Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for maart, 2016

Gerelateerd bericht: Fractievoorzitter SP gearresteerd

Een jaar of dertig geleden sprak ik tijdens een koffiepauze in de docentenkamer op OSG de Groene Driehoek in Hoogeveen met een collega over de veranderende jeugdcultuur. Ik weet nog dat ik zei: “Als wij het op onze oude dag van hen moeten hebben, nou dan is het niet best.”


De generatie waar ik het toen over had, loopt nu tegen de vijftig. Velen hebben ‘bestuurskunde’ gestudeerd, of ‘management en organisatie’ en zijn verworden tot empathieloze dwingelanden. Het ‘wij-gevoel’ van 1988 ten spijt kenmerkt deze generatie zich door een kil ‘ik ben het middelpunt’ en dat is vooral in crisistijd goed te merken.

Bedrijven vragen loonoffers van hun werknemers. Lager salaris en harder werken, terwijl de bazen bonussen bij elkaar graaien. Zelfs als zij niet hebben geleverd wat ze hadden moeten leveren. Wat geeft het? ‘Ik ben het middelpunt van het universum!‘ Het dieptepunt in dezen staat momenteel op naam van mijn geliefde geboorteplaats, Winterswijk.

Thuiszorgmedewerkers van TSN die onlangs het dorpskantoor enige tijd bezet hielden werden gisteren en worden vandaag verhoord door de politie. Verhoord! U leest het goed. Mensen die met heel hun ziel en zaligheid zorg leveren aan bejaarden. Bejaarden die godbetert de welvaart opbouwden waarin de huidige generatie bestuurders is opgegroeid. Deze thuiszorgmedewerkers vonden dankzij de falende marktwerking in het steeds groter wordende TSN een doodlopende carrière. Ze worden nu als oud vuil behandeld.

Ooit schreef schoolmeester en dichter B. Stegeman een ontroerend gedicht over de grote Jacobskerk in het centrum van het dorp. Meester Stegeman zou zich omdraaien in zijn graf als hij wist wat nu gebeurt. Aan het gedicht heb ik een vers toegevoegd… in het rood.

Jacob

Olden toorn van ons dörpken.
‘k mag oew toch zoo geerne lien;
A’k van wieters hierhen komme,
Kan’k oew altied het eerste zeen.

Veermaol honderd jaor noo roem al
Stao’j daor zoo in wèèr en wind,
Nee, wi’j könt oew vast neet missen,
Olden, griezen, trouwen vrind.

Zonder oew zo’k háost’ neet weten,
Hoo mien olde dörpken heet,
Zonder oew zol ‘t vrömd, mi’j wezzen,
Zonder oew ken’k Wenters neet.

—————————–

Alle helpers in ons dörpken
Ruw bijeen in ’t kot gebracht
Dizze grote vieze misdaad
Zal nog lang worden herdacht.

Ik schaam mij momenteel diep voor mijn geboortedorp.

 


 

 

 

 

ScreenHunter_01 Mar. 30 09.24

Cornelis Pronk - Winterswijk (1754)

Read Full Post »

Bij het zien van de beelden van de bier drinkende, provocerende extreem rechtse hooligans tijdens de vreedzame bijeenkomst op het beursplein in Brussel bekroop mij de vraag of dit nou de revolutionairen zijn die straks de door Geert Wilders aangekondigde revolte tot stand zullen brengen? Bier drinkend, respectloos tuig! Je zult er maar naast wonen!


In de jaren dertig van de 20e eeuw marcheerden de bruinhemden door de straten. Een vijftal decennia later waren het de jaarlijkse oranjemarsen in Belfast en nu zijn het marcherende hooligans. Groot verschil: de bruinhemden en de orangisten marcheerden in het gelid. De hooligans vormen een ongeregeld drinkend zootje. Grote overeenkomst: angst en haat zaaien.

Dat de Belgische magistraten dit lieten gebeuren toont het failliet van de huidige generatie bestuurders. Angsthazen die bang zijn voor een smetje op hun CV. Het smetje dat Hans Bonte, burgemeester van de Brusselse voorstad Vilvoorde, wilde vermijden is nu een beurspleingrote moddervlek, die zijn hele CV onleesbaar maakt.

Ik droom wel eens dat dit respectloze tuig net zo hard wordt aangepakt als zij willen dat met vluchtelingen en andersdenkenden gebeurt. Geen piemel er in, maar een knuppel er op! Maar bij het ontwaken realiseer ik mij dan elke keer dat onze huidige bestuurders (net als mijn dromen) bedrog zijn. Als dit de revolutionairen zijn die de door Geert Wilders aangekondigde revolte tot stand moeten brengen, dan wordt Nederland omgebouwd tot een totalitaire fascistische staat, waar het recht ver te zoeken zal zijn.

De VVD sloot de blonde ophitser bij monde van €dith $chippers onlangs niet uit. Onze premier hoeft alleen maar te horen dat Blondie het ‘minder minder’ terug neemt en dan is de VVD PVV fähig. Met zo’n PVVVD coalitie zullen de dragers van de oranje blauwe stropdas vermoedelijk ook nog beweren dat ze een revolte hebben weten te voorkomen.

Ik zal ze vanaf dat moment collaborateurs noemen. Ken uw geschiedenis. Vooral die van de jaren dertig uit de twintigste eeuw. De zwartste periode die Europa na de pest kende.

ScreenHunter_02 Mar. 28 10.40

Zijn dit leden van een volkspartij of zijn het a.s. collaborateurs?

.

 

 

Read Full Post »

In opdracht van de Europese Commissie en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn (in 2009, 2012 en 2013) drie rapporten geschreven over het vrijhandelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten TTIP. Onze regering noemt deze rapporten state of the art. Voor Nederland wordt een jaarlijkse toename van het bruto nationaal product (BNP) voorspeld van 1,4 tot 4 miljard euro.

Arjan Lejour, manager research programme taxation bij het Centraal Plan Bureau en specialist op het gebied van internationale handel,  is kritisch over het gebruikte rekenmodel, maar concludeert dat dit desondanks ‘het best haalbare model’ is. Toch stelt hij: “Op basis van de onderliggende economische theorie zit al in het onderzoeksmodel ingebakken dat je positieve effecten zult zien als gevolg van TTIP.”

De Italaliaanse econoom Jeronim Capaldo is nog veel kritischer. Hij stelt onomwonden: “Europa gaat verliezen, banen gaan verloren en er komt niets terecht van economische groei.”

Beide heren waren op 11 maart 2015 samen met nog twee gerenommeerde economen te gast bij Minister Liliane Ploumen om haar bij te praten over onderzoeken van diverse landen naar de gevolgen van TTIP.

Bron: Follow the money

 

Noodgedwongen probeer ik al een tijdje de grote ontwikkelingen te volgen. En dat is verduveld lastig. Om niet te zeggen ongelooflijk ingewikkeld. Toch wil ik er hier opnieuw een poging toe wagen.

Als voormalig zeiler gebruik ik graag metaforen uit de wereld van de scheepvaart om ingewikkelde zaken concreter te maken. En dan speelt uw en mijn individuele bestaan zich af aan boord van een klein zeewaardig zeiljachtje. Geen snelheidsmonster zoals we kennen uit de Volvo Ocean Race, nee een klein recreatief jachtje, waarmee desgewenst behoorlijke tochten over het grote open water gemaakt kunnen worden.

Soms heb je de wind vol in de zeilen en is er sprake van een heerlijke vlakke zee, waarop zeilerij mogelijk is die je naar de toppen van euforie brengt. En in die euforie dient de schipper zich altijd te blijven realiseren dat hij hoe dan ook zijn schip in veilige haven moet kunnen brengen. Een goede schipper kan dat zelfs in een vliegende storm nog, maar de beste schipper raakt niet in die storm verzeild.

En dat is nou precies waar het bij TTIP om gaat. De positieve onderzoeken voorspellen (lees beloven) ons aanhoudend mooi weer. De ene dag mooi, de andere dag nog mooier. Voorspellingen door economen die de bankencrisis, die tot de kredietcrisis leidde, die weer tot de eurocrisis leidde, niet zagen aankomen! En die economen zou ik moeten geloven?

En als dat allemaal nog eens waar zou zijn, waarom is dan ISDS nodig in het verdrag? Waarom moeten grote bedrijven regeringen van landen kunnen belagen met miljardenclaims als hun bedrijfsbelangen door wetgeving worden geschaad? (zie hierover mijn Kantlijn TTIP is paard van Troje)

Hetzelfde gebeurt nu met het associatieverdrag tussen Europa en Oekraïne. In de discussie over het verdrag spelen vier factoren een belangrijke rol:
– meer handel
– stabiel grensland
– opbouwen rechtstaat
– Oekraïne wil dit

De voorstanders papegaaien het maar wat graag na.
Meer handel? Met een land dat zo corrupt is dat zelfs de ergste VVD-ers in Nederland er jaloers op zijn?
Een stabiel grensland? Van waaruit een vliegtuig met bijna tweehonderd Nederlanders aan boord werd neergehaald?
Opbouwen rechtstaat? Dat doet een volk zelf, dat laat een volk niet doen door derden.
Oekraïne wil dit? De bevolking wil vooral rust in de tent en geen oorlog, die ontstaan is na de Oranje revolutie en de toenaderingspogingen tot het westen. Rusland speelt daar een gevaarlijke rol in. Willen wij daarin betrokken raken?

Wij kunnen Oekraïne heel goed helpen zonder het associatieverdrag, dat veel verder gaat dan alleen maar handel. Met een land overigens waarvan de economie ongeveer van de omvang is van de economie van Noord Holland.

Er wordt ons een winterpeen aan een hengel voorgehouden. En hongerig als we zijn lopen we daar als ezels achteraan, zonder ons te realiseren dat de peen ons nooit in de bek zal vallen. De revenuen van het associatieverdrag zullen (als die er al zijn) in de muilen verdwijnen van de graaiers die van gekkigheid toch al niet weten wat ze met al hun miljarden aan moeten.

TTIP en associatieverdrag zijn goed voor de grote bedrijven, niet voor gewone burgers. Die draaien er juist voor op.

Daarom stem ik 6 april met steeds meer overtuiging TEGEN.

ScreenHunter_07 Feb. 06 10.52

 

 

Read Full Post »

ScreenHunter_01 Mar. 24 09.42In mijn Kantlijn van gisteren heb ik al betoogd dat ik huil met Brussel, ook al ben ik Brussel niet. Ik ga me dus niet verdedigen tegen de aantijgingen die déze Kantlijn mogelijk tot gevolg zal hebben.


Op het hoogtepunt van de Intifada bleef men in Israël kalm en ontstond geen hysterie simpelweg doordat de overheid duidelijk maakte dat de kans om in het verkeer het leven te laten vele malen groter was dan de kans dat men door een terreuraanslag aan hetveinde zou komen.
Ik ben geen fan van van Israël, maar daar gaat het in dit geval niet om. Het gaat om de realiteitszin en de noodzaak om de kalmte te bewaren. Zonder die kalmte was Israël al lang van de kaart geveegd.

 

Op dat gebied kan Nederland nog heel wat leren van Israël. Om te beginnen de grote Israëlfan Geert Wilders, die gisteren meteen al weer opriep om de grenzen te sluiten. Een maatregel waarmee je geen terrorist buiten de deur van ons land houdt, maar wel onze economie een verduveld eind de put in werkt. Wilders laat zien dat de realiteit hem geen zier kan schelen. Zijn oogmerk is vooral de onrust aanwakkeren en daarmee is hij in feite een bondgenoot van de terroristen, die niets anders willen dan paniek en onrust zaaien en zo voor instabiliteit te zorgen.

In Nederland zijn tot nu twee levens te betreuren geweest als gevolg van terreur. En een van die slachtoffers was het slachtoffer van een Nederlandse dierenactivist bij wie de stoppen doorgeslagen waren. Tellen we daar de ongelukkigen die in rampvlucht MH17 zaten bij op, dan is slechts 1/200e deel van de Nederlandse terreurslachtoffers (0,5%) het gevolg van islamitisch geïnspireerde terreur.

Maar de grenzen moeten dicht, asielzoekers moeten terug want er zou eens een terrorist onder hen kunnen zijn, mensen moeten preventief vastgezet kunnen worden, allemaal eisen van de blonde ophitser. Laten we eens kijken wat die eisen zouden betekenen als hij het verkeer dezelfde behandeling gaf. Vermoedelijk mocht er dan geen auto meer over ’s Heren Wegen rijden. Maar daar hoor je hem en zijn hysterische achterban niet over. Nee die juichen dat ze 130 mogen rijden.

In feite doet Wilders dus precies wat de terroristen verlangen. Hij spant zichzelf maar wat graag voor hun karretje. En net als in de jaren dertig van de vorige eeuw lopen er weer hele volksstammen achter het karretje van de blonde ophitser aan, zonder zich te realiseren dat wie achter de kudde aanloopt altijd door de stront moet.

ScreenHunter_02 Mar. 24 10.02

Bron: Volkskrant

Naschrift: Deze Kantlijn werd geschreven voor bekend werd dat bij de aanslagen in Brussel drie Nederlanders zijn omgekomen. Hun nagedachtenis vereist dat ik daar melding van maak.
Het percentage door islamitisch geïnspireerde terreur omgekomen Nederlanders stijgt hierdoor naar 2%.

.

 

 

Read Full Post »

Ik geloof… maar niet in bommen.
Ik geloof… maar niet in terreur.
Ik geloof… maar niet in tweedracht.
Ik geloof… maar niet in leugens
Ik geloof… maar niet in de makkelijke oplossingen van rechts.
Ik geloof… maar niet in haat en angst.

Ik geloof… in liefde.
Ik geloof… in verdraagzaamheid.
Ik geloof… in broederschap.
Ik geloof… in hoop.
Ik geloof… in WIJ.
Ik geloof… in SAMEN.


 

Het begon zo’n beetje met Kaïn en Abel. Natuurlijk is dat een verzonnen verhaal, maar het begon er mee. De broedermoord. En alle andere moorden die daarna zijn gepleegd waren broedermoorden. Als je het daarbij laat zul je concluderen dat de mens slecht is en geneigd tot al het kwaad. Dan kom je niet verder dan de blonde hitser uit Limburg. Alsof de duvel er mee speelde was hij gisteravond aan de beurt om zijn ophitserij vlak voor het journaal van zes uur het land in te sturen. Kille, liefdeloze blik in de ogen. Strak gezicht. En geen woord over de aanslagen in Brussel. Logisch want het is een opname, die keer op keer over zijn volgelingen wordt uitgestrooid. Met hoge stem uitgesproken. Simpel en voor iedereen begrijpelijk. ‘We worden overspoeld door asielzoekers.’

Even voor de duidelijkheid. Die asielzoekers zijn vooral op de vlucht. Voor geweld vele malen groter en erger dan wat óns overkomt (de echte slachtoffers en nabestaanden buiten beschouwing gelaten). Ze zijn op de vlucht: voor Assad, voor IS, voor Boko Haram of weet ik wat voor terreurbeweging. Ze zijn op de vlucht voor armoede. Ze zijn op de vlucht voor uitzichtloosheid.

En wat roept onze premier? “BLIJF THUIS!” Alsof er nog een huis is! Het is de makkelijke oplossing van rechts. En die noemen ze de vrijheid van het individu. En vluchtelingen zijn individuen zonder vrijheid. Anders waren ze geen vluchteling. Katten in het nauw. In staat tot rare sprongen. Het liefst stuurt rechts daar de ongediertebestrijding op af.

Wie Kaïn en Abel achter zich laat en donderdag The Passion bekijkt (hoe weerzinwekkend commercieel die reclameboodschap voor in dit geval Amersfoort ook is) kan op andere gedachten komen, voor lastige keuzes komen te staan. Zelfs voor een atheïst is de boodschap van liefde en broederschap niet mis te verstaan.

En dan sta je voor de eeuwige keuze tussen Goed en Kwaad. Kies je voor de makkelijke oplossingen van rechts of de moeilijke van links? Kies je voor tweedracht of voor saamhorigheid?

Je ne suis pas Bruxelles, mais je pleure avec Bruxelles!

Ik geloof… maar niet in de makkelijke oplossingen van rechts.

.

 

Read Full Post »

Je kunt er op wachten met Wilders. Zelfs de regiezitting groeide uit tot een mediaspektakel. Oorzaak: de pleitnota ging pleite. Zoals een partner in een slecht huwelijk uiteindelijk pleite gaat, zo ging de pleitnota pleite. Van de ene dag op de andere. Weg, foetsjie, pleite.


Gelekt of gehackt?
Advocaat Knoops vermoedt dat zijn computer is gehackt. Lekker zeg, een dure advocaat, die een slecht beveiligde computer heeft. Zal de cliëntele blij mee zijn. Hacken is een misdaad, dus Knoops zal aangifte gaan doen, of misschien ook wel niet, want natuurlijk weet de man heel goed dat het doen van een valse aangifte een strafbaar feit is, dat weer tot een andere aangifte kan leiden.
Dat verhaal van die hack geloof ik niet. Wie is er pas op de laatste avond voor een regiezitting nog benieuwd naar de pleitnota?

Dus er is gelekt.
Doorgaans zijn lekkers mensen die willen dat iets niet doorgaat. De lekken uit een ziekenhuis dat wordt leeggezogen, komen van mensen die het leegzuigen willen voorkomen.
Het lekken van een pleitnota komt derhalve van mensen die het berechten van de beklaagde willen voorkomen. Of van mensen die het spel op de wagen willen zetten en de regie in handen willen nemen. Want het blijft natuurlijk een regiezitting.

En wie heeft er dan het grootste belang bij het lekken? De beklaagde himself natuurlijk! Hij laat zijn advocaat nu vragen om schorsing van het proces tot er onderzoek is gedaan. Onderzoek dat nooit klaar zal zijn, want niemand zal toegeven het lek te zijn. Dan wordt ergens in november het proces hervat en kan de blonde beklaagde lekker in de slachtofferrol kruipen en campagne gaan voeren voor de Kamerverkiezingen.

Ik wed dat hij er zelf achter zit.
Mag ik dat zeggen? Ja dat mag ik zeggen. Ik zeg dat ik wed. Ik zeg niet dat ik weet.

ScreenHunter_08 Mar. 18 20.32


Beeld: pixabay

 

 

Read Full Post »

6 april nadert met rasse schreden. Het 1e raadgevend referendum uit onze geschiedenis ook. De SP en D66 zijn de eersten die actief campagne voeren in Hoogeveen. Gebroederlijk hangen ze naast elkaar op het campagnebord bij dé rotonde. Die in de Weide, waar we de nationale media mee haalden. En u? Weet u al wat u gaat stemmen? Ik wel. Geloof ik.


Ik weet dat ik er niets van snap. Dat associatieverdrag is niet te begrijpen, als je niet ingewijd bent. Dus moet je afgaan op de woorden van mensen die zichzelf ingewijd vinden. En toch wil ik straks bewust kunnen uitleggen waarom ik heb gestemd wat ik heb gestemd.

Onze overheid wil het associatieverdrag tussen Europa en Oekraïne ratificeren, maar voert niet echt campagne om u en mij over te halen om voor te stemmen. Dat laat onze overheid aan anderen over. Lekker makkelijk. Wel heeft men gemeenten er stilletjes toe aangezet de gang naar het stemhokje lastiger te maken. Dat zegt iets over de democratische inhoud van de hedendaagse magistraten.

De groepen die wèl campagne voeren bezondigen zich, in beide kampen, aan angstzaaierij. Kort samengevat komt het er volgens het ‘VOORkamp’ op neer dat Nederland bij een afwijzing van het akkoord een modderfiguur slaat en zichzelf blameert. Ik waag dat te betwijfelen, gezien het groeiende nationalisme all over in Europa. Volgens het ‘TEGENkamp’ halen we de corruptie en de oorlog binnen door het akkoord.
Alsof we nog helemaal geen corruptie in Nederland kennen met een kabinet waar tenminste twee ministers beleid bepalen op een terrein waar hun partners miljoenen lopen binnen te harken.
Alsof we de oorlog niet steeds zelf opzoeken en met onze bombardementen er actief aan meewerken dat de vluchtelingenstroom uit Syrië in gang blijft.

Ik bekijk het maar eens gewoon vanuit mijn eigen perspectief. Een perspectief waarin de onbetrouwbare overheid een centrale rol speelt. In de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft het kabinet Lubbers 15 miljard euro uit de pensioenkas van mijn pensioenfonds (ABP) gestolen. Nu hanteert de overheid rekenregels ‘om de pensioenen duurzaam te maken’, waardoor fondsen met overvolle geldkisten onder ‘dekkingsgraden’ en verlaagt de ECB de rente naar nul procent, waardoor de fondsen nog verder onder de dekkingsgraden zakken. Uitsluitend dankzij de uiterst arbitraire rekenregels van de overheid. Roestige Jetta kijkt geregeld kwijlend naar de inhoud van de pensioengeldkisten. Grijpgrage handen trillen van opwinding bij de gedachte er in te mogen graaien.

Het ratificeren van het associatieverdrag is als het tekenen van een koopcontract voor een woning. Als daar allerlei schimmige en voor mij niet te bevatten zaken in staan, dan zet ik geen handtekening. Ik ben toch niet gek? Een makelaar die mij een ogenschijnlijk mooi huis aanprijst, dat achteraf vol met zogenaamde verborgen gebreken zit, haalt mij niet meer over de streep. En zo kijk ik ook naar het associatieverdrag. Het is net een koopcontract, waarvan ik de gevolgen niet kan overzien. En de overheid zal zich er straks helemaal niks van aantrekken als wij massaal spijt krijgen van onze voorstem.

Ik stem dus op 6 april TEGEN!

ScreenHunter_07 Feb. 06 10.52


 

 

Read Full Post »

Older Posts »