Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for oktober, 2015

In de Hoogeveensche Courant van vrijdag 30 oktober stond een zeer lezenswaardig commentaar van Nicole Donkervoort over de tandenknarsende supermarktbeheerders die met lede ogen elke zondag hele stromen Hoogeveners naar de Jumbo in Zuidwolde zien rijden. Het is heel voorstelbaar dat ze tandenknarsen, want het is bij de Jumbo op zondag een drukte van jewelste in Zuidwolde.

Wat is dat nou dat supermarkten in Hoogeveen gewoon niet open mogen? Is dat principieel? Omdat het zondag is en wij christelijk zijn? Is het starheid? Omdat we niet van vernieuwen houden en alles liever bij het oude houden? Of is het gewoon domheid? Ik hou het op starheid. Gebrek aan flexibiliteit van de lokale overheid. Misschien wel angst bij het CDA dat het stemmen gaat kosten, die ongetwijfeld naar de ChristenUnie of de SGP zullen gaan. Je weet het niet, maar zoals Nicole in haar column schrijft: Hoogeveen zal onvermijdelijk overstag gaan. De vraag is alleen wanneer.

Ik snap ook wel dat het in Hoogeveen teveel gevraagd is om voor de muziek uit te lopen. Voorop lopen kunnen we al niet, maar wie achteraan loopt mist uiteindelijk de boot en raakt aan de lopende band zaken kwijt, Belastingkantoor, kamer van koophandel, IC status, Grittenborgh, stadsbus. We zijn gewoon te traag.

.

ScreenHunter_01 Oct. 31 14.48

.


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

Read Full Post »

Vervolg op de Kantlijn van gisteren

De uitzending van Nieuwsuur over de problemen met terminale thuiszorg in Zeeland, West-Brabant de Zuid-Hollandse eilanden laat weer eens zien dat marktwerking van zorgverzekeraars aankoopmakelaars heeft gemaakt. Thuiszorgleverancier Allerzorg is uit haar schulp gekropen en heeft openbaar gemaakt wat veertig (!) andere thuiszorgorganisaties niet aan hebben gedurfd: zorgverzekeraars die met woekerplafonds werken, veroorzaken dat je aan het eind van het jaar geen vrije keus meer hebt. Wat voor polis je ook hebt afgesloten.

De woordvoerster van Zorgverzekeraar CZ reageert in Nieuwsuur als een echte bureaumatroos. Ze begint met te vertellen dat Nieuwsuur de eerste is die het probleem meldt, maar even later blundert ze als ze zegt dat er al onderhandeld werd met Allerzorg over extra budget. Dus CZ was op de hoogte. Beide uitspraken zijn onverenigbaar, hoewel we van een goede bureaumatroos mogen verwachten dat die het tegendeel daarvan zal proberen aan te tonen.

De matroos stelt verder dat er in de regio nog zes andere aanbieders zijn van terminale thuiszorg, dus het probleem is geen probleem. Dat hierbij de vrije keus van zorgaanbieder in het gedrang komt, is voor CZ geen probleem. Dat veertig andere thuiszorgorganisaties vergelijkbare problemen vanwege bedrijfstechnische redenen niet naar buiten brengen geeft aan hoe groot de macht is die de zorgverzekeraars hebben. Ook al zei Ben Crul van Achmea in Hollandse Zaken van 5 augustus dat zorgverzekeraars “geen macht maar invloed” hebben.

Zorgverzekeraar CZ gedraagt zich als kille technocraat en speelt met verve de rol van aankoopmakelaar. Maar CZ is niet de enige. VGZ (onder andere Univé) kwam onlangs ook al op deze kwalijke manier in het nieuws.
Bedenk goed wat u in december doet tijdens het jaarlijkse overstapcircus.

Uiteraard heb ik hierover getwitterd en heeft CZ gereageerd. Hieronder treft u de dialoog aan.

.

ScreenHunter_02 Oct. 30 10.12

ScreenHunter_04 Oct. 30 10.13 ScreenHunter_05 Oct. 30 10.13 ScreenHunter_06 Oct. 30 10.14 ScreenHunter_07 Oct. 30 10.14 ScreenHunter_08 Oct. 30 10.14 ScreenHunter_09 Oct. 30 10.14

ScreenHunter_10 Oct. 30 10.19

.


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

.

Read Full Post »

ScreenHunter_01 Oct. 29 20.19

U leest het goed. En wat nog erger is: de landelijk opererende zorgorganisatie Allerzorg heeft op 1 oktober een patiëntenstop voor terminale patiënten ingevoerd in Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. Tenminste 23 terminale patiënten die thuis wilden sterven is zorg aan huis geweigerd.

En wederom is Zorgverzekeraar CZ hierbij betrokken. Volgens CZ zijn er genoeg andere zorgaanbieders in die regio’s die 24-uurszorg kunnen leveren. En het budget dat Allerzorg is toegekend heeft het plafond bereikt. (Bron: Nieuwsuur)

Wij leven in een land waar vele miljarden euro’s belastinggeld door de overheid worden verkwanseld in mislukte projecten of projecten die nog gaan mislukken. Denk aan de Betuwelijn, de Fyra en straks gebeurt met de JSF hetzelfde. Maar wij leven ook in een land waar zieken en zorgbehoeftigen aan de wetten van de markt zijn uitgeleverd. Door diezelfde overheid.

De overheid heeft monsters gebaard toen zij in 2006 de zorgverzekeraars de vrije teugel gaf. Vleesetende monsters, die wat mij betreft niet hard genoeg kunnen worden tegengewerkt. Maar de overheid zelf is de hoofdschuldige. Zij heeft de monsters verwekt en gebaard. CZ is één van die monsters. Zij vinden dat een stervende rustig ineens een wildvreemde aan het sterfbed mag krijgen. Alles is goed, behalve de vertrouwde verzorgende van die organisatie die de pech heeft dat het behandelingsplafond is bereikt.

Elk jaar hebt u de kans om uw afkeer van de monsters uit te spreken, door onmaatschappelijk opererende zorgverzekeraars de rug toe te keren. Eens in de vier jaar hebt u de kans om de overheid een lesje te leren.

Grijp uw kans de komende maanden. Zorg hoort niet gebaseerd te zijn op concurrentie en winstbejag. Zorg hoort gebaseerd te zijn op samenwerking en solidariteit. Begrippen die bij CZ blijkbaar niet in de woordenlijst voorkomen.

.


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

Read Full Post »

Burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem ging gisteravond bij Jeroen Pauw de confrontatie aan met de voorzitter van de Nederlandse Volksunie. Die vindt dat Schneiders de “democratie op slot doet” als hij leden/sympathisanten van de Nederlandse Volksunie niet toe laat op bijeenkomsten over het al dan niet tot stand brengen van een opvangcentrum voor vluchtelingen in zijn gemeente.

Welke democratie vraag ik mij sindsdien af?
De democratie waarin een kleine groep de discussie op slot gooit door zo’n bijeenkomst luidkeels te overstemmen en onder meer te roepen dat een dame met een andere opvatting vanwege die opvatting (ongetwijfeld zeer tegen haar zin) geneukt moet worden?
De democratie waarin wethouders met de dood worden bedreigd als zij het lef hebben om voor vluchtelingenopvang te zijn?
De democratie waarin stenen door ruiten als argumenten worden beschouwd?

Op het moment dat ik tegen mijn teerbeminde wilde zeggen dat wat mij betreft de democratie (zoals die mij voor ogen staat, dat dan weer wel) inderdaad op slot mag, herinnerde ik mij ineens mijn oude schoolgenoot Hartog de Groot. Zijn vader overleefde Auschwitz. En heeft in tegenstelling tot veel andere holocaustslachtoffers zijn zoon daar veel over verteld.

Het heeft Hartog getekend. Hoe overleeft een mens de hel? Hoe verwerkt een kind het ooggetuigenverslag van een reis door de hel? Het is Hartog gelukt. Hij is principieel tegen een verbod op organisaties als de NVU. Zijn levensmotto is door de verhalen van zijn vader onwrikbaar vastgelegd. “Ken uw vijand. Als de rede niet in staat is die te verslaan, verdient ze ten onder te gaan. En pas dan mag een mens vergeten wat het is om mens te zijn.”

Ik bewonder Hartog om zijn standvastigheid, maar ik zou toch graag een krachtdadiger overheid zien. Overigens met een andere krachtdadigheid dan die welke de NVU van de overheid wil zien.

.


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

Read Full Post »

Zorgverzekeraars gedragen zich steeds vaker als aankoopmakelaars. Van het louche soort wel te verstaan. Gisteren werd VGZ hiervoor in de schijnwerpers gezet door EenVandaag. VGZ heeft te weinig zorg ingekocht bij GGZ instelling Momentum in Brabant. De instelling heeft al voor honderdduizenden euro’s patiënten gratis moeten behandelen en beweert zo niet door te kunnen gaan zonder op een faillissement af te stevenen.

Van een zorgverzekeraar verlang ik dat hij mijn zorgkosten vergoed. Van een aankoopmakelaar verlang ik dat hij een huis voor mij koopt. De zorgverzekeraars gaan steeds meer op de stoel van de aankoopmakelaar zitten. In het aanstaande overstapcircus van de zorgverzekeraars zullen ze weer massaal gaan beweren dat ze “de beste zorg voor een goede prijs” voor hun cliënten gaan inkopen. Maar dat betekent niet dat ik het hele jaar door verzekerd ben van een vrije behandelaarskeuze, zelfs niet met een polis die dat wel suggereert.

De verzekeraars kopen namelijk niet “de beste zorg voor een goede prijs” in. Ze kopen “voor de beste prijs een onbeschreven hoeveelheid zorg” in en koppelen daar een doorleverplicht aan. Die houdt simpel gezegd in dat, als het opgelegde (de zorgverzekeraar spreekt liever van afgesproken) budget is bereikt, de zorgaanbieder gratis moet doorleveren. Zo’n afspraak mag de zorgverzekeraar ook met mij wel maken. Als ik vanaf september mijn premie niet meer kan betalen, blijf ik toch (gratis) verzekerd tot het eind van het jaar.

Wees dus gewaarschuwd. Aan het eind van het jaar bent u minder zeker van uw zorgmogelijkheden. Goed om aan te denken tijdens het aanstaande (geldverslindende) overstapcircus.

Bekijk via onderstaande link het item van EenVandaag en let vooral op de toelichting door de VGZ functionaris.

Klik hier om het item van EenVandaag te bekijken.

.


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

.

Read Full Post »

Ooit lachte ik me ziek om Monty Pythons Life of Brian. Een van de hoogtepunten is een soort van ‘balkonscène’. Brian en zijn moeder proberen wanhopig het toegestroomde volk duidelijk te maken dat Brian niet de Messias is. Die boodschap wil het volk niet horen. En die boodschap hoort het volk dus ook niet. Elk woord van de steeds wanhopiger wordende moeder wordt verkeerd verstaan. Het volk wil Brian. Als Messias. En dus maakt het volk van Brian de Messias. Wat moeder ook mag beweren. Film niet gezien? Kijk de hierboven beschreven scène onderaan deze Kantlijn.

Volksmenners roepen wat het volk wil horen. En het volk stuwt volksmenners steeds verder omhoog. De berg op. Tot de volksmenners de top hebben bereikt en dan keert het volk zich tegen hen. Fundamenten worden niet op toppen gebouwd, maar in dalen en daar komt het volk altijd weer te laat achter. Heel wat volksmenners ook trouwens. Vaak met het hoofd op het hakblok, de strop om de keel of vastgebonden voor een vuurpeloton. Geschiedenis wordt geregeld met bloed geschreven.

Het weerhoudt de blonde leider, wiens naam maar niet uit mijn toetsenbord wil komen, er niet van om furieus te reageren als Europa echt werk lijkt te maken van vluchtelingenopvang in de regio. “Onze leiders zijn ziek,” sneert hij in reactie op financiële steun aan Turkije, dat bij uitstek het land is waar opvang van Syrische vluchtelingen in de regio plaats kan vinden. In één adem door kondigde hij ook nog een Turkse invasie van Europa aan.

Vorige week schreef ik dat de blonde leider zich geen betere campagneleider dan Mark Rutte kan wensen. Het omgekeerde is ook het geval. De blonde leider is dé garantie dat het kabinet Rutte de rit helemaal uitzit. Nu een kabinetscrisis betekent politieke zelfmoord.

We zitten ergens halverwege op een berg en kunnen niet meer voor of achteruit. Net als de Yezidi’s die destijds voor IS op de vlucht waren.

.

.


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

Read Full Post »

Beste Mark,

Gelet op de ontwikkelingen rond de opvang van migranten in ons land acht ik het mijn plicht als mondige en bewust kiezende burger je ongevraagd te adviseren op het gebied van draagvlak. Ik heb namelijk sterk de indruk dat je geen visie op draagvlak hebt.

Je hebt immers in je H.J. Schoo lezing destijds visie omschreven als de olifant die elk uitzicht belemmert. Alles wat liberaal in jou is verzet zich er tegen een visie op de toekomst van ons land te hebben. Daarmee maak je de klassieke fout, die al zo vaak is gemaakt en even vaak voor grote chaos heeft gezorgd. Ik beschouw het daarom als mijn plicht je ondersteuning te bieden. Omdat je destijds zeven jaar geschiedenis hebt gestudeerd in Leiden, zul je een kort historisch overzicht als inleiding ongetwijfeld appreciëren.

In december 2010 begon de Arabische lente met een zelfdoding in Tunesië. Geen zelfmoordaanslag, maar een demonstratieve zelfdoding. Al snel ging daarna de vonk in het Arabische kruitvat. Egypte, Libië, Syrië volgden. Dictators die door het Westen in het zadel waren gehouden vielen als rijpe appelen uit de boom. Natuurlijk had jij daar geen visie op, en mengde jij je niet in binnenlandse aangelegenheden van andere naties. Je zou je vingers eens kunnen branden. Maar geef toe, diep van binnen begon jouw liberale vrijheidsvuur feller te branden. Het ging zelfs zo hard branden dat het jou verblindde. Je zag niet dat het Midden-Oosten in lichterlaaie stond. De rook van jouw liberale vuur was net zo ondoorzichtig als de olifant van de door jou zo verafschuwde toekomstvisie.

Het was glashelder dat er een grote vluchtelingenstroom van ontheemden op gang zou komen. Richting Europa. Maar jij zag dat niet aankomen. Of misschien wilde je het niet zien aankomen, want het zou je dwingen om je voor te bereiden op opvang met draagvlak onder brede lagen van de bevolking. En daar had je geen tijd voor, want er moesten eerst nog heel wat woningen aan de sociale woningenvoorraad onttrokken worden. Je had al je aandacht nodig om te bewerkstelligen dat de woningcorporaties grote aantallen woningen verkochten. Ook het innen van de heffing die je de corporaties oplegde kostte de nodige energie. Eigenlijk heel logisch dus dat je niet toekwam aan een visie voor de nabije, onvermijdelijke toekomst. Je hoofd heeft zo diep in het zand gezeten dat ik vrees dat je heldere blik voorgoed is vertroebeld. Zandkorrels kunnen onherstelbare schade aan het hoornvlies toebrengen. Een transplantatie lijkt mij dan ook onvermijdelijk. Misschien dat er dan weer sprake zal kunnen zijn van een heldere waarneming.

Misschien vraag je je af waarom ik je dit schrijf. Ik heb immers niet op jouw partij gestemd en ik heb ook niet om jouw lijderschap (nee die lange ij is geen verschrijving!) gevraagd. Maar nu ik toch met jou ben opgezadeld en jij zonder routekaart naar de toekomst bezig bent ons land in de armen van Blondie uit Venlo te drijven, kan ik niet anders. Geen mens gaat met de armen over elkaar bij zijn brandende huis staan wachten tot de brandweer is gearriveerd. Tenzij je de brand zelf hebt aangestoken en op een vette verzekeringsuitkering wacht. Een houding die op andere terreinen door diverse partijgenoten van jou ten toon is gespreid.

Mark, je spreekt je begrip uit voor de boosheid en de angst van de burgers, tegelijk vraag je hen begrip te hebben voor de omstandigheden waar jij als lijder van dit land in verkeert. Omstandigheden die je met een beetje visie op de toekomst voor een groot deel had kunnen vermijden. Je bent op zoek naar draagvlak. Denk je nou echt dat je nog serieus wordt genomen door mensen die dankzij jou een paar jaar langer moeten wachten op een huurwoning? Die luisteren veel liever naar Venlose Blondie, die de schuld neerlegt bij de tsunami’s die ons land volgens hem overstromen. En jou daar rechtstreeks verantwoordelijk voor houdt.

Jij wilde premier zijn van alle Nederlanders, jij wilde ons land sterker uit de crisis laten komen. In plaats van eenheid te vormen heb je tweedeling veroorzaakt. En Blondie maakt dankbaar gebruik van jouw werk. Hij zaait tweedracht in de door jou voorbewerkte akker. Ooit was hij jouw mentor in de VVD. Hij zal je dankbaar zijn voor wat je nu voor hem terugdoet. Jij bent de beste campagne die hij zich maar kan wensen.

Tot zover Mark, ik heb dringend zuiveringszout nodig, want mijn maag probeert zich te ledigen aan de verkeerde kant.

.


.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.


.

Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

Read Full Post »

Older Posts »