Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for maart, 2014

Op de website van de Hoogeveense afdeling van de PvdA schrijft Hendrikus Loof over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. De nederlaag die zijn partij leed is voor Loof aanleiding om de andere partijen stuk voor stuk de maat te nemen. Ik laat het aan de lezers van mijn Kantlijnen over om zich een oordeel te vellen over de kwaliteit van de analyse die de voormalige fractievoorzitter van de PvdA schrijft, maar één opmerking kan ik niet onbesproken laten.
Loof verwijt de SP namelijk de acties voor Bethesda gekaapt te hebben. En als er iets is wat de SP niet heeft gedaan dan is het wel de acties voor Bethesda kapen.

Ik kan dat weten omdat ik sinds september 2012 tot over mijn oren in het Bethesda dossier zit. Afgezien van wat geschrijf en oorverdovend stille diplomatie was er vanuit de PvdA (en de meerderheid van de raad) niet veel actie geweest voor Bethesda, hetgeen de hoofdredacteur van de Hoogeveensche Courant deed verzuchten: “Het wordt tijd dat mondige burgers opstaan en de regie in handen nemen.” De volgende dag plaatste ik, onnozel als ik op dat moment nog was, mijn petitie online. Binnen drie weken stond ik met 15.000 handtekeningen op het bordes van het stadhuis. De fractie van de Partij  van de Arbeid was in geen velden of wegen te bekennen. Het enige dat Hendrikus Loof van zich liet horen was (in antwoord op mijn vraag aan alle fractievoorzitters wat zij voor Bethesda tot dan toe hadden gedaan en nog zouden gaan doen) dat ik mijn pijlen niet op de raad moest richten.

De SP deed datgene waar zij goed in is: in actie komen. De overige partijen uit de raad, bang voor electoraal gewin van een van hen(?), besloten met één mond te spreken. En vooral te zwijgen. De SP nodigde ieder die dat wilde uit om in het comité mee te doen. Ik heb die uitnodiging geaccepteerd en daar tot de dag van vandaag geen spijt van. De overige partijen wezen de uitnodiging af en maakten de SP bittere verwijten.

Twee weken daarna riep ik in mijn naiviteit de woede van de meerderheid van de raad over mij af. Ik uitte in een open brief mijn teleurstelling over de weigering om mee te doen aan de anti-Achmea actie die het actiecomité in de Hoofdstraat hield. Een actie waartoe de gemeenschappelijke fracties bij monde van Henk Reinders nota bene hadden opgeroepen. Toen ik daarover in een bijeenkomst met de fractievoorzitters ter verantwoording werd geroepen was Loof niet aanwezig en een vervanger sturen vond hij dit gesprek blijkbaar niet waard. Onder zijn leiding heeft de Hoogeveense fractie van de PvdA vooral uitgeblonken in niet zichtbaar zijn inzake Bethesda.

Om dan te zeggen dat de SP de acties heeft gekaapt getuigt van weinig respect.

Read Full Post »

Ooit zat u op school. Was het een tijd om eeuwig heimwee naar te hebben? Of veroorzaakte het een trauma dat in één mensenleven niet valt te verwerken? Ondanks alle trauma’s herinnert de een zich minstens die ene docent, die er bovenuit sprong; die man of vrouw met werkelijk hart voor de leerlingen; die zich niets aantrok van regeltjes als het er om ging een kind te helpen. En ondanks alle heimwee herinnert de ander zich ook minstens één docent die om alles kwaad werd; een mens zonder gezag die zich slechts op macht kon handhaven, ook al lukte dat vaak toch niet.

Aan deze twee typen moest ik denken bij het lezen van de reacties van de verliezende PvdA en VVD lijsttrekkers op de uitslag van de verkiezingen vorige week. Landelijk, maar ook lokaal, hier in Hoogeveen. Men voelt zich afgerekend op landelijk beleid. Niet op lokale zaken. Daar is het immers allemaal dik in orde. En het landelijke beleid? Daar is de kiezer te dom voor om te begrijpen hoe goed dat voor hem is.

Keer eens terug naar uw schooltijd en haal u voor de geest aan welke docent(en) u een hekel had. Was dat de docent die aandacht aan u besteedde, die naar u luisterde als u klaagde over onrecht dat u was aangedaan? Of was dat de docent die bij het minste of geringste explodeerde en u met een rood hoofd de klas uit bonjourde?
Aan het eind van mijn loopbaan overheerste bij mij de laatste versie. Uitgeput door mijn snel achteruitgaande gehoor verdween mijn gevoel voor humor. En daarmee mijn geduld en mijn begrip.
Ik had geen energie meer om de leerlingen die mijn aandacht feitelijk het meest verdienden te geven waar zij recht op hadden. In het zicht van de haven heb ik, inmiddels al weer vijf jaar geleden, de handdoek in de ring geworpen, beseffend dat ik het niet meer kon opbrengen.
Veel wethouders van VVD en PvdA signatuur overkomt hetzelfde. Ze zijn niet uitgeput en werpen dus niet zelf de handdoek, de kiezer roept hen op dat te doen. Voor mij was de capitulatie één van de beste besluiten die ik ooit heb genomen. Ik hoop dat de nu afgestrafte bestuurders het negatieve juryoordeel op waarde zullen weten te schatten en dat later als een goede keuze zullen beoordelen.

Als de VVD de mist in gaat vind ik dat niet erg. Het is nooit mijn partij geweest en zal dat ook nooit worden. Maar bij de Partij van de Arbeid ligt dat anders. De koers die sinds Wim Kok wordt gevaren heeft mij jaren geleden al een andere haven doen zoeken. Met pijn in het hart. Daarin sta ik niet alleen, getuige de voor de voormalige socialisten desastreuze verkiezingsuitslag. Ik sprak mensen die hun hele leven PvdA hebben gestemd, zelfs lid zijn, maar nu politiek overspel hebben gepleegd.
Maar het ligt niet aan de lokale bestuurders. Nee de oorzaak ligt elders.

“Domheid en arrogantie hebben de Partij van de Arbeid genekt,” schrijft emeritus hoogleraar Arnold Heertje in een zeer lezenswaardig artikel in de Volkskrant. De man die menig zweetdruppeltje op de voorhoofden en ruggen van op economie zwoegende leerlingen heeft veroorzaakt, vervolgt: ‘De bureaucratische aanpak van de werkloosheid door PvdA-bestuurders op nationaal en lokaal niveau is hiervan een zwaarwegend negatief gevolg.’

ScreenHunter_02 Mar. 26 10.52Het is te hopen dat Heertje de beleidsbepalers in de partij, waar Nederland veel aan te danken heeft gehad, motiveert tot zelfreflectie die verder gaat dan “We zullen het nóg beter uit moeten leggen.”

.

horizontale lijn

 

.

Read Full Post »

Jan Steenbergen lijkt geen zin te hebben in het CDA als coalitiepartner. Zijn uitspraak dat CDA en GB “tot elkaar zijn veroordeeld” laat weinig ruimte voor een andere interpretatie. Tenzij hij langs indirecte weg CDA-voorman Hiemstra duidelijk wil maken dat hij er niet aan moet beginnen om GB buiten het college te houden.

PvdA en VVD hebben ervaring met tot elkaar veroordeeld zijn. Gedwongen tot een voor beide desastreuze omhelzing. 19 maart heeft laten zien wat daarvan komt voor de partijen in zo’n liaison. Het CDA betaalde eerder al twee maal de rekening en zal met weinig genoegen terugdenken aan de escapades van Maxime Verhagen met de blonde leider met de zachte g.

Hiemstra ziet zich direct al voor een groot probleem geplaatst. Hij heeft meer opties dan de PvdA en de VVD landelijk gezien hadden bij de formatie Rutte II. Hij heeft nog wat te kiezen. Maar hij komt voortdurend tekort.
De oude coalitie CDA, PvdA, VVD lijkt een gepasseerd station. CU of SP zouden moeten aanschuiven, maar is een vierpartijencoalitie wel zo stabiel?

Christelijk links, CDA, PvdA, SP zou kunnen, maar de antipathie van de PvdA voor de SP lijkt daar een struikelblok. Vreemd, want wie de stemwijzer van beide partijen vergelijkt, ziet aanmerkelijk meer overeenkomsten dan verschillen. Onverenigbaarheid van karakters lijkt hier de onzekere factor. En samenwerking op links daar is tot op heden nog nergens in ons land veel van gekomen.

Dus blijft over CDA, GB en een derde partij. De sterkste combinatie qua zetels is dan CDA, GB,SP, maar deze combinatie lijkt mij erg onwaarschijnlijk, hoewel ik sinds de hondstrouwe liefde tussen PvdA en VVD nergens meer van zal opkijken. De ChristenUnie lijkt mij het kansrijkst, maar ook de VVD zou nog in beeld kunnen komen. Struikelblok bij deze optie zou wel eens het aantal wethouders kunnen worden. Het CDA zal ongetwijfeld twee wethouders claimen, maar Gemeentebelangen zal zich tekort gedaan voelen met slechts één wethouder en ChristenUnie of VVD zullen er toch ook een willen. Een minderheidscoalitie CDA/GB die met wisselende meerderheden in de raad zal moeten werken zou misschien nog wel eens heilzaam kunnen werken voor het debat dat in de raad gevoerd moet worden, maar al te lang niet gevoerd wordt. Twee wethouders voor beide partijen en genoeg verscheidenheid in de raad om gedoogsteun te zoeken. Het zal de coalitie dwingen tot lange termijnbeleid waarvoor men zich in een vroeg stadium al van steun moet verzekeren.

Ongetwijfeld zal het politieke proces hier levendiger en vooral zichtbaarder worden..

Het wordt een boeiende formatie om te volgen.

.

horizontale lijn

.

Read Full Post »

In het nieuwe college van B&W zit in ieder geval één wethouder die het niet goed zal kunnen doen: de ‘WMO-wethouder’. De centrale overheid wil van haar zorgtaken af en gooit die over de schutting bij de gemeente, met een te kleine zak geld er bij. Red je er maar mee.

ING wil onze privacy verkopen voor betere dienstverlening. Achmea brengt zorg steeds verder van de patiënt om de kwaliteit te verbeteren. En Den Haag zadelt de arme WMO-wethouder op met een schier onoplosbaar probleem. “Zorg goed voor de kwetsbaarsten in onze samenleving wethouder, want zij hebben onze welvaart opgebouwd. En laat het zo min mogelijk kosten!”

De WMO-wethouder zal niet de enige zijn. Ook de Jeugdzorg-wethouder krijgt het lastig. Die begint meteen met een deskundigheidsachterstand als die niet zelf uit de Jeugdzorg komt. In Almere worden probleemjongeren straks naar de voetbalclub gestuurd. Alsof daar nog niet genoeg problemen zijn. Nu al heeft Hoogeveen de grootste moeite met groepen jongeren, je zal het maar in je portefeuille krijgen.

Het is duidelijk dat uw stem op 19 maart van veel groter belang is dan ooit te voren bij een gemeenteraadsverkiezing. Het gaat om belangrijke zaken, die uiteindelijk ook u zullen raken. Kwestie van tijd.

Wie nu ontevreden is, moet 19 maart absoluut naar het stembureau. Niet stemmen is steun voor de partij die u het minst ziet zitten. “Ze doen toch wat ze zelf willen,” is te makkelijk. Zorg dan dat ze dat niet meer kunnen en stem!

Waarop? Ja, dát zult u zelf moeten kiezen.

.

 

 

horizontale lijn

.

Read Full Post »

Vorige week typeerde Mark Rutte de beweging van zijn voormalige mentor als volgt: “De PVV loopt weg als er verantwoordelijkheid gedragen moet worden.” En nu doet fractieleider Zijlstra hetzelfde. Weglopen als er verantwoordelijkheid in het geding is. Met een slap excuus, dat niet eens het niveau van een flauwe smoes haalt.

Zijlstra weigert aan het TV debat (vanavond 17 maart) mee te doen omdat er “onvoldoende balans in de onderwerpen zit”, aldus campagneleider Klaas Dijkhof in de Volkskrant.

Ik ben wel blij met deze houding, want hij maakt iets duidelijk. Je zult maar bejaard zijn en van zorg afhankelijk. Heb je een leven lang hard gewerkt, je steentje bijgedragen aan een welvarend Nederland en dan komt zo’n fractieleider van het type patatgeneratie en die weigert over de zorg te discussiëren met Emile Roemer. Hij is waarschijnlijk gewoon bang dat Roemer zijn lesje heeft geleerd uit het debat waarin Rutte hem met leugens afblufte.

De VVD heeft de verantwoordelijkheid voor de zorg (met hulp van de PvdA en in combinatie met een te kleine zak geld) al over de schutting van de gemeenten gegooid, en nu loopt Zijlstra, net als de blonde leider met de zachte g, weg voor de discussie. Duidelijker had hij het niet kunnen maken: Over zorg praat iedereen mee, behalve de VVD!

.

horizontale lijn

 .

Read Full Post »

Mijn stage in de wereld van de macht is nog lang niet voorbij. Gistermiddag droeg mijn stagebegeleidster mij een zogenaamde “high pressure student mission” op. Dat is een opdracht die in zeer korte tijd uitgevoerd dient te worden. De opdracht luidde: “Help de VVD in Hoogeveen binnen een etmaal aan een idee, waarmee ze positief in het nieuws komen, teneinde de achterstand in de peilingen in te lopen.”

Een slapeloze nacht verder heb ik vanmorgen contact gezocht met het inmiddels niet meer zo jonge ding uit de achterban van wijlen drs. Mallebrootje, tweede kamerlid uit Elst en uitvinder van de incontinentiebroek voor gepensioneerde dressuurpaarden. Het inmiddels rijpe ding adviseerde mij een onderwerp te kiezen waarmee de partij onmiddellijk zou scoren en vroeg mij wat in het achter ons liggende half jaar Hoogeveen het meest had geraakt.
Ik antwoordde: “De sluiting van de Grittenborgh.” Ze grijnsde op een manier die mij deed denken aan mijn *******oeder. Ietwat vals.
“Bedoelt u dat de VVD in Hoogeveen gewoon moet gaan zeggen dat ze de Grittenborgh weer willen openen?” De grijns werd een brede glimlach, haar ogen straalden en drs. Mallebrootje zou gesmolten zijn als hij ze had gezien.

Het mailtje met mijn advies was snel verzonden, maar ik geloof nooit dat ze er in trappen en ik voor deze opdracht zal slagen.

.

horizontale lijn.

Read Full Post »

De Hoogeveense CDA lijsttrekker Hiemstra wil (met 100 collega lijsttrekkers) af van de romantiek rond de joint. Ik kan hem geruststellen. Die is al verdwenen toen de coffeeshops in Nederland hun intrede deden. Weg was de romantiek van het zoeken naar een dealer in een meestal oosters ingericht huis, het ruiken, het proeven en dan een paar grammetjes kopen.

Er voor in de plaats was een clean verkooppunt gekomen met prijslijsten en een voordeur en een achterdeur. Het gedoogbeleid, dat aanvankelijk alom werd geprezen, maar nu links en rechts ingehaald wordt door staten in Amerika en een land als Uruquay, waar soft drugs volledig gelegaliseerd worden.

Laat ik duidelijk zijn, alles wat niet met mate wordt gebruikt is schadelijk. Voor lichaam én geest. Dat geldt voor cannabis, maar ook voor alcohol, waar eveneens de tweedeling tussen een softe (max 15%) en een harde (meer dan 15%) versie bestaat. Over tabak hoeven we al helemaal niet te spreken.
Tabak en cannabis heb ik jaren geleden al afgezworen. Maar een glaasje wijn daar geniet ik nog graag van.

Wie afgelopen donderdag het gesprek van Adriaan van Dis met de Colombiaanse schrijver Juan Gabriel Vasquez zag, begrijpt dat repressie nooit een oplossing zal bieden. Het leidt uitsluitend en alleen tot toenemende criminaliteit en geweld.

Als dat is wat de heer Hiemstra beoogt geef ik hem gelijk.

.

horizontale lijn.

Read Full Post »

Older Posts »