Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for januari, 2016

Gisteren stelde ik in een iSay de vraag of er fascisme in Nederland voorkomt. Ik gaf er negen criteria om te gebruiken bij het beantwoorden van die vraag voor willekeurig welke politieke beweging. In Nederland, maar ook in Europa.

Afgelopen donderdag en vrijdag kwamen de leiders van zes ultranationalistische partijen uit Europa bijeen in Milaan. Ze hielden er de eerste jaarvergadering van hun anti-EU-fractie in het Europees Parlement. (Bron: NRC)

Een mooie gelegenheid om wat uitspraken van de leiders langs de meetlat te leggen. Als u dat een beetje comfortabel wilt doen, klik dan hier en open in een apart venster de iSay met de criteria.

Wilders dreigt (met een instemmende Marine le Pen aan zijn zijde) met revolutie: “Als ik straks de grootste ben en andere politici willen niet met mij samenwerken, dan komt er een revolte. Wij laten dat niet gebeuren.” Hij heeft het over ik niet over wij. Om vervolgens toch in de wij vorm verder te gaan. “De waarheid ligt aan onze kant. Wen er maar aan.”

Journalisten waren welkom, mits ze de waarheid zouden schrijven. En die waarheid is in de ogen van Matteo Salvini van het Italiaanse Lega Nord dat immigratie een complot is. Een ‘project’ dat bedacht is om de eigen werknemers te vervangen door goedkope arbeidskrachten.

Vlaams Belang leider Tom van Grieken: “Linkse partijen vinden migratie een verrijking van de eigen cultuur, de liberalen zien goedkoop personeel binnenkomen, en wij patriotten verdedigen het gewone volk.”

Ik weet natuurlijk niet hoe vaak de buitenlandse populisten hun aanhang al hebben bedrogen, maar ik vrees dat het nauwelijks zal afwijken van wat de PVV in Nederland doet. Zie voor het stemgedrag ten tijde van het gedoogkabinet Rutte I dit overzicht maar eens en voor de jaren daarna kunt u hier terecht.

De woorden van Tom van Grieken (VB) dat het gewone volk wordt verdedigd werden nog onlangs door de PVV in Spijkenisse onderstreept met busjes verzetsspray. Bedoeld voor vrouwen die belaagd worden. Nog geen half jaar geleden stemde de PVV nog tegen een wetsvoorstel voor betere bescherming van vrouwen.

ScreenHunter_08 Jan. 31 11.05

vlnr Wilders(N), le Pen(F), Marusik(P), Salvini(I), Strache(O), Van Grieken(B)

.

Read Full Post »

Wie zich in Nederland er aan waagt om de PVV uit te maken voor een fascistische partij loopt het risico bedolven te worden onder levensbedreigingen. Daarom zal ik mij er niet aan wagen om de PVV daar voor uit te maken, maar de vraag of er fascisme in Nederland is durf ik wel te stellen. Ik zal hem niet beantwoorden, dat moet ieder voor zich maar doen. Ik beperk mij er toe te beschrijven wat de kenmerken van fascisme zijn. 

Een fascistoïde beweging kenmerkt zich onder meer doordat hij
– aan één persoon binnen de beweging alle macht geeft
– de traditionele partijen als tegenstander beschouwt
– een autoritaire structuur heeft met een leider aan wie men charismatische eigenschappen toeschrijft
– extreem nationalistisch is
– groepsbelang altijd stelt boven individueel belang
– pleit voor een continue strijd om de eigen natie te doen overleven te midden van andere staten
– in eerste instantie wordt gedreven door irrationele motieven, waarbij intuïtie lijnrecht tegenover logische analyse staat
– pretendeert een spirituele revolutie te zijn, die ten doel heeft de mensheid wakker te schudden
– zich fel keert tegen liberale en democratische stromingen, zoals die na de Franse Revolutie zijn ontstaan
– de waarheid in bezit heeft en tegenspraak niet duldt

De oorsprong van het fascisme ligt in Italië bij de beweging van Benito Mussolini, die van zichzelf vond dat niemand Italië beter kon leiden dan hijzelf. Fascistische knokploegen namen tijdens de grote sociale onrust in het Italië direct na de Eerste Wereldoorlog deel aan het ‘herstel van de orde’. Toen men eenmaal de macht had werden antifascisten gevangen gezet en soms vermoord. Democratie leidde er volgens hen toe dat de natuurlijke banden van ras, volk en familie verloren gingen.

Het is onzinnig om hedendaagse politici te vergelijken met de fascisten uit het verleden. Een vergelijking met Hitler slaat nergens op. Hitler was uit op verovering en een Groot-Duits Rijk onder zijn heerschappij. Hij inspireerde zijn discipelen tot een van de grootste genocides die de menselijke geschiedenis kent. Zoals bijvoorbeeld Stalin en Pol Pot ook genocides op hun naam hebben staan. Het is bovendien niet relevant op welke politicus uit het verleden een moderne politicus lijkt. Het is relevant om te kijken wat de ideeën en doelen van de beweging zijn.

In een fascistische staat wordt individuele tegenspraak niet geduld. De staat wordt gezien als een autonome persoonlijkheid met eigen waarde en eigen doel, waarin elk individu en alle particuliere belangen ondergeschikt zijn gemaakt aan de normen en die de staat stelt.
In een fascistische staat is geen plaats voor de scheiding der machten (trias politica). Van de scheiding der wetgevende macht, uitvoerende macht en rechterlijke macht blijft niets over. Elke vorm van controle tussen de machten onderling verdwijnt. Alle macht wordt geconcentreerd bij de uitvoerende macht. Van de fascistoïde beweging wel te verstaan.

Zie ook: Europese ultranationalisten bijeen

.


Bronnen:

Wikipedia over fascisme
Verzetsmuseum over fascisme
De scheiding der machten (trias politica)

makkeschapen (Small)


Beeld: Pixabay

Read Full Post »

Rotterdam heeft zijn Koopgoot, maar Hoogeveen heeft een Koopsoap, met dank vooral aan de VVD die niet ophoudt om vrijgave van de winkelsluitingstijden te bepleiten. Het zet Hoogeveen in ieder geval op de kaart, als een paradijselijk eiland van zondagsrust in de woelige zee die is ontstaan na een economische tsunami die werd veroorzaakt door de 24/7 economie. Of moet ik schrijven als een achtergebleven, primitief eiland waar de dienst wordt uitgemaakt door conservatieve religieuzen die hardnekkig vasthouden aan hun oude geschriften?

Beide omschrijvingen zijn uiteraard gechargeerd. Het zijn uitersten maar wel bepalend voor de manier waarop Hoogeveen in de media wordt geschetst. Persoonlijk heb ik er niks op tegen om in een paradijselijk eiland van (zondags)rust te leven. Ik hou van rust, en van reinheid en regelmaat, maar de VVD denkt daar anders over en op sommige punten kan ik hen ook wel begrijpen.

Ooit was Hoogeveen echt bruisend. Op 21 april 1967 kwam toenmalig Koningin Juliana speciaal voor de opening van Cultureel Centrum de Tamboer naar Hoogeveen. Het was de modernste theaterzaal van Noord-Nederland en hij stond in Hoogeveen. Grote bedrijven vestigden zich hier en VV Hoogeveen werd zelfs een keer algeheel landskampioen in het amateurvoetbal. Dat waren nog eens tijden.
Inmiddels zijn we Philips kwijt, de Kamer van Koophandel, het belastingkantoor, de gevangenis. We hebben lege kavels op bedrijfsterreinen in overvloed. De IC status van ons station is verdwenen en als we niet oppassen gebeurt hetzelfde met de IC in ziekenhuis Bethesda. De leegstand in de Hoofdstraat groeit. Het schijnt dan (landelijk gezien) nog mee te vallen. Mij valt ze vooral op. En de werkeloosheid is schrijnend hoog.

Hoogeveen heeft dus dringend economische impulsen nodig. Of die van de parkeergarage op de Kaap zullen komen is maar zeer de vraag. Die garage was vooral nodig om het “inbreiden van Hoogeveen”, zoals wethouder Anno Wietze Hiemstra het noemt, mogelijk te maken. Voorlopig lijden bedrijven in het zuidelijke deel van de Hoofdstraat een fors omzetverlies door het ontbreken van de parkeerruimte op de Kaap. Of ze dat na ingebruikname van de P-garage zullen compenseren, moet nog maar worden afgewacht. De roep om afschaffing van parkeergelden wordt steeds luider. Uit diverse gemeenten komt nadrukkelijk het signaal dat een flinke omzetverhoging daar het gevolg van is. Maar daar heeft Hoogeveen, dat de mond vol heeft van Superzaterdag, geen boodschap aan. Dat kost geld en geld heeft de gemeente door haar dure projecten hard nodig.

De VVD denkt dat door openstelling van de winkels op zondag een stap in de goede richting wordt gezet. Maar wie zullen er opengaan? Ik heb een flink aantal lokale ondernemers bezocht en gevraagd wat zij zullen doen als winkeltijden worden vrijgegeven. Het overgrote deel gaf aan dicht te zullen blijven. De Hoofdstraat zal dus niet de bruisende zondagse winkelstraat zijn waar de VVD van droomt.

De beide Albert Heijns van Henri Offerein zullen opengaan. De Coop zal alleen in de Grote Beer volgen, want in de Wielewaal bleef de vestiging met de kerst bewust dicht vanwege het grote aantal kerkelijken in de wijk, die prijs stellen op handhaving van de algehele zondagsrust. De Jumbo in de Tamboerpassage zal ook wel meedoen, maar Lidl en Aldi doen niet aan koopzondagen, dus de indruk ontstaat dat het toch vooral gaat om een paar supermarkten die op zondag niet open mogen van de gemeente. In het kielzog van de supermarkten zullen de landelijke winkelketens misschien mee willen doen, maar in de Hoofdstraat zullen ze daar waarschijnlijk snel van terugkeren, als ze er al aan beginnen. De koopzondagen die gehouden werden, waren bepaald geen succes en geven slechts voeding aan de stelling: Koopzondag? Hogere kosten bij (in het gunstigste geval) gelijkblijvende omzet.

Al met al reden genoeg om af te zien van vrije winkeltijden, maar… het beeld ontstaat zo langzamerhand dat Hoogeveen een buitenpost van de Biblebelt is, waar op zondag weinig mag en kan. Waar een partij als gemeentebelangen zich uit opportunistische overwegingen vier jaar lang verplicht de slippendrager van CDA en ChristenUnie te spelen. Zulke beeldvorming maakt het voor bedrijven niet echt aantrekkelijk om zich te vestigen.

De SP is eveneens tegen vrije winkeltijden, maar dan vanuit de overtuiging dat het slecht is voor de lokale ondernemers, geen positieve impuls geeft aan de werkgelegenheid en alleen bedoeld om de grootwinkelbedrijven ter wille te zijn. De partij verpakt haar bezwaren echter in een 20e eeuws jasje. Gedateerd en niet meer voorzien van breed draagvlak.
De SP zou er goed aan doen om bijvoorbeeld de grootwinkelbedrijven te ‘chanteren’ met de stelling voor wat hoort wat. Men zou in ruil voor een schriftelijke garantie voor een nog overeen te komen aantal nieuwe banen met een vast contract (en een evaluatie na een jaar), kunnen besluiten voor te stemmen. Als de grootwinkelbedrijven daar nee tegen zeggen is er alle reden om te zeggen Dan ligt het aan u zelf.

Ooit komt het moment dat ook in Hoogeveen op zondag de winkels open mogen. Waarom dan zo lang wachten tot je helemaal geen eisen meer kunt stellen en uit arren moede maar mee gaat doen? Dat is niet in het belang van Hoogeveen. Ook de PvdA fractie en GroenLinks zijn niet echt enthousiast over de voorstellen van de VVD, maar zullen mogelijk de VVD steunen omdat men bijvoorbeeld vindt dat het niet meer van deze tijd is dat een minderheidsgroep, die iets niet wil, de meerderheid haar wil op zal leggen. Alleen D66 lijkt vanuit de overweging dat ondernemers zelf moeten mogen beslissen of zij al dan niet opengaan de VVD van harte te steunen.

De 24/7 economie is als de Tour de France. Zij dendert door en wacht op niemand. Dat betreur ik zeer, maar onder het motto if you cann’t beat them, join them, vind ik toch dat Hoogeveen de verkeerde keuzes maakt door de winkelsluitingstijden te handhaven. De beeldvorming, die heden ten dage van ongekende invloed is op politieke en economische beslissingen, wordt er namelijk negatief door beïnvloed.

.

 

Read Full Post »

Schaalvergroting.  In het onderwijs, in de ziekenhuiszorg, de thuiszorg, de bejaardenzorg, bij de woningcorporaties en ga maar door. Wie is er niet slechter van geworden? Het antwoord is simpel: de topbestuurder, de graaier met zijn grote klauwen. En voor de rest helemaal niemand.

Vroeger hadden we in elk dorp van een beetje omvang een ziekenhuis, een politiebureau met gemeentepolitie en een cellenblok, een woningbouwvereniging die sociale huurwoningen bouwde. De overheid nam haar verantwoordelijkheid en was dienstbaar aan het volk.

Tot de overheid het te moeilijk vond, te lastig en te duur. De markt moest zijn werk gaan doen. En wat was het resultaat? Een Maserati-man, een geSTAALde derivatenspeculant, een niet functionerende toezichthouder annex senator. Allemaal kregen ze de kans hun zakken vol te graaien dankzij de schaalvergroting, die een groeimarkt nu eenmaal met zich mee lijkt te brengen.

En de voorlopige kroon op het werk? De politietop. De leiding van een korps dat steeds driester actie moest voeren voor een paar armzalige (pro)centen. Bernard Welten, met bijna €260.000,00 per jaar is de ongekroonde koning van dit stel.

“Afspraak is afspraak, het is zoals het is,” zegt huiskamerfilosoof en hobbyminister van Justitie Ard van der Steur. “Pervers, onethisch en onfatsoenlijk, grenzend aan misdadigheid, dat is wat het is,” zeg ik, pensionado met klein pensioen die met dank aan de bende van Rutte per 1 januari er €25,00 netto op achteruitging. 1,5% achteruitgang in het jaar waarin volgens Rutte “iedereen er op vooruit zou gaan.”

Mogelijk hebben mensen nog te veel te verliezen in dit land, maar we moeten niet raar opkijken dat op een kwade dag iemand, die helemaal niets meer te verliezen heeft, doordraait en rare dingen gaat doen. Mark my words Mark!

.

 

Read Full Post »

Soms val je van de ene verbazing in de andere. Was er vorige week nog aanleiding om gekscherend te veronderstellen dat de Isala Klinieken in Zwolle de ambitie heeft om de Specsavers onder de ziekenhuizen te worden. Vandaag meldt de NOS dat Isala (en het Amphionziekenhuis in Breda) patiëntendossiers in Belgische gevangenissen heeft laten digitaliseren door geïnterneerden. Daarbij zijn privacyregels aan de laars gelapt en door een zeer ernstige fout zijn 5600 Nederlandse dossiers via een algemeen toegankelijke internetlink voor iedereen zichtbaar geweest.

Als je ambities tot in de wolken reiken, zoals bij de bestuursvoorzitter Dillman van de Isala Klinieken het geval lijkt te zijn, moet je natuurlijk wel de middelen hebben om een gebouw te bouwen dat tot in de wolken reikt. En daar zijn patiënten voor nodig. Hoe meer hoe liever, hoe duurder hoe beter. Dus adverteert Isala in de Hoogeveensche Courant omdat Dillman patiënten uit het verzorgingsgebied van de Treant Zorggroep wel wil zuigen. Dure advertenties. Paginagroot. En dan moet je blijkbaar op het digitaliseren van patiëntendossiers bezuinigen.

Hoe zou u het vinden als uw patiëntendossier door de handen en onder de ogen van buitenlandse criminelen moet om gedigitaliseerd te vinden? Omroep Max komt morgen met een uitgebreid item hierover. Kijken dus.

 

 

Read Full Post »

Al geruime tijd adverteert Isala-Meppel, onderdeel van de Isalaklinieken in Zwolle, paginagroot in de Hoogeveensche Courant. Ik heb daar geruime tijd geleden bij de directeur Hoogeveen van Boom uitgevers in Meppel tegen geprotesteerd. De directeur bracht de volgende situatie als tegenargument in. “Stel dat een Hoogeveense garagehouder in de Meppeler Courant adverteert om klanten te werven. Moet ik dan omdat een Meppeler garagehouder daar van baalt, zo’n advertentie weigeren?”

Isala verlegt grenzen op ongekende manier
Afgelopen woensdag nam de Isalagroep een nieuwe horde. Een paginagrote advertentie waarin Hoogeveense verzekerden met een budgetpolis worden gewaarschuwd dat zij in ziekenhuis Bethesda niet zonder (mogelijk) forse bijbetaling terecht kunnen. U vindt deze advertentie onder deze Kantlijn.
Wat mij betreft had Isala boven deze advertentie nog kunnen zetten: “Was nou maar naar Isala gegaan!” De zorggroep ambieert kennelijk de Specsavers van de ziekenhuiszorg te worden.

Dat roept meteen grote vragen op over de kwaliteit van die zorg. Immers de prijzen die zorgverzekeraars voor budgetpolissen vergoeden zijn, hoewel geheim, naar alle waarschijnlijkheid wurgprijzen. De vraag is dan ook gerechtigd wat voor gevolgen dat heeft voor de kwaliteit van de geleverde zorg. DSW baas Chris Oomen waarschuwde daar in 2014 al voor op Zorgvisie.nl en hij riep gedupeerden eind 2015 op een proefproces hierover te starten.

Ik zal nooit mensen gaan oproepen om bepaalde ziekenhuizen te boycotten, maar ik moet eerlijk toegeven dat mijn handen jeuken om een dergelijke oproep uit mijn toetsenbord te rammen. In ieder geval zal ik mij onder geen voorwaarde in een ziekenhuis van de Isalagroep laten behandelen.
Vanwege het solidariteitsbeginsel ben ik ruim een jaar geleden naar volle tevredenheid overgestapt naar DSW en ik zal ziekenhuizen die solidariteit vervangen door winstbejag en samenwerking door concurrentie mijden als de pest.

Misleidende informatie
Overigens is de advertentie misleidend. Bestuursvoorzitter Marcel Kuin van de Treant Zorggroep heeft laten weten dat door verzekerden met een budgetpolis zonder bijbetaling
– alle zorg aan minderjarigen gewoon in Bethesda genoten kan worden;
– alle spoedeisende zorg in Bethesda genoten kan worden.

Verder bestaat er nog zoiets als een zorgplicht voor zorgverzekeraars. Dat betekent dat Zilveren Kruis verplicht is tot instandhouding van zorg binnen redelijke afstanden en het valt nog maar te bezien of de 48 km naar Zwolle door de NZA als redelijke afstand zal worden beschouwd.
In Meppel kan men namelijk niet terecht voor cardiologische behandelingen en evenmin voor 2e lijns verloskunde, waar de Meppeler gynaecologen zelf de stekker uit trokken toen zij naar Zwolle verhuisden. Voor patiënten uit het verzorgingsgebied van Treant is Zwolle dan mogelijk onaanvaardbaar ver weg in de ogen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Tot 29 februari is de budgetpolis nog te upgraden
Op de website van Zilveren Kruis staat onder meer dit te lezen:

ScreenHunter_06 Jan. 23 11.44

Volgende week debat over ziekenhuiszorg in Tweede Kamer
Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) heeft laten weten dat de SP volgende week tijdens het kamerdebat over de ziekenhuiszorg van deze patiëntenwerving een groot punt zal maken.

Tot slot: zolang de Isalagroep doorgaat met (misleidend) adverteren in de Hoogeveensche Courant of in andere in Hoogeveen verschijnende bladen zal ik op niet mis te verstane manier hierover mijn ontstemming de wereld in slingeren. Isala zou er beter aan doen kraamvrouwen in Meppel weer 2e lijns verloskunde te bieden in plaats van zulke dure advertenties te plaatsen.

20160122_132642

 

Read Full Post »

Ooit had ik een stagiaire op school. Hij kwam lesgeven in een drukke brugklas. Leuke kinderen, maar nauwelijks in staat om de bovenlip langer dan een paar tellen op de onderlip te houden.

De stagiaire begon aan zijn inleiding en werd binnen een minuut overstemd door het geroezemoes. In tegenstelling tot alle stagiaires die ik voor hem aan het werk zag, ging hij niet harder praten om over het geluid heen te gaan.

“Ik merk dat jullie me niet goed verstaan, daarom zal ik wat zachter gaan praten.” Het werd in no time een stuk rustiger in de klas. De jongeman had de les die ik zijn voorgangers gaf, om geen lawaai op lawaai te stapelen, niet nodig.

Aan hem moest ik denken toen ik het interview zag dat Rutger Castricum voor Powned had met Geert Wilders. Onderwerp was de gedwongen internering van mannelijke asielzoekers, omdat duizenden Arabische asielzoekers honderden vrouwen sexueel hebben aangevallen.

Wilders pakt de walgelijke gebeurtenissen Keulen en veralgemeniseert het meteen. Die uitvergroting is koren op de bekende molen. Maar ditmaal niet op die van Rutger Castricum van Powned. Het lijkt alsof Wilders zelfs voor Rutger te ver is gegaan.

Niet alleen allochtonen radicaliseren, de leider van de PVV ook. Radicaal wordt op radicaal gestapeld en we raken steeds verder van een oplossing verwijderd.

 

 


 

 

Read Full Post »

Older Posts »