Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for september, 2012

Leveste ga uw gang

Woord vooraf: heb je al getekend? Nee? Doe me een lol en doe het even.
Klik hier om te tekenen.

.

HOOGEVEEN – 30 september 2012
Twee weken weken geleden wist ik nog niet wat mij boven het hoofd hing. Maar goed ook, want dan was ik waarschijnlijk onmiddellijk op een heel lange vakantie gegaan. Een simpel blogje, waarin ik stoom wilde afblazen was de oorzaak. Kleine oorzaken kunnen soms grote gevolgen hebben. Dit keer was ik aan de beurt. Dat bleek snel. Het boze blog kreeg reacties en die leidden tot een online petitie. Tot zover was alles nog overzichtelijk en makkelijk te bevatten, maar dat was van korte duur. Hoogeveensche Courant, Dagblad van het Noorden, RTV drenthe, Lokale omroepen van Hoogeveen en de Wolden, allemaal wilden ze wat en (niet onbelangrijk natuurlijk) ze gaven mij ook een platform.

Ik ben nu 12 dagen verder, heb ruim 8500 handtekeningen verzameld en ben hard op weg om de laatste 3500 handtekeningen ook binnen te krijgen. In een bui van (in mijn geval niet meer zo) jeugdige overmoed heb ik voor de camera van RTV Drenthe geroepen dat ik tenminste 12.000 handtekeningen wilde hebben. En dat is eigenlijk het enige waar ik tot nu toe spijt van heb. Als het er minder worden is dat altijd een teleurstelling. Had ik mijn waffel gehouden, dan zou ik bij de aanbieding trots kunnen roepen dat het er bijvoorbeeld 11.000 zijn geworden. Maar goed, als dat nou de ergste fout is, dan valt het nog wel mee.

Ineens werd ik ook geconfronteerd met “de politiek”, waar ik mij (in actieve zin) altijd verre van heb gehouden, maar waar ik nu natuurlijk niet aan ontkom, omdat mijn petitie is gericht aan diezelfde politiek. Eerst kreeg ik van diverse lokale politici te horen dat ik mijn pijlen niet op de goede partij had gericht. Ik moest me niet op gemeenteraad en gemeentebestuur richten, want men deed al heel veel, maar daar kon om strategische redenen niets over gezegd worden.
Ik moest bij de Raad van Bestuur (RvB) van Zorggroep Leveste zijn. Of bij zorgverzekeraar Achmea, zelfs de Haagse politiek, maar niet bij de lokale politici. Helaas voor hen beschouw ik lokale politici juist als de frontsoldaten van de burgers die hen hebben gekozen. Zij zijn de gesprekspartner van Leveste en zij moeten dus voor de Hoogeveensche bevolking de kastanjes uit het vuur halen. Hoe heet die ook zijn. Als je dan aan het front wordt verrast doordat de “vijand” een onverwachtse zet doet, moet je niet klagen als je opgeroepen wordt om veel beter je best te doen. En ere wie ere toekomt, men is inderdaad actief geworden.
Zo actief dat fractievoorzitter Henk Reinders van het (doorgaans zo gezagsgetrouwe) CDA namens de andere fractievoorzitters uit de raad opriep tot een boycot van zorgverzekeraar Achmea. Een aangename verrassing! Ik ervaar Reinders als een diesel. Hij start niet helemaal lekker meer, komt ook wat langzaam op gang, maar is niet te houden als de motor eenmaal warm is gedraaid. In het programma Ontbijt met politiek geruis op Radio Hoogeveen was zijn slotwoord: “Als Achmea en Leveste Bethesda uitkleden, dan krijgen ze oorlog.” Het was voor het eerst dat ik, als pascifist, een oorlogsdreiging verwelkomde. Voorwaar een grootse prestatie van Reinders, waar ik diep respect voor wil uitspreken.

Er zijn in zo’n proces als dit ook momenten van verbijstering. De houding van de cliëntenraad van ziekenhuis Bethesda, bij monde van haar voorzitter, heeft mij diep geschokt. Zonder enige vorm van kritiek lijkt de cliëntenraad desastreuze plannen te omarmen als zijnde de enige uitweg om in de gegeven omstandigheden volwaardige zorg voor Zuid-Drenthe te garanderen.
Als ware het een profetie beschrijft de voorzitter hoe de ziekenhuis-toekomst er uit zal zien. Live op RTV Drenthe, in het programma Cassata, verweet hij zijn gesprekspartners een gebrek aan kennis en de media beschuldigde hij van tendentieuze en onvolledige berichtgeving.
En ook al is hij onder meer voorzitter van de cliëntenraad van Bethesda, hij zat niet in het programma voor de cliënten uit Hoogeveen, zo verklaarde hij nadrukkelijk. “Wij staan niet opgesteld voor Hoogeveen, wij staan niet opgesteld voor beide ziekenhuizen, wij staan opgesteld voor het belang van patiënten, cliënten in de regio.” Wat een hoogmoed, wat een grenzeloze zelfoverschatting. Dat ik daar toen mijn mond heb kunnen houden, daarvan weet alleen mijn lief hoeveel moeite mij dat gekost heeft.

Vervolgens ging hij verder: “Wanneer wordt er gelekt? Dat gebeurt als mensen bang zijn dat het standpunt dat zij vertegenwoordigen niet zal worden waargemaakt.”

Ik zat als aan mijn stoel genageld toen hij deze woorden sprak, volslagen verbijsterd over de ongehoorde arrogantie waarmee de drijfveren van onthutst personeel hier werden neergezet. En dan druk ik mij nog mild uit. En we waren er nog niet. De voorzitter kwam met een verhaal over financiële tekorten waar de ziekenhuizen mee te kampen hebben. De oorzaak van die tekorten kwam niet aan bod.
Dat mag op zijn minst merkwaardig genoemd worden, omdat Bethesda tot aan de fusie een winstgevend ziekenhuis was. Zelfs in het jaar waarin grote investeringen en verbouwingen bekostigd moesten worden bleef een winst van 1,6 miljoen euro over. Vanaf het moment dat Zorggroep Leveste het voor het zeggen kreeg is het financieel bergafwaarts gegaan met het ziekenhuis. Zo lang de Raad van Bestuur geen antwoord geeft op de vraag hoe dat kan, is men hoofdverantwoordelijke voor alle speculaties door bezorgde (toekomstige) cliënten.

Gelukkig valt de uitzending via de site van RTV Drenthe terug te luisteren. Klik hier als u dat alsnog wilt gaan doen. U komt dan op een pagina van RTV Drenthe waar u rechtsboven een zwarte balk ziet. Daar moet u op het witte driehoekje klikken om de opname te beluisteren (zie hieronder)

Een paar dagen na deze ontluisterende ervaring kwam de volgende schok. In het Dagblad van het Noorden las ik een interview met de voorzitter van de cliëntenraad onder de titel: Niet door emoties laten leiden. In dat interview zegt de voorzitter: “Je moet wel het hele verhaal vertellen en in het juiste perspectief zetten.” Opnieuw die arrogantie.

Het ‘hele verhaal’ gaat onder meer over een rapport dat voor KPMG Plexus, in opdracht van zorggroep Leveste, door de huidige informateur Wouter Bos is geschreven. Kosten onbekend, maar naar verluidt zou het om een bedrag van €800.000,00 gaan. Als dit niet klopt, verzoek ik de Raad van Bestuur van Leveste bij deze mij te corrigeren en met de juiste cijfers op de proppen te komen. Het rapport wordt zo geheim gehouden, dat zelfs zorgverzekeraar Achmea de volledige tekst niet te zien gekregen schijnt te hebben.

Inmiddels is uit meerdere bronnen vernomen wat het uiteindelijke advies van Wouter Bos inhield. Deze bronnen melden dat Bos adviseerde om

  • te komen tot de bouw van een nieuw interventiecentrum in Hoogeveen;
  • overplaatsing van de “zware specialismen” waarvoor de eisen steeds hoger worden opgeschroefd, vanuit Bethesda en het Scheperziekenhuis, naar dit nieuwe centrum.

Dit advies zou niet in de kraam van de RvB te pas komen en dat zou de reden zijn van alle geheimzinnigheid rond het rapport. Er wordt steeds luider gefluisterd dat het Scheperziekenhuis en de Raad van Bestuur van Leveste een veel te innige band hebben. Terwijl vanuit Bethesda al afdelingen naar het Scheperziekenhuis zijn overgeplaatst, is in het Scheperziekenhuis een compleet nieuwe afdeling radiotherapie geopend van het UMCG. Ondanks een investeringsstop voor beide ziekenhuizen. Snapt u het nou nog? En dan moeten wij geloven dat er nog geen keuzes zijn gemaakt.

Onlangs werd ik opgebeld door de heer Donkervoort, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorggroep Leveste. De heer Donkervoort nodigt het actiecomité voor een gesprek uit. Daar ben ik natuurlijk verheugd over. Uiteraard wil ik graag aanschuiven bij de mensen die ik verantwoordelijk houd voor een hoop onrust in één van de dertig beste ziekenhuizen van Nederland (zie AD top 100 van 29 september). Maar ik ga er niet zitten om mij de les te laten lezen, of voor een eenrichtingsverhaal in dezelfde stijl als de voorzitter van de cliëntenraad hanteert. In dat geval ben ik heel snel weer weg. Ik wil antwoord op een aantal prangende vragen en de twee belangrijkste zijn:

  1. Waarom blijft het KPMG Plexus rapport zo geheim?
  2. Hoe bestaat het dat de gezonde financiële situatie van Bethesda zo snel is veranderd en er ernstige tekorten zijn ontstaan?
    (zou het misschien zo zijn, dat Bethesda het KPMG Plexus rapport heeft betaald?)

Nu ik dit opschrijf denk ik “Mijn hemel, wat was ik veertien dagen geleden nog naïef.” Het is echt een strijd van Klein Duimpje tegen een grote boze reus, die verontwaardigd van zich af bijt, als je hem niet vertrouwt. Maar de reus vergeet één ding:

Vertrouwen is niet vanzelfsprekend. Dat moet je verdienen.

Achter gesloten deuren wordt slechts achterdocht verwekt. Geheimzinnigheid en arrogantie zijn doorgaans de ouders van een heleboel onrust en wantrouwen. En als je dan ook nog durft te zeggen “Je moet wel het hele verhaal vertellen” dan schreeuw ik het van de daken:

Leveste ga uw gang! Vertel ons het hele verhaal! Graag zelfs!
Maar wel het HELE verhaal!

Als zorgconsument ben ik uw klant. Dus ben ik de koning. En bij deze verklaren wij recht te hebben op het hele verhaal!

.

Naschrift: Om misverstanden te voorkomen meld ik dat ik dit blog op persoonlijke titel heb geschreven. Het valt onder mijn verantwoordelijkheid en niet onder die van het comité Actie voor Bethesda.

.

Read Full Post »