Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for juni, 2013

Bekijk ook de video onderaan dit blog

.

Op de middelbare school leerde ik in de jaren zestig van de twintigste eeuw dat de Europese eenwording, die dankzij de Europese Economische Gemeenschap tot stand begon te komen, ons in ieder geval langdurig vrede zou brengen. En dat was fijn, want het gebied dat tegenwoordig Europa heet kent diverse momenten in haar geschiedenis dat een ‘land’ probeerde het gehele gebied onder haar macht te brengen. Van het Romeinse Rijk tot en met het Derde Rijk van Adolf Hitler.

Als “opa van Europa” staat de Fransman Jean Monnet in de boeken. Hij was topambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken en belast met het Franse moderniseringsplan. Hij begreep dat Frankrijk voorlopig rust en stabiliteit nodig had. Op zijn initiatief presenteerden de Franse minister van buitenlandse zaken Robert Schuman, de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en Monnet zelf op 9 mei 1950 het zogenaamde Schumanplan. Hieruit kwam eerst de Europese gemeenschap voor kolen en staal voort en al spoedig de Europese Economische Gemeenschap (EEG) die jarenlang bestond uit Nederland, België, West-Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en Italië.
Nog nooit in haar geschiedenis is Europa zo lang zonder oorlog geweest. Nog nooit kenden de “Nederlanden” zo lang vrede en rust. Dankzij Europa. Onze veilige moeder, onze hoedster.

Die veiligheid heeft jarenlang een prijs gevraagd, die de kinderen van moeder Europa zonder morren betaalden, ook al kostte ijdelheid van Frankrijk het gezin een hoop geld. Ten gevolge van die ijdelheid vergadert het Europese parlement nog elke maand vier dagen in Straatsburg in plaats van Brussel. Kosten: ruim 12 miljoen euro per keer. Maar daarvoor worden dan ook meer dan vierduizend werknemers van het parlement heen en terug verhuisd inclusief de complete papierwinkel die in zeven vrachtwagens naar Frankrijk wordt vervoerd. Het Europese gezin krijgt dus wel wat voor dat geld. En zo lang de herinnering aan de tijden van oorlog en verwoesting nog levendig in het burgerbewustzijn vertoefde kon het weinigen iets schelen. Zeker in Nederland, waar we dankzij de “rijkdommen van Slochteren” een ongekende welvaart leerden kennen.

Maar moeder begint oud te worden. Heel oud, en zij takelt geestelijk steeds meer af. Haar kleinkinderen hebben geen herinnering aan oorlog en verwoesting. Logisch zij gaan op vredesmissie en sneuvelen in andermans oorlogen en verwoestingen. Moeder Europa is niet meer de veilige lieve bescherming biedende moeder die we kenden. Moeder is af en toe gewoon een vals kreng.

Dat bleek afgelopen week weer eens. Iedere bezitter van zonnepanelen schijnt van moeder ineens energie-ondernemer te zijn. En dienonvereenkomstig moet iedere bezitter van zonnepanelen zich laten inschrijven als ondernemer en elk kwartaal aangifte doen voor de omzetbelasting. Want de geproduceerde energie wordt aan het energiebedrijf verkocht, zo is de redenering. En dan moet je BTW in rekening brengen en afdragen. Vervolgens hoeven de kleine ondernemers die minder dan € 1346,00 per jaar aan BTW moeten afdragen geen BTW af te dragen. Dat gaat voor de overgrote meerderheid van de particulieren met zonnepanelen gelden. Dankzij moeder Europa is er weer meer bureaucratie, zonder enig zinnig doel.

Waar de Sowjet Unie aan kapot is gegaan, centrale regel- en bedilzucht, doet moeder Europa nog eens dunnetjes over. Kijk naar het oosten en zie uw toekomst. Maar het allerergste van alles is eigenlijk dat kritiek op moeder Europa al gauw veroorzaakt dat je geassocieerd wordt met de grote blonde leider uit het zuiden van ons kleine land.

Welk een ondraaglijk dilemma.

.

Denkt u dat ik uit mijn nek klets over deze verspilling van uw en mijn geld in Europa? Bekijk dan onderstaande reportage van Geen Stijl, gemaakt door Tom Staal

Read Full Post »

Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Hét antwoord op al uw vragen. Komt u tekort? Dan moet u bezuinigen.
Uw leven lang gespaard voor uw pensioen? We gaan u korten. Anders is uw pensioen niet toekomstbestendig. De rekening wilt u toch niet bij volgende generaties neerleggen?
U hebt uw huis helemaal afbetaald? Mooi, dan moet u voor de zorg die u nodig hebt uw huis opeten.
Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Hét antwoord op al uw vragen.

En de mensen aan de top? Die pakken er 19% bij, omdat bonussen niet meer mogen. Dat deed de top van Achmea.
Karel Verwey, topman van zorgorganisatie Cordaan had al een nieuwe baan, maar kreeg toch mooi een kwart miljoen ontslagvergoeding. Heeft hij zijn werk zo goed gedaan dan?
Ontwikkelingslanden lopen miljarden mis dankzij belastingparadijs Nederland.
Allemaal met instemming van de overheid.

En dan verwacht de overheid dat u burgerlijk gehoorzaam bent. Zit er een steekje bij de overheid los soms?
Geldt ook voor de overheid niet dat goed voorbeeld goed doet volgen?
Volgt u het voorbeeld al?

Hoe lang laat u zich nog in de luren leggen? Hoe lang betaalt u nog braaf uw belasting, zodat de overheid die uit kan geven aan bodemloze putten? Denk aan de HSL met haar Fyra, de Betuwelijn, die bij de Duitse grens abrupt ophoudt. De JSF waar we nauwelijks iets voor teruggekregen hebben. De bemoeienissen op het internationale slagveld, waar Nederland maar wat graag meedoet om met de grote jongens van deze aarde aan tafel te mogen. Heeft Obama het bezoek van Rutte inmiddels al beantwoord met een tegenbezoek? Natuurlijk niet!

Waarom laat u dit allemaal gebeuren?

Wat zegt u?
U hebt een gezin, dat onderhouden moet worden? De hypotheek moet betaald? U wilt twee keer per jaar op vliegvakantie? Oh, u bent gewoon slaaf van het systeem, waar u door in de luren gelegd wordt.

Dit blog wordt door de Amerikaanse inlichtingendiensten ongetwijfeld gelezen.
En vastgelegd.
Als u dit leest leggen ze dat ook vast.

What a wonderful world.

Read Full Post »

In Sneek opent in augustus een zogenaamde Steve Jobsschool de poorten. Volgens de Volkskrant van zaterdag 8 juni kan de school nu de aanmeldingen al nauwelijks meer aan. Er is dus veel belangstelling voor de school waar het leren zal zijn gericht op de ontwikkeling van het individuele kind. Leerlingen volgen er een “gepersonaliseerde leerweg uitgaande van eigen interesses en mogelijkheden.” De Volkskrant citeert een moeder, die speciaal voor dit onderwijs naar Sneek verhuist, zodat haar kind met een iPad zijn talenten kan gaan ontwikkelen.

Ooit sprak Foppe de Haan, erkend trainer (en pedagoog van de koude grond), op mijn oude school. Ter gelegenheid van het eerste lustrum van fusieschool RSG Wolfsbos was de aula op de locatie Harm Smeenge tot de laatste plek bezet. Van zijn verhaal zijn mij twee uitspraken heel erg bijgebleven. “Van een schouderklopje is nog nooit iemand geblesseerd geraakt,” was de belangrijkste. Een open deur, kun je zeggen. Maar deuren moeten open staan om andere ruimtes binnen te kunnen gaan.
De andere uitspraak ging over een van de meest gehoorde antwoorden die opvoeders geven als kinderen vragen, waarom ze iets moeten leren: “Omdat je aan je toekomst moet denken.” De Haan: “De enige keer dat kinderen echt aan de toekomst denken is op donderdag, als zij denken Morgen begint het weekend gelukkig weer…

Leren is vaak niet leuk. Dat is helemaal niet erg. Het is goed om te leren dat je in het leven vaak dingen zult moeten doen die je niet leuk vindt. Het is erg als je als leerling geen docenten hebt die je kunnen motiveren om dingen te doen die je liever niet zou doen. Het is erg als je geen docenten hebt die je met hun liefde voor hun vak kunnen inspireren om je grenzen te verleggen. Arm kind, dat geen geschiedenis docent tegenkomt die smakelijk kan vertellen over hoe het vroeger ging op deze aardkloot. Arm kind die later niet kan zeggen: “Ik snapte niks van natuur- en scheikunde, maar ik vond het hartstikke leuk.”

Ik heb het studiehuis meegemaakt. Docenten mochten geen kennis meer overdragen, maar werden procesbegeleiders. De leerlingen moesten vooral zelf kennis vergaren. Internet zou daarbij een onuitputtelijke bron van informatie moeten zijn. De gevolgen zijn bekend. Het werd een ramp.

Op de Steve Jobsscholen krijgt elk kind vanaf het vierde jaar een iPad om in te loggen op de virtuele afdeling van de school. Vier jaar! In plaats dat kinderen even niet naar de tv zitten te kijken of op een computer zitten te spelen, maar in groepsverband met andere kinderen van vlees en bloed allerlei leerprocessen doormaken, dienen zij in te loggen op de virtuele afdeling van de school, waar hun gepersonaliseerde leerweg is te vinden.

Foppe de Haan heeft met zijn opmerking, dat kinderen alleen op vrijdag aan de toekomst denken, helemaal gelijk. Kinderen zijn gericht op onmiddellijke bevrediging van behoeften. Volwassen worden betekent daarom onder meer: leren om die bevrediging uit te stellen. Volwassen worden betekent ook: ploeteren om dingen die je denkt niet te kunnen toch te leren kunnen. Daar heb je inspirerende en motiverende leerkrachten voor nodig. Maar die zijn heel schaars geworden. En dat is niet raar. Je wordt niet bijster goed betaald als beginnend docent, er ligt een bijkans ondraaglijke druk van de samenleving op de scholen. Kinderen die heel gelukkig zouden worden in de theoretische leerweg van een VMBO-school, worden (vanwege de ambities van hun ouders) in dure huiswerkbegeleidingsinstituten ondersteund en bijgespijkerd om toch maar vooral minstens de Havo te kunnen doen. Vaak ook nog begeleid door een persoonlijk begeleider, die ze helpt hun faalangst in bedwang te houden.

Het resultaat? Een vriend van mij is afdelingsleider op een middelbare school en hij vertelde mij onlangs over een beginnende docent, die na een week voor de klas bij hem om een persoonlijk begeleider vroeg, teneinde dagelijks de dag te evalueren. Reden? Altijd had deze docent persoonlijke begeleiding gehad. Op de basisschool, de middelbare school, de lerarenopleiding en nu was opeens de positie gewisseld. Uít de klas ineens vóór de klas.
Mijn vriend verwees haar naar de wekelijkse bijeenkomst voor nieuwe docenten en adviseerde haar snel contact te leggen met haar vakcollega’s omdat lesgeven nog steeds een kwestie is van in je eentje voor de leeuwen staan.

Ik kan mij enerzijds wel voorstellen dat Maurice de Hond het project O4NT (onderwijs voor nieuwe tijd) is begonnen. Ik heb ze ook gezien de jonge docenten die van de lerarenopleiding komen en lesgeven beschouwen als een “nine to four job”. Docenten die onmiddellijk na schooltijd de deur achter zich dicht willen trekken. Het is maar goed dat ik met pensioen ben want mij waren ze een doorn in het oog. Als je zelf niet geïnspireerd bent, hoe kun je dan kinderen inspireren. Als je zelf niet kunt rekenen, hoe kun je dan kinderen leren rekenen?

Ik kan mij alleen niet voorstellen dat een iPad dit op zal vangen. Een gepersonaliseerde leerweg vergt een gepersonaliseerde begeleiding. Zoveel software is gewoon niet te produceren. En de Tweede Kamer is enthousiast. Maar daar zijn ze wel vaker niet goed bij hun hoofd.
Dat nota bene in Silicon Valley, het hart van alle ICT innovaties, een school staat waar computers zijn verboden is op zich al bijzonder. Dat op deze school opvallend veel kinderen zitten van werknemers van bedrijven als Google, Apple en eBay mag gerust een belangrijk signaal genoemd worden.

Maar daar snappen de meeste Kamerleden natuurlijk niets van.

Read Full Post »

In tijden waarin er flink wordt bezuinigd in de zorg, tienduizenden thuiszorgmedewerkers loon moeten inleveren en tienduizenden banen dreigen te verdwijnen, stegen de salarissen aan de zorgtop in 2012 flink door.

Zo begint een artikel op de website van ABVAKABO, waarin de 3e Actiz top50 wordt gepresenteerd.  Het artikel vervolgt: “Met een knipoog naar de Quote500, is dit een ranglijst van teveelverdieners in de ouderenzorg. Actiz is de ‘organisatie van zorgondernemers’ zoals ze zichzelf noemen. Koploper is dit jaar Karel Verwey, die (inclusief ontslagvergoeding terwijl hij al een nieuwe baan had), 560.000 euro ontving.

In mijn toespraak ter gelegenheid van mijn verkiezing tot Hoogevener van het jaar 2012 heb ik dit soort mensen “Roofridders” genoemd. Daarover werd ik aangesproken door Kees Donkervoort, toen nog vice-voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Leveste Middenveld. Ik heb hem toen te verstaan gegeven dat wie de schoen past hem maar aan moet trekken. Ik had hem niet bij name genoemd, maar hij voelde zich duidelijk aangesproken. Dat was mooie bijvangst. Ook Donkervoort verdiende ruim boven de norm en stond hoog in de 2e Actiz top50. Als het aan hem had gelegen had Hoogeveen geen volwaardig ziekenhuis meer gehad. De man is econoom, die denken alleen in cijfers, niet in mensen. Wat ze ook beweren!

Ik vraag mij wel eens  af hoe het met het geweten van dit soort mensen is gesteld. Hebben zij dat eigenlijk wel?
Bovengenoemde Karel Verwey had de leiding bij zorgorganisatie Cordaan in Amsterdam. Blijkens een artikel op NRC.nl, moest Cordaan afgelopen jaar honderden thuiszorgmedewerkers ontslaan vanwege bezuinigingen. Ook werd afgelopen week een verpleeghuis van Cordaan onder toezicht van de inspectie voor de gezondheidszorg geplaatst omdat het de zorg voor cliënten niet op orde had.

Enige weken geleden is een, kinderloze, oude oom van mij overleden. Negentig jaar was hij en hij woonde samen met zijn vrouw (85) nog op zichzelf in het Achterhoekse Hummelo. Een resistente bacterie in zijn longen maakte het hem lastig. Ademhalen kostte veel moeite. Na twee ziekenhuisopnames besloot hij dat het mooi was geweest en wilde hij niet meer behandeld worden. Zij konden niet meer voor zichzelf zorgen en waren dus aangewezen op hulp. De dichtstbijzijnde familieleden die in aanmerking kwamen voor mantelzorg wonen tenminste zeventig minuten met de auto verderop en hebben allen hun verplichtingen in het dagelijks leven. Gelukkig was er thuiszorgorganisatie Sensire, die op fantastische wijze de zorg voor het echtpaar op zich heeft genomen, waardoor mijn oude oom thuis de ogen mocht sluiten. Zonder Sensire waren de oudjes op een verpleeghuis aangewezen gezien de geestelijke staat van de tante.

Maar hoe lang zal dit nog kunnen? Ook bij Sensire staan tientallen banen op de tocht. En de slopers incasseren maar door.

Zo lang bij thuiszorgorganisaties vele banen verdwijnen en de bestuurders (ver) boven de Balkenendenorm blijven verdienen, vind ik de kwalificatie roofridders nog tamelijk beschaafd. Struikrovers zou beter zijn.

Read Full Post »