Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for augustus, 2014

En opnieuw deugt er iets niet bij bloedbank Sanquin. Eerder schreef ik al over de vampiers van de bloedbank en de onbaatzuchtigheid van Sanquin, waarin ik zelfs uitgebreid hoor- en wederhoor heb toegepast tussen de Landelijke Vereniging van Bloeddonoren (LVB) en Sanquin. In alle gevallen ging het om de beloning van de Sanquin top, die in schril contrast stond tot het onbaatzuchtige, idealistisch afstaan van bloed door de donoren.

Nu heeft RTL Nieuws op basis van de meest recente jaarrekening berekend dat ex-topman Theo Buunen na zijn vertrek nog bijna een half miljoen euro heeft ontvangen. Dat was al bekend. Er zijn zelfs kamervragen over gesteld. Sanquin legt uit dat dit allemaal is gebeurd op basis van regelingen die voor het vertrek van Bunnen al waren vastgesteld. Alsof het daarmee ineens niet smerig meer is.

In het strafrecht is er sprake van “dood door schuld”, “doodslag” en “moord met voorbedachte rade”. In het onderhavige geval van de heer Buunen is dus sprake van “gegraai met voorbedachte rade”. In de NRC van vandaag staat een stuk over “de nieuwe asociale klasse” (zie hieronder). Ik stel voor dat de heer Buunen erelid wordt van deze klasse, die, als het insecten waren, tot de laatste toe zouden worden uitgeroeid.

.

BvyfJUDIQAAIm55


 

 

Read Full Post »

Weg met het gesomber. Weg met het cynisme. Weg met alle negativiteit. Wij leven in Nederland in een paradijs. Wat zeg ik? Hét Paradijs. Waar ter wereld wordt immers zo intensief nagedacht over de waarde van een menselijk levensjaar? Wij drukken het uit in geld. Dat is objectief en het is meetbaar.
Wat is uw leven waard? Interessante vraag. Er zijn “nieuwe staten” waar je als antwoord krijgt: “Niets, tenzij je je tot ons geloof bekeert.” In Amerika zal worden gezegd: “Precies zoveel als het saldo op uw bankrekening.” In Nederland wordt er diep over nagedacht en er zal ongetwijfeld ruimte komen voor een brede maatschappelijke discussie.

Topbestuurders die zich verzetten tegen beperking van hun gegraai uit de publieke ruif kunnen rekenen op digitale schandpalen, maar verder leggen we ze geen strobreed in de weg. China lost zoiets heel anders op.
De minima worden richting gaarkeuken geleid. Daar doen in Afrika miljoenen een moord voor. In Nederland hoeven ze de broekriem niet eens zelf aan te trekken dat doet de overheid voor hen. Zorgzaam toch?
Zorgverzekeraars onttrekken miljoenen, misschien wel miljarden aan de zorg. Geld van ons allemaal. We laten het verdampen, we protesteren een beetje en we veranderen niet van zorgverzekeraar.
Gemeentes kopen steeds minder zware zorg in. Zorgzaken stellen vervolgens hun personeel voor een keus tussen 20% salarisverlaging en ontslag.
Wachtlijsten voor verzorgingstehuizen worden zo lang dat bejaarden al lang dood en begraven zijn eer ze in een verzorgingstehuis terecht kunnen. Zo verdwijnen de wachtlijsten uiteindelijk vanzelf. Dat is pas innovatief!

En komend jaar gaan we er met zijn allen gemiddeld 0,25% op vooruit. Nederland is niet zomaar een paradijs, Nederland is hét paradijs. De vraag is alleen… voor wie dan?

 


 

Read Full Post »

Dat kortzichtigheid in de VVD volop voorradig is werd prominent in beeld gebracht door het Tweede Kamerlid Rutmer Heerema. Man heeft een hekel aan meeuwen en wil schieten en vergassen. Typisch VVD: de beuk erin als iets je niet aanstaat. Niet nadenken, schieten. In dit geval.

Paul Gerbrands dient hem in de Volkskrant op sublieme wijze van repliek. Hij wijst onder meer op de insectenplaag waar China onder gebukt ging na het uitroeien van diverse vogelsoorten. Men was even vergeten dat vogels zich veelal met insecten voeden en dus een zeer nuttige bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze leefomgeving.

Neushoorns worden uitgeroeid, Siberische tijgers, Orang Oetangs, en ga zo maar door. Het  zal Heerema vermoedelijk worst zijn. Bij hem hoef je niet aan te komen met het feit dat de mens van alle diersoorten met afstand het meest nutteloos en schadelijk is als je het voortbestaan van onze prachtige planeet als uitgangspunt neemt.

Man zit goed bij de VVD.

 


 

Read Full Post »

17 augustus 2014

NRC Handelsblad meldt dat het sinds juli failliete kinderopvangbedrijf Estro kort voor het faillissement nog riante bonussen aan de top van het bedrijf uitdeelde. NRC zegt over interne documenten van Estro te beschikken. Bestuursvoorzitter Bienfait zou in april een bonus van €41.000,00 over 2013 hebben ontvangen en financieel directeur Kris Geysels ving ruim €33.000,00 volgens deze documenten.

Denk nu niet dat dit peanuts is, want de bonussen slaan slechts op een periode van twee maanden. Op jaarbasis zou dit dus €246.000,00 voor Bienfait zijn en €198.000,00 voor Geysels. Beide heren traden pas in november 2013 in dienst van Estro, dat toen al in grote financiële problemen verkeerde. Bienfait kreeg vervolgens volgens NRC in april nog eens een extra bonus van € 25.000,00. En wij maar denken dat een bonus bedoeld is om achteraf een uitzonderlijke prestatie te belonen.

Ik ben een kind van de jaren 60. Was ooit hippie, wat toentertijd door veel predikanten ook van Jezus gezegd werd. Hij was de eerste hippie én de eerste provo. Ik zou dus eigenlijk moeten schrijven “Vader vergeef het hen, zij wisten niet wat ze deden.” Helaas, zelfs als tolerante ex-hippie krijg ik dat niet voor elkaar.

Misschien komt dat wel doordat ik atheïst ben, maar eerlijk gezegd denk ik dat het aan het vergrijp ligt. Als waar is wat NRC schrijft hebben we hier gewoon te maken met echt schaamteloze graaiers. Ik kan er nog wel andere kwalificaties voor bedenken, maar om te voorkomen dat ze mij wegens smaad aanklagen mag u raden hoe deze zouden luiden. Respect heb ik in ieder geval niet voor wie dit soort gedrag vertoont.

.

Estro-1

Klik op de tekst voor een vergroting

 

Lees de reconstructie van het Estro drama

Bron: NRC

Read Full Post »

Het zal een naïeve misser zijn geweest. De tweet waarin cultureel antropologe en ervaren beleidsambtenaar bij het ministerie van justitie en veiligheid, Yasmina Haifi, meldde dat ISIS niets met de Islam te maken heeft maar een verzinsel is van het zionisme. Gevaarlijke naïviteit, maar niet meer dan dat.
Hoop ik dan maar.

Het toont eens te meer aan hoe gevaarlijk het Opperwezen kan zijn, als Hij/Zij in verkeerde handen terecht komt. Een jaar of duizend geleden trokken onze Kruistochten richting Jeruzalem. Verkrachting, dood en verderf trokken met hen mee.
De inquisitie raasde door vele landen en menig brandstapel verteerde onschuldigen. Galileo Galileï, de beroemde Italiaanse wetenschapper, kreeg het jarenlang aan de stok met deze katholieke terroristen. Uiteindelijk werd hij in 1633 tot levenslang huisarrest veroordeeld, omdat hij (simpel gezegd) volhield dat de aarde om de zon draait en niet het middelpunt van het universum is.

Misdaden uit naam van het Opperwezen kun je het Opperwezen niet kwalijk nemen, maar maken Hem/Haar wel extreem gevaarlijk. Zoals alles ten goede aan te wenden is, zo is ook alles ten kwade aan te wenden. Ik geloof niet in het bestaan van zo’n Opperwezen. In de ogen van de strijders van IS ben ik dus een ongelovige en moet ik dood.

Ik geloof niet in het Opperwezen, maar wel in principes. Ik geloof in liefde. Voor de medemens, voor de natuur, voor de wereld die wij onze kinderen na moeten laten. Daarin past geen oneerlijke verdeling van de aardse rijkdommen, geen vernietiging van regenwouden, geen bloedvergieten zoals in Irak, Syrië of Gaza. En ook geen Opperwezen waar mensen zich achter kunnen verschuilen.

En als het Opperwezen wel bestaat, dan bestaat Satan ook. Hij is CEO van de wereldwijde wapenlobby.

Ik voel mij tot geen van beide aangetrokken.

 


Read Full Post »

Niets heeft eeuwigheidswaarde. Zelfs het “Olde Wief van !Pet” niet. Ruim honderdvijftig jaar is een respectabele leeftijd. Een mens heeft dan het tijdelijke allang omgewisseld voor die ene wel bestaande eeuwigheid waarvan geen levende de waarde kent.

Ineens trok de mist op die over het oude Hoogeveense bedrijf was gedaald nadat Berend Henk Huizing zijn relaties per email had verkondigd de Hoogeveensche Courant per 1 augustus te verlaten. Menigeen fronste de wenkbrauwen over het uitblijven van berichtgeving hierover in de HC zelf. Huizing heeft in ieder geval laten zien wat hij bedoelt met relaties in de media brengen of ze er juist uit houden. Hij bracht zichzelf er in en hield de HC er uit.

Plat gezegd doet !Pet de krant en de boekhandel in de verkoop. Logisch eigenlijk. Het gebeurt overal. Kranten en boekhandels lijken ten dode opgeschreven. Strategische partnerschappen, overnames en fusies ten spijt. De Hoogeveensche Courant zal ongetwijfeld gaan veranderen. Een strategische partner die zonder veranderingen de krant wel kan laten overleven bestaat niet. Dan zou !Pet het zelf ook moeten kunnen.

Dat roept de vraag op hoe belangrijk de krant voor Hoogeveen is. De een beschouwt de HC als niet meer dan een old wief, een ander noemde het direct na het bekend worden van het nieuws een activistisch, journalistiek weinig voorstellend blad en vergeleek de HC zelfs met de Telegraaf.

Die mening deel ik niet. Sinds het aantreden, twee jaar geleden, van Berend Henk Huizing als hoofdredacteur toonde de krant meer en meer smoel. Ik heb mij wel eens verbaasd over de kritische toon die men zich ging permitteren. Het voordien in mijn ogen gezapige blad transformeerde in een medium dat stelling nam. Niet in de laatste plaats door de hoofdartikelen die soms nietsontziend waren.

Mede dankzij de HC heeft het actiecomité voor het ziekenhuis een breed platform gekregen, de krant adopteerde mijn petitie en droeg daardoor wezenlijk bij aan de maatschappelijke onrust die Achmea er toe bracht een fundamenteel andere kijk op de zorg in dun bevolkte gebieden te ontwikkelen. Dat de krant ook ruimte bood aan het geluid van de actiegroep “Geen derde container” is haar door diverse geledingen uit de Hoogeveense politiek niet in dank afgenomen. En dat is maar goed ook. Een krant die alleen publiceert wat “de politiek” welgevallig is, dat is geen krant. Onder Berend Henk Huizing viel de HC minder dan ooit te verwijten dat het een CDA krant was.

Wie twijfelt aan het belang van een kritische lokale krant moet zich wel afvragen wie dan nog bij machte is de lokale macht te weerspreken. Of denk even terug aan de kapitale blunder van Utrechts burgemeester Aleid Wolfsen die de lokale pers de mond wilde snoeren. Zonder kritische krant, krijgt de lokale politiek veel te weinig tegenspel. Kritische lokale pers is een voorwaarde voor goede locale democratie. Mocht de Hoogeveensche Courant verdwijnen dan komt er een extreem zware taak op de schouders van een regionale nieuwssite zoals regiohoogeveen.nl te rusten. Let wel: op de schouders van vrijwilligers.

Ik hoop er maar het beste van.

 


 

 

 

Read Full Post »

Dachten we dat we, na een geheim gehouden deal tussen de provincie Drenthe en de vierde provincieambtenaar die strafontslag zou krijgen van de ellende rond Marplegate af waren, blijkt dat de onderzoeksleidster niet bevoegd was tot het uitvoeren van dit onderzoek. En daar heeft de provincie Drenthe €154.000,00 voor moeten betalen, meldt een bericht op de website van RTV Drenthe.

Volgens minister Opstelten was het onderzoek dat onderzoeksleidster Greet Elzinga namens het bureau Marple deed, ‘in strijd met het integriteitsbeleid’. Ben je mooi klaar mee. Onderzoek dat al als ‘broddelwerk’ was gekwalificeerd kost anderhalve ton, de regeling met de provincieambtenaar zal gezien de geheimhouding een forse financiële paragraaf bevatten, wat de betrokken ambtenaar voor zover ik kan beoordelen, ook toekomt. Je zal maar ten onrechte je baan kwijt raken en er ook nog eens van worden beschuldigd dat je vuurwapengevaarlijk bent en lid van een motorclub.

Vraag ik mij tenslotte toch af, wat voor kwaliteit het provinciebestuur heeft. Het is natuurlijk reuze makkelijk om bestuurders te bashen. Dat is ook heel erg in, ik weet het. Maar ik blijf benieuwd naar wat dit de provincie en dus indirect u en mij nu weer heeft gekost. SP fractievoorzitter in provinciale staten, Ko Vester, heeft opnieuw vragen gesteld.

Wat mij betreft gaat hij daarmee door tot de onderste steen boven is.

 


 

 

Read Full Post »

Older Posts »