Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for december, 2011

Dat een kabinet met een MP van VVD signatuur de wetten van de marktwerking begrijpt, mag geen bevreemding wekken. Het is voor een MP van een minderheidskabinet zelfs absolute noodzaak om die wetten, te kennen, begrijpen en toe te passen.

Het laat tegelijk ook heel mooi zien hoe de markt werkt: ritselend, regelend, liegend en waar nodig sjoemelend. Geen hond in Nederland die nog gelooft dat de heer P.H. Donner met een eerlijke open procedure onderkoning van Nederland is geworden. Maar toch voert de heer M. Rutte een act op in Nova College Tour en belt hij met veel omhaal de heer I. Opstelten om hem te vragen: “Ivo, Mark hier. Ik zit live in Nova College Tour (leugentje, want het werd maandag opgenomen en dinsdag uitgezonden) en hoor dat jij tegen Rinnooy Kan hebt gezegd, dat hij geen kans  maakt om vice-voorzitter RvS te worden.” Natuurlijk bromde de heer Opstelten (die mij om een of andere reden altijd aan Ollie B. Bommel doet denken), dat zulks niet waar was. En toch gelooft geen hond het.
Een mooi voorbeeld van de marktkoopman Rutte, goed gehumeurd, meteen een antwoord paraat en altijd bereid om een act op te voeren. Er is een standwerker aan hem verloren gegaan. En ik geef toe ik ben op misselijker manieren om de tuin geleid door zijn voorgangers, dus ik schaar mij in de rij die zegt “Wat een verademing na de heer J.P. Balkenende.”

Maar de markt vraagt meer. Ook de SGP levert haar diensten niet gratis. “Zaken zijn zaken,” zei Bul Super altijd in de Bommelromans, waar de heer Opstelten mij zo aan doet denken. De ijdele kortzichtige Bommel trapte er altijd net niet in, dankzij de jongeheer T. Poes.
Zaken zijn zaken. Daar weet mevrouw J.A. Hennis-Plasschaert inmiddels alles van. Het gezicht vol afschuw, walging en pijn dat zij trok toen zij (tegen haar eigen principes in!) de weigerambtenaar de ruimte bleef geven, zal ik nooit vergeten. Hoe zij daarna haar gevoelens vertolkte mag een unicum genoemd worden. Niks Haags gelul, niet recht praten wat krom is. Mevrouw Hennis-Plasschaert toonde open en oprecht haar emoties. Ze was zelfs bij Pauw en Witteman bereid om te vertellen dat zij op het moment dat zij het door de markt verlangde “tegen” uitsprak werd getrakteerd op gesis uit de oppositiebanken. Iets waarvoor (eerlijk is eerlijk) voetbalclubs in het verleden de maat genomen werd. Weet u nog: Junglegeluiden richting zwarte spelers en gesis richting de Ajaxjoden. Het kan dus allemaal in de tweede kamer, maar ja daar zijn de omgangsvormen dit jaar dan ook deerlijk veranderd.

Top of the bill in dit marktcircus vind ik staatssecretaris H. Bleker. Hij bezorgt mij voortdurend een sterk gevoel van wantrouwen. Als hij in de buurt is moet je volgens mij je portefeuille diep in je binnenzak wegstoppen. Geef hem een  hand, tel dan even je vingers na. Dat soort angsten bevangen mij als ik de heer Bleker op tv zie verschijnen. Het prototype van de ritselende, regelende, sjoemelende en waar nodig liegende marktkoopman. Liegen? Ja natuurlijk. In de aanloop naar het kabinet Rutte bezwoer hij iedereen dat hij beslist niet naar Den Haag zou gaan. Nee hij wilde van zijn pony’s genieten. Dat kun je dan nog een leugentje noemen dat bij het Haagse spel hoort, maar vandaag (21-12) opent de Volkskrant met een grote kop

De kop slaat op het Groningse natuurgebied Reiderwolde, dat volgens de heer Bleker goed laat zien dat boeren zonder overheidssteun natuur kunnen aanleggen. Dat blijkt gelogen. Zeker tien miljoen euro gemeenschapsgeld is er naar twee schapenboeren gegaan, voor de ontwikkeling van Reiderwolde. En in 2007 heeft gesjoemel met de waarde van de grond nog eens ruim € 170.000 opgeleverd. De heer Bleker wil geen commentaar geven, want volgens hem is het natuurgebied via de ‘toen geldende regelingen tot stand gekomen.’

Lees het volledige artikel in de Volkskrant.

Waar de heer Opstelten mij nog aan Heer Bommel doet denken, roept de heer Bleker beelden uit mijn jeugd in de Achterhoek op. Een aantal keren per jaar kwam ik op verjaardagen een paar gereformeerde boeren tegen. Van die rechtse mannenbroeders die mijn lange hippieharen maar wat graag gekortwiekt hadden. Bij voorkeur met de zeis. Een van hen had land op Nederlandse en op Duitse bodem. U begrijpt het, die smokkelde er maar wat graag een leuk centje bij. Vrije ondernemingsgeest he? Wetten en regeltjes? Prima, zolang zij er maar geen last van hadden. De herinnering aan hen maakt mij nog kwaad. Hartelijk dank heer Bleker. Deze Achterhoekse mannenbroeders hadden u op handen gedragen.

Read Full Post »

Maandoverzichten

Hoogeveen in beeld bij RTV Drenthe

29 december 2011
Vrachtwagen Jannes gestolen

 

26 december 2011
Supermarkt open op tweede kerstdag

 

22 december 2011
Schilder en gitarist Gijs Kos

 

11 december 2011
Olhaco in vijf sets langs Huizen

 

.

8 december 2011
Hoogeveen en motorclub Satudarah leggen ruzie bij

 

.

7 december 2011
Rijkswaterstaat plaatst palen langs A28 bij Pesse

.

Read Full Post »

PVV kamerlid Harm Beertema vind zichzelf waarschijnlijk een toonbeeld van fatsoen. Anders valt niet uit te leggen dat hij leerlingen wil dwingen om “U” te zeggen tegen hun docenten. Overigens wil hij daarmee ook de docenten dwingen om zich met U te laten aanspreken, maar dit terzijde.
Hetzelfde kamerlid vergeleek een dag nadat hij in de tweede kamer was weggehoond Groen Links met de Rode Khmer van Pol Pot. Een beweging die, zoals algemeen bekend, bijna twee miljoen levens op gruwelijke wijze heeft verwoest. Natuurlijk werd hij door kamervoorzitter Verbeet tot de orde geroepen, maar de opmerking was gemaakt en de toon gezet. Het laat zien wat voor vlees men in de kuip heeft met de PVV, een partij waarvan wel eens beweerd is dat zij lijkt op de NSB in de jaren dertig.

En nu wij toch aan het vergelijken zijn geslagen: een samenleving kan worden vergeleken met een schip. Niet voor niets wordt wel gesproken over het “schip van staat.” Wat voor de bemanning op een schip geldt, is eveneens van toepassing op de bemanning van het schip van staat.

Op een schip zijn een aantal zaken van groot belang:

  • een kundig schipper;
  • gedegen kennis van de vaarregels en de vaarwegen;
  • strikte hiërarchie aan boord;
  • het bewustzijn de elementen nooit de baas te zullen worden.

Tezamen moeten officieren en schepelingen voor de gewenste scheepsdiscipline zorgen. In een zeevarende natie als de onze zal niemand deze opsomming betwisten. Hoewel… Harm Beertema c.s. acht ik er goed toe in staat.

In zijn “Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië” * schrijft J. Olivier Jz. “voormaals secretaris te Palembang”:

“In onze tijden, met de aanzienlijke en bewonderenswaardige vorderingen, welke de scheepvaart en de scheepsbouw gemaakt hebben, bij de heilzame verbeteringen in de scheepsdiscipline en in de uitdeeling der levensmiddelen aan de schepelingen (…), bij de naauwkeurige kennis der meest geschikte vaarwaters en koersen, mitsgaders van den juisten loop der voorheen zeer gebrekkig gekende passaatwinden; bij alle deze en meer andere voordeelen, (…) geschiedt de overtogt naar Oost-Indië, zoo als ieder weet, werkelijk in de tijdruimte van negentig of honderd dagen.”

Olivier schrijft dermate lange zinnen dat zijn werk vermoedelijk niet door PVV kamerleden gelezen wordt. Ik som daarom even op wat de factoren zijn die de snelle ‘overtogt’ naar Oost-Indië destijds mogelijk maakten.

  • vorderingen binnen de scheepsbouw;
  • verbeteringen in de scheepsdiscipline;
  • uitdeling van levensmiddelen.

Daarnaast een nauwkeurige kennis van

  • vaarwaters;
  • koersen;
  • windrichtingen.

De schipper op “de Nederlanden” heet Mark Rutte. De bemanning bestaat uit kooplieden en christenen (aangevoerd door de bootsman Maxime Verhagen). De Nederlanden is uitgevaren met een onderbezette bemanning en moet onderweg waar nodig tijdelijke bemanning zien te ronselen. Daarbij kan schipper Rutte (naar eigen zeggen tot tevredenheid) in een aantal havens een beroep doen op het uitzendbureau van Geert Wilders, die heeft toegezegd voor bepaalde etappes een tijdelijke ondersteuningsbemanning te leveren. Maar er zijn ook havens waar Rutte ondersteuning moet zoeken bij lieden die vanaf het begin hebben geroepen dat zijn bemanning en koers niet deugen.

Het mag duidelijk zijn dat de Nederlanden weinig kans maakt deze ‘overtogt’ naar behoren te volbrengen.  Met name onder de christenen rommelt het regelmatig van onvrede. Zij hebben er geen moeite mee als sommige bemanningsleden zwart zijn, terwijl de kooplieden hen het liefst bij een bevoorradingsstop in een Angolese haven van boord zouden zetten.
Recent knarsten echter ook de kooplieden met hun tanden nadat zij de christenen hadden gesteund in hun streven om de weigerambtenaar te handhaven. De kooplieden redeneerden dat je op zee meer hebt aan een vaste koers dan aan principes. Daarbij rekenden zij (ten onrechte naar is gebleken) op medewerking van uitzendbureau Wilders. De stemming aan boord van de Nederlanden heeft volgens de optimistische schipper vooralsnog niet geleden. Hij lacht en haalt steevast de schouders op bij de kritische vragen van de landrotten die voor krant, radio of televisie werken. Voorwaar een schipper die beseft dat rust aan boord van het allergrootste belang is.

Hij weet echter ook dat het uitzendbureau uiteindelijk op zijn ondergang uit is. Kapitein Withaar droomt er van het gezag aan boord over te nemen en zijn eigen mensen op sleutelposities te plaatsen. Te vrezen valt dat de Nederlanden in het (voor schipper Rutte) gunstigste geval in het zicht van de haven van bestemming aan muiterij ten onder zal gaan.

* Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië werd in 1836 uitgegeven door G.J.A. Beijerinck in Amsterdam

.

Read Full Post »

Read Full Post »