Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for oktober, 2013

De Inspectie voor de gezondheidszorg blijft geheimzinnig doen. En wekt tegelijk een immense nieuwsgierigheid. Beetje bij beetje komt er meer informatie naar buiten. Althans… men probeert om zo min mogelijk informatie naar buiten te brengen en tegelijk een open indruk te maken.
Volgens het AMC handelde huisarts Nico Tromp “buitensporig en bewust normoverschrijdend” toen hij een 59-jarige op zijn sterfbed een dosis morfine toediende. Met een vredig en menswaardig overlijden als gevolg. Maar het mag niet. De arts mag niet zoveel morfine toedienen dat de patiënt overlijdt. Niet als het overlijden het uiteindelijke doel van de toediening is.

Het lijkt het coffeeshopbeleid wel. Aan de voordeur mag morfine toegediend worden om het lijden van de stervende te verzachten, maar in de achterdeur kan de inspectie opdoemen die komt kijken of de toediening mogelijk een andere bedoeling had, namelijk om de patiënt te laten overlijden.

Hoewel ik momenteel snotverkouden ben, heb ik toch het gevoel dat dit zaakje stinkt. Het komt de Inspectie en het OM natuurlijk niet slecht uit de “verdachte” inmiddels voor de eigen dood heeft gekozen. Daardoor kan men uit zogenaamde piëteit met de overledene en diens nabestaanden vaag doen. Op zich niets mis mee, ware het niet dat het ook mogelijk is om wegens andere redenen vaag te doen. De begeleider van de co-assistent deed buiten huisarts Tromp om een melding bij de Inspectie. Een ongebruikelijke stap. De officier van justitie zag “voldoende redenen voor een grootschalig technisch onderzoek.” Waarnaar? Tromp had morfine, want dat had hij de patiënt toegediend, daar hoefde geen bewijs voor gezocht te worden.

Veel huisartsen voelen zich nu onveilig en dringen aan op meer duidelijkheid. Onder deze druk suggereert hoogleraar Henk van Weert van het AMC in een brief dat er naast morfine nog een ander middel is gebruikt bij de terminale patiënt, die naar verluidt volledig aan het eind was en niet verder meer kon. Overlijden door verstikking dreigde. Toch schrijft van Weert ‘Deze casus heeft niets te maken met palliatieve sedatie, noch met het gebruik van morfine bij een benauwde en terminaal zieke patiënt.” Het OM bevestigt dat men nooit onderzoek doet naar palliatieve sedatie en euthanasie. Het enige wat men er verder over los wil laten is ‘Ons is uit het verleden geen situatie bekend met een dergelijk verregaand karakter.’
Van Weert heeft tegenover de Volkskrant gezegd dat er vanwege de ernst van de zaak geen contact is opgenomen met de huisarts. Men was bang voor het wegmaken van bewijs.

Eén ding is duidelijk. Door de zelfdoding van Tromp en de spaarzame informatie die OM en IGZ verstrekken wordt aan de toekomstige behandeling van mensen in hun laatste levensuren mogelijk grote schade berokkend. Ik roep vanaf deze plek het OM en de IGZ dan ook op volledige openheid van zaken te geven.

Als huisarts Tromp zijn boekje te buiten is gegaan hoort dat duidelijk te zijn, zodat de medische stand zich niet nodeloos ongerust hoeft te maken. En als huisarts Tromp zijn boekje niet te buiten is gegaan, dan zitten de Inspectie en het OM met een groot probleem.
Het feit dat zij spaarzaam zijn met het geven van (insinuerende) informatie doet mij vrezen voor het laatste scenario.

xxx

xxx

Read Full Post »

Toen Herman Distelmans plaatsnam in de hem aangewezen zetel maakte een lichte opwinding zich van hem meester. Zijn echtgenote in het publiek zag het aan zijn rechter neusvleugel die licht heen en weer bewoog.

“Goedenavond, het is vandaag vrijdag. Vrijdag 18 oktober en dat is de dag dat Herman Distelmans een petitie is gestart om Sint Nicolaas de toegang tot Nederland te verbieden. Welkom bij Pauw en Witteman.”

De heer Distelmans was altijd een gezagsgetrouwe, toegewijde ambtenaar geweest. Veertig jaar trouwe overheidsdienst had hij zonder moeite volgemaakt en de lovende woorden bij zijn afscheid had hij in zijn dankwoord bescheiden afgewimpeld: “Een mens doet wat hij moet doen.” Dat was Herman Distelmans ten voeten uit. Veertig jaar had hij trouw gedaan wat de leiding vond dat hij moest doen, maar sinds 1 augustus kan de keurige, immer goed geklede heer Distelmans zelf bepalen wat hij moet doen. Op deze vrijdag in oktober deed hij iets bijzonders.

“Vanmiddag heeft Herman Distelmans, voormalig ambtenaar op het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport een petitie gestart tegen Sint Nicolaas. En niet zo maar een petitie mijnheer Distelmans, u wilt Sint Nicolaas de toegang tot Nederland verbieden.”

De heer Distelmans besefte dat hij niet terug kon. Ten overstaan van heel Nederland moest hij nu zijn geheim onthullen. Het geheim van Sinterklaas, die hem had ingefluisterd dat hij nooit met anderen over dit geheim mocht praten. “Want dan worden ze heel boos op jou Herman en dat wil je toch niet?”

Het was begonnen toen hij zes jaar was en bij de sint op schoot moest komen zitten. Dat zat ongemakkelijk, net als de rookstoel van opa, waar een veer kapot was in de zitting. Het was alsof er een stok in de stoel stak. Sint had ook zo’n stok in zijn schoot en dat zat heel ongemakkelijk.
Zweetdruppeltjes zochten hun weg naar buiten en zakten langzaam in de wenkbrauwen van de heer Distelmans. Hij voelde weer de stok, hij rook weer de geur van de Sint, die vreemd genoeg net zo rook als Oom Hendrik, de broer van opa. Negenenvijftig jaar nadat het begon werd het Herman Distelmans alsnog te veel. De studio begon te draaien en het werd hem zwart voor de ogen.

“Mijnheer Distelmans, hoort u mij? Mijnheer Distelmans!” Langzaam opende Herman Distelmans zijn ogen en zag de ambulancebroeder. “We zijn op weg naar het ziekenhuis om u te onderzoeken. U bent op straat onwel geworden en in elkaar gezakt.”

Xxx

Xxx

Read Full Post »

Vandaag eens niet een bijtende kantlijn. Vandaag aandacht voor een klein, maar oh zo belangrijk onderwerp: het Toon Hermans Huis Drenthe. Een inloophuis voor mensen die op een of andere manier te maken hebben (gehad) met kanker. Een huis voor mensen die op wat voor manier dan ook behoefte hebben aan… wat dan ook. Je kunt er terecht voor een goed gesprek, voor afleiding, voor bezigheid, maar ook voor simpelweg stilte en rust.

Het huis wordt gerund door vrijwilligers en is geheel afhankelijk van giften en sponsorbijdragen. Bent u er al eens binnengelopen? Ik raad het u aan. Al was het alleen maar omdat u daarna misschien wel iets in het spaarvarken stopt dat bescheiden om een kleine  bijdrage vraagt.

Tijdens de presentatie van Stormkracht ontmoette ik er gisteren een oud-leerlinge, die al zoveel voor haar kiezen heeft gehad dat ze haar “medische portie graag aan Fikkie zou geven”. Haar naam doet er niet toe, als zij dit leest weet ze dat ik haar bedoel. Als je genoeg reden hebt om boos op het leven te zijn en toch een opgewekt, vriendelijk en zowaar vrolijk humeur bij je draagt verdien je het om even in het zonnetje te staan. Bij deze! Ik heb diepe bewondering voor je.

xxx

xxx

Read Full Post »

Markten trekken veel bezoekers. Op de markt wordt gehandeld. Toen een gulden nog een daalder waard was dacht een Nederlands kabinet dat de economische wind in de zeilen had, dat de wetten van de markt heilbrengers waren. Daarbij werd vergeten dat op markten ook vaak slachtoffers gemaakt worden. Niemand gaat voor zijn plezier naar een markt in Bagdad of Kabul.

Ruim twintig jaar later staan we in arren moede te kijken naar de puinhopen van de zorgmarkt. Op deze markt wordt vrolijk gepraat over de prijs van een extra levensjaar voor een hoogbejaarde. Wat mag het kosten om een 86-jarige nog een levensjaar erbij te laten leven? Aan alles hangt een prijskaartje en die gulden? Die bestaat niet meer. Er is al een generatie die niet eens meer weet wat een gulden was. Laat staan een daalder.

Op diezelfde markt lopen ook marktbewakers rond. Ooit heetten dergelijke organisaties Stasi (DDR) of Securitate (Roemenië). Zij zien er op toe dat protocollen nageleefd worden. De bejaarde van 86 voor wie een nieuwe chemokuur niet meer betaald mag worden laten ze stikken. Letterlijk. De arts die vol empathie zegt: “Man man wat ben jij er aan toe. Hier moeten we snel wat aan doen,” krijgt nachtelijk bezoek van vier marktbewakers in gezelschap van zorginspecteurs.

Het wordt lastig bouwen op de puinhopen van de marktwerking.

Read Full Post »

In mei overleed een dierbare oom van mij. Negentig jaar oud. Woonde nog zelfstandig met zijn vrouw in een riant appartement op een fraaie locatie op het platteland. Zijn laatste dagen bracht hij door in een thuiszorgbed met uitzicht op de akkers die hem zo dierbaar waren vanwege het gevogelte dat er huisde. Zijn laatste uren verkeerde hij in grote benauwdheid en gaf meerdere malen aan niet meer te willen. Hij verlangde naar het einde. Een arts hielp hem met een spuit morfine van de benauwdheid af en twintig minuten later overleed hij rustig in plaats van te stikken in het longvocht dat zich op begon te hopen. De arts verrichtte goed werk. Mijn oom verdiende niet te stikken.

In het Noord-Hollandse Tuitjenhorn deed een arts hetzelfde bij een terminale kankerpatiënt, die eveneens dreigde te stikken. Hij deed het in het bijzijn van een co-assistent die door hem werd begeleid. Deze meldde het bij haar begeleiders van het AMC, die op hun beurt de Inspectie voor de gezondheidszorg inschakelden. Vervolgens werd het openbaar ministerie geïnformeerd en ging een Kafkaësk drama van start met een nachtelijke (!) politie-inval in het huis van de arts die urenlang werd verhoord. Ook de weduwe van de kankerpatiënt werd aan een zwaar verhoor onderworpen. Het resultaat is bekend. Huisarts Nico Tromp werd door de inspectie geschorst en pleegde enige dagen later zelfdoding. Schorsing van de man werd op de website van de inspectie gemotiveerd met de woorden “De inspectie heeft geen vertrouwen in verantwoorde zorgverlening door huisarts Tromp.” (Bron: Volkskrant)

Het optreden van met name het Openbaar ministerie heeft trekjes van een totalitair geregeerde staat. Huisarts Tromp was ook wel op uitnodiging naar het politiebureau gekomen voor een gesprek. Het was nergens voor nodig om in de late uurtjes binnen te vallen. Het machtsvertoon had een spierballengehalte waar beschaafde mensen geen goed woord voor over hebben. De huisarts was geen crimineel en hoefde niet als zodanig benaderd te worden. Angst aanjagen zal het doel geweest zijn. In totalitaire staten heel gewoon, in Nederland zo langzamerhand niet meer vreemd. De Bokito’s planten zich snel voort.
Veel huisartsen verkeren nu in onzekerheid. Wat te doen als een patiënt in de laatste levensuren dreigt te stikken? Ik hoop dat mijn huisarts, mocht het onverhoopt ooit zover komen, de moed zal hebben mij in een dergelijke situatie het laatste zetje te geven. In ieder geval heb ik mijn euthanasieverklaring vandaag aangepast.

De dreiging van grof machtsvertoon maakt de kans dat zij het daadwerkelijk zal doen echter wel kleiner. In de laatste uren van mijn leven is geen plaats voor protocollen. Daar zijn slechts empathie en mededogen welkom. Dat recht eis ik vanuit deze kantlijn voor mijzelf op.

xx

xx

Read Full Post »

Pas op met wat u zegt of schrijft over zorgverzekeraar CZ. Tenminste als u zorgleverancier bent en uw producten aan CZ wilt slijten. In de voorwaarden van CZ staat “De zorgaanbieder onthoudt zich van negatieve uitlatingen tegen derden (waaronder maar niet uitsluitend verzekerden) ten aanzien van (de totstandkoming van) de overeenkomst met CZ. In geval van genoemde negatieve uitlatingen behoudt CZ zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of een nieuwe of vervolgovereenkomst te weigeren.” Bron: nu.nl

Tijd voor een gesprek met Mevrouw CZ, de zegsvrouw van de verzekeraar.
“De clausule geldt eigenlijk alleen voor de geestelijke gezondheidszorg.”
Ah, dat is natuurlijk logisch daar stinkt het en daar kun je rottigheid van verwachten. Of is dat verkeerd geïnterpreteerd Mevrouw CZ?
“Nou ja, het gaat hier in principe natuurlijk om een dode regel.”
Waarom is die clausule dan opgenomen mevrouw CZ? Als het toch een dode regel is?
“Wij stralen hiermee uit dat wij een samenwerking met een zorgverlener aangaan en als je problemen hebt dat je het overleg zoekt.”
En als dat overleg dan tot niets leidt?
“Nou, dan kunnen wij als wij dat willen de overeenkomst beëindigen, of een nieuwe overeenkomst weigeren. Zo simpel is het. Wij wekken de doden weer tot leven als ons dat uitkomt.”

Ik ben benieuwd wat NZa bestuursvoorzitter Theo Langejan over wie de kantlijn van gisteren ging, hier van vindt. Zal ongetwijfeld iets zijn in de stijl van ‘goed bezig’ of ‘terecht dat ze zoiets in hun voorwaarden hebben staan’. Het lijkt ineens ook een stuk duidelijker waarom de voorman van de Nederlandse Zorgautoriteit zich zo positief over de macht van de zorgverzekeraars uitlaat. Zou de carrièreplanning van de voormalige topambtenaar van financiën en sociale zaken soms voorzien in een bestuursfunctie bij één van de zorgverzekeraars? Daar is het echt grote geld te krijgen (verdienen is iets anders) en dan is het natuurlijk slim om je alvast positief uit te laten. Ook al wordt duidelijk in welke afhankelijkheidspositie zorgleveranciers zich bevinden ten opzichte van de grote verzekeraars.

Waar staan de letters CZ eigenlijk voor? Coöperatieve Zorg? Criminele Zaak? Corrupt Zootje? Creatieve Zelfzorg? Ik heb geen idee, maar ze komen me al de strot uit sinds de affaire met de borstkankerzorg in Bethesda een paar jaar geleden. Wat een kille arrogantie. Op het psychopathische af. En daar moet je dan weer mee naar de GGZ, waar CZ de bedoelde clausule voor heeft bedacht.

xxx

xxx

Read Full Post »

Lezer stuurde mij een interview van de NRC met Theo Langejan, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit. Kern van zijn boodschap is “Zorgverzekeraars boeken dankzij hun toenemende macht aanzienlijk succes met het beteugelen van kosten in de zorg.”

Sinds 2006 wordt constant gesleuteld aan het zorgstelsel. Verzekeraars hebben het voor het zeggen gekregen en worden geacht namens verzekerden de beste zorg te selecteren. De overheid heeft haar zeggenschap uit handen gegeven, wij hebben er dus gewoon niets meer over te zeggen met zijn allen. Langejan stelt dat het “van groot belang is dat er vertrouwen in zorgverzekeraars bestaat.”

Nou mijnheer Langejan, het afgelopen jaar heb ik veelvuldig contact gehad met mensen die het bij Achmea voor het zeggen hebben. Daar bouw je geen vertrouwen mee op. Integendeel. Afgelopen zaterdag KassaTV gezien met het item over hoortoestellen? Sprak mij (al 16 jaar drager van geavanceerde toestellen) erg aan. Er was een vertegenwoordiger van een belangvereniging van slechthorenden, een vertegenwoordiger van de Nederlandse audiciëns en waar was de vertegenwoordiger van de zorgverzekeraars mijnheer Langejan? Nergens!

Zorgverzekeraars hebben maar één belang: zo min mogelijk betalen voor de zorg. En mijnheer Theo Langejan (voormalig topambtenaar bij financiën en sociale zaken) vindt dat de zorg(en)verzekeraars het uitstekend doen.
Een half miljard besteden zorgverzekeraars jaarlijks aan reclames. Die nog irritant schijnheilig zijn ook. Niet de zorg is duur. Het zorgsysteem is duur mijnheer Langejan!

Ooit riep Henk Spaan aan het eind van een programma standaard: “Vuilnisman, mag deze zak ook nog mee.”

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »