Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for december, 2014

Omdat een hoge boete wegens kartelvorming dreigt voor de Drentse huisartsenkring ziet de voorzitter, de Hoogeveense huisarts Ben Luten, zich gedwongen om naar zijn achterban te zwijgen over de onderhandelingen van de zorgverzekeraars met de huisartsen.

Uiteraard gaat het hier weer om geld. De zorgverzekeraars willen dat de zorg goedkoper wordt, dus die onderhandelen bikkelhard, neem dat maar aan. De huisartsen krijgen er komend jaar flink wat taken bij die nu door specialisten in ziekenhuizen gedaan worden en roepen dat daar meer geld voor nodig is vanwege uitbreiding van praktijken. Voor een consument is niet meer te beoordelen wie er gelijk heeft. En juist die consument zou dankzij de marktwerking wat te kiezen krijgen. Toch?

Kartelvorming kent vele gezichten. De brief van de voorzitter van brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, André Rouvoet, aan DSW maakt duidelijk dat de brancheorganisatie met harde hand de “leden” wil regeren. Dissidente geluiden worden niet op prijs gesteld.

Wat is nu het verschil tussen Rouvoet, die zijn achterban stuurt, en Ben Luten, die zich niet uit mag spreken naar zijn achterban? Niet verder vertellen! Zorgverzekeraars Nederland en de heersende politieke elite vormen ook een kartel.

Het kabinet en de constructieve oppositie van D66, Christenunie en SGP ook. Getuige een uitspraak van premier Rutte na de afwijzing van de wijziging van artikel 13 door de 1e kamer. Dat er drie PvdA senatoren hebben tegengestemd ontlokte de premier de uitspraak dat men zich aan de afspraken moest houden.
Daarmee wordt duidelijk dat democratie uit Nederland aan het verdwijnnen is, want parlementariërs zitten officieel “zonder last” in het parlement. Zij mogen dus naar eer en geweten hun stem bepalen.

Read Full Post »

Samenleven vergt  solidariteit. Met je naasten, maar ook met je minder naasten, met je niet naasten en zelfs met je tegenstanders. Samenleven vergt een gezamenlijke inspanning. Dat merken vooral de ouderen. Van hen wordt solidariteit verlangd met toekomstige generaties. Het is een repeterend argument in de pensioendiscussies.
Iedere voorstander van het uitknijpen van gepensioneerden gebruikt het. Jetta Klijnsma voorop. De Eerste Kamer ligt gelukkig op ramkoers met deze rampvrouw. Dat niemand die nu leeft nog ooit een volledig pensioen zal krijgen, terwijl er 1340 miljard in de pot zit, kan haar niet schelen. Zij heeft háár agenda en die volgt ze. IJzig en eigenheinig. Vermoedelijk is zij in het geniep een groot bewonderaar van die Engelse ijzeren tang: Margaret Thatcher.

Solidariteit. Het speelt ineens geen rol meer als we naar de zorgverzekeringen kijken. De jonge generaties worden verleid om een alles behalve solidaire goedkope polis te nemen. Waarom zouden zij met een hogere premie opdraaien voor de gezondheidsklachten van ouderen en chronisch zieken?
En zorgverzekeraars maar beweren dat zij in het belang van goede en betaalbare zorg voor hun cliënten handelen. Hun jonge, gezonde, weinig zorg consumerende cliënten. Voor de overigen gelden termen als “afbrandend huis”, zo bleek onlangs nog uit een docu van Zembla.

Het simpele feit dat de overheid geen paal en perk stelt aan deze praktijk bij zorgverzekeraars maakt duidelijk dat solidariteit geen argument meer mag zijn als het gaat om de pensioenen. Of om wat voor zaak dan ook feitelijk.

.


.

Read Full Post »

Lezer stoorde zich gisteravond aan een tweet waarin ik de hoop uitsprak op een hoge mortaliteit in de sector van de toezichthouders. Publicist Hans Hoogerheide uit Capelle aan de IJssel vroeg zich af waarom een bestuurder van een ziekenhuis die toezichthouder in de ouderenzorg wordt, naast zijn forse salaris nog €16.000,00 extra moet ontvangen. Een reactie op dit bericht luidde “Boze tongen beweren dat het heel hard werken is en heel verantwoordelijk ook.” Waar ik in een tweet aan toevoegde: “Met een hoge mortaliteit naar ik hoop.” Per slot van rekening zou dat een rechtvaardiging kunnen betekenen van het forse salaris. In dit soort kringen worden de meest vreemde argumenten gehanteerd om maatschappelijk onverantwoord graaigedrag te legitimeren. Als toezicht houden negatief uitwerkt op de levensverwachting wil je immers vooraf gecompenseerd worden.

Vermoedelijk heeft lezer mijn reactie opgevat als een verkapte doodsbedreiging. Als dat zo is, kan ik hem geruststellen. Ik wens zelfs mijn ergste vijanden de dood niet toe. Al moet ik eerlijk bekennen, dat daarmee dan ook alles gezegd is.

Aanvankelijk trachtte lezer mij te bewegen tot het herroepen van mijn tweet. Dat zou mij sieren. Het was beneden mijn niveau om een dergelijke uitspraak te doen. Ik zou kunnen suggereren dat het een verschrijving was. Lezer bedoelde waarschijnlijk dat ik in plaats van “naar ik hoop” had willen schrijven “naar ik hoor“. Dat lezer was begaan met mijn gemoedsrust, bleek toen hij schreef dat de herinnering aan een misplaatste tweet zou blijven knagen. Lezer trachtte mij te verleiden tot het kiezen van een uitweg, niet beseffend dat zulks pas eeuwig zou blijven knagen.

Toen ik in 1972 in Den Helder mijn eerste baan in het onderwijs kreeg, heette mijn baas directrice. Zij was verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Ik herinner mij met zeer veel genoegen de voorzitter van dat bestuur: Ko Zegel, zelf hoofd van een basisschool en een bevlogen onderwijsman. Uiterst betrokken bij het wel en wee van de school en het personeel. Bezocht alle personeelsfeesten (tenminste twee per jaar) en sprak bij ieder jubileum of afscheid oprechte, warme woorden. De man kreeg geen cent voor zijn tomeloze inzet om de belangen van de school waar dan ook te behartigen.

De directrice uit Den Helder vond haar opvolging in de rector in Hoogeveen. De wethouder was het bevoegd gezag en personeelszaken zat op het gemeentehuis. Tegenwoordig is er een Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen (Stovoh), met een directeur/bestuurder en een bezoldigde Raad van Toezicht.

Het toezicht wordt betaald. Door wie? De Stichting? En wie bepaalt dan de toelage? De Stichting? De directeur/bestuurder? Hoe kun je onafhankelijk toezicht houden op de instantie die jouw bankrekening helpt vullen? Hoe praat je dat goed? Het gesprek met Heleen Dupuis onlangs bij Pauw gaf afdoende antwoord op die vraag.

Lezer trok de vergelijking tussen een toezichthouder en een gemeenteraadslid. Beiden controleren. Het gemeenteraadslid B&W en de toezichthouder het DB. Op mijn vraag door wie het gemeenteraadslid wordt betaald en door wie de toezichthouder, wilde lezer niet ingaan voor ik mijn tweet over de mortaliteit had ingetrokken.

Dan maar geen discussie. Zowel lezer als ik hebben onze grenzen.
En die respecteer ik.

.


.

Read Full Post »