Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for februari, 2014

Hoogeveen, 27 februari 2014.

Open brief aan de kiezers in Hoogeveen.

Een paar uur geleden kreeg ik onderstaande tweet van het CDA onder ogen.

ScreenHunter_23 Feb. 27 21.00.

Vol ongeloof las ik de inhoud van de tweet. Hoewel ik normaal altijd (soms te) primair reageer wist ik aanvankelijk niet goed wat te doen. Mijn kantlijn over de Koning van de Kretoriek was een milde beschrijving van de manier van doen van de nog drie weken zittende fractievoorzitter, maar dit is andere koek. Langzaam werd ik boos. De boosheid groeide, ik plaatste een tweet met kritiek, schreef een reactie onder de uitslag van de 3e peiling op Regio Hoogeveen en mijn boosheid bereikte het stadium van woede.

Als er iets is wat ik afgelopen anderhalf jaar van zeer nabij en heel nauwgezet heb gevolgd dan is het wel de strijd om het behoud van een volwaardig Bethesda. En daarin heeft het CDA niet uitgeblonken door voorop te gaan in de strijd. Integendeel.

Toen ik in september 2012 mijn petitie online plaatste voelde het CDA zich onterecht aangesproken. Ik had mijn pijlen niet op de gemeenteraad moeten richten maar op zorgverzekeraar Achmea. Reinders riep in het RTV Drenthe journaal de inwoners van Hoogeveen op om zich nog maar eens “goed achter de oren te krabben of men bij Achmea wel op de goede plek was.”

Daags daarna kreeg ik een uitnodiging van Bianca Behr van de SP om plaats te nemen in een actiecomité dat de SP ging oprichten. Nu ben ik behoorlijk solistisch ingesteld en heb ik een hekel aan vergaderen dus ik heb aangegeven dat ik dat alleen wilde als het niet een politiek gekleurd comité zou worden en er geen vergadertijgers in zouden komen. Mevrouw Behr verzekerde mij dat alle partijen uit de raad uitgenodigd werden om deel te nemen in het comité en had geen probleem met mijn voorwaarden.

Er was in een buitengewone vergadering van de fractievoorzitters afgesproken dat men eensgezind en met één woordvoerder zou optreden in deze kwestie. Mevrouw Behr was hierbij niet aanwezig omdat zij ontboden was door de kerngroep van de SP die haar opdroeg een actiecomité in het leven te roepen. Dat leverde haar hoon en bittere verwijten van onder meer het CDA op. De SP wilde munt slaan uit de situatie rond Bethesda was de gedachte. Dat men welkom was om een afgevaardigde zitting in het comité te laten nemen daar wilde men niet van weten. De SP werd behandeld alsof zij besmet was. Eerlijk is eerlijk, niet alleen door het CDA, maar het CDA speelde er een voorname rol in.

Een uitnodiging om gezamenlijk in de Hoofdstraat een anti-Achmea actie te voeren werd beleefd afgewezen. Maar wel werd door Reinders in een persbericht en op de site van het CDA gemeld dat de raad met ‘de actievoerder’ in overleg was. Een pertinente leugen die het CDA pas na flinke dreigementen van mijn kant van haar website heeft gehaald. In een open brief, die mij zeer door de raadsleden kwalijk is genomen heb ik mijn teleurstelling over deze houding van de raad geventileerd. Ik werd daarna zelfs uitgenodigd om met de fractievoorzitters over de onderlinge wrijving te komen praten, maar in de praktijk werd mij slechts duidelijk gemaakt dat mijn toon hen niet aanstond.

Inmiddels had ik bijna 15.000 handtekeningen ingezameld, zat het actiecomité met grote regelmaat bij de raad van bestuur aan tafel en hebben we Achmea onder druk gezet met een imago beschadigende actie. Zowel de toenmalige voorzitter Kees Donkervoort als later Eric Janson hebben laten weten dat deze actie Achmea 1700 klanten heeft gekost en dat men daarover absoluut “not amused” was. Onze actie heeft Achmea er toe gebracht anders te gaan denken over de concentratie van zorg op het platteland. Daar heb ik mij nooit eerder over uitgelaten, maar nu het CDA als kaper op de kust zit wil ik het hier toch even nadrukkelijk melden.

Dankzij onze contacten werden tot twee keer toe kamervragen gesteld over de situatie in Hoogeveen. Die leverden natuurlijk niets op want PvdA en VVD verschuilen zich achter argumenten als “daar gaan wij niet meer over.” Nee dat hebben ze maar wat graag uit handen gegeven.
En wat deed het CDA ondertussen? Men bedreef “stille diplomatie.” Wat inhield dat men de raad van bestuur van ZLM aanhoorde, Achmea aanhoorde en verder niets ondernam.

Nadat ik op een bijeenkomst van GroenLinks een spreekbeurt had gehouden namen Fidom en de zijnen het initiatief tot een brief aan het bestuur van ZLM, die unaniem door de raad werd onderschreven. In sprak men zich tegen de fusie met Refaja uit, samen met de raad van de Wolden. Een stap in de goede richting, maar meer ook niet.

Op 20 april werd de mars naar Bethesda gehouden om het ziekenhuis te omarmen. Georganiseerd door Jaap Ruigrok, die op het laatste moment verstek moest laten gaan wegens nare familieomstandigheden. Ik heb toen met Henry van der Veen samen gezorgd dat de optocht door kon gaan. Dit keer liet de raad geen verstek gaan. Men rook dat er een (voor Hoogeveense begrippen) historisch groot aantal mensen mee zou doen.

En daarna werd het weer stil. Een poging om een conferentie over de toekomst van Bethesda te organiseren verzandde in de traagheid waarmee men in de politiek altijd te werk gaat. Op het slagveld heb je niet zoveel aan politici. Men wil alle voors en tegens afwegen en vooral weten hoeveel kans van slagen men heeft en hoeveel kans op een mislukking (en gezichtsverlies denk ik dan).

Tot mijn verbijstering liet men zich in november door bestuursvoorzitter Janson in een anderhalf uur durende nietszeggende PowerPoint presentatie in slaap sussen. Onder leiding van CDA fractievoorzitter Reinders kreeg Eric Janson alle kans om zijn marketing praatje te houden, zonder door kritische vragen geïnterrumpeerd te worden. Toen hij eenmaal klaar was, was men zo gaar dat er nauwelijks nog vragen gesteld werden.  Een voorstel van SP en GroenLinks (dat inmiddels in het actiecomité zitting had genomen) om ook een dergelijk gesprek met het actiecomité en de huisartsen te houden werd van de hand gewezen.
Pas na een stevige discussie tussen Jan Steenbergen (GB) en mij op radio Hoogeveen was Steenbergen bereid om alsnog te trachten een dergelijke bijeenkomst tot stand te brengen.

En nu, met de verkiezingen in aantocht wil het CDA de indruk wekken dat men al die tijd strijdvaardig was. Dat kan ik niet over mijn kant laten gaan. Het is verkiezingspropaganda die ver over de grens van de waarheid heen gaat. Het CDA pleegt op dit punt ordinair kiezersbedrog en dat neem ik  hen zeer kwalijk. Niet de SP maarhet CDA probeert munt te slaan uit de benarde situatie rond ons ziekenhuis.

Uiteraard zal ik met deze beschuldiging de woede van de christendemocraten weer over me afroepen, misschien zullen ze net als  anderhalf jaar geleden twitteren dat ze “teleurgesteld zijn door de vijandige houding van actievoerder Frits Kappers”. Het zij zo.

Ik wil niet dat de waarheid geweld aangedaan wordt en de kastanjes die door het actiecomité uit het vuur zijn gehaald laat ik ons door het CDA niet zomaar afpakken.

.

horizontale lijn.

Read Full Post »

Het openingsartikel van de Hoogeveensche Courant op woensdag 26 februari had als titel: “Welles nietes over toekomst Bethesda blijft”. In dit artikel toont de voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Leveste Middenveld zich een nietszeggend man. En dat zijn de gevaarlijkste. Wie veel woorden gebruikt en feitelijk niets zegt, kan later altijd zeggen dat ie iets niet heeft gezegd. Of juist wel, net hoe het uitkomt.

Klaas Reenders laat zich horen over concrete signalen die het actiecomité langs diverse wegen bereiken. In het ziekenhuis zijn nog steeds mensen bereid ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Onze bronnen zijn niet zomaar weg te zetten als klokken en klepels zoals voorzitter Janson dat in zijn reactie doet. Over de plannen met spoedzorg CVA in Groningen Friesland en Drenthe heeft Christine Rompa, landelijk woordvoerster van Achmea, klip en klaar gezegd dat “concentratie van die spoedzorg in Emmen een optie voor Achmea is.” Dankzij een veto van de beroepsvereniging van neurologen zal het er niet van komen, maar het toont aan hoe Achmea denkt.
De directeur van Zorgbelang Drenthe, Jan van Loenen, is niet te spreken over de macht van de zorgverzekeraars en hij vreest dat in Drenthe maximaal twee ziekenhuizen over zullen blijven, in Assen en in Emmen. Waarbij het zelfs nog de vraag is of Assen zal kunnen overleven als zelfstandig ziekenhuis.

Janson doet de concrete vrees van het actiecomité en Zorgbelang Drenthe af met de inmiddels bekende arrogantie van de bestuurders die aan de knoppen draaien: “Het heeft een hoog klok-en-klepel-gehalte uit de tweede hand, aangevuld met eigen invullingen.” Janson wil geen antwoord geven, omdat “wij ons in de hele gezondheidszorg in Nederland in een meerjarig veranderingstraject bevinden. Dat geldt ook voor de relatief kleine regio Hoogeveen met zijn 81.000 inwoners.”

Goed, dat betekent dat we toch moeten gaan kijken naar de ontwikkelingen elders in het land. Om te beginnen een van de bekendste uithoeken van Nederland, de Noordkop in Noord-Holland. Het Geminiziekenhuis in Den Helder dreigt spoedeisende hulp buiten kantoren te verliezen. In avonden, nachten en weekenden is men dan aangewezen op de ziekenhuizen van Alkmaar, Hoorn en of Zaandam. Let wel we hebben het hier over een uithoek van Nederland die qua bevolkingsdichtheid te vergelijken is met onze regio. (Meer weten? klik hier)
UPDATE: kort na het schrijven van deze kantlijn kreeg ik dit bericht uit de NRC onder ogen over de ziekenhuizen in Den Helder en Alkmaar, die allebei volledig dreigen te verdwijnen.

Natuurlijk gaat voorzitter Janson dit soort ontwikkelingen in Hoogeveen niet van de daken schreeuwen. Hij is maar wat benauwd voor maatschappelijke onrust. Dus dwingt hij het actiecomité om bij voortduring en onophoudelijk op de trommel te slaan. Het comité roept niet zo maar wat. En wat nog belangrijker is, alle leden van het comité hopen dat ze ongelijk zullen blijken te hebben, maar tot het zover is zal men blijven roepen. Er mag nooit gezegd kunnen worden dat we het niet geweten hebben!

.

horizontale lijn

.

Welles nietes over Bethesda blijft - HC 2014-02-26 (Large)

Read Full Post »

De laatste tijd droom ik prachtig. Vannacht mocht ik op het gala van de kretoriek de winnaar in de categorie Loze kretologie bekend maken.

Er waren behoorlijk wat kandidaten op dit festival van schreeuwlelijken en roeptoeteraars. De vierjaarlijkse prijs blijkt een begerenswaardige trofee in de politieke scene te zijn. Had ik nooit kunnen dromen, maar vannacht bleek het realiteit te zijn. En ik stond in gala achter de coulissen klaar terwijl het orkest een bombastische ouverture inzette. Rillingen liepen over mijn rug toen ik in de volle spotlight naar de microfoon liep, het juryrapport openmaakte en begon voor te lezen.

“Dames en heren, de jury stond voor een bijna onmogelijke opgave bij het toekennen van de titel Beste Loze kretoloog 2010-2014. Het vierjaarlijkse verkiezingscircus roept dankzij de toenemende druk van de op drift geraakte kiezers om meer en vooral hardere kreten. Het niveau van de Hoogeveense kretoriek is de afgelopen vier jaar ontegenzeglijk enorm gestegen. Maar één kandidaat stak met kop en schouders boven alle anderen uit.

Het is een man van gewicht, die zorgverzekeraar Achmea met oorlog bedreigde. Een man die zoveel aandacht heeft voor werkgelegenheid dat hij om de haverklap “werk, werk, werk” in zijn teksten verwerkt. Een man die weddenschappen afsluit op het aantal zetels dat politieke tegenstanders zullen behalen. Een man die geen blad voor de mond neemt en in de raadsvergadering rustig vraagt: “Is de SP er voor de uitkeringstrekker, of is de uitkeringstrekker er voor de SP?” Een man die opkomt voor de kansarmen in de samenleving, met scherpe frasen als: “De SP is de partij van de uitkeringen, maar niet van het bieden van kansen aan mensen!” Een man die de tegenstander graag in een bedenkelijk licht plaatst: “Het gaat om sociaal voor de bühne, of duurzaam sociaal willen zijn.”

ScreenHunter_01 Feb. 26 14.54

Dames en heren, het zal u niet verbazen… de winnaaaaaaaaaaar is Henk Reinders……….

.

.

Helaas, het was maar een droom. De wekker maakte abrupt een einde aan de glans die van de koning der kretoriek ook een beetje op mij afstraalde.

.

.

.

.

.

horizontale lijn.

Read Full Post »

Stelling 27 in de Hoogeveense stemwijzer:

Winkels in Hoogeveen mogen elke zondag open zijn.

EENS
VVD

ONEENS
CDA
GroenLinks
PvdA
Gemeentebelangen
SP
ChristenUnie
SGP

GEEN VAN BEIDE
D66

Kijk ook op de Stemwijzer naar de toelichtingen die de partijen op hun antwoorden geven.
.

horizontale lijn

.

Read Full Post »

Stelling 26 in de Hoogeveense stemwijzer:

De gemeente moet zorgen voor meer handhavers op straat, ook al kost dat veel geld.

EENS
CDA
PvdA
Gemeentebelangen
SP
D66
SGP

ONEENS
VVD
GroenLinks

GEEN VAN BEIDE
ChristenUnie

Kijk ook op de Stemwijzer naar de toelichtingen die de partijen op hun antwoorden geven.
.

horizontale lijn

.

Read Full Post »

Stelling 25 in de Hoogeveense stemwijzer:

De gemeente moet de overeenkomst met Woonconcept over de aanleg en overname van een parkeergarage aan De Kaap opzeggen.

EENS
GroenLinks
Gemeentebelangen
SP

ONEENS
D66
PvdA
CDA
VVD
ChristenUnie

GEEN VAN BEIDE
SGP

Kijk ook op de Stemwijzer naar de toelichtingen die de partijen op hun antwoorden geven.
.

horizontale lijn

.

Read Full Post »

Stelling 24 in de Hoogeveense stemwijzer:

De gemeente moet geen leningen meer geven aan starters op de woningmarkt.

EENS
SGP

ONEENS
D66
PvdA
GroenLinks
SP
CDA
VVD
Gemeentebelangen
ChristenUnie

GEEN VAN BEIDE

Kijk ook op de Stemwijzer naar de toelichtingen die de partijen op hun antwoorden geven.
.

horizontale lijn

.

Read Full Post »

Older Posts »