 

 

Read Full Post »

Als de gaswinning verder wordt verlaagd, is er mogelijk niet genoeg geld om huizen in Groningen op te knappen en te versterken. Dat schrijft Shell in een brief aan Kamerleden, aldus de NOS op haar website.
Als u vindt dat Shell met die brief chantage pleegt, dan mag u blij zijn dat TTIP met ISDS nog niet van kracht is.


Was TTIP met ISDS van kracht dan kon SHELL als ze meent dat haar belangen worden geschaad de Staat der Nederlanden aanklagen. Niet bij een Nederlandse rechter zoals nu het geval is, maar bij een zogenoemde investeerder-staatsarbitrage, kortweg ISDS (Investor-State Dispute Settlement). Dat is een commissie die bestaat uit (bedrijfs)juristen, die op basis van afspraken in het vrijhandelsverdrag mag beslissen over de claim en eventueel een boete mag opleggen aan het land dat de belangen van de multinational schaadt.

Niet de Nederlandse rechter beslist dan of SHELL in haar recht staat, maar de zogenaamd onafhankelijke bedrijfsjuristen. En niet alleen gaat het dan over de vraag of SHELL zich (als 50% eigenaar van de NAM) aan de afspraken over woningherstel moet houden, maar als SHELL aannemelijk kan maken dat het door de verlaging van de gaswinning inkomstenschade lijdt kan het bij de arbitragecommissie ook nog eens een megaboete claimen. Tel uit je winst. Geen uitgaven meer aan woningversteviging en bovendien een megaboete cashen. Die u en ik via de belastingen moeten ophoesten.

Daarom moet TTIP met ISDS van tafel! 


Lees ook:

Brief van SHELL is een vorm van chantage
Vrijhandelsverdrag TTIP is paard van Troje

Of bezoek de facebookpagina van TTIP-alarm

ScreenHunter_02 Feb. 14 11.22

Read Full Post »

Beste Geert,

Ook al heb je mij op twitter geblokkeerd omdat ik je een keer van leugens betichtte, toch voel ik de behoefte om je te wijzen op een fout die je maakt, die ook nog eens van invloed zou kunnen zijn op jouw carrière als politicus in het nepparlement.
Ik doe dit slechts één keer op deze manier, omdat ik nog steeds beledigd ben door jouw blokkade, maar empathisch als ik ben, die wijt ik aan jouw steeds paranoïder wordende geest. Het moet om de drommel niet meevallen om al zo lang alleen nog maar beveiligers als intimi in je dagelijkse leven om je heen te hebben.

Terug naar de reden van mijn brief Geert. Volgens mij vergis jij je erg bij de Kamervragen die jij samen met jouw trouwe discipel Fleur aan de premier gaat stellen over de toenemende eenzaamheid onder de ouderen. Ik heb de indruk dat er op een of andere manier iemand een afgekeurde versie van de vragen heeft ingediend. Het kan toch niet dat jij dit werkelijk meent? Of geeft RTL nieuws voor de zoveelste keer een verdraaide versie van jouw activiteiten weer? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.

Laat ik  je eerst melden wat zij jou op hun website in de mond leggen: “Bent u bekend met het feit dat uw eigen partij, de VVD, niet alleen het budget voor de huishoudelijke hulp wil halveren maar helemaal wil schrappen en ouderen daardoor alleen maar méér vereenzamen, vervuilen en verpieteren?”

Jij was toch voor bezuinigingen op de begeleiding van ouderen met een IQ boven de 70 in de dagopvang? Daar heb jij in de Kamer toch voor laten stemmen door jouw stemdieren? Dan is het toch logisch dat jij deze plannen van de VVD van harte toejuicht? Ik zou dit gauw melden aan RTL nieuws zodat ze deze blunder snel kunnen herstellen.

Of is het één van jouw onnavolgbare schijnbewegingen om de kiezers in Nederland om de tuin te leiden? Met je woorden kun jij immers wat Cruijff met zijn voeten kon. Beschouw in dat geval deze brief alsjeblieft als niet geschreven. Ik ben maar een gewone aardkluit van het niveau Henk (van Ingrid, weet je wel?) en ik doorzie jouw grootmeesterzetten lang niet altijd.

.

Read Full Post »

Nu het actiecomité is ontbonden ben ik vrij om weer te schrijven wat ik wil zonder mij af te vragen of ik de zaak van het comité er niet mee beschadig. Dat voelt werkelijk als een bevrijding en van die vrijheid maak ik ook meteen gebruik om de houding van het CDA en de ChristenUnie in Hoogeveen inzake Bethesda aan een nadere beschouwing te onderwerpen.


Ik ben democraat genoeg om te erkennen dat ieder recht heeft op zijn eigen mening en dat het iedere democratische gekozen partij vrij staat om zonder last en ruggespraak te handelen of niet te handelen. Daarnaast ben ik activistisch genoeg om daar op een door mij gekozen manier en via mij ten dienste staande media kritiek op uit te oefenen.

Mijn verhouding met de gemeenteraad is vanaf het allereerste begin van mijn activiteiten voor Bethesda een moeizame geweest. Ik moest leren dat een raadslid zich met meer bezig moet houden dan met alleen Bethesda, en dat meestal naast een (al dan niet volledige) baan. Om de drommel is dat geen kattenpis. Ook moest ik leren dat politici mensen zijn die op de achtergrond voortdurend bezig zijn met het feit dat hun partij straks weer stemmen moet zien te scoren. Die scoringsdrift heb ik tot op de dag van vandaag niet leren waarderen. Integendeel, ik heb er de pest aan.

Ter voorbereiding op de bijeenkomst van de gemeenteraden van Hoogeveen en de Wolden met de Raad van Bestuur van Treant hadden mijn comitégenoten en raadsleden Ben Buskes en Bianca Behr de woordvoerders van de fracties uit beide raden uitgenodigd voor een bijeenkomst in het raadhuis waarbij het actiecomité informatie zou verstrekken over wat de klokkenluiders in Bethesda te melden hadden. Alle Hoogeveense fracties werden door hun woordvoerders vertegenwoordigd, behalve de fracties van het CDA en de ChristenUnie.

Het CDA gaf later aan dat dit ‘geen bewuste keuze was geweest.’ Wat het dan wel geweest is werd niet duidelijk gemaakt. Ik hou het maar op slordige vergeetachtigheid, want anders ga ik dingen schrijven waardoor ik binnen vierentwintig uur na het opheffen van het comité alweer daverende ruzie met de grootste bestuursfractie van Hoogeveen heb. En hoewel ik daar niet vies van ben, heb ik er ook geen behoefte aan op dit moment. Toch reken ik het de christen democraten ten zeerste aan, een gezond en volwaardig Bethesda is voor Hoogeveen zowel op het gebied van de gezondheidszorg als de werkgelegenheid zeer belangrijk. De partij die in de vorige raadsperiode bij monde van Henk Reinders voortdurend ‘werk, werk, werk’ toeterde is in dit geval zeer nonchalant met haar verantwoordelijkheid omgegaan.

Wat betreft de ChristenUnie ligt dat toch iets anders. Zij gaven aan dat men bewust niet was gekomen omdat het actiecomité ‘een andere mening was toegedaan dan de CU.’ Het is niet te geloven. Het Bethesda ziekenhuis, is een van oorsprong christelijk ziekenhuis. Bethesda betekent letterlijk Huis van Barmhartigheid. De ChristenUnie had in mijn ogen dan ook vanaf het begin bovenop de barricaden moeten staan toen Hoogeveen het ziekenhuis werd ontnomen, maar niets van dat al. De mannenbroeders gaven niet thuis. Ook hier zal ik mij niet uitlaten in laatdunkende termen teneinde ruzie te vermijden, maar ik verzeker u dat mij dit moeite kost.

De ChristenUnie heeft getoond niets te snappen van de waarde van de dialoog. Men denkt blijkbaar nog in termen uit de eerste helft van de vorige eeuw toen het enige Ware Woord vanaf de kansel over de goegemeente werd uitgestrooid. Ik kom zelf uit zo’n milieu en weet waar ik het over heb. Blijkbaar spreekt deze houding in Hoogeveen voldoende kiezers aan om een wethouder te mogen leveren. Het zij zo, dat is de basis van de parlementaire democratie. Ik heb voor die houding geen respect. Beschouw het als een vorm van fundamentalisme en bovendien is het heel erg dom, dat men zich nog steeds niet realiseert dat met deze houding de raad van bestuur van de Treant Zorggroep vrij baan krijgt om Bethesda leeg te roven. Saillant detail hierbij is dat de ChristenUnie uit de raad van de Wolden twee vertegenwoordigers had gestuurd en daarmee de enige fractie uit die gemeente was die acte de présence gaf.

Overigens leidde de bijeenkomst van comité en ‘rest van de raad’ tot een serie kritische vragen van de raad aan Treant. Niet onvermeld mag blijven dat Gemeentebelangen hierin bij monde van Jacob van der Heide een voortrekkersrol speelde, waar het comité zeer blij mee was.
Helaas verdient de houding van CDA en ChristenUnie slechts de kwalificaties: onbegrijpelijk en onverantwoord.

.


 

 

Read Full Post »

Vijf jaar geleden zat mijn lief midden in een serie van zes chemokuren en ik hoef niet te gaan betogen dat zij een ingrijpende ervaring onderging. Met een kaal hoofd voor de spiegel tanden poetsen is geen pretje, als je normaal altijd tegen een uitbundige haardos aankijkt. Mijn lief gromde wel eens tegen haar spiegelbeeld IK HAAT JE!


Gelukkig is dat vijf jaar geleden en gaat het nog steeds heel goed met haar. Nog even en de hormoonkuur die ze onderging is ook teneinde. We zullen nooit weten of de chemokuur onnodig was, maar we zullen ook nooit hoeven zeggen hadden we toch maar ….
Ik wil maar zeggen, ik ben niet per se tegen de farmaceutische industrie.

Waar ik wel tegen ben is de PharMaffia ook wel Big Pharma genoemd. Lees dit interview met hoogleraar en oncoloog Casper van Eijck er maar eens op na. Van Eijck is niet de eerste de beste. Hij mocht Steve Jobs tot zijn patiënten rekenen. Van Eijck is ook geen wonderdokter, immers Steve Jobs is niet meer. Maar van Eijck is wel een gedreven man, die vecht voor het leven van zijn patiënten.

Van Eijck is er op basis van literatuurstudie zeker van dat het gebruik van Kurkuma bij alvleesklierkanker de chemotherapie effectiever maakt. Samen met een aantal vooraanstaande collega’s deed hij onderzoek naar interferonen, stofjes die vrijkomen in de cellen van het immuunsysteem van de mens, na contact met virussen, bacteriën of schimmels. Daarbij ontdekten zij dat chemotherapie veel effectiever is als het wordt gecombineerd met een bepaald interferon, dat ook aan MS-patiënten wordt voorgeschreven. Het werd van Eijck door de farmaceut verboden om het te testen bij alvleesklierkankerpatiënten, want als het niet zou werken dan kwam de chemo en daarmee de farmaceut in een kwaad daglicht te staan.

Dan is er sprake van PharMaffia en daar moeten u ik en tegen op staan. Niet alleen tegen kanker ook tegen dit soort praktijken, die soms erger dan een tumor kunnen woekeren.

Dit en nog veel meer is terug te lezen in een meer dan lezenswaardig interview in de Volkskrant van 19 maart.

 

Read Full Post »

Bijzonder hoogleraar Femke de Vries, is sinds 1 oktober bestuurslid bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de toezichthouder op de financiële markten. Ze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het toezicht. In de financiële wereld geldt ze als zwaargewicht.


Zwaargewicht in de financiële wereld. Lijkt me geen aanbeveling. Dat universum barst van de zieketekiemen. Hebzucht en geldzucht zijn zo besmettelijk, dat ieder die uit dat universum de leefwereld van gewone mensen als u en ik -aardkluiten die hard en eerlijk werken voor hun salaris – binnen wil gaan op zijn minst een jaar in quarantaine zou moeten en vervolgens een behandeling ondergaan in een heropvoedingskamp, geschoeid op Noord Koreaanse leest. En als je een zwaargewicht bent en er – zoals Mw. de Vries – twaalf jaar op hebt zitten bij regelgever, aanklager en rechter De Nederlandsche Bank (DNB), gedurende tenminste vijf jaar een jaarlijks bijscholingsheropvoeding van tenminste één maand.

Toch is Mw. de Vries uitverkoren om de ontwikkeling van het toezicht door de AFM ter hand te nemen. In een interview met de NRC antwoordt de uitverkorene op de vraag welke conclusie zij trekt uit de Panama Papers: “De onrust die is ontstaan laat zien dat zaken die strikt genomen legaal zijn door de maatschappij toch worden gezien als moreel onwenselijk. De samenleving kijkt niet alleen met een juridische bril. Dat geldt ook voor de toezichthouder.

De laatste zes woorden vind ik intrigerend. Waar minister Plasterk zich sterk maakt voor het aan banden leggen van de exorbitante beloningen van ‘top’bestuurders bij publieke en semi-publieke instellingen (de Balkenendenorm) maakt hij voor Mw. de Vries een uitzondering ‘gezien haar brede ervaring en de zwaarte van de functie‘. En Mw. de Vries pleit ook meteen voor het loslaten van die norm voor nog een hele trits andere ‘top’bestuurders: „De markt waarin wij moeten werven trekt aan en dat is problematisch. Dat zie ik echt wel als een gevaar. Wij concurreren met de grote accountantskantoren en, als het toezicht meer datagedreven wordt, ook met grote IT-bedrijven. Voor het aantrekken van hele specialistische kennis, zou de wet weleens een belemmering kunnen zijn. Accountants die al een hele carrière achter de rug hebben bij een grote firma, zijn onbetaalbaar voor ons.

Mevrouw de Vries, de functie van toezichthouder is, als u het goed doet, een functie waar u weinig vriendjes mee gaat maken. Die functie vereist dat u een sterk moreel kompas hebt over wat goed en niet goed is op financieel gebied. U hoort van uzelf een ijzersterke morele bril te hebben en daar past bij dat u genoegen neemt met het schamele loon dat een minister-president in Nederland ontvangt. Wie daar niet tevreden mee is beschikt niet over het morele kompas dat voor deze functie nodig is.

Nog voor u goed en wel bent begonnen hebt u al in eigen doel geschoten.

.

Read Full Post »

Eerlijk gezegd heb ik er een beetje spijt van dat ik destijds na (toen al) lang wikken en wegen mijn handtekening heb gezet om het raadgevend referendum over het associatieverdrag met Oekraïne van de grond te krijgen. Sinds gisteren weet ik ook waarom. Van een voorstander van directe democratie ben ik via de status van twijfelaar veranderd in een tegenstander. Als met pijn en moeite 30% van de kiesgerechtigden opkomt moeten zelfs voorstanders van een referendum erkennen dat er sprake is van een faliekante mislukking.

Ik ga niet speculeren over de beweegredenen voor de overgrote meerderheid (ruim 65%) die niet ging stemmen. Dat is energieverspilling. Zoals ook de interpretatie dat Nederland ‘massaal nee’ heeft gezegd tegen het associatieverdrag (Wilders en Roemer) volslagen van de pot gerukte onzin is. De democratie heeft gisteren verloren. Op alle fronten.

Er zijn twee redenen om nu te besluiten nooit meer een landelijk referendum te houden. Ten eerste regeert bij een referendum in Nederland vooral de waan van de dag. We zijn nu eenmaal een handelsnatie, kruideniers zogezegd, en wie handelt concurreert, en wie concurreert denkt vooral aan eigen gewin. Niet aan het landsbelang. Ten tweede zal de landelijke overheid, als een soort politieke plastische chirurg hersteloperaties uitvoeren. In 2005 stemde Nederland in het referendum echt massaal tegen de Europese grondwet. Met 65% opkomst en 61,5% tegenstemmen verslikte de overheid zich in het door haar zelf uitgeschreven referendum. Geen nood, de plastische chirurgen in kabinet en kamer wisten het akkoord van Maastricht tot stand te brengen.

En zo zal dat nu ook gaan. Mark Rutte, je weet allang wat je gaat doen, want je snapte al een tijdje hoe dit referendum zou aflopen. Je enige hoop was dat de opkomst te laag zou zijn. Je plastische chirurgen hebben allang een behandelplan. Er zal hier en daar een zinnetje worden vervangen, waardoor je opnieuw kunt zeggen dat Oekraïne niet toetreedt tot de EU, en dat de plofkippen niet naar Nederland mogen worden vervoerd, maar dan houdt het ook op. Simpelweg omdat je geen zak te vertellen hebt in Europa!

We zijn een handelsnatie, dus maken we ons daar niet eens druk om. Het enige wat voor ons telt is onze afzet. Maakt niet uit wat we verkopen of aan wie. We zijn toch ook bevriend met Saoedi Arabië, waar vrouwen volstrekt rechteloos zijn, en waar meer hoofden van rompen worden gescheiden dan in het kalifaat van IS.

Doe maar nooit meer een referendum dan kunnen we tenminste gewoon met de vinger blijven wijzen, of de duim omhoog steken naar Den Haag. Net wat onze politieke voorkeur ons influistert.

.

 

 

Read Full Post »

Older Posts »