Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for januari, 2014

Als actievoerder sta je geregeld voor lastige dilemma’s. Je krijgt informatie en weet vrijwel zeker dat die uit zeer betrouwbare bron komt. Wat doe je daar dan mee? Hou je die onder de pet of deel je die via de media die je ter beschikking staan?

Deze week vernamen wij via onze kanalen, dat het advies van de regieraad van ZLM aan een vergadering van de medische staven van de drie ziekenhuizen onder meer betekent dat de IC uit Hoogeveen gaat verdwijnen. Ook de ingrepen aan de grote bloedvaten (grote vaatinterventies) schijnt verplaatst te worden.

Om daar helderheid over te krijgen bel je dan met Marcel Pater, woordvoerder van ZLM, en vraagt hem of de informatie die je hebt gekregen, klopt. Je krijgt dan te horen dat er een persbericht uitkomt en verder niets. Als je vraagt of het feit dat je informatie niet resoluut naar het rijk der fabeltjes wordt verwezen een teken aan de wand is, wordt gezegd: “Dat zijn uw woorden.”

Op zo’n moment weet ik genoeg. Er is ons verweten dat wij via de media communiceren zonder eerst het waarheidsgehalte van de verkregen informatie te checken. Informatie die achteraf vrijwel altijd bleek te kloppen, maar dit terzijde. Wij hebben ons dat verwijt aangetrokken en checken tegenwoordig de verkregen info. Op onze vragen krijgen wij dan of een uiterst trage, of helemaal geen of een nietszeggende reactie.
Omdat het in dit geval gaat om een uiterst belangrijke zorgvoorziening in Hoogeveen kies ik er voor om onophoudelijk aan de bel te trekken. Nooit mag men mij kunnen verwijten dat ik niets heb gezegd toen ik dat had moeten doen.

Het actiecomité vreest de salami-methode. “Van een worst zo fors geschapen, mist men één twee plakjes niet.” De woorden van de dichter, vertaald naar het strijdveld voor de gezondheid. Sinds het aantreden van de nieuwe voorzitter laten de persberichten van ZLM optimistische geluiden horen voor Hoogeveen. Een slimme tactiek, dat is zeker. Mensen willen nu eenmaal liever goed nieuws horen, dan zorgelijke berichten. Gemeenteraden beschikken niet over de tijd om zich in een dossier vast te bijten zoals gepensioneerde actievoerders. Zij willen maar wat graag vertrouwen schenken en hopen dat dit niet beschaamd wordt. Alle begrip daarvoor, maar voor een actiegroep reden om extra hard te blaffen, bij elke vorm van onraad. En van onraad is wat ons betreft sprake, zo gauw er ruimte zit tussen de inhoud van een persbericht van ZLM en de informatie die wij van onze informanten krijgen.

Daarom kies ik er voor om te blijven roeptoeteren. Een waakhond slaat aan bij de minste onraad. Vaak ten onrechte, soms terecht. Die functie heeft het actiecomité. En geloof mij, nog nooit van mijn leven heb ik zo zeer gehoopt dat wij ongelijk zullen krijgen! Maar als u het volgende rijtje tot u door laat dringen zult u begrijpen dat zulks waarschijnlijk ijdele hoop is.

Coevorden, Dokkum, Kampen, Emmeloord, Meppel en vandaag kwam het volgende bericht over het ziekenhuis in Hengelo onder mijn ogen, in combinatie met dit bericht over de cardiologische zorg in Den Helder. Het is een trend die mij zeer verontrust. Voeg daarbij dit bericht over ziekenhuizen in Zuid-Holland, die spoedopvang en IC zien afbrokkelen en het zal u duidelijk zijn dat wij als waakse hond moeten blijven blaffen.

.

horizontale lijn.

Read Full Post »

De grote blonde leider (verder GBL) uit het zuiden des lands vaart wel bij het kabinet van PvdA en VVD. Zij krimpen, hij groeit. De GBL is geslepen én politicus. De GBL doet beloftes. De GBL verbreekt beloftes. Bij de GBL was de AOW daags voor de verkiezingen veilig. Daags daarna niet meer. De GBL is dus, gewoon net als alle anderen, een man die je op zijn woord juist niet moet geloven.

De GBL groeit dankzij de schrale grond onder de voeten van de mensen. Grond die (in de ogen van de mensen) slecht wordt verzorgd. De GBL is als zonnedauw, dat mooie vleesetende plantje, dat op bedrieglijke wijze honingdruppels imiteert om insecten mee te lokken. Zonnedauw groeit op schrale grond en is bij gebrek aan stikstof aangewezen op de eiwitten van de misleide insecten. Zonnedauw verdwijnt zo gauw de grond ook maar een klein beetje voedselrijker wordt.

Natuurmonumenten heeft in het Dwingelderveld in de achter ons liggende decennia grote stukken heide afgegraven om (onder meer) zonnedauw extra kansen te bieden. Met succes.
Onze regering lijkt verdacht veel op Natuurmonumenten.

.

horizontale lijn

.

Read Full Post »

Beste Ewout,

Als je Hoogevener van het jaar wordt, maak je vanaf dat moment deel uit van een select en langzaam groeiend gezelschap. Het is met dat gezelschap net als met schoonfamilie. De leden van het gezelschap heb je niet zelf uitgekozen, maar door je titel te aanvaarden, aanvaard je het voltallige gezelschap. Met het ene lid zul je het beter kunnen vinden dan met het andere lid. Zo gaat dat nou eenmaal in schoonfamilies en zo gaat dat ook in het selecte gezelschap van de Hoogeveners van het jaar..

Vandaag mocht ik met jou, mijn voorganger, via twitter discussiëren. Wie geïnteresseerd is in die discussie raad ik aan op twitter naar jou of mij te zoeken, ik ga die discussie hier niet herhalen, op twee kleine puntjes na. Het eerste betreft jouw beoordelingsvermogen. Het lijkt er niet best mee gesteld. Je wekt de indruk dat ik jaloers zou zijn omdat Mark Rutte, onze MP, naar Hoogeveen komt,. Daarbij lijk je je te baseren op de inhoud van mijn kantlijn over de komst van Rutte en een aantal tweets waarin ik de strekking van de betreffende Kantlijn nog eens heb samengevat

Het tweede puntje is het bijna kwajongensachtige bravoure waarmee je benadrukt dat (volgens jou) SP-voorman Emile Roemer Hoogeveen links laat liggen. Alsof dat een ramp is. In de anderhalf jaar dat ik in Hoogeveen op de trommel sla vanwege ziekenhuis Bethesda heb ik Renske Leijten in Hoogeveen mogen begroeten bij de aanbieding van bijna 15.000 handtekeningen aan burgemeester Loohuis. En bij de omarming van het ziekenhuis kwam Henk van Gerven op eigen initiatief naar Hoogeveen om ons te steunen en niet te vergeten Paulus Jansen. Hij kwam hierheen voor het behoud van de Arend. De SP-ers kwamen toen wij ze nodig hadden.
Wat deden VVD kamerleden toen de Intercity-status van Hoogeveen in gevaar kwam?
Wat deden VVD kamerleden toen Bethesda ontmanteld dreigde te worden in 2012?
Wat deden VVD kamerleden om te zorgen dat de ongehoorde kapitaalvernietiging in de Grittenborgh zou worden tegengehouden?

Beste Ewout, even voor de duidelijkheid, ik ben politiek gezien dan wel uit de kast gekomen, maar ik ben geen lid van de SP en ik zit ook niet in de campagnecommissie van de SP. Ik help ze voor zover dat in mijn vermogen ligt, meer niet.  Ik stem straks wel op ze en ik hoop dat nog heel veel meer mensen dat zullen doen. Een frisse wind in Hoogeveen is nodig. Broodnodig!

Dat jij mij van jaloezie verdenkt, verbaast mij. Het maakt me ook nieuwsgierig. Hoe kom je daar in vredesnaam nou bij? Ik nodig je dan ook graag uit mijn nieuwsgierigheid te bevredigen en hieronder te vertellen waarom jij dat van mij denkt. En als het even kan, leg dan ook uit waarom jij zo’n kinderlijke pret beleeft bij het idee dat Emile Roemer Hoogeveen links zou laten liggen.

Met grote belangstelling zie ik uit naar je reactie, die ik uiteraard ongewijzigd zal doorlaten.

Met vriendelijke groet,
Frits Kappers.

.

horizontale lijn

.

Read Full Post »

Eerder dan ik had durven hopen zijn de leuke tijden tot 19 maart al flink op stoom gekomen. Mijn kantlijn over de ideeën rond gemeentewiet en de tweets die ik wijd aan het bestrijden van de struisvogelpolitiek ten aanzien van dit onderwerp brengen reacties te weeg. En om te voorkomen dat men die reacties aan het verkeerde adres uit: het zijn mijn persoonlijke opvattingen. Dus wie er de lokale SP-politici op aan wil kijken, ga gerust uw gaan, van mij mag u miskleunen. De SP wil alleen maar onderzoeken in hoeverre de mogelijkheid bestaat om… blablabla. Dat gaat mij lang niet ver genoeg.

Gemeentebelangen liet per tweet van lijsttrekker Steenbergen weten niet over de materie te willen nadenken. Keiharde repressie is het antwoord van de lokalen. Onduidelijkheid valt ze dus niet te verwijten en dat is in ze te prijzen. Maar dan moet je ook de middelen en de menskracht hebben om te handhaven en daar schort het behoorlijk aan. Wethouder Bargemans verzuchting bij het sluiten van het zoveelste illegale drugspand was veelzeggend. De illegale wiethandel is echt niet onder de indruk van zulke maatregelen en verzuchtingen. Ze verplaatsen zich en hopen dat de struisvogels vooral doorgaan met hun beproefde politiek. Dat houdt hun markt in stand. En brengt de klanten in aanraking met kwalijkere middelen. Legalisering in combinatie met handhaving. Zo zal het antwoord er uit moeten zien.
Die les hebben ze in de USA eind jaren twintig, begin jaren dertig van de vorige eeuw al geleerd.

Steenbergen heeft vroeger bij geschiedenis waarschijnlijk niet goed opgelet. Wie niet leert van de fouten van anderen veroordeelt zichzelf tot de tredmolen van vallen en opstaan.
Niet mijn keuze. Wat mij betreft is dit deel van deze discussie hiermee gesloten.

.

.

Read Full Post »

De VVD pakt groots uit. En blijkens een tweet heeft het heel wat moeite gekost, want na lang zwijgen mochten ze het nu eindelijk melden: Mark Rutte komt naar Hoogeveen! Mark wie? MARK RUTTE!!! De man die onderaan bungelt als gevraagd wordt naar de politicus waar de Nederlandse kiezer vertrouwen in heeft, maar goed hij komt wel. 

Hij komt naar de stad die (mede dankzij VVD-ers en – ere wie ere toekomt – ondanks Mark Strolenberg) de Intercitystatus kwijt is en nu ook nog eens de gevangenis. De stad waar een VVD-wethouder nog niet wil wonen. Een VVD-wethouder die blijkens een tweet van RTV Drenthe vandaag bekend gaat maken dat de door hem zo gepropageerde biomassacentrale er niet komt. Dezelfde VVD-wethouder die ook al niet bij machte lijkt om het project afval anders zonder problemen door de raad te loodsen. En dat zou een goede wethouder wel moeten kunnen.

Mark Rutte moet dus voor positieve aandacht en als het even kan voor positieve energie zorgen. De premier die zelfs nog blijft lachen als hij slecht nieuws brengt.

Jan Steenbergen (Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.) twitterde er over:

ScreenHunter_21 Jan. 23 10.20

ScreenHunter_22 Jan. 23 10.34

Ik kan de heer Steenbergen geruststellen. De VVD heeft nu het recht uit handen gegeven om straks te zeggen dat de kiezers hen niet moeten beoordelen op landelijk beleid maar op lokaal beleid. Alhoewel het nog maar de vraag is of dat veel uitmaakt gezien de palmares van de hiervoor niet bij naam genoemde wethouder. (De oproep om niet op de man te spelen heb ik in mijn oren geknoopt. Ik doe voortaan aan positiespel als ik pressie moet zetten.)

Overigens is het blijkbaar nog niet tot de regeringspartijen PvdA en VVD doorgedrongen dat Nederland geen vertrouwen meer in het dit kabinet heeft. De PvdA is eerder dan welke partij dan ook landelijk aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen begonnen. Ook zij hebben het recht om alleen lokaal beoordeeld te worden verspeeld.

Het worden echt mooie tijden tot 19 maart!

Alhoewel… wat gaat er in de zorg gebeuren in Noord-Nederland? Misschien kan iemand daar onze @minpres (zijn twitternaam) straks in het Postkantoor ook eens naar vragen.

ScreenHunter_20 Jan. 23 10.19

.

Gaat u vooral even naar het Postkantoor als onze premier daar komt.
Woensdag 29 januari van 19:30 uur tot 21:00 uur.

.

horizontale lijn

..

Read Full Post »

Journalist Jeroen Bottema, die ik doorgaans zeer waardeer, schreef vandaag in het hoofdartikel in de Hoogeveensche Courant dat lijsttrekker Bianca Behr van de SP moedig en naïef is. Moedig omdat zij een oude discussie over de drugsproblematiek in Hoogeveen aankaart, naïef omdat zij volgens Bottema kon verwachten vooral hoon te oogsten met haar opmerking aan het eind van het lijsttrekkersinterview op Hoogeveen kiest.

ScreenHunter_04 Jan. 20 19.24

Het is wat mij betreft zeer de vraag wie er hier naïef is. Het antwoord op die vraag hangt af van wat de bedoeling is. Het is inderdaad naïef te denken dat na de verkiezingen Hoogeveen ineens een gemeentelijke coffeeshop zal hebben waar diverse soorten Highmoor Skunk, Orange Cascade of Spaarbank Widow worden verkocht. Het is echter ook naïef om te menen dat je met een repressief beleid de drugsgerelateerde problemen in je gemeente op kunt lossen. Het feit dat ook D66 voorstander van een coffeeshop en van overheidswege gereguleerde wietteelt laat zien dat realiteitszin geen exclusief kenmerk van de SP alleen is. Een dergelijke realiteitszin honen zou dom zijn. Men tast er vooral de eigen geloofwaardigheid mee aan. Iets wat men in verkiezingstijd beter niet kan doen.

Wie wel eens langs plekken met hangjongeren loopt, kent de geur van de wiet. De een vindt hem vreselijk. De ander vindt hem lekker. Ik was er ooit liefhebber van. Opgegroeid in de tijd van hippie, flower power en whoe… goed joh! Peace brother! Wat denk je wel? Een tevreden roker is geen onruststoker. Toch komt er al jaren geen enkele soort rook van welke genotskruid dan ook mijn lijf nog in, want hoe je het ook went of keert, roken blijft ongezond en ontmoedigen juich ik toe.

Maar in Hoogeveen wordt flink geblowd. Dat wordt dus ook verkocht. De gemeente weet ook wel waar. Zo nu en dan sluit men een drugspand, de politie ontmantelt met enige regelmaat een hennepplantage, maar het blijft dweilen met de kraan open. Zolang er vraag is, zal er productie zijn.

Daar weten ze in de USA ook alles van. In de jaren twintig van de vorige eeuw gold daar een algeheel alcoholverbod (behalve in de staten Connecticut en Rhode Island). Het werden hoogtijdagen voor de maffia. Dankzij het alcoholverbod vergaarde menig crimineel een fortuin. Na elf jaar zag President Roosevelt de naïviteit van het verbod in en kwam er een eind aan.
Inmiddels hebben de staten Colorado en Washington productie en gebruik van marihuana (de officiële naam van wiet) gelegaliseerd. De niet te winnen strijd tegen drugs kostte kapitalen. De cannabis sativa wordt toch wel gekweekt, gedroogd en gerookt.
Realiteitszin wint het van naïviteit. En misschien verdienen de staten er straks een flinke cent mee. In Uruguay van hetzelfde laken een pak.

Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd fouten uit het verleden te herhalen. En hoewel fouten maken geen ramp is als je er maar van leert, is het veel slimmer om van andermans fouten te leren. De geschiedenis biedt andermans fouten op een presenteerblaadje aan. Het idee van Behr is wat mij betreft dan ook niet naïef. Met Bottema vind ik het moedig dat zij het aankaart en wie dat hoont, ach die kent de geschiedenis niet.

Struisvogels zijn niet uitgestorven. Maar dat is niet dankzij, maar ondanks hun politiek. Criminelen de wind uit de zeilen halen is het beste wapen tegen criminaliteit. Wil Hoogeveen van de drugspanden en de illegale hennepplantages af? Dan moet het huidige beleid ter discussie gesteld worden.

Bianca Behr doet dat en verdient daarvoor lof.

Klik hier om een overzicht te krijgen van gemeentes in Nederland waar men over gemeentelijke wietkwekerijen nadenkt.

horizontale lijn

.

Update

Bij het doorlezen van de partijprogramma’s op Hoogeveen kiest blijkt dat ook D66 een andere benadering van de drugsproblematiek in Hoogeveen voor staat.

Coffeeshop

D66 vindt dat met een gedoogde, goed gecontroleerde, coffeeshop het cannabisgebruik uit het criminele circuit gehaald kan worden en daarmee een belangrijke bijdrage aan de criminaliteitsbestrijding wordt geleverd. Vooral wanneer de Rijksoverheid bovendien een verantwoorde gecontroleerde teelt als toevoer aan coffeeshops toestaat.

horizontale lijn

.

.

Read Full Post »

Met dank aan Stan van Eck, die mij uitdaagde in een reactie op mijn blog over het populistische gevaar dat de houding van de huidige generatie topmensen in de Partij van de arbeid met zich meebrengt kom ik vandaag open maar niet bloot uit de kast. Ik ga op 19 maart SP stemmen.

Van Eck heeft mij bevrijd van de spagaat waar ik in terecht kwam toen ik september 2013 het Campagneblog lanceerde. Hinkend op twee gedachten heb ik toen aan diverse fractieleiders een belofte gedaan waar ik spijt van kreeg. Men was bang dat ik op Campagneblog partij zou kiezen en derhalve huiverig om er aan mee te werken. Ik kon mij dat goed voorstellen, want ik heb ook wel aanleiding gegeven voor die angst.

Met de komst van Hoogeveen kiest verdween min of meer de bestaansgrond voor Campagneblog. Met veel plezier heb ik meegewerkt aan het project tot ik er om principiële redenen ben uitgestapt. Soms moet je voor een principe iets laten dat je dierbaar is en betaal je dus een prijs. Een principe waar je geen prijs voor hoeft te betalen is in mijn ogen niets waard. Omdat ik uit reacties van diverse kanten begrijp dat er druk wordt gespeculeerd over de reden laat ik op dit moment weten dat die niet van politieke aard is. Dat mijn lief kandidaat is voor de gemeenteraad speelt niet mee. Met haar noch mijn gezondheid is iets aan de hand. En er was ook geen conflict binnen de projectgroep. Sterker, mijn toezegging om alle lijsttrekkers een videopresentatie aan te bieden blijft overeind.
De reden is van puur persoonlijke aard en het is niet kies die tijdens de campagne naar buiten te brengen.

Maar ik voel mij nu wel vrij om mijn visie op de lokale en de landelijke politiek te geven. Die zal mij door dezen en genen (niet) in dank worden afgenomen. Als iedereen het met je eens is, gaat het meestal nergens om, dus weerstand zal ik altijd wel oproepen.
Mijn onafhankelijkheid blijft echter buiten discussie. Maar onpartijdig ben ik niet. Ik steun het campagneteam van de SP, maar ben geen lid van de SP en zal dat ook niet worden. Ik bepaal zelf hoever ik ga en leg daar in beginsel geen verantwoording over af anders dan dat ik aan iedereen zou doen.

Met dank aan Stan van Eck kan ik mijn benen weer normaal neerzetten. De spagaat is ten einde.

Read Full Post »

Older Posts »