Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for februari, 2016

Bent u iemand die geregeld de AZC-NEE boodschap uitroept? Of vindt u dat uw piemel in dames moet die het niet met u eens zijn? Misschien gebruikt u wel eens een varkenskop om uw argumenten kracht bij te zetten? Leest u dan vooral niet verder. Het is niet goed voor uw gemoedsrust. Als u al begrijpt wat ik ga betogen.


.

Geert Wilders heeft geregeld de mond vol van de vrije meningsuiting. Hij heeft zelfs een tekstschrijver, in de persoon van Martin Bosma, die hij de meest vreselijke dingen laat bedenken. Hij liet Bosma zelfs een keer op tv met een oerwoudstem een allochtoon ‘citeren’. Dat mag allemaal met een beroep op de vrije meningsuiting.

Maar Geert Wilders heeft ook meteen de mond vol van vrije meningsuiting als die tegen de PVV, dus tegen hem (als enig lid) is gericht. Dan is er ineens bedenkelijk weinig sprake meer van vrije meningsuiting. Zijn jongste doelwit is hoogleraar bestuurskunde van Tilburg University, Paul Frissen die tevens decaan is van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Frissen heeft alle politieke partijen in Nederland opgeroepen de PVV aan te vallen. Een soort #kominverzettegendePVV. Kern van Frissen zijn betoog is dat Wilders een fascistische boodschap uitdraagt. “Het wij/zij denken is het klassieke fascistische verhaal door de geschiedenis heen.”

Wat de PVV (dus Wilders, want enig lid) betreft moet Frissen beide functies nu neerleggen, want iemand met ‘een dergelijke autoriteit’ mag in PVV ogen geen ideologische uitspraken zonder enige wetenschappelijke grond doen.

Frissen deed zijn uitspraken in het L1-programma De Stemming waarin hij onder meer zei dat de term ‘nep-parlement’ antidemocratisch is. Frissen noemt het ‘een grote schande’ dat premier Rutte weigert ‘namens het Nederlandse volk’ tegen Wilders op te treden.

Het hele gesprek kun u terugluisteren via deze link.

Natuurlijk heeft Frissen gelijk met zijn kwalificatie fascistisch. Alleen al het feit dat Wilders het enige lid van de PVV is rechtvaardigt een dergelijke uitspraak. Wie denkt namens de meerderheid van het Nederlandse volk te mogen spreken, zonder dat volk de gelegenheid te bieden om lid te worden, vertoont een primair kenmerk van totalitair gedrag, dat eigenlijk ten onrechte fascisme wordt genoemd. De term fascisten is immers de benaming voor de volgelingen van de Italiaanse heerser Benito Mussolini. Maar de term is in de jaren na de Duits-Italiaanse misdaden verzamelnaam geworden voor alle vormen van totalitair bewind.

Kenmerkend voor fascisme is:

  • dat het extreem nationalistisch is
  • een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismatische eigenschappen worden toegeschreven
  • dat het streeft naar de instelling van een politieke dictatuur

De PVV voldoet naadloos aan deze kenmerken. Het streven naar een politieke dictatuur bleek onlangs uit de uitspraak van Wilders, dat er een revolte zal optreden als de PVV de grootste wordt en niemand met de PVV wil regeren.

Maar zover komt het niet. De VVD heeft onlangs in de persoon van huidig minister van V&S mevrouw Edith Schippers al opzichtig gelonkt naar de PVV en Mark Rutte vindt het genoeg als zijn voormalig mentor (want dat was Wilders in zijn VVD tijd!) de ‘minder-minder’ uitspraak terugneemt.
Feitelijk heeft de VVD hiermee al te kennen gegeven straks de rol van collaborateur te willen gaan spelen.

Mark my words, Mark!

.

 

Read Full Post »

Labbekakkers, zo noemde werkgeversvoorzitter Hans de Boer uitkeringsgerechtigden in 2015. Labbekakkers en uitvreters. Daar wonden nogal wat mensen, waaronder ikzelf, zich ernstig over op. De Boer wist niet waarover hij het had. Maar dat blijkt volkomen onjuist.

Hans de Boer, werkgeversvoorzitter wist heel goed waar hij het over had. Labbekakkerij en uitvreterij herkent hij als geen ander. Hij is er zelf uitermate bedreven in, zo is gebleken uit onderzoek van de NRC.

De Boer verdiende in 2013, ruim anderhalf jaar voor zijn kritiek op de ‘uitvreters die labbekakken‘, in het diepste geheim, een miljoen euro aan de verkoop van het Vakcollege, dat met miljoenen euro’s belastinggeld op poten was gezet. Hoogleraar Hans van den Heuvel, integriteitsexpert, noemt dit “belangenverstrengeling van het zuiverste water”.

Het is dat we weten dat ook de Russische revolutie van begin 20e eeuw dit soort mensen niet wist uit te bannen, anders zou ik graag oproepen en aanzetten tot een dergelijke revolutie, maar je komt er slechts door van de regen in de drup.

Voor mensen als de Boer kun je alleen maar diepe minachting hebben en dat zoveel mogelijk uitspreken.

ScreenHunter_107 Feb. 28 10.55

.

 

 

Read Full Post »

Het kan de lezers van de Hoogeveensche Courant niet zijn ontgaan. De voorzitter van de medische staf van de Treant Zorggroep, dokter David Post en zijn collega dokter Martijn Passier kunnen het comité Actie voor Bethesda wel schieten. Ook de voormalige voorzitter van de cliëntenraad deed nog een duit in het zakje.
Op de Facebook community van het actiecomité uitten een aantal Treant medewerkers zich in niet mis te verstane bewoordingen. ‘Het actiecomité zaait onrust, het actiecomité maakt Bethesda kapot. Hoe halen ze het in hun hoofd om te beweren dat er een angstcultuur in Bethesda heerst?’

Tijd voor een reactie van mijn kant.

Op 4 juli 2009 meldde de website van ziekenhuis Bethesda (terecht) trots: Ziekenhuis Bethesda beste ziekenhuis van Groningen en Drenthe. Een prestatie van formaat als we beseffen dat Bethesda een aantal jaren daarvoor zo ongeveer technisch failliet was en dankzij een aantal stevige ingrepen van toenmalig bestuursvoorzitter Wouter van der Kam een zeer winstgevend bedrijf werd, waar bovendien ook nog uitermate goede zorg werd verleend.
Kort daarna begonnen fusiegesprekken tussen de zorggroepen Leveste en Middelveld. Ik zal niet gaan speculeren over de beweegredenen, maar feit is dat Bethesda een rijke en daarom aantrekkelijke bruid was voor welke toekomstige partner dan ook.

In 2012 hoorde Bethesda bij de dertig beste ziekenhuizen van ons land in de jaarlijkse ‘top100’ van het Algemeen Dagblad. In 2015 stond Bethesda in diezelfde lijst op de voorlaatste plaats. Nog net boven de (onterecht winst genererende) heroïnefabriek die het Slotervaartziekenhuis bleek te zijn.
Het Scheperziekenhuis in Emmen stond net boven Bethesda op de twee na laatste plaats. Veroordeeld tot nacompetitie zou je in voetbaltermen zeggen.

Ongeveer in dezelfde tijd publiceerde Elseviers weekblad háár kwaliteitsoverzicht van de ziekenhuizen in Nederland. Bethesda kwam er ook daar niet goed af. Met name de effectiviteit van de medische zorg vertoont een dalende trend (zie onder deze Kantlijn).
Zowel het AD als Elsevier baseren zich op gegevens die zij ontvangen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Gegevens die door de ziekenhuizen zelf zijn aangeleverd.

Omdat van de zijde van de Treant Zorggroep geen andere reactie naar buiten kwam dan dat men hoopte dat in Emmen en Hoogeveen geleerd zou worden van Stadskanaal (dat met afstand het best scorende ziekenhuis van Treant was) heeft het actiecomité indringend met een van de leden van de Raad van  Bestuur gesproken over deze vrije val. De schuld werd gelegd bij een niet functionerende interim manager kwaliteitszorg. Wat er feitelijk gezegd werd was De zorg is wel goed geweest, maar we konden het niet aantonen. Dat was de schuld van de betreffende manager en die werd dus ontslagen. En er werd beterschap beloofd.

Wat moet je als actiecomité nou met zulke informatie? Je constateert aan de ene kant dat ‘je ziekenhuis’ na de fusie met Scheper in een vrije (kwaliteits)val is terecht gekomen. Via diverse bronnen binnen en buiten de medische staf hoor je verontrustende geluiden, die elkaar bevestigen. In de gesprekken met de Raad van Bestuur worden die geluiden ontkend dan wel gebagatelliseerd en word je overvoerd met grootse plannen voor de toekomst. De voorzitter van de medische staf gaat zelfs zover dat hij in de Hoogeveensche Courant met veel bravoure aankondigt dat Bethesda in 2017 in de top tien staat. Maar de aanvankelijke kop dat Bethesda de IC behoudt, moet worden vervangen op last van diezelfde voorzitter en wordt veranderd in ‘Treant wil verloskunde niet riskeren‘.

Laat ik nog maar eens voor alle duidelijkheid zeggen waar het comité Actie voor Bethesda voor staat: het behoud van volwaardige en volledige ziekenhuiszorg in Hoogeveen. Niet voor Hoogeveen, maar in Hoogeveen. Dat wij daarmee de mensen die, zoals iemand op onze FB pagina reageerde, ‘Treant denken in plaats van Hoogeveen denken’ op de tenen staan, snappen wij. Dat zij ons liever kwijt dan rijk zijn, snappen wij ook, maar wij negeren niet de elkaar bevestigende geluiden die wij vanuit het ziekenhuis zelf krijgen.

Daaruit blijkt dat actief wordt gespeurd naar de klokkenluiders. Mensen die hun baan riskeren door ons te informeren. En als dat met dezelfde toon gebeurt die de voorzitter van de medische staf aanslaat richting het actiecomité dan is het begrijpelijk dat deze klokkenluiders zeer op hun hoede zijn. Wie kritisch is over de ontwikkelingen wordt overgeplaatst naar andere functies. Wie lekt hangt ontslag boven het hoofd. Het is de bestuurskunde die in elke grote organisatie de criticasters in het gareel dwingt. Ikzelf spreek dan ook liever van een dwangcultuur dan van een angstcultuur. In een tijd van grote werkeloosheid hebben bestuurders nu eenmaal veel gelegenheid om op deze manier te werk te gaan.

Alleen daarom al hebben wij weinig boodschap aan de woorden van Post, Passier en Massier. Wij willen cijfers zien, die aantonen dat er een eerlijke verdeling van ziekenhuiszorg tussen de ziekenhuizen van Treant heeft plaatsgevonden. En zolang wij die cijfers niet te zien krijgen gaan wij er, gezien bovenstaande overwegingen, van uit dat Treant iets te verbergen heeft. Ondertussen blijven de verontrustende berichten binnenkomen. Ze vallen te scheiden in harde feiten en (nog) onbewijsbare vermoedens en veronderstellingen.

Mochten er personeelsleden zijn die (om hen moverende redenen) niet openlijk durven te reageren, dan kunnen zij altijd gebruik maken van het anonieme meldpunt op de actiewebsite van het comité.


 

Website Bethesda september 2012

ScreenHunter_01 Feb. 25 11.31

Klik op afbeelding voor een vergroting


Elsevier over medische zorg en patiëntgerichtheid in 2015 (max. score = vier cirkels)

ScreenHunter_03 Feb. 25 12.03

Klik op afbeelding voor een vergroting


Bekijk ook de rapportage over Bethesda op Elseviers website.


 

 

.

 

Read Full Post »

Ons land gaat steeds meer lijken op het land waar onze koningin destijds opgroeide. Een land waarin tegenstanders van de heersende politiek werden opgepakt en spoorloos verdwenen. In Bronckhorst zijn bezetters van het gemeentehuis, ondanks eerdere afspraken opgepakt en op een (aanvankelijk) onbekende plaats gevangen gezet. Aanstaande dinsdag wordt in het anders zo vredige Hengelo (G) – ondermeer bekend van ’t Hengelse zand in Oerend Hard – een grote demonstratie gehouden tegen de afbraak van de thuiszorg door de gemeente Bronckhorst.

Nog even en er worden speciale geheime vluchten boven het IJsselmeer gehouden, waar de piloten zich á la Julio Poch later voor zullen moeten verantwoorden. Het lijkt overdreven, maar elke opkomende dictatuur werd tot het laatste moment met struisvogelgedrag bekeken. De kop zo diep in het zand, dat de struis het zwaard dat hem de hals afhakte niet eens zag aankomen.

Het systeem voor de afbraak van ons land is goed uitgedacht. De centrale overheid legt de verantwoordelijkheid voor lastige beslissingen meer en meer bij de regionale en lokale overheden, zonder de financiële middelen aan de noden aan te passen. Het betreft dan vooral de dagelijkse leefwereld van mensen. De thuiszorg, de jeugdzorg… gemeentes zie maar wat u er mee doet. De ziekenhuiszorg… zorggroepen ga uw gang, concurreer en centreer en zorg vooral voor bedrieglijke slogans waar u het gepeupel zoet mee houdt.

Bejaarden moeten langer thuis blijven wonen. Dus beknibbelen we op de thuiszorg die geleverd wordt en voeren we de participatiemaatschappij in. Mantelzorg en naoberschap leggen we de mensen gewoon op, alsof het de meest normale zaak is. Een bewindsman geneert zich zelfs niet meer om op tv verantwoording af te komen leggen omdat zijn moeder in een verzorgingstehuis zit waar haar de urine langs de benen loopt.

Daarnaast vergeten we voor het gemak dat we de mensen juist hebben gestimuleerd om zich te ontplooien. Dat we het tweeverdienersmodel hebben gestimuleerd. Kinderen in de opvang, zodat hun sociale ontwikkeling een positieve prikkel krijgt, vader en moeder allebei aan het werk, omdat de huren zo hoog werden dat kopen goedkoper werd. Op een gegeven moment moesten gezinnen waar het traditionele eenverdienersmodel nog bestond zich bijna verantwoorden voor hun ouderwetse manier van doen.

En nu? Als je als bejaarde uitzichtloos en zonder de benodigde zorg in je eentje thuis zit te verkommeren ontstaat op enig moment mogelijk de behoefte om op een menswaardige manier een einde aan je leven te laten maken. Je moet dan maar hopen dat je daar lang genoeg van te voren je huisarts daar de kop al over hebt gek gemaakt, door je wensen steeds opnieuw te actualiseren. En dan nog is het lang niet zeker dat je, als je het echt genoeg vindt en voor altijd wilt gaan slapen, de hulp vindt dit je verlangt.

Of gaan we treinmachinisten beschouwen als maatschappijparticipanten voor wie een aanrijding met een persoon een kwestie van mantelzorg is geworden?

.

 

 

 

 

Read Full Post »

Nee, denk niet dat dit over vluchtelingen gaat. Die zijn in Europa niet veilig, dat blijkt bijna wekelijks. Het gaat over u en mij. Nog nooit waren wij in Europa zo lang zonder oorlog op ons grondgebied. En nu aan onze buitengrenzen Wereldoorlog III van start lijkt te zijn gegaan besef ik dat sterker dan anders.

ScreenHunter_03 Feb. 17 09.58

Ik blijf tegenstander van SuperStaat Europa (SSE). Ik blijf tegen overdracht van macht aan Brussel en Straatsburg. En al helemaal tegen VVD Europarlementariër van Baal, die onlangs nog van onterechte presentiedeclaraties werd beschuldigd. Maar het Europa dat doet waar het voor was opgericht – oorlog buiten de deur houden – daar ben ik niet tegen.

Maar Europa zou wat kieskeuriger mogen zijn in het kiezen van zijn vrienden. De ellende die nu in het Midden-Oosten plaatsvindt is voor een groot deel de schuld van de Verenigde Staten. Met list, leugen en bedrog hebben George W. Bush en zijn trawanten de VS in rampzalig verlopen oorlogen in Afghanistan en Irak gestort.

De bommen die daar haat zaaiden zijn inmiddels gerecycled en teruggekeerd als bommen die terreuraanslagen in Europa plegen. Ook al biedt Europa meer veiligheid dan in dit deel van de wereld ooit bestond. Honderd procent zekerheid zullen we nooit krijgen. Zeker niet nu Poetin en Erdogan, twee macho’s die beiden de eeuwige roem van de geschiedenisboekjes zoeken, zichzelf steeds verder oppompen.

Zo gauw dat fout gaat, komt er een nog veel grotere vluchtelingenstroom onze kant op. Wat mij betreft stellen we dan Geert Wilders en al zijn verzets’vrienden’ aan onze buitengrenzen op. Slaan we twee vliegen in één klap.

Ik had nooit gedacht nog eens zo over Europa te schrijven. Of ik daar Vladimir Poetin voor moet bedanken, of het hem juist kwalijk nemen weet ik nog niet, maar het is wel zijn schuld.
Of is het soms toch zijn verdienste?

.

 

Read Full Post »

Het staat op de website van de gemeente Hoogeveen. Jong Hoogeveen heeft de toekomst! Uitroepteken er bij. Men zegt niet zo maar wat. Men roept een diep gevoelde overtuiging de wereld in. Dat is de betekenis van dat uitroepteken. Althans, als de gemeente taalkundig voldoende vaardig is.

ScreenHunter_01 Feb. 14 10.19

Je mag gezien bovenstaande uitroep van Hoogeveen dus wat verwachten als het er op aankomt om kinderen uit de financieel zwakkere gebieden van de lokale samenleving te helpen bij dat ‘meedoen’ in de maatschappij.

Hoe anders is echter de realiteit. Goede kennis van mij is weduwnaar en heeft twee zoons, die beiden achttien zijn geworden. Intelligente jongens die komend voorjaar hun VWO diploma hopen te behalen. De kennis is helaas chronisch ziek en door fysiek malheur langdurig afhankelijk geworden van de sociale dienst. Hij kreeg tot de verjaardag waar jongelui altijd hartstochtelijk naar uitzien, kinderbijslag én kindgebonden budget.
Die twee geldstromen stoppen zo gauw een kind achttien wordt. Ze zijn vervangen door een scholieren tegemoetkoming en een zorgtoeslag, maar er moet nu twee keer een zorgverzekering betaald worden, inclusief €385,00 eigen risico omdat een van de boys net als vader chronisch ziek is.

De kennis heeft een wettelijke zorgplicht tot de jongens 21 zijn, maar krijgt een uitkering voor een alleenstaande. Kennis heeft geen cent om aan de kinderen uit te geven. Hulp van familie of vrienden kan hij niet aanvaarden want iedere euro die wordt gestort op zijn rekening wordt door de sociale dienst meteen gekort.

Mijn kennis zit aan alle kanten klem. De jongens overwegen om te stoppen met school. Studeren zit er niet in omdat ze niet kunnen sparen voor de eerste maanden kamerhuur. De vakken die ze nu al vullen naast hun huiswerk leveren niet genoeg op om een financieel buffertje op te bouwen.

Gemeente Hoogeveen wat doet u om deze boys te helpen? Hoe zorgt u dat ze de periode tot september zodanig kunnen overbruggen, dat ze wel kunnen gaan studeren? Hoe maakt u waar dat u een omgeving schept waarin ‘alle kinderen uit de gemeente Hoogeveen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen’ of geldt dat niet voor iedereen? Is het zoals in Animal Farm van George Orwell. Zijn kinderen in Hoogeveen allemaal gelijk? Alleen de een wat meer dan de ander? Is bovenstaande uitroep op uw gemeentewebsite een loze kreet, of maakt u die waar? In dat laatste geval steek ik hier op mijn weblog de vlag voor u uit!
Maar dan moet u het wel even melden natuurlijk!

.

 

Read Full Post »

Je zult maar ouder zijn van een cliënt van Vanboeijen. Wat gaat er dan door je heen als je in de media leest dat bestuurders, medezeggenschapsraad en de raad van toezicht knallende ruzie hebben met elkaar? Begeleiders schijnen in eigen tijd met bewoners te winkelen om dat hier binnen de omvang van hun aanstelling geen tijd voor is. Managers komen en gaan, vaak via de rechter. Waar rust hoort, heerst onrust en chaos.

Bureau Berendsen werd er bij gehaald om een rapport uit te brengen over de interne situatie. Dat doe je niet zo maar. Dat kost een lieve duit, dus er moet wel aanleiding toe zijn. Het rapport zorgt volgens de medezeggenschapsraad voor veel onrust. De MR heeft dat gemeld bij de raad van toezicht. Vanboeijen broeit. Zoveel is wel duidelijk. Je kind in een broeiende hooiberg achterlaten doet geen ouder. Hier lijkt weinig keus te bestaan.

RTV Drenthe meldt dat het al maanden een komen en gaan is van managers en dat menig ontslagzaak voor de rechter wordt uitgevochten. Je bent ouder van een mens met een verstandelijke beperking en je leest dat het bestuur het hele managementteam wil vervangen. Dan weet je in ieder geval één ding. Het wás er een zootje of het gaat er spoedig een zootje worden. Of het bestuur is incapabel, of de managers waren dat al. In het laatste geval heeft het bestuur gelijk dat het team aan de kant wordt gezet. In het andere geval dient de raad van toezicht mogelijk het bestuur uit haar functie te ontheffen.

In oktober legde bestuurder Veening per direct zijn functie neer. Hij werkte anderhalf jaar bij Vanboeijen en ontsloeg er vrij snel een regiomanager, wegens een onherstelbare vertrouwensbreuk. De regiomanager vocht het ontslag met succes aan bij de rechter. Dan heb je natuurlijk het gedonder al in de glazen. Veening legde uiteindelijk het loodje door in goed overleg met de raad van toezicht te vertrekken. In bestuurdersland hoort daar dan doorgaans een leuk gevuld zakje geld bij, maar daarover is niets bekend.

De apotheose van het geruzie lijkt in zicht. De leden die voor 2016 al in de raad van toezicht zaten zijn opgestapt, de MR eist nu ook het aftreden van de onlangs aangetreden voorzitter, PvdA senator en voormalig gedeputeerde in Drenthe, Janny Vlietstra. Op twitter valt te lezen dat Vlietstra niet van plan is op te stappen. Dat liet zij aan het Dagblad van het Noorden weten. Maar niet aan de medezeggenschapsraad, die naar eigen zeggen door Vlietstra onder grote druk wordt gezet.

In een persverklaring schrijft de medezeggenschapsraad onder meer Mevrouw Vlietstra heeft sinds haar aantreden alles toegedekt met betrekking tot het functioneren van de raad van toezicht. Aan het rapport van onderzoeker Remco Berendsen is in zijn geheel geen gevolg gegeven door de raad van toezicht met betrekking tot hun eigen functioneren. […] Mevrouw Vlietstra heeft geen enkel blijk gegeven van zelfreflectie. Zo legt zij de schuld van het vertrek van de interim bestuurder Dick van Goor volledig bij hem neer en kijkt daarbij in het geheel niet naar haar eigen handelen. […] Mevrouw Vlietstra heeft geen enkele begrip getoond voor en in strijd geacteerd met betrekking tot de zorgbrede governance code die ook van toepassing is op Vanboeijen.

Mevrouw Vlietstra zegt zich niet te herkennen in de kritiek op haar functioneren en stelt dat alle fatsoensnormen door de medezeggenschapsraad worden overtreden.

Wie bij Vanboeijen nou echt de cruciale fouten maken is moeilijk te zeggen, maar de indruk dat we in Nederland te maken hebben met een bestuurscultuur, die meer bruggen opblaast dan bouwt wordt er eerder bevestigd dan ontkracht. Het netwerk van old boys en old girls, de elkaar baantjes toeschuivende pseudo elite, heeft in de recentste geschiedenis menig maal laten blijken doof en blind te zijn voor geluiden vanaf werkvloeren. Mevrouw Vlietstra volgde haar collega gedeputeerde Swierstra op als voorzitter van de raad van toezicht en de per 1 april benoemde nieuwe bestuurder was directeur-generaal bij de provincie in de tijd van Swierstra en Vlietstra. Ons kent ons, zou je kunnen zeggen.

Tot slot: Wie zichzelf niet herkent doet er misschien goed aan eens naar een opticiën te gaan. Zou zeer verhelderend kunnen werken.

Bronnen: RTV Drenthe en Dagblad van het Noorden

.

 

Read Full Post »

Older Posts »