Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for april, 2014

Een kennis van mij heeft drie jaar geleden een flinke schrik te verwerken gehad. Op een avond zat er een olifant op zijn borst. Figuurlijk weliswaar, maar toch. De gewaarschuwde spoedarts besloot tot opname in het ziekenhuis alwaar een forse vernauwing van een der kransslagaders werd geconstateerd. Men besloot te dotteren en plaatste meerdere stents waarna de dicht geslibde slagader weer als een gezonde brede rivier zichtbaar was op de foto, die ter controle werd gemaakt.

Mijn kennis moest aan zijn conditie werken en bij voorkeur zijn overgewicht kwijtraken. We zijn nu drie jaar verder en van een verbeterde conditie is nog geen sprake laat staan van minder buikvet. Ik ben daardoor in een gewetensconflict geraakt. Solidariteit staat bij mij hoog in het vaandel, dus ook solidariteit met hen die te weinig ruggengraat hebben, zoals deze kennis.

Tegelijk vind ik dat de kennis bij een hernieuwde noodzaak tot dotteren niet zo maar zonder meer opnieuw voor vergoeding in aanmerking zou moeten komen, aangezien  van hem mag worden verwacht dat hij een gezonde levensstijl aanneemt ter voorkoming van verdere rampen.

Solidariteit hoort wederkerig te zijn. Wij betalen onze zorgpremies niet alleen voor onszelf, maar samen voor ons allemaal. Het wederkerigheidsprincipe verlangt dan dat degenen die een beroep op deze solidariteit moeten doen daarna hun levensstijl, indien nodig (én mogelijk), aanpassen.

Het is echter niet te doen om een waterdichte manier te bedenken om deze wederkerigheid af te dwingen. De zorgverzekeraars zouden er ongetwijfeld misbruik van maken.

 


 

 

 

 

Read Full Post »

Op 16 april sloot het kabinet een zorgakkoord met het gedoorgtrio D66, ChristenUnie en SGP. Daarmee lijkt de noodzaak om actie te voeren tegen de beperking van de vrije ziekenhuiskeuze verdwenen. Arie Slob heeft toch bezwaar gemaakt tegen aantasting van die keuzevrijheid? Vergeet het maar! Niets is minder waar.

Het kabinet gaat er van uit dat het plan “de concurrentie aanjaagt tussen zorgverleners”. En dat zou goed zijn voor de kwaliteit en de prijs (van de zorg).
Die veronderstelling is een luchtkasteel. Dat hebben de ontwikkelingen sinds de intrede van de marktwerking ons wel laten zien. De realiteit is volkomen tegengesteld aan wat ons wordt voorgehouden.
Met het toenemende aantal fusies tussen ziekenhuizen verdwijnt de concurrentie steeds meer, komt de “zorg dichtbij” almaar verder weg te liggen en zijn we met zijn allen steeds meer gaan betalen voor steeds minder zorg. Dàt is de harde realiteit. Reden genoeg om de petitie voor de keuzevrijheid te ondertekenen.

Tussen volledige keuzevrijheid en geen keuzevrijheid ligt een schemergebied, dat we zonder het te merken geruime tijd geleden al zijn binnengegaan. Niet voor niets hebben bewoners van Hoogeveense verzorgingshuizen onlangs voorkeursverklaringen getekend, om aan te geven waar zij behandeld willen worden indien ziekenhuis Bethesda hen niet in Hoogeveen kan helpen. Een logische stap, want je kunt er  voor steeds meer behandelingen niet meer terecht. Men wordt in toenemende mate doorverwezen naar ‘onze locatie in Emmen’ of ‘onze locatie in Stadskanaal’. De raad van bestuur en zorgverzekeraar Achmea doen alsof dat logisch is en roepen dat ze er alles aan doen om “dichtbij te houden wat dichtbij kan en verder weg wat verder moet”. Daar kun je alle kanten mee op. Voor patiënten is dat meestal niet de goede kant.

In het aprilakkoord wordt gesproken over “zoeken naar een verantwoorde balans tussen het terugdringen van de kosten en de vrijheid van keuze”. Het gaat daarbij naar verondersteld om een bezuiniging van één miljard. Denk niet dat u daarbij uw keuzevrijheid zult behouden! Staatssecretaris Martin van Rijn zei het op witte donderdag zelfs letterlijk bij Pauw en Witteman: “Natuurlijk mag de patiënt de dokter blijven kiezen, maar de verzekeraar mag beoordelen of die dokter wel voldoende kwaliteit levert.”
Ooit was er een reclame, die eindigde met de kreet “Gelukkig heb ik meer verstand van verzekeren.” Het lijkt er op dat de zorgverzekeraars anno 2014 die kreet willen vervangen door “Gelukkig hebben wij meer verstand van geneeskunde.” Om vervolgens te besluiten de door u gewenste dokter niet te betalen.”

De heer van Rijn probeerde ons nog wijs te maken dat verzekeraars op basis van kwaliteit contracteren en dat dit goed is voor de patiënt. Hij heeft blijkbaar nog nooit iets gehoord over wurgcontracten die zorgverleners opgelegd krijgen onder het motto slikken of stikken. Efficiency en kostenverlaging zijn de zaken waar het om draait, niet het patiëntenbelang.

In oktober 2013 meldde Theo Langejan, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA), in de NRC dat de zorgverzekeraars “dankzij hun toenemende macht aanzienlijk succes boeken met het beteugelen van kosten in de zorg”. Afgelopen week werd duidelijk dat de NZA alarmerende informatie voor het kabinet bewust heeft verzwegen. Klik hier voor meer info..

Dat feit roept vragen op:

  • Zou door dit verzwijgen misschien een derde van de ziekenhuizen onnodig aan de rand van de financiële afgrond staan?
  • Waarom heeft Langejan dit aangepast, dus foutief (!) aan minister Schippers gemeld?
  • Heeft Langejan misschien belang bij het verdwijnen van ziekenhuizen?

Sinds ik in september 2012 onbedoeld het gezicht werd van het verzet tegen de ontwikkelingen in de Hoogeveense zorginfrastructuur kijk ik nergens meer van op. Daarvoor ben ik inmiddels te vaak bedrogen uitgekomen. De wildste scenario’s die ik kan bedenken zijn al eerder slechts een flauwe afspiegeling gebleken van de realiteit.
Het zal toch niet zo zijn dat Langejan, die openlijk een fan is van de zorgverzekeraars, bewust zwijgt over de wankele financiële situatie in ziekenhuisland, zodat de zorgverzekeraars straks voor een prikje failliete ziekenhuizen kunnen kopen? Ben ik nou zo achterdochtig geworden of wordt het spel echt zo vals gespeeld?

We zullen het vermoedelijk nooit weten, maar ik voorspel dat wij straks niks meer te kiezen hebben in deze vrije markt.

 


 

 

Read Full Post »

Met verbijstering heb ik de afgelopen maanden geconstateerd dat de Partij van de Arbeid niet meer de partij is voor de gewone man. Het is een bestuurderspartij geworden, die zo ver van de realiteit van alledag is verwijderd dat ze nu zelfs bereid lijkt te zijn om de vrijheid van keuze voor ziekenhuiszorg aan te tasten. Na het sluiten van het zorgakkoord wil men de indruk wekken dat de vrije ziekenhuiskeuze is gewaarborgd, maar niets is minder waar. “We moeten zoeken naar een verantwoorde balans tussen het omlaag brengen van de kosten en de vrijheid van keuze.” Dat betekent dus gewoon dat u straks echt minder te kiezen zult hebben.

Deze ellende is begonnen met het invoeren van de marktwerking. Ook al door een PvdA/VVD coalitie, waar toen D66 nog in mee mocht doen. De marktwerking zou de kosten van de gezondheidszorg omlaag brengen, de kwaliteit van de zorg zou stijgen en de consument zou iets te kiezen hebben. Inmiddels zijn we ruim een decennium verder en wat is de realiteit? We betalen steeds meer voor steeds minder zorg en straks hebben we helemaal niets meer te kiezen. Zelfs niet naar welk ziekenhuis we mogen.
Ik hoop dat de afdelingen van de Partij van de Arbeid zich zullen realiseren dat hun voormannen en vrouwen op het punt staan een keus te maken die desastreus zal uitpakken. De afdelingen roep ik op “Kom in het geweer en roep uw leiders een halt toe. Zij helpen ons land echt niet uit de crisis, maar in de afgrond.”

Laat u niet wijsmaken dat het om de kwaliteit van de zorg gaat. Hoe minder ziekenhuizen, hoe hoger de belasting voor de artsen in de ziekenhuizen die wel worden gecontracteerd. En hoe hoger de werkdruk, hoe groter de kans op ongelukken.
Besef dat het gaat om GELD. Een miljard euro hoopt het kabinet binnen te halen door uw vrijheid van keuze af te pakken. Het is niet meer van belang in welke arts u vertrouwen heeft. Het gaat erom welke arts door uw verzekeraar is gecontracteerd. En dat verzekeraars daarbij wurgcontracten aanbieden is allang gebleken. Gewetenloos en meedogenloos.

De slopers aan de top verdienen onmaatschappelijk hoge salarissen. Topman van Boxtel van Menzis was minister in het tweede kabinet Kok. Nu verdient hij bijna een half miljoen euro als bestuursvoorzitter van Menzis. Ik ben benieuwd waar Diederik Samsom na de volgende TK verkiezingen terecht kan. De Partij van de Arbeid zal ongetwijfeld weggevaagd worden als zij doorgaat op de weg die nu is ingeslagen. Halsstarrig en met oogkleppen voor. Zich beroepend op het feit dat ze “de verantwoordelijkheid nemen”. Dan moeten ze ook niet klagen als straks de afrekening voor deze verantwoordelijkheid hoog zal zijn.

 


 

 

Read Full Post »

Sinds de eerste kip op aarde leefde is er de “kip of ei discussie”. Of moet ik zeggen, sinds het eerste ei een kip voortbracht? De moderne versie van deze discussie kunnen we in verband brengen met het beleid van ziekenhuisbesturen. Wat komt op de eerste plaats? De bedrijfsvoering of de mens? Wat telt? Een leven of de winst?

Ooit werd je vanuit Hoogeveen voor ernstige hartklachten onverwijld doorverwezen naar Zwolle. Daar kan worden gedotterd en daar kan in noodsituaties je borstkas geopend worden en aan je rikketik worden gesleuteld.
Tegenwoordig word je binnen ZLM verwezen naar “onze locatie in Emmen”, waar de afdeling cardiologie kan dotteren. Maar niet opereren zoals in Zwolle. Daar maken mensen zich terecht zorgen om. Als je met spoed door moet naar de OK is het toch prettiger om niet eerst nog een uur vervoerd te moeten worden. Ook al zal dit meestal niet voorkomen, je zal het maar zijn.

Het is allemaal het gevolg van marktwerking. Ziekenhuizen moeten concurreren, financieel gezond zijn en dus winst maken. Elke dotterbehandeling die ZLM misloopt kost geld. Dat is ook slecht voor Bethesda. Toch zal ik als de nood aan de man komt er voor kiezen om mijn rikketik in Zwolle te laten behandelen.
Je weet maar nooit.
En je sterft maar één keer.
Een mondige patiënt kiest zelf.
Dat is ook marktwerking.
Ik ga mijn voorkeurverklaring bij mijn huisarts inleveren.

.


 

.

.

Read Full Post »

Het Dagblad van het Noorden meldt op 11 april bij monde van Arend van Wijngaarden, dat binnen de gehandicaptenorganisaties NOVO en Promens Care onrust bestaat over de topsalarissen van het bestuur. Waar de cliënten van deze organisaties steeds minder ‘product’ krijgen tegen steeds hogere lasten, schromen de organisaties niet om hun bestuurders salarissen te bieden variërend van €166.000,00 ontslagvergoeding aan een wegens vernietigende rapporten opgestapte topbestuurder tot €228.000,00 voor interimmer Anton Rentling bij NOVO en topman Wiecher Hadderingh van Promens Care.

Aangezien we bestuurders en hun salarisaanspraken inmiddels met een gerust hart kunnen beschouwen als een maatschappelijke aandoening, is er dus sprake van een syndroom. Een maatschappelijk syndroom, dat zich laat samenvatten als het bestuurders-syndroom.

De opleiding management en organisatie heeft de afgelopen decennia een groot aantal studenten getrokken. Zij kenmerken zich in het algemeen door grenzeloze zelfoverschatting en zij zijn daarnaast begiftigd met een groot talent om onmisbaar te lijken. Inmiddels zijn deze voormalige studenten doorgedrongen in zo’n beetje alle geledingen van het publieke domein en maken zij zich schuldig aan onmaatschappelijke zelfverrijking en afbraak van onmisbare voorzieningen.

De bestuurders die bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verantwoordelijk zijn voor de schandalig slechte beveiliging van uw en mijn private en medische gegevens zullen ongetwijfeld niet, of met een zeer ruime ontslagvergoeding opstappen.

Het gaat echt lekker met dit land.

.


 

.

Read Full Post »

Ongeveer 100.000 ouderen in Nederland wonen veilig en liefdevol verzorgd in een verzorgingshuis. Het kabinet wil 800 van de 1300 verzorgingshuizen sluiten. Vanwege de bezuinigingen moeten ouderen in verzorgingshuizen gedwongen verhuizen. Het gaat hier om meer dan zestig procent van de verzorgingshuizen.

Ik probeer mij voor te stellen hoe Herman, een gestaalde communist van 92 uit Oost-Groningen, hierop zal reageren. Herman verrichtte van zijn veertiende tot zijn vijfenzestigste zware arbeid op de Oost Groningse graanvelden. Daarnaast was hij, gedreven door een instinctief rechtvaardigheidsbesef actief in de CPN die in de regio nogal wat aanhang had. Herman zag om naar mensen die het zwaar hadden. Kwam hij onrecht tegen dan gooide hij de kop er voor. Onverzettelijk was hij en onverzettelijk is hij.

Zal hij, als hij straks te horen krijgt dat hij moet verhuizen uit het verzorgingshuis waar hij al eenentwintig jaar woont, gedwee zijn en het strijdbare hoofd in de schoot leggen?
Wie Herman kent weet dat hij nog liever doodgaat dan te buigen voor de kapitalistische heren. Die moet uit zijn kamer worden gedragen. Hij zal woest brullen en om zich heen slaan. Zijn grote handen hebben ondanks zijn gevorderde leeftijd nog niets aan kracht ingeboet. Ze zullen hem in de boeien slaan, om te voorkomen dat hij zijn ontvoerders verwondt.

Er bestaat een woord voor gedwongen verhuizing: deportatie.

.


 

 

.

Read Full Post »

De Hoogeveense SP heeft vragen gesteld aan het, volgens mij nu demissionaire, college van burgemeester en wethouders. Over mogelijke dwangarbeid die door de sociale dienst wordt opgelegd. Daarmee zal de SP in het op een haar na verdwenen college geen nieuwe vrienden maken, maar daar zullen de rooie rakkers ook niet op uit zijn. Men is uit op duidelijkheid en rechtvaardigheid. Aan beide lijkt het te ontbreken.

Het rapport dat de SP over misstanden bij de sociale dienst heeft opgesteld is door met name de verantwoordelijk wethouder gekraakt. Hij verzekerde keer op keer dat het allemaal dik in orde is in Hoogeveen. En dat vind ik raar.
Als je signalen krijgt dat er misstanden zijn, dan wil je toch weten wat daarvan klopt? Zeker als het om mensen gaat! Dan ga je dat toch onderzoeken? Al was het alleen maar om die dekselse anti-partij in het hemd te zetten? Niets van dat al. En dus is niet duidelijk of er een Hoogeveens equivalent van Harrie de Haagse straatveger bestaat.

“Werkfit” wordt het genoemd. Staat mooi in beleidsvoornemens. Maar het moet ook goed worden uitgevoerd en daar zit de zwakke plek. Want wie controleert dat? En waarom is er geen (anoniem) overzicht van de vorderingen op dit gebied?
Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is om “werkfit” te blijven. Vijf jaar geleden was ik uitgeput door mijn slechte gehoor en niet meer in staat om les te geven. De bedrijfsarts gaf bij het eerste gesprek al te kennen dat ik niet meer voor de klas terug mocht keren. Dan ga je het zogenaamde “traject Poortwachter” in. Werkgever en werknemer moeten er alles aan doen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Daar krijgen ze twee jaar de tijd voor, waarin de werknemer niet ontslagen kan worden. Aan het eind van dat traject komt een arbeidsdeskundige en volgt mogelijk een arbeidsongeschiktheidsprocedure. In de tussentijd moet de werkgever zorgen voor ‘aangepaste arbeid’. In mijn geval was dat heel lastig. Wat voor werk heeft een school voor een leraar die niet meer in staat is om in een omgeving vol geluid zijn werk te doen? Op eigen initiatief heb ik alternatief werk gevonden bij educatieve uitgeverij Malmberg, waardoor de school mij kon detacheren en ik zo een behoorlijk deel van mijn salaris terugverdiende. Daarbij had ik verschrikkelijk veel geluk. Had ik Malmberg een paar maand eerder benaderd, dan was het werk er nog niet geweest en was ik een paar maand later afgeknapt dan was het werk er niet meer geweest.

En daar zit het verschil met de huidige situatie. De Haagse Harries van deze maatschappij worden niet ontslagen omdat het werk er niet meer is, maar omdat er een financiële crisis heeft geheerst. Part noch deel hebben ze daar aan gehad, maar ze moeten wel voor een uitkering hun oude werk oppakken, de Haagse Harries.

En dat mag dus niet. Arbeid hoort in ons land volwaardig betaald te worden. Of dat in Hoogeveen ook zo gaat? Het is niet duidelijk en het wordt tijd dat daar meer duidelijkheid over ontstaat dan de enkel de stellige verzekeringen dat alles in orde is van een rood aangelopen boze wethouder.

Hoogeveense Harries hebben recht op die duidelijkheid.

.


 

.

Read Full Post »