Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for september, 2015

Voor de tweede keer in korte tijd heeft de ziekenhuisgroep Isala uit Zwolle een paginagrote advertorial (= advertentie onder het mom van informatie) in de Hoogeveensche Courant geplaatst. Daarmee laat de Isalagroep zien waar zij op uit is: een groter verzorgingsgebied met bijbehorende omzetgroei. Isala gaat dus vissen in de vijver van de Treant zorggroep, waar ‘ons ziekenhuis Bethesda’ deel van uitmaakt. Zo’n pagina is te duur om zo maar als aardigheidje wat informatie te verstrekken. Isala wil dus patiënten snoepen dat is duidelijk.

Het is diep triest dat geld dat voor zorg bedoeld is wordt gebruikt om mee te concurreren. Nog triester is het dat dit gebeurt op een manier die als agressieve expansiedrift kan worden beschouwd. Isala is het resultaat van een fusieproces dat vele jaren heeft geduurd en gekenmerkt werd door vaak beschamende onenigheid tussen de beide fusiepartiners, het Sophiaziekenhuis en ziekenhuis de Weezenlanden.

ScreenHunter_01 Sep. 17 19.26

Locaties van Isala zijn te vinden in Steenwijk, Meppel, Kampen, Zwolle en Heerde

Isala breidt haar invloedssfeer steeds verder uit. Inmiddels heeft men naast de hoofdvestiging in Zwolle locaties in Kampen, Heerde, Meppel en Steenwijk. Ziekenhuizen waarvan nu gezegd wordt dat ze omgevallen zouden zijn zonder de steun van Isala, maar is dat de werkelijkheid wel? Waarom gingen de gynaecologen weg uit Meppel? Daarmee tekenden zij als het ware het doodsvonnis van het Diaconessenhuis. De tweedelijns verloskunde is de kurk waar een ziekenhuis op drijft. Waar verloskunde verdwijnt, verdwijnt spoedig daarna kindergeneeskunde en het proces van afbraak en teloorgang is niet meer te stuiten. Totdat het zwarte gat zich voordoet als weldoener en de kwijnende locaties een ‘nieuwe toekomst biedt’.

De honger van Isala is voorlopig nog niet gestild, dat blijkt wel uit de advertorials in de Hoogeveensche Courant. Om te beginnen getuigt het van arrogantie, maar daarnaast is het ontfatsoenlijk wat Isala doet. Huisartsen mogen geen reclame maken. Als een uithangbord bij een huisartsenpraktijk maar een beetje te groot is, staat de Autoriteit Consument en Markt bij wijze van spreken al met het boeteboekje op de stoep. Isala heeft geen enkele reden om zich in Hoogeveen te manifesteren, anders dan om patiënten naar Meppel te lokken. Als dat geen reclame is…

Het is te hopen dat de Hoogeveense bevolking dat begrijpt en Isala een niet mis te verstaan signaal geeft, door bij behoefte aan topklinische zorg naar het noorden te kijken en niet naar het zuidwesten, waar van oudsher de depressies met veel wind en regen ook al vandaan komen.

ScreenHunter_01 Sep. 17 11.01

Klik op de afbeelding om de pagina te lezen.

.

Read Full Post »

Daags na Prinsjesdag hebben leden van de vaste commissie Financiën een gesprek met de acteurs van theaterproductie Door de bank genomen. De leden van de Kamercommissie zullen wel moeten, want 120.000 Nederlanders hebben daar hun handtekening voor gezet.

Doel van het burgerinitiatief, dat in samenwerking met de Stichting Ons Geld tot stand is gekomen, is de parlementariërs gerichter en beter na te laten denken over het scheppen van geld door particuliere banken. Meer dan negentig procent van al het geld dat in Nederland circuleert is door particuliere banken geschapen middels hypotheken en leningen. Dat geld is dus simpelweg een schuld aan de bank. En tevens de belangrijkste oorzaak van alle financiële en menselijke ellende die het afgelopen decennium is ontstaan. Samen met de hebzucht die mensen bevattelijk maakt voor ‘makkelijk geld’. Dat wel natuurlijk.

George van Houts laat op ftm.nl weten niet optimistisch te zijn. “De macht van de bankenlobby is veel te groot. Geld scheppen is heel lucratief.” Desnoods wil van Houts de klinkers uit de straten halen en optrekken naar de Zuidas. De vaste commissie Financiën kan er voor zorgen dat George die klinkers voorlopig laat liggen.

.

Read Full Post »

De reacties op de verkiezing van Jeremy Corbyn tot partijleider van Labour laten zien hoe de gevestigde orde of, op zijn Engels, het ‘establishment’ te werk gaat. De socialisten zelf laten het nog het duidelijkst zien. In een eerdere Kantlijn heb ik beschreven hoe de ratten het rode schip al beginnen te verlaten. Op zijn Engels natuurlijk, met grote woorden.

Maar ook de tegenstanders kunnen er wat van. Premier Neil Cameron noemt Corbyn ronduit staatsgevaarlijk. En als hij met de staat het establishment bedoelt, dan heeft hij natuurlijk gelijk. Corbyn is een directe bedreiging voor de gehele gevestigde orde in Engeland en, u raadt het wel, dat vind ik prachtig. De dames en heren die met hun zitvlak vaak veel te lang aan het pluche blijven kleven hebben hier recht op. Je zou ook kunnen zeggen, het is hun verdiende loon, maar ‘het pluche’ vindt maar al te vaak dat het recht heeft op waar men ook maar recht op wil hebben, dus ze hebben wat mij betreft ook recht op Jeremy Corbyn.

Jeremy Corbyn rekent af met Tony Blair en presenteerde zich als ‘Blairs ergste nachtmerrie.’ Eigenzinnig, radicaal en voor de duvel en zijn mallemoer niet bang. Benieuwd of er in de Nederlandse zusterpartij PvdA soortgelijke figuren rondlopen. Mannen of vrouwen, die de taal van de gewone leden spreken, die de noden van die gewone leden metterdaad kennen. Zou men ooit Wim Kok de plaats geven waar hij recht op heeft? In de hoek met een bordje boven zijn hoofd waarop te lezen staat: “Ik verkwanselde de ideologische veren van onze partij.”

Van de bureaumatrozen die nu het roer in handen hebben hoef je zoiets niet te verwachten. Bedrijfsleider Samsom doet er alles aan dit rampenkabinet in het zadel te houden en supertechnocraat Dijsselbloem heeft vermoedelijk nog niet één bijstandstrekker gesproken. Felix Rottenberg trok deze week zijn mond open. Je zou verwachten dat partijvoorzitter Hans Spekman hem zijn gang zou laten gaan, maar dan kom je toch bedrogen uit. Zoals je dat bij de Partij van de Arbeid wel vaker komt.

Bekijk onderstaande tweet van bedrijfsleider Samsom die hij plaatste op 4 februari 2013. Als gewone man of vrouw stem je toch niet meer op zo’n partij? In Engeland hebben de gewone mannen en vrouwen vorige week op Jeremy Corbyn gestemd.

Ik heb nu al zin in de volgende TK-verkiezingen.

.

ScreenHunter_02 Sep. 14 14.27

.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.

.


Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

Read Full Post »

Ooit plukte Wim Kok vol trots de rode haan en riep dat hij de “ideologische veren van de Partij van de Arbeid had afgeschud.” De haan werd levend gevild en is nu bezig aan de laatste van zijn stuiptrekkingen. Een lang en wreed sterfbed. Nog even en ook de PvdA is niet meer. Tenzij de partij de les leert die haar Engelse zusterpartij Labour momenteel geeft.

Ook daar zijn de ideologische veren op een paar na verdwenen. Met dank aan Tony Blair. Ook daar is de kloof tussen de leden van de parlementaire fractie en de achterban gigantisch. De nieuwe leider, Jeremy Corbyn, werd met een grote meerderheid in de eerste ronde van de leiderschapsverkiezing al gekozen. Volkomen onverwacht is hij vanuit het niets de schipper op het rode schip geworden. Hij kreeg bijna 60% van de stemmen. Zijn drie tegenstanders haalden elk nog geen 20%.
Het stemgedrag van de parlementariërs laat zien hoe groot de kloof met de achterban is. Van de 232 ‘socialistische’ Lagerhuisleden stemden er nog geen twintig op de nieuwe leider.

Corbyn is een ouderwetse linkse rakker. Eentje die er een ideologie op na houdt, principes heeft, die hij niet voor geld aan de kant lijkt te zetten. Geen bedrijfsleider van wat voor kabinet dan ook.  En dus beginnen de ratten het schip, waarvan ze vrezen dat het zal zinken, al te verlaten (bron: dit artikel in de Volkskrant).

De parallellen met de Partij van de Arbeid zijn evident. In de peilingen staat men er vreselijk slecht voor. De leden morren. Hans Spekman wil weer “recht tegenover de VVD” staan. En Felix Rottenberg serveert op geheel eigen (en van hem bekende wijze) een ace tegen Diederik Samsom. Wat Rottenberg vervolgens meteen de kop kost.

Mijn oude rode hart, dat ooit met verve klopte voor de PvdA, hoopt nog steeds dat men de dwalingen zal inzien. Ik ben gereformeerd genoeg opgegroeid om geleerd te hebben wat vergeving is. Maar mijn hoop zal, naar ik vrees, ijdel zijn.

De rode bureaumatrozen in Den Haag zijn te star en lijden aan politieke staar.

.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.

.


Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

Read Full Post »

Onder aanvoering van de blonde leider wiens naam maar niet uit mijn toetsenbord wil komen roepen heel wat mensen op sociale media, maar niet alleen daar de meeste vreselijke dingen over de onstuitbare stroom vluchtelingen.. Natuurlijk is de blonde leider zelf de grootste blaaskaak in de Tweede Kamer, maar (met niet gemeende dank aan hem) de VVD kan niet achterblijven.

Op twitter werd ik laatst verketterd door een anti-islam-figuur die zichzelf internetheld noemt. Het feit dat ik het ongenuanceerde geschreeuw van de blonde leider en zijn aanhangers probeerde te nuanceren maakte mij in zijn ogen tot een pro-islam figuur. Hij wist kennelijk niet dat ik van geen enkele religie iets moet hebben. Vijfhonderd jaar geleden rukten de Christelijke kruistochten op naar het Midden-Oosten. In mijn opvattingen waren zij net zo verwerpelijk als de moordenaars van IS. Wie voor dit soort barbaren op de vlucht slaat verdient hulp.Zonder dat je verdacht wordt van ‘gelukszoekerij’.

Wat zou u doen als de Bible Belt plotseling radicaliseerde en gewapenderwijs eerst de eigen omgeving onder haar controle brengt en daarna Gods Woord in heel Nederland tot Wet wil maken. Gedreven door religieuze waanzin ‘ongelovigen’ martelend en dodend. Wat zou u doen als ze door meelopers en andere lafaards voor hun karretje te spannen steeds grotere gebieden van ons land onder haar controle weten te krijgen?

Zou u vechten en met gevaar voor eigen leven de reliwaanzin bestrijden? Of trekt u de creditcard en vlucht u naar veiliger oorden? Dat is voor de meeste mensen in Syrië het dilemma: vechten of vluchten?

Nou? Wat zou u doen?

.

ScreenHunter_09 Jun. 01 09.24

.

.


Stormkracht (e-boek) nu voor € 2,50.

Cover Stormkracht DEFEind 2010 veranderde het leven van tekstschrijver Frits Kappers van de ene dag op de andere dag in een stormachtige nachtmerrie, toen bij zijn vrouw borstkanker werd vastgesteld. Ineens was er de dreiging die kanker met zich meebrengt. Het bewustzijn van de sterfelijkheid. De angst om te verliezen.
Om zijn angsten te bezweren sloeg de auteur vrijwel dagelijks aan het schrijven over wat hij meemaakte, voelde, dacht, vreesde en hoopte. In stormachtige omstandigheden moest hij er het beste van zien te maken.”Alles was of zwart of wit. Het kon goed gaan, maar ook fout. Een tussenweg was er niet.”

Stormkracht geeft een openhartige inkijk in het proces dat de auteur en zijn vrouw doormaakten vanaf het eerste onderzoek tot het einde van de nabehandeling. Het boek geeft een beeld van de onverwachte kracht die liefde biedt als het echt nodig is.

.

Klik hier om een exemplaar te bestellen.

.

.

Read Full Post »

Nog even en dan is het weer zover. Het overstapcircus van de zorgverzekeraars gaat binnen twee maand weer van start. Kosten noch moeite zullen worden gespaard om u te bewegen over te stappen naar toch echt die ene verzekering die precies op maat bij u past. Men praat met meel in de mond en smeert stroop om u binnen te halen, maar wat is de realiteit?

Vorig jaar noemde een VGZ functionaris mevrouw Blom (met schisis) een ‘brandend huis’. Toen ik daar in Hollandse Zaken iets over zei ontstak medisch adviseur Ben Crul van Achmea in grote woede. Wat hem betreft had de betreffende persoon op staande voet ontslagen moeten worden en hij was zo vrij het niet te geloven. Welnu heer Crul, het was niet bij Achmea, maar het is wel degelijk gezegd. Bekijk de uitzending van Zembla nog maar eens. Bij ONVZ werd aan reumapatiënt Helga Dulfer verteld dat ze geen aanvullende verzekering kon krijgen. Waarschijnlijk om dezelfde reden. Of misschien hanteert ONVZ de leuze dat niemand een reis boekt op een zinkend schip. (bron: Zembla 6-11-2014)

Of het dit jaar opnieuw zo zal zijn? Daar zou ik graag achter willen komen. Daarom heb ik mysterieklanten nodig. Mensen die de zorgverzekeraars gaan benaderen en proberen uit te vinden hoe het zit met beperkingen en medische selectie. Klopt het wat Christine Rompa van Achmea direct na de uitzending van Hollandse Zaken op twitter meldde? Is het echt waar dat Zilveren Kruis iedereen (!) accepteert in de aanvullende verzekeringen? En hoe is dat bij de andere Achmea zorgverzekeraars?

ScreenHunter_04 Sep. 08 10.40

Om er achter te komen of mw Rompa de waarheid spreekt en hoe het zit bij andere verzekeraars heb ik u nodig. Meld u aan voor het belpanel dat in november en december een aantal telefoontjes moet plegen en daarover rapport uitbrengt. Bij vijftig aanmeldingen kunnen we een breed onderzoek opzetten.

Aanmelden kan via het mailadres: actievoorbethesda@ziggo.nl

Het kost u weinig tijd en moeite en u levert er een grote bijdrage mee aan ons streven om de zorgverzekeraars onder druk te zetten. U staat als klant tegenover een reusachtige lading bedrijven en producten die allemaal naar uw gunst dingen. Laten we samen het kaf van het koren proberen te scheiden.
Voor alle duidelijkheid: ik zoek vrijwilligers. Uw enige beloning is het besef dat u als kritische consument uw bijdrage hebt geleverd in de strijd tegen de machtige zorgverzekeraars.

Hieronder ziet u een overzicht van de zorgverzekeringsmarkt (bron: zorgkiezer.nl 2014)

ScreenHunter_01 Nov. 16 17.53

.

Read Full Post »