Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for oktober, 2012

Afgelopen weekend ontkrachtte Jeroen Wester in NRC de mythe van de vrije marktwerking in de wereld van de zorgverzekeringen in zes stappen. Hieronder een samenvatting. Wie het hele artikel wil lezen moet een NRC van zaterdag 27 oktober zien te bemachtigen.

Wester begint met de mythe van de ‘gezonde concurrentie’ tussen zorgverzekeraars. Hij schrijft dat de winkelstraat vol hangt met uithangborden in verschillende soorten, maten en kleuren. Toch gaat achter een groot aantal van die borden dezelfde zorgverzekeraar schuil.

Ik heb eens even de tijd genomen om de merken van de verschillende verzekeraars te inventariseren.

Op de site van Achmea vinden we de volgende merken

 

Als je klikt op de onderste link (Zorgverzekeringen bij Achmea) zie je dat Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avéro en Agis van Achmea zijn. Of dit alle merken zijn durf ik niet te zeggen, aangezien De Friesland-Achmea nog niet in dit rijtjes staat, acht ik het mogelijk dat er meer verzekeraars nog niet vermeld staan.
Coöperatie VGZ omvat Univé Zorg, IZZ, IZA, UMC,  ZEKUR en VGZ.
Menzis werkt met de volgende merken: Menzis, AnderZorg, Azivo.
Zorggroep CZ voert de merken CZ, Ohra en Delta Lloyd.

Vijftien verschillende uithangborden dus voor slechts drie grote spelers in de markt.

Het mag duidelijk zijn dat hier weinig sprake van concurrentie is. Temeer daar de meeste verzekerden eigenlijk “gewoon” vanuit hun oude ziekenfonds zijn doorgegleden naar hun huidige verzekeraar. Toen ik in 1978 in Drenthe kwam wonen was ik verzekerd bij VGNN, dat ging over in Groene Land, toen werd het Groene Land Achmea en vorig jaar ontdekte ik ineens dat ik met ingang van 2012 was verzekerd via Zilveren Kruis Achmea.

Wester maakt melding van het misverstand over het begrip zonder winstoogmerk. Wester: “Dat geldt voor alle grote verzekeraars. Voormalige ziekenfondsen mochten hun opgebouwde reserves als commerciële verzekeraar in 2005 alleen behouden zolang zij tien jaar lang, dus tot 2016, statutair vastlegden dat zij geen winstoogmerk hebben.”
En dat wordt dus interessant over drie jaar. Handhaven de commerciële zorgverzekeraars hun ‘geen winstoogmerk’ doelstelling of laten ze het los zo gauw ze kunnen?

Kritische consument bestaat niet
Dat  de kritische consument bestaat wordt door Jeroen Wester ontkracht. “Tweederde van de Nederlanders is via collectieve contracten verzekerd en krijgt zo tot 10% korting op de premie. Dat gebeurt via werkgevers, de sociale dienst, sportclub, vakbond, consumentenbond etc.”
Toen ik zelf een offerte bij Menzis aanvroeg tijdens het schrijven van dit blog, kwam ik tot de ontdekking, dat ik 6% korting krijg op de basispremie en 8% op de aanvullende premies als ik mij aanmeld als vrijwilliger (bijv. collectant) voor het KWF. De Hartstichting heeft een vergelijkbare deal met VGZ.
Wester vervolgt: “Dat er jaarlijks één miljoen mensen van verzekeraar wisselen, klinkt misschien veel, maar het is slechts 6% van de markt.”

Een argument voor het invoeren van ‘marktwerking’ in de wereld der zorgverzekeraars was dat de verzekerden zouden gaan shoppen en daarmee de verzekeraars tot concurrerende aanbiedingen zouden dwingen. De werkelijkheid is echter een stuk weerbarstiger, stelt Wester.  De ‘overstappers’ bespaarden volgende de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vorig jaar gemiddeld € 40,00 per jaar. Voor dat bedrag gaan veel mensen zich niet zitten verdiepen in ondoorzichtige verschillen per verzekeraar. Voeg daar de collectiviteitskorting aan toe en  de zorgverzekeraars hebben de markt effectief verdeeld en daarmee onderlinge concurrentie verminderd.

De dominante verzekeraar
In Hoogeveen is Achmea de dominante verzekeraar, zoals Dokkum te maken heeft met de Friesland-Achmea en Winschoten/Delfzijl met Menzis. Er wordt beweerd dat een dominante zorgverzekeraar in een regio geen probleem is, op die manier zouden ziekenhuisbesturen de verzekeraars niet tegen elkaar kunnen uitspelen. Ook de kartelautoriteiten vinden regionale dominantie geen probleem, want je kunt met één muisklik overstappen. “Toch kan die regionale dominantie grote gevolgen hebben,” aldus Wester in de NRC. “De ‘marktwerking’ in de zorg verloopt immers over twee belangrijke schijven: verzekeraars dingen naar de gunst van de consument en zorginstellingen dingen vervolgens naar de gunst van de verzekeraar.”

Wie het hele artikel wil lezen, waarin de winsten van de zorgverzekeraars en de beloningen van de bestuurders aan bod komen, adviseer ik te trachten een NRC van 27 oktober te achterhalen. Het is de moeite waard.

Read Full Post »

Vijf en een halve week zijn voorbij gegaan sinds ik mijn petitie online plaatste. Mijn leven begint in die zin weer normaal te worden dat de actie voor ziekenhuis Bethesda een vaste plek in mijn dagelijkse programma heeft gekregen.  Opnieuw tijd voor een terugblik.

Centraal staat bij mij altijd de vraag “Wat heb ik geleerd in de achter mij liggende periode?” Hoe ouder je wordt hoe schraler de oogst want, als het goed is, heb je het meeste al wel geleerd. Maar dat geldt niet als je plotseling iets gaat doen dat je nog nooit eerder hebt gedaan.

Eén van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd is dat de wereld vol zit met opportunisten. Mensen met meer dan een enkelvoudige agenda. Dubbele en driedubbele agenda’s ben ik inmiddels tegengekomen. Daarbij moest ik erg terugdenken aan wat mijn geschiedenisleraar vroeger bij staatsinrichting zo smakelijk kon vertellen over vriendschappen tussen politici. Ik kon mij als jongen van veertien niet voorstellen dat je meer moest oppassen voor mensen uit je eigen partij, dan voor mensen uit de “tegen”partij. Omdat deze man wel mijn favoriete leerkracht was, heb ik wel geloofd dat hij gelijk had en het dus nooit vergeten. Op een gegeven moment kon ik beredeneren dat hij gelijk moest hebben, maar geloofde ik er nog wel in dat het toch meestal anders zou zijn. Sinds kort besef ik echter dat de man volkomen gelijk had. Als je in dezelfde vijver vist, moet je voor elkaar uitkijken, maar een zoetwatervisser zal het worst zijn waar een zoutwatervisser zijn hengel uitgooit.

Vanaf het allereerste begin van mijn actie heb ik te maken gehad met ‘de politiek’. Logisch, want in mijn petitie riep ik het gemeentebestuur op om meer werk te maken van de belangenbehartiging ten behoeve van ziekenhuis Bethesda.
Sinds die tijd heb ik ervaren dat de lokale politici vonden dat

  • ik mijn pijlen op de verkeerde rozet richtte
  • ik de activiteit van de lokale politiek anders moest zien
  • ik “het” verkeerd zag
  • een kritische houding snel wordt gezien als vijandigheid
  • het niet aan mij was om de politiek de maat te nemen

Om met het laatste te beginnen: het is bij uitstek aan mij (als kiezer) om “de politiek” de maat te nemen. Een politicus wordt gekozen om mij te vertegenwoordigen en moet het juist erg op prijs stellen als hem/haar de maat wordt genomen. Politici horen in crisissituaties bij uitstek de front-soldaten te zijn in het gevecht met degenen die de belangen van de kiezers bedreigen. In dit geval zijn dat de “beslissers” inzake Bethesda.
Als ik vind dat mijn vertegenwoordigers onvoldoende zichtbaar mijn belangen behartigen dan is het in een democratische samenleving niet meer dan normaal dat ik mij daarover uitspreek.

De overige punten uit mijn opsomming hierboven kan ik allemaal gedateerd en gedocumenteerd staven, maar dat heeft geen enkele zin. Het gaat er in deze terugblik om wat ik heb geleerd. En helaas is dat geen prettige les.

Mijn actie met de petitie werd geadopteerd door de Hoogeveensche Courant, die voor een geweldig platform zorgde. Ook nieuwssite RegioHoogeveen liet zich niet onbetuigd. Beiden boden ook anderen een platform en van eenzijdige journalistiek kan dan ook niet worden gesproken. Al zullen er waarschijnlijk mensen zijn die hier anders tegen aan kijken.
Van de zijde van de politieke partijen kwam alleen de SP in actie. De fractievoorzitster kreeg van de kerngroep opdracht initiatieven te ontplooien om een actiecomité op te richten en benaderde onder meer mij met de vraag of ik in dit comité wilde plaatsnemen. Ik heb haar geantwoord dat ik dat wel wilde, mits ik niet met ‘vergadertijgers’ maar met activisten te maken zou krijgen. Gelukkig bleek die angst onterecht.

Bianca heeft op Facebook al verteld hoe het die bewuste avond van het spoedberaad van de fractievoorzitters is gegaan. Voordat dit beraad bijeen werd geroepen was al een bijeenkomst van de SP belegd om te bezien hoe men in de gegeven omstandigheden moest reageren. En voor de SP betekent dat vrijwel altijd mouwen opstropen en aan de slag. In het fractieberaad werd afgesproken gezamenlijk op te trekken en daar paste het initiatief van de SP om een actiecomité op te richten blijkbaar niet in.  Er namen dus geen andere politici plaats in het comité.

Wat er in de weken daarna gebeurde valt wat mij betreft samen te vatten onder de noemer “kennismaken met de methodes van de ander.” Voor mij een teleurstellende ervaring, voor de politici waarschijnlijk ook. Het CDA gaf op twitter aan “diep teleurgesteld te zijn over de vijandige houding van @FritsKappers.” Omdat ik binnenkort met de fractievoorzitters om de tafel ga zitten teneinde onze verstandhouding met elkaar te bespreken, ga ik daar nu niet op in.

Waar ik wel op in wil gaan is de dubbele agenda die ik bij politici voortdurend tegenkom. Zelfs bij de politici die op mijn sympathie kunnen rekenen. Politiek is een machtsstrijd en die strijd kun je alleen voeren als je een meerderheid hebt of een meerderheidscoalitie kunt smeden. Je hebt de anderen dus nodig. Maar tegelijkertijd moet je er ook voor zorgen dat bij eventueel succes een belangrijk deel van dit succes aan jou te danken is, zoals bij onverhoopt falen de schuld bij voorkeur bij de coalitiepartner wordt neergelegd.

Het is dit opportunisme waar ik geen respect voor kan, wil en zal opbrengen. Ik heb het leren kennen in mijn werkzame bestaan in het onderwijs. Collega’s van mij zaten in gemeenteraad en provinciale staten. Als je iemand was die de mond open durfde te doen, dan kreeg je van hen vaak te horen “Je moet dit eens vragen, of dat eens zeggen.” Ik zei dan altijd “Doe het lekker zelf.” Het was mij namelijk opgevallen dat je, als je dit advies succesvol opvolgde altijd dat succes met hen moest delen, omdat zij je ‘op het juiste spoor’ hadden gezet. In het andere geval had je het ‘verkeerd aangepakt.’

Deze onbetrouwbaarheid verwerp ik met alles wat ik in mij heb. Je hoeft een verkiezingscampagnes maar te volgen om het overal tegen te komen. Lodewijk Ascher is het meest recente en tot de verbeelding sprekende voorbeeld. In de recente verkiezingscampagne zei hij op televisie klip en klaar: “Ik blijf in Amsterdam.” De houdbaarheidsduur van die uitspraak is niet meer dan een paar weken gebleken. En als je ze daar op aanspreekt weten ze het ook nog zo’n draai te geven dat het lijkt of jij een onbeschaamde vraag stelt. Of een heel domme.

Daarom is mijn credo ook: “Ik beoordeel u op uw daden en zichtbare resultaten. Niet op uw woorden.”

Vandaag heb ik voorafgaand aan het schrijven van dit blog de websites van de Hoogeveense partijen bekeken om te zien wat zij daar zeggen te hebben gedaan voor ziekenhuis Bethesda. Ik kan het u aanbevelen. Lees het zelf, dan zult u begrijpen waarom ik doe zoals ik doe.

Mijn oude geschiedenisleraar zei altijd: “In de politiek heb je minder te vrezen van je vijanden dan van je vrienden.”
Desondanks heeft hij jarenlang als fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van mijn geboorteplaats gezeten. Ik ben hem nog steeds dankbaar voor de mooie en wijze lessen van indertijd.

.

Read Full Post »

De vereniging van zorgbestuurders NVZD is verontrust over de plannen om de inkomens van zorgbestuurders dwingend te reguleren, inclusief salarissen die ver onder de maximumnorm liggen. Met een wettelijke normering van bestuurdersinkomens vanaf 70 duizend euro ziet de NVZD het hele loongebouw in de zorg onder druk komen.

Bovenstaande zou ik kort geleden nog schouderophalend hebben afgedaan met ‘het is wat, met die graaiers.’ Maar sinds ik gesprekspartner ben voor iemand die vorig jaar in de top20 stond van grootverdieners in de zorg kijk ik daar toch anders tegen aan.
Aan het eind van het eerste gesprek met de vice-voorzitter van de Zorggroep waar ik mee in de clinch lig, maakte deze van de gelegenheid gebruik om te reageren op dingen die ik in de media had geroepen. En daar was zijn salariëring een van de onderwerpen bij geweest. De vice-voorzitter legde uit dat de beloning conform een CAO is en dat die in tegenstelling tot wat ik had geroepen nog geen kwart miljoen was. Klopt, als je kijkt wat hij over 2011 verdient in de tweede editie van de Actiz50, een door de Abvakabo opgestelde top50 van grootverdieners in de zorg, kom je tot de ontdekking dat hij slechts op de 18e plaats staat met €218.792,00 per jaar en dat de cataloguswaarde van zijn auto slechts €59.168,00 is. Gewone mensen die zelf hun auto moeten betalen doen dit van hun jaarinkomen, dus het lijkt mij niet meer dan redelijk de waarde van de auto op te tellen bij het inkomen. Dan kom je dus op €277.960,00. (Ruim €23.000 per maand)

De vice-voorzitter erkende dat het een fors bedrag was en voegde er aan toe dat zijn motivatie om zijn werk te blijven doen niet minder zou worden als zijn beloning tot onder de Balkenendenorm zou moeten dalen. Omdat hij wel begreep hoe dat over zou komen voegde hij er zelf aan toe, dat wij natuurlijk konden zeggen dat hij “makkelijk praten had.”

Ik laat het aan iedereen over om te oordelen of de vice-voorzitter makkelijk praten heeft. Zijn baas, de voorzitter van de zorggroep, staat in de Actiz50 op de 11e plaats  met €227.088,00 en een auto van €45.410,00. Totaal €272.498.00. Ruim € 5000,00 minder dan zijn vice-voorzitter. Man toont dus bescheidenheid.
Hoe het zit met de pensioenvoorziening van de heren en of er afspraken bestaan over prestatiebeloning, dan wel ontslagvergoeding is mij (nog) niet bekend, maar ik ben er wel nieuwsgierig naar.

De zorgen van de NVZD

De NVZD is naar eigen zeggen dé beroepsvereniging van bestuurders in de zorg. Met zo’n 800 leden zegt de NVZD ca 2/3 van alle werkzame bestuurders in de zorg te vertegenwoordigen. Op de website van de NVZD is de beloningscode te vinden die tezamen met de Nederlandse vereniging van toezichthouders in de zorg (NVTZ) is opgesteld. De code is in augustus 2012 vernieuwd.
Of dat een verbetering is en zo ja voor wie dat dan een verbetering is, weet ik op het moment dat ik dit blog schrijf nog niet, maar ik ga het wel uitzoeken.

Meteen het eerste punt van aandacht gaat in de code uit naar bestaande afspraken.

Bestaande arbeidsovereenkomsten worden op basis van het geldende arbeidsrecht gerespecteerd. Afspraken die daarin zijn gemaakt over het salaris, de ontwikkeling van dat salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van oude regelingen, blijven gehandhaafd, tenzij partijen overeenkomen de arbeidsovereenkomst aan te passen en over te gaan op toepassing van deze BBZ (= beloningscode bestuurders in de zorg).

De vraag of in het verleden gemaakte afspraken de norm te boven gaan wordt dus niet gesteld. Dat houdt in dat men eventueel onfatsoen, in het verleden begaan, kritiekloos accepteert en het aan betrokkenen overlaat zich op basis van de nieuwe code te gaan schamen en te zeggen “Oh wat spijt mij dat nou, dat ik in het verleden zo inhalig ben geweest. Ik ga dat herstellen en het teveel bij elkaar gegraaide terug betalen en voortaan houd ik mij aan de norm.”

De vice-voorzitter waar ik mee aan tafel zit verdient in ieder geval meer dan de beloningscode van de NVZD aangeeft. Zullen wel afspraken uit het verleden zijn, maar men zou zich natuurlijk eens achter de oren kunnen krabben.

Overigens geeft de beloningscode een bestuurder die wordt weggestuurd recht op een ontslagvergoeding ten bedrage van een jaarsalaris.

Schadevergoeding bij beëindiging arbeidsovereenkomst
Indien de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de zorginstelling, dan wel onder omstandigheden of door handelen, dat voor rekening en risico van de zorginstelling dient te komen is de bestuurder gerechtigd een schadevergoeding te ontvangen.
Deze schadevergoeding bedraagt maximaal één maal het laatstgenoten Totaal Jaarsalaris zoals dat van toepassing is op het moment van uitdiensttreding.

Heerlijke baan toch. Je voldoet niet, hebt misschien zelfs de organisatie grote schade berokkend en dan mag je een jaarsalaris meenemen. Voor zo’n regeling wil ik ook wel disfunctioneren.

Ik kan mij met de beste wil van de wereld niet voorstellen hoe mensen zo schaamteloos kunnen zijn. Temeer daar zij werken in een publiek domein, waar zuinig met gemeenschapsgelden hoort te worden omgesprongen. In tegenstelling tot ondernemers lopen de dames en heren geen enkel financieel risico. Bij een faillissement raken ze hun huis niet kwijt, als ze hun baan kwijt raken hoeven ze niet bij de bijstand aan te kloppen, nee ze krijgen nog een jaarsalaris mee.

.

Voor dit blog is de verdere inhoud van de beloningscode te taai, maar ik raad iedere lezer aan de code te downloaden en eens door te lezen, zodat men weet wat in het land van bestuurders in de zorg normaal gevonden wordt.

Read Full Post »

Omdat ik uitsluitend op het publieke platform mijn verzet wil plegen, treft u hieronder de open brieven aan, die ik aan de fractievoorzitters van de Hoogeveense partijen heb geschreven.

Met nadruk wil ik hier vermelden dat deze brieven inhoudelijk niet aan het adres van Mevrouw Behr van de SP zijn gericht, aangezien zij zich in woord en daad actief voor het behoud van ziekenhuis Bethesda inzet.

—-

Mijn uitnodiging aan de fractievoorzitters:

Geachte fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Hoogeveen,

A.s. zaterdag organiseert het Comité Actie voor Bethesda een ansichtkaartenactie in de Hoofdstraat van Hoogeveen.
In de Hoogeveensche Courant van vandaag valt te lezen dat de onzekerheid over de toekomst van Ziekenhuis Bethesda te lang duurt. Dat ben ik van ganser harte met u eens.
Parallel aan de ansichtkaartenactie worden zaterdag in de Hoofdstraat nog handtekeningen ingezameld voor de petitie, die volgende week donderdag aan Burgemeester Loohuis wordt aangeboden. U hebt een aantal malen, bij monde van de heer Reinders, publiekelijk aangegeven mijn initiatief een goede zaak te vinden en een steun in de rug van de gemeenteraad bij het behartigen van de belangen van het ziekenhuis.

Daarom doe ik een dringend beroep op u. Er wordt nog steeds gesproken over de actie van de gemeente ten tijde van de vorige “Bethesdanood”, toen u allen in de Hoofdstraat actief was. Ik vraag u met klem om a.s. zaterdag opnieuw de rijen te sluiten, de krachten te bundelen en samen met mij handtekeningen te verzamelen in de Hoofdstraat. U zult dan aan den lijve ondervinden hoe dankbaar het publiek u is. Ik heb inmiddels meerdere malen in de Hoofdstraat gestaan met een lijst en krijg ontzettend dankbare reacties. Daarnaast maakt het u als politiek ook ineens een stuk zichtbaarder voor het publiek en ik ben vrij zeker dat RTV Drenthe in dat geval een ploeg zal sturen om de actie in beeld te brengen.

In de hoop dat u deze oproep met uw toezegging om te komen zult beantwoorden, verblijf ik

Met vriendelijke groet,
Frits Kappers
Petitionaris.

.

PS: Voor de duidelijkheid mevrouw Behr van de SP, ik heb de uitnodiging ook aan uw adres gestuurd, omdat ik u als fractievoorzitter niet wil passeren, maar ik weet dat u er in ieder geval zult zijn.

De reactie van de fractievoorzitters:

Geachte heer Kappers,

Dank voor uw mail en uitnodiging.
Gisteren hebben de, op een bepaalde bijeenkomst, aanwezige fractievoorzitters, of hun vervangers, uw mail en uitnodiging besproken. Men heeft mij verzocht om namens hen allen het volgende opnieuw mede te delen:
Wij hebben besloten bij ons eerder meegedeelde standpunt te blijven. Ons spoor als politiek blijft de diplomatie. Wij zullen dus niet ingaan op uw uitnodiging.

Met vriendelijke groeten,

Gert Vos
Raadslid/Fractievoorzitter ChristenUnie Hoogeveen

Mijn reactie hierop heb ik als open brief aan de fractievoorzitters en de diverse media gestuurd.

Open brief aan de fractievoorzitters van de Hoogeveense partijen.
Deze brief is slechts ter kennisneming gericht aan mevrouw Behr van de SP; zij zet zich wel in woord én daad voor behoud van Bethesda in.

Geachte fractievoorzitters,

Uw reactie op mijn verzoek om steun heeft mij diep teleurgesteld. Ik kan niet anders dan concluderen dat u hier een gouden kans hebt laten liggen. Naar uw motieven kan ik slechts gissen, maar ik verzeker u dat het geen nobele gissingen zijn. Het gesprek dat ik morgen met woordvoerders van Achmea zal hebben vindt plaats in alle openbaarheid. Ik heb als voorwaarde een publiek platform gesteld en het gesprek wordt dan ook op video vastgelegd en integraal via onze actiewebsite en regiohoogeveen met de bevolking gecommuniceerd. Achter gesloten deuren wordt slechts achterdocht verwekt en daar weiger ik aan mee te doen.

De door u te bewandelen diplomatieke weg is mij niet geheel duidelijk. Zeker niet nadat de heer Reinders, namens U allen (!) afgelopen zaterdag nog stoere woorden op Radio Hoogeveen sprak: “… dan krijgen ze oorlog”. Ik weet niet wat u daaronder verstaat. Zeker niet nadat ik gisteren het volgende in de Hoogeveensche Courant las:

[Citaat] “Ik heb er geen vertrouwen in dat het goed komt met ons ziekenhuis”, reageert Henk Reinders (CDA). Hij spreekt namens alle fractievoorzitters en is teleurgesteld, ondanks de open sfeer waarin het gesprek met Donkervoort plaatsvond. [Einde citaat]

Als dit is wat u belangenbehartiging noemt, dan bent u door het ijs gezakt. Ik noem dit geen belangenbehartiging, dit is berusten in het onvermijdelijke. U gooit het bijltje er blijkbaar bij neer en laat daarmee de hele Hoogeveense gemeenschap in de steek.

U hebt meermalen ten onrechte de indruk gewekt dat u contact met mij had gezocht om te overleggen over samenwerking. U roept de bevolking op om Achmea de rug toe te keren, zonder u verder te bezinnen op de vraag wat dit voor mensen kan betekenen. Op de actiesite van het comité komt een overstapservice te staan en wij zullen mensen ook attenderen op de risico’s die aan een dergelijke overstap kunnen kleven.

Mijn conclusie na het lezen van de HC van gisteravond en uw afwijzing van mijn uitnodiging is dat wat u “het spoor van de diplomatie” noemt slechts bestaat uit holle vaten en loze woorden. Uw woorden zet u niet om in daden. Ik ben echt verbijsterd en zal dit via alle mogelijke mij ten dienste staande middelen communiceren naar de Hoogeveense bevolking.

Frits Kappers
Petitionaris.

Read Full Post »