Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for februari, 2015

Vandaag geeft onze minister-president in Breda het startsein voor de verkiezingscampagne van de VVD. Hij is vanaf dan premier in verkiezingstijd. Een lastige kronkel wordt van hem verwacht.

Boven de partijpolitiek staan als premier betekent momenteel vriendjes zijn met de PvdA. Rutte sprak gisteren in het gesprek met de MP al over zijn “goede vriend Diederik Samsom.” Vandaag noemt hij in de Volkskrant de PvdA “betrouwbaar, voorspelbaar”. Dikke mik dus.

Van een partijleider in verkiezingstijd wordt verwacht dat hij tegenstrevers in het zand laat bijten. Traditionele tegenstrever van de VVD was de PvdA, maar dat lijkt nu de SP te zijn. Partijleider Rutte komt in het interview met de Volkskrant met een gouwe ouwe van zijn ongetwijfeld even goede vriend Wouter Bos aan: SP-leider Marijnissen zou in 2006 (toen de SP groot was geworden) weggelopen zijn voor zijn verantwoordelijkheid.

Daar is negen jaar na dato allang van bekend hoe de vork werkelijk in de steel stak. Wikileaks bracht aan het licht hoe het er aan toeging in 2006. Frans Timmermans speelde in de rol van communistenjager een cruciale rol bij het buitenspel zetten van de SP. Marijnissen liep niet weg, maar werd weggewerkt.

De Volkskrant meldde hierover in 2011:

ScreenHunter_44 Feb. 28 10.13

Klik op de afbeelding voor het hele artikel.

.

De werkelijkheid is zoals gewoonlijk heel simpel. Rechtsaf slaan is logisch, want makkelijk, linksaf slaan is lastig want duurder voor wie het beter heeft.

Links gaat ethiek boven economie. Rechts economie boven ethiek.. Maar zolang de economen een crisis niet zien aankomen, moet je daar dus ook maar niet te veel op vertrouwen.

Saillant: vandaag meldde de Volkskrant dat VVD-er Wim Bats, de burgemeester die destijds bij Project X in Haren zo jammerlijk faalde, vervolgens aftrad en interim burgemeester op Terschelling werd, een klokkenluider met meer dan anderhalve ton het zwijgen op heeft gelegd. De integriteit van de VVD is nog lang niet op het niveau waar de eigen regels naar streven.

Overigens blijkt de klokkenluider inmiddels gelijk te hebben gehad. Dat dan ook nog.

.


.

Read Full Post »

Het is met onze opvattingen maar net hoe het ons uitkomt. Onlangs werd ik op de vingers getikt door iemand die het gedachtengoed van het CDA aanhangt. Het kwam er op neer dat lezer het een beetje zat was om als Christen met de Bijbel te worden geconfronteerd. Ik zeg het met opzet zo scherp mogelijk. Als overtuigd atheïst zou ik blij moeten zijn met deze secularisatie, maar ik betreur het. Wat zijn principes nog waard, als je niet meer met je eigen inspiratiebronnen wilt worden geconfronteerd, of er op aangesproken? Het is maar net hoe het ons uitkomt.

In de lokale politiek zie je het ook vaak. Voor de verkiezingen veel kritiek op plannen voor gescheiden afvalinname. Zelfs tot grote vreugde van een actiegroep de plannen in de ijskast weten te krijgen en dan eenmaal gearriveerd in het centrum van de macht, blijkt het toch allemaal net even anders te zijn. Het is maar net hoe het ons uitkomt.

De grote blonde leider wiens naam ik niet uit mijn toetsenbord krijg bezwoer ons dat er niet aan de AOW-leeftijd gesleuteld zou worden. Daags na de verkiezingen die hem in gedoogpositie brachten was het ineens geen breekpunt meer. Het is maar net hoe het ons uitkomt.

Kampioen op dit gebied is brombeer Ivo Opstelten. De man die niet eens zijn eigen voice-mail beveiligde, maar wel buiten alle regels om twee ICT functionarissen (niet eens toppers volgens eigen zeggen) zo’n twee miljoen voor een ICT-klus betaalde. Hij tart nu echt alle normen door een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag, waarin staat dat de Europese Octrooi Organisatie (EOO) de fundamentele beginselen van een open en democratische rechtsstaat schendt, naar de prullenmand te verwijzen. Omdat de EOO als Europese organisatie immuniteit geniet. Het is ook met de macht van Brussel maar net hoe het ons uitkomt.

.


.

Read Full Post »

ScreenHunter_03 Feb. 23 09.54

Opening Volkskrant 23-02-2015

We lezen of horen steeds vaker nieuwsberichten waarin sprake is van een “verward mens”, meestal van het manlijk geslacht. Zwaaiend met een bijl of een mes. Onlangs zelfs gewapend met een (namaak)pistool in de studio van het NOS-journaal. Je zou dus zeggen dat meer aandacht voor geestelijke gezondheidszorg uiterst wenselijk is.

Het tegendeel is het geval. Zorgverzekeraars maken dankbaar gebruik van de moeilijke meetbaarheid van geestelijke hulp. Daarbij geholpen door hun medische adviseurs. Zonnebankbruine papegaaien, die braaf het spreekwoord Wiens brood men eet, diens woord men spreekt praktizeren. De kwaliteit van de zorg die wij krijgen wordt beoordeeld door boekhouders, die hun papegaaien influisteren op welke gebieden ze invalide argumenten moeten bedenken.

Dat een groep geestelijke zorgverleners nu willens en wetens geen contracten meer sluit is een signaal dat we niet mogen negeren. Een ander feit dat niet genegeerd moet worden is een inmiddels krachteloos geworden voorbeeld dat zorgverzekeraars aandragen om “niet werkende therapieën” aan de schandpaal te nagelen. Verslavingszorg in een luxe omgeving op een tropisch eiland. We horen dat al meer dan een jaar. Gewoon niet meer vergoeden lijkt mij. En niet steeds mee aankomen. Het is verbijsterend dat dit nog steeds niet geregeld is.

Natuurlijk is het wenselijk om verspilling van gemeenschapsgelden te voorkomen. Minister Schippers heeft dit tot haar heilige missie gemaakt. Misschien kan ze haar partijgenoot Ivo Opstelten ook even aanspreken op het betalen van drie maal de Balkenendenorm aan een ICT specialist die een klus moest uitvoeren voor de overheid. Bijna twee miljoen euro voor twee ICT-ers. Buiten de regels om goedgekeurd door een man die niet eens zijn eigen voicemail beschermde met een goed wachtwoord.

.


.

Achtergrond informatie:
Psychiaters boycotten zorgverzekeraars
Interview met twee contractweigeraars

.


Read Full Post »

Zoals voor rechtgeaarde sociaal-democraten de samenwerking van de PvdA met de VVD een gruwel is, zo moeten de capriolen van Verheijen en de Kruif voor fatsoenlijke VVD-ers (ze bestaan echt wel) een gruwel zijn. In ieder geval voor Willem Opmeer en Tony Colijn uit de afdeling Ede. Ik ruim graag ruimte in voor het blog dat zij schreven op de website van hun afdeling. Zodat zeker is dat hun tekst veilig is gesteld.

———————————————————–

Met een verwijzing naar de vis, luidt een oud gezegde van zeevarend Holland, dat ieder rottingsproces bij de kop begint. In de beeldvorming rondom de kwestie Verheijen, heeft het er de schijn van dat deze metafoor bezit dreigt te nemen van de VVD. De kern van de kwestie hebben we uit de mond van Verheijen zelf gehoord en is glashelder. Het gaat om declaraties waarmee hij zich ten koste van de belastingbetaler persoonlijk heeft bevoordeeld. Voor soortgelijk declaratiegedrag is enkele jaren terug wel een PvdA staatssecretaris afgetreden.

Kortom: waartoe nog een integriteitcommissie?

Mark Verheijen is een mooi voorbeeld van de vitale, ambitieuze politicus, jonglerend op de carrièreladder, op weg naar de top van de politieke apenrots. Zoals wel meer voor komt bij snelle, succesvolle stijgers: je gaat je onkwetsbaar wanen en boven de wet en moraal stellen. Anders dan gewone burgers, werk je immers met veel zelfopoffering dag en nacht voor de goede zaak. Zo komt het dat hij in zijn geoliede race omhoog zich heeft los gezongen van het besef van integriteit dat hij graag hardwerkend Nederland aanprijst. Tijdens het netwerken een declarabel ritje hier, een hapje daar, een drankje overal. En wie tijdens dit belangrijke politieke handwerk te zeer op ethisch klein grut let, is ronduit een kniesoor.

Het vervolg op de NRC onthullingen is ronduit interessant. Niet zozeer de reactie van Verheijen zelf. Hij is geen heilige en ook hikan fouten maken. Dat geldt ook voor zijn reflex om te houden wat hij verworven heeft. Niets menselijks is hem vreemd. Het gaat om de reactie van de politieke leiding van de VVD. Rutte en Zijlstra hebben de zaak als een opgeblazen kwestie bestempeld. Voor hen lijkt de kwestieVerheijen niet meer dan een rimpel, die we even moeten gladstrijken om weer vol gas tot de politieke orde van de dag over te gaan. Dus zand erover en snel weer met de grote zaken bezig! Waar Rutte en Zijlstra enerzijds de VVD als vanzelfsprekend als toonbeeld van integriteit wensen neer te zetten, doen ze anderzijds het declaratiegedrag van een belangrijk politicus als Verheijen af, met: “een onhandig foutje van de man”.

D

jeze houding roept het beeld op, dat we in theorie uiteraard het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ aanhangen, maar dat in de praktijk de uitspraak van George Orwell geldt: we zijn allemaal gelijk, maar sommigen toch iets meer gelijk dan anderen. Naast het moreel misslaan van de plank, stemt het zorgelijk, dat Rutte c.s. denken hiermee weg te kunnen komen. Er spreekt een politiek beoordelingsvermogen uit, dat van realiteitszin lijkt te zijn gespeend. Een dergelijk brandje kun je niet in de kiem smoren, zeker niet tijdens een verkiezingscampagne. Dit is een veenbrand, telkens opgepookt door de media. Met alle schade en schande voor de VVD.

Gelukkig voor de partij gloort er hoop. Een Friese afdeling is nu openlijk in het geweer gekomen met een oproep aan de VVD-top om zaken die juist hardwerkende normale burgers belangrijk vinden niet als een bagatel af te doen. Als deze Friese interventie als ‘wake-up call’ gaat fungeren, dan kan dit ertoe bijdragen om de partij van haar applaus reflexen te bevrijden en nieuw leven in te blazen.

Beslissend is en wordt het optreden van onze partijvoorzitter en het hoofdbestuur. Is sprake van kordaat en geloofwaardig handelen in deze in wezen simpele kwestie, dan zijn er niet alleen verliezers, maar kan de partij als grote winnaar uit de bus komen! Voor Verheijen betekent dit, hoe pijnlijk ook, maar één ding: opstappen. Als de partij en het partijbelang hem aan het hart gaan, dan kiest hij voor deze weg. Voor hem vervolgens alle ruimte om zonder verkettering en met nieuwe energie weer het liberale gedachtegoed te dienen.

Willem Opmeer en Tony Colijn

16 feb 2015

Read Full Post »

Binnen de VVD kun je maar heel kort in de schijnwerpers staan. Heet je Mark Verheijen en heb je landelijke bekendheid gekregen omdat je “per ongeluk” wat onterechte declaraties bij de provincie Limburg hebt ingediend, word je rechts (uiteraard) ingehaald door partijgenoot Mw. Kathalijne de Kruif, die door de rijksrecherche is aangehouden op verdenking van schending van het ambtsgeheim.

Kunt u de tel nog bijhouden? Trieste moraal. Het hart van de partij van onze immer lachende, alles wat hem niet uitkomt ontkennende minister-president, heeft flink wat bypasses nodig. De integriteit lijkt bij de VVD in ieder geval momenteel verdacht veel op ernstig hartfalen.

Macht corrumpeert en het zijn sterke geesten die de verleiding kunnen weerstaan. Koren op de molen van de grote blonde leider wiens naam ik maar niet uit mijn toetsenbord krijg. En als die het straks voor het zeggen heeft, krijgen we weer precies hetzelfde zootje.

De verkiezingen zijn in aantocht en dus worden we weer geminacht met een overdosis aan goed nieuws en beloftes. Ik wacht nog steeds op het kwartje van Kok en de duizend euro van Rutte.

.


.

Read Full Post »

Dit weekend werd ik overvallen door een mij onbekend gevoel voor een aantal VVD-ers. Onder hen ook de bekende Limburgse oud-wethouder Jos van Rey. Inderdaad, de hoofdrolspeler in een corruptieproces. Het was een soort van medelijden, maar dan toch anders.

Gasten drinken in een exclusief Amsterdams restaurant twaalf flessen wijn van €119,00 tot €127,00 per stuk leeg. Ter begeleiding van een exquise Pekingeend van Restaurant Sichuan Food in Amsterdam. Krijgen ze Joep Dohmen en Paul van der Steen op hun dak. Staat er ineens in de NRC dat kamerlid Mark Verheijen (die aan het diner aanzat als (toen nog) gedeputeerde in Limburg) onterecht duizenden euro’s declareerde bij de provincie. Waaronder de kosten van dit diner voor vijftien bezoekers van een vastgoedbeurs.

Verheyens politieke loopbaan begon als 22-jarig raadslid in Venlo, wat de beste plek is om klaar te komen, aangezien volgens hem het orgasme daar (net als alle andere zaken) drie keer langzamer gaat dan overal elders.

Echter niet de jonge VVD-er, die in sneltreinvaart van 22-jarig raadslid opklom tot wethouder in Venlo, gedeputeerde in Limburg werd, vice-voorzitter en zelfs waarnemend voorzitter van de VVD en nu al ruim twee jaar kamerlid. Een echte hardrijder dus.

Wie hard rijdt ziet weinig van het landschap om hem heen. Dus, och, ja… dan kan het gebeuren dat je ten onrechte de door jou met een creditcard betaalde 25% van de rekening à €2631,00 declareert bij de provincie Limburg. Vanzelfsprekend is dat een vergissing. Het is natuurlijk niet de bedoeling om de vrinden te fêteren op kosten van de belastingbetaler.

Saillant is natuurlijk dat de VVD, tegen de zin van de Raad van State in, een wet er door drukte dat fraude met uitkeringen, ook al was die op een vergissing gebaseerd en ook al betrof het “flinterdunne feitjes”, met een boete van 100% moest worden bestraft. (bron: de Volkskrant)

Sneu hè?

.


.

Zeer lezenswaardig: Column van Bert Wagendorp in de Volkskrant van 14 februari over ditzelfde onderwerp.

Read Full Post »

Ambigue zinnen hebben meer dan één betekenis. Er gaat niets boven Groningen lijkt een ambigue zin. Symbolisch geeft die aan dat Groningen het summum is. Geografisch dat er ten noorden van Groningen geen Nederland meer is. Door de aardbevingen zou daar misschien nog wel een derde betekenis bij kunnen komen. Ik nodig u graag uit om ideeën aan te dragen.
Onlangd sprak de PvdA mooie woorden: “Het is ondenkbaar dat de gaskraan deze zomer weer verder open gaat.” Ondenkbaar zullen we moeten opvatten als een ambigu woord. Het kan betekenen dat de spreker (Diederik Samson) niet kan denken. Dus dat hij ook niet kan denken dat de gaskraan weer verder open gaat. Het kan ook betekenen dat er door de PvdA verstrekkende consequenties aan het toch weer verder open draaien van de gaskraan zullen worden verbonden.

Maar denkbaar of niet denkbaar, het probleem blijft. En de staat der Nederlanden heeft de inkomsten hard nodig. Dus het zal waarschijnlijk uitdraaien op gewoon doorpompen. Onderzoek wees uit dat veel Nederlanders de Groningers moreel steunen. Maar daar houdt het ook mee op. Een paar cent opslag per kuub gas ten bate van een goede Groningse schaderegeling is al te veel gevraagd.

Toch zou dat de weg moeten zijn. Onze welvaart is gebouwd op de aardgasbaten. In tegenstelling tot Noorwegen hebben onze overheden die opbrengsten zelfs verspild, maar dat is nu niet relevant. Uw en mijn welvaart hebben wij voor een heel belangrijk deel te danken aan de rijkdom die ons halverwege vorige eeuw ten deel viel. Daarom zou een (inkomensafhankelijke) opslag op uw aardgasverbruik heel reëel zijn. Groningen verdient dat. De provincie is voor ons allen een wingewest dat in een halve eeuw letterlijk is leeggepompt.

Ik stel daarom een nieuwe leus voor: “Laat Groningen niet verder barsten.”

.


.

Read Full Post »

Older Posts »