Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for augustus, 2013

Nauwelijks zijn we bekomen van de schrik over mogelijke graaierij bij Alpe d’Huzes of een volgend onverkwikkelijk verhaal trekt de aandacht. De stichting Inspire2live heeft, zo blijkt uit een onderzoek van Nieuwsuur, de afgelopen jaren €200.000,00 besteed aan wetenschappelijk onderzoek, tegenover €600.000,00 aan “management fees” en €800.000,00 aan reizen en congressen. Zeven keer zoveel dus als wat naar het beoogde doel gaat.

Inspire2Live is in 2010 opgericht door Alpe d’Huzes oprichters Coen van Veenendaal en Peter Kapitein. Over van Veenendaal is zeer recent uitgebreid geschreven, maar ook bij Kapitein valt het nodige te vertellen. Hij werkt voor De Nederlandse Bank en is voor drie dagen per week, met behoud van salaris, vrijgesteld om fondsen te werven voor kankeronderzoek. Ook aanverwante kosten, zoals reiskosten, worden door DNB betaald. De reportage die Nieuwsuur hierover maakte werd niet uitgezonden i.v.m. nieuws over Syrië, maar u kunt hem online  bekijken (http://nos.nl/l/tcm:5-1804284/).

Wat moet ik hier nou mee? Ik ben bang voor kanker en blij met onderzoek. Hoe rot is de wereld van goede doelen voor medisch onderzoek? Een goed ingevoerde bron, werkzaam bij het KWF, heeft mij al maanden geleden al eens verteld dat het KWF hemeltergend rijk is. Maar er blijft vreselijk veel geld op de bank staan, dat aan onderzoek besteed zou moeten worden. Reden: de eisen die aan de succeskansen van het onderzoek zijn verbonden zijn veel te hoog opgeschroefd. Zou dat waar zijn? De verhalen van afgelopen week hebben bij mij in ieder geval twijfel gezaaid. Misschien dat Nieuwsuur hier ook eens onderzoek naar kan doen.

Organisaties als KWF, Nierstichting, Maag Lever Darm Stichting worden geleid door bestuurders die mooie salarissen ontvangen, “omdat je anders niet de kwalitatief best gekwalificeerde man of vrouw voor de job krijgt.” Deze mensen komen elkaar regelmatig tegen en ik vrees dat zij elkaar opzwepen en daardoor ambities ontwikkelen die los staan van elke realiteit. Het overkwam van Veenendaal en Kapitein. Ze wilden in 2020 kanker de wereld uit hebben. Wat een hoogmoed. En die lijkt nu ten val te komen.

Straks staat de collectant van het KWF weer voor uw deur. Wat doet u dan? Ik weet het wel.
Ook al is het misschien met twijfel in mijn hoofd: Ik geef toch.

.

Read Full Post »

Ik ben atheïst. Dat is genoegzaam bekend. Maar ik heb momenteel weer een beetje heimwee naar ouderwets calvinisme met een volle kerk en een predikant die nog durft te zeggen waar het op staat. Oorzaak: de plofkip en een tweet van Hoogevener Jan Mastwijk, ex-kamerlid voor het CDA.

Mastwijk twitterde dat hij een beetje moe wordt van de stichting Wakker Dier. Hij had bij Jumbo en Albert Heijn de plofkippen en de scharrelkippen bekeken. De plofkippen hadden er smakelijk uitgezien. Het waren dus geen levende kippen, want dan zou hij zulks niet hebben geschreven. Het viel hem op dat de scharrelkippen aanmerkelijk duurder waren. Klopt. Kwaliteit van leven kost geld. En dan heeft Mastwijk vermoedelijk nog niet eens gekeken naar de prijs van biologische kippen, die pas echt een goed leven hebben.

Velen denken zo. Een plofkip ziet er smakelijk uit en hij is nog goedkoop ook. Op het moment dat je hem koopt is zijn armzalig bestaan voorbij en zien we niet meer de kip, maar het stukje smakelijk ogend veelzijdig vlees. Je kunt het ze niet kwalijk nemen. Zeker niet als door de crisis elk eurostuivertje moet worden omgedraaid en het moeilijker en moeilijker wordt om de eindjes aan elkaar te knopen. In tijden van toenemende armoede is er weinig ruimte voor moraal.

En dan verlang ik soms terug naar de predikant waar ik in mijn puberteit zo’n hekel aan had. Hij had het voortdurend over rentmeesterschap. Dat we de wereld in bruikleen hebben van ons nageslacht. Dat we, als we het enigszins kunnen, een betere wereld moeten achterlaten dan we aan het begin van ons leven aantroffen. Dat we goed moeten zijn voor mens, dier en onze leefomgeving. De predikant meende dat dit een opdracht was van God en daarmee had hij een voorsprong op mij. Ik geloof niet in het bestaan van welke god dan ook. Maar ik geloof wel in dat rentmeesterschap.

Ik ben een gelovig atheïst.

Read Full Post »

Op 26 juni meldde de NOS dat in Syrië al minstens 100.000 doden waren gevallen. Deze cijfers waren een schatting van een Syrische mensenrechtenorganisatie die bekend staat als behoorlijk betrouwbaar. Rusland en de USA waren toen van plan een internationale conferentie te beleggen om de burgeroorlog in Syrië te bespreken. Het voornemen mislukte. De conferentie kwam er niet.

Nu is er gifgas gebruikt naar het zich laat aanzien. De rode lijn van Barack Obama is overschreden. En daar wringt mijn schoen. Je mag dus niet met gif een ander vermoorden, maar wel met kogels, granaten, bommen en weet ik veel wat voor tuig, dan overschrijdt je geen rode lijn. Wordt moorden met conventionele wapens hier nou mee gelegitimeerd?
Nee gelukkig niet. Er is nog zoiets als een internationaal strafhof, maar in Syrië smeren de beren de broodjes en de wereld staat er weer eens bij en kijkt er naar.

.

Read Full Post »

Hij heeft die sympathieke Oostnederlandse tongval. Maar zonder de warmte die er bij hoort. Zijn afstandelijke kilte overtreft de kille Thatcherimitatie van Jetta Klijnsma. We hebben het over Henk Kamp, de minister van schaliegas.
De discussie over het voor en tegen van schaliegas woedt volop en daar ga ik mij nu niet in mengen, hoewel ik schaliegaswinning als té riskant beschouw. Nee, het gaat mij om de bijna lachwekkende wijze waarop Kamp ons voorliegt. De leugenaar die zelfs zichzelf nog voor zal liegen als het moet, de slippendrager die zich werkelijk helemaal nergens voor schaamt. Hij weet allang dat geen gemeente, geen provincie, geen actiegroep en geen rechter hem tegen zal houden: Volgend jaar boren wij naar Schaliegas in Brabant en de Noordoostpolder. Een kabinet dat onsympathieke maatregelen moet nemen heeft hem graag binnen de gelederen, In juli 2012 schreef ik al uitgebreid over de man die ik beschouw als mijn persoonlijk braakmiddel. Voor het geval u dit hebt gemist: klik hier om het alsnog te lezen.

Read Full Post »

Een nieuw soort manager doet zijn intrede: de directeur/bestuurder.
De leiding van RSG Wolfsbos is in handen van een directeur/bestuurder en ook het Jannes van der Sleedenhuis heeft een directeur/bestuurder, zo bleek uit een bericht in de Hoogeveensche Courant, waarin melding werd gemaakt van de aanbieding van een extra bus door de Vrienden van het Jannes.

Deze ontwikkeling doet mij beseffen dat ik een oude conservatieve man word. Ik kan mij niet meer vinden in veel veranderingen. Een bestuurder was voor mij altijd hoger in de hiërarchie dan een directeur. Ze hebben ook andere verantwoordelijkheden. Een bestuur geeft een directeur instructies over de wijze waarop de organisatie moet functioneren en het is aan de directeur om te zorgen dat die instructies worden uitgevoerd.

Het bestuur zal wel zijn getransformeerd tot raad van toezicht en dat biedt de directeur de mogelijkheid te transformeren tot directeur/bestuurder. Welke financiële gevolgen dat met zich meebrengt weet ik niet, maar ik kan mij niet voorstellen dat deze transformaties zonder salarisaanpassingen plaatsvinden. Het kon niet uitblijven. Op het MBO wordt een leerling al jaren student genoemd, er wordt geen les gegeven maar college. De hoogste vooropleiding van de studenten is mavo of drie jaar havo. Wat een inflatie. Wat een gebakken lucht.

Modern management houdt van gebakken lucht. Vastgelegd in concepten, ambities en verandertrajecten. Ik zie het alom. Wat er werkelijk op de werkvloer gebeurt… de moderne manager heeft er doorgaans geen flauw idee van! Spreek hem/haar daar vooral niet op aan, want dan ontwaakt hun toorn en velen van hen combineren een rancuneuze instelling met een olifantengeheugen.

.

Read Full Post »

Reeds twee maal eerder wijdde ik een blog aan de Sanquin bloedbank. De eerste maal nadat EenVandaag had bekend gemaakt dat een kwart van de bloeddonoren bereid zou zijn tot een donatiestaking, de tweede maal heb ik zowel de Landelijke vereniging van  bloeddonoren (LVB) als de Sanquin bloedbank benaderd om te reageren, mede naar aanleiding van een passage in het boek  Echte leiders hebben een verhaal.

En opnieuw is de bloedbank in opspraak gekomen. Dit keer omdat de bloedbank het salaris van de in september vertrokken topman Theo Buunen tot aan zijn pensioen in 2014 moet doorbetalen. Volgens Sanquin-woordvoerder Robert Heckert beschikt Buunen nog over voldoende vakantiedagen om tot aan zijn formele pensioendatum te worden doorbetaald.
De kamerleden Van Gerven en Leijten (beiden SP) hebben voor de vierde maal kamervragen gesteld. Dit maal willen zij onder meer weten wat minister Schippers ervan vindt dat Sanquin enerzijds een bezuiniging, reorganisatie en banenverlies heeft doorgevoerd, maar anderzijds ‘een ex-topman van 1 september 2012 tot 1 maart 2014 met vakantie kan met behoud van een enorm salaris’. Van Gerven hecht weinig waarde aan de verklaring van Sanquin dat Buunen zoveel vakantiedagen zou hebben opgespaard dat hij tot zijn pensioen moet worden doorbetaald. ‘Dat lijkt op een truc. Het is helemaal niet meer mogelijk vakantiedagen op te sparen. Bovendien is het maatschappelijk onaanvaardbaar. Gisteren twitterde ik over de kwestie, en ik heb zelden zoveel reacties gehad.’  (Bron: Medisch contact).

Eens te meer wordt duidelijk dat de roofridders in Nederland een moraal hebben die op zijn zachtst gezegd onfatsoenlijk genoemd kan worden. De hebzucht en de hoogmoed die deze lieden in zich dragen heeft mijn goede vriend en collega EleMenTaal al eens beschreven in een cynische schets van de familie Avaritia, die hij als volgt beschrijft:

De veroorzakers van deze ellende zijn allen nazaten van de hebzuchtige Avaritia en de hoogmoedige Superbia,  de ouders aller hoofdzonden. Hun kinderen zijn Luxuria de wellustige slet, Invidia het jaloerse kreng, Gula de mateloze inneemster, de woedende Ira  en tot slot de vadsige Acedia.”

Nooit zal dit kwaad uitgeroeid worden, simpel omdat velen van ons, eenmaal in de gelegenheid om ook een graai te doen, dat niet zullen nalaten. Mijn grootmoeder is opgegroeid met de Heidelbergse catechismus. Dat leverde haar genoeg stof tot nadenken in vragen en antwoorden voor een heel jaar.
Zo moest vraag acht: ‘Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad?’, beantwoord worden met: ‘Ja tenzij dan dat wij door den Geest Gods wedergeboren worden.’ Nu geloof ik in geen enkele versie van het opperwezen dus hoef ik van die kant ook geen actie te verwachten.

Ik zal moeten leren leven met het kwaad van deze lieden. Het ergste van alles vind ik hun hoogmoed. Een hoogmoed waaruit minachting spreekt voor u en mij, eenvoudige hardwerkende aardkluiten.

.

Read Full Post »

Terwijl de regenbuien mijn tuin koesteren, mijn hond de lof der luiheid in praktijk brengt en ik mij herinner dat ik tijdens de recente hittegolf plechtig heb beloofd nooit meer te klagen als het regent in dit land,  lees ik mijn favoriete ochtendblad de Volkskrant. Digitaal tegenwoordig, want papier neemt mij teveel tafelruimte in. De dag belooft veel goeds. Serene rust heerst in mijn huis en mijn hoofd. Of misschien wel net andersom in mijn hoofd en daardoor in mijn huis.
Ik lees hoe Toine Heijmans in zijn column Prins Friso gedenkt. Op een waardige manier, zonder de hijgerigheid die gisteren de media beheerste en dat ongetwijfeld de komende dagen zal blijven doen. Er ligt meer beneden zeeniveau dan alleen een groot deel van ons grondgebied.

In het journaal zei een van de geïnterviewde mensen op straat: Als het leven niet meer waard is om geleefd te worden, komt de dood als een bevrijding. En zo is het. Een volk dat van zijn koningshuis houdt omarmt niet de dood van de prins die geen prins wilde zijn alsof het een dierbare uit eigen kring betreft. Dat volk gedenkt zijn prins door zijn dood te registreren en de familie in alle rust haar verdriet te laten verwerken. Daarmee doet dat volk zijn koningshuis en zijn overleden prins recht. En dat volk keert zich ook tegen de media die paparazzi-achtig nieuws brengen en doorkijkjes filmen waarop prinses Beatrix naar buiten komt of prinses Mabel met haar kinderen die door de tuin loopt. Ik weet wel dat hoge bomen veel wind vangen, maar soms mag een hoge boom ook wel eens uit de wind gehouden worden en daar zouden in dit geval de media de verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Maar ja… ik ben natuurlijk naïef want nieuws is geld zelfs als het geen nieuws is. En geld is de wortel van alle kwaad.

Dat blijkt naast de column van Toine Heijmans al meteen. Ik lees een verhaal over interim-bestuurder Peter Ruigrok die met een uurtarief van €275,00 (ex. BTW en autokosten) in negen maanden tijd bij de noodlijdende Woningstichting Geertruidenberg een half miljoen euro declareerde. Hij was daar omdat zijn voorganger -die ongetwijfeld ook niet voor niets werkte- er een puinhoop van gemaakt schijnt te hebben. Ruigrok was  binnengehaald omdat hij zoveel nuttige ervaring had opgedaan bij een -nu zwaar verliesgevend- ontwikkelbedrijf van bouwgigant BAM en het -nu in een van fraude omgeven faillissement (bron VK)- verkerend ontwikkelingsbedrijf, Lips Development.

Nederland zakt volgens mij steeds dieper onder de zeebodem. Of komt dat alleen maar omdat de zeespiegel stijgt?

.

Read Full Post »

Older Posts »