Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for oktober, 2011

Ik vind ex-staatssecretaris van defensie, Jack de Vries een sjoemelaar. Dat vind ik al een hele tijd. Een aardige sjoemelaar, dat wel, maar toch … een sjoemelaar. Die lach verraadt hem, maar dat is misschien wel een op mijn allergie voor dit soort lachen gebaseerde vooringenomenheid. Alleen na de Wereld draait door van maandag 31 oktober 2011 kan niemand er meer onderuit. Hij heeft zichzelf echt tentoongesteld als sjoemelaar.

In de discussie over het bijna Shakespeariaanse drama rond Mauro Manuel probeerde de Vries Jan Mulder duidelijk te maken dat de constructie met het studievisum voor Mauro de kansrijkste weg was. Mulder wond zich vreselijk op, omdat Mauro geen studiebol is, met veel moeite het MBO doet en niet verder wil leren, maar “aan de slag wil“. Het was jammer dat Jan Mulder toen Jack de Vries niet even wat langer aan het woord liet, want de Vries leek nadrukkelijk op weg om uit te leggen, dat die studievisumconstructie helemaal niet gaat vereisen dat Mauro ook gaat studeren, maar dat het nou eenmaal zo werkt als je de regels wilt omzeilen. En daarmee zou de Vries hebben laten zien hoe de moraal in Den Haag is, waar de regels bedacht en vervolgens desgewenst ook weer verkracht worden. De olijke grijns die de Vries doorgaans op zijn gezicht heeft leek in gloed toe te nemen, maar helaas had Jan Mulder dat niet door. Gemiste kans Jan, maar goed de meeste voetballers schieten vaker naast of over het doel dan in het doel.

En het CDA krimpt en krimpt. Nog erger dan de economie van Griekenland. Ik krijg zo langzaam medelijden met ze. De ene Jobstijding (een andere Job dan Job Cohen)  na de andere wordt door de peilers over hen uitgestort. Aan de andere kant is het natuurlijk wel hun eigen schuld. Met het evangelie als uitgangspunt zijn al heel wat fouten gemaakt. En is er veel fouts gedaan en begaan.
Er zijn nogal wat katholieken in het CDA en die hebben in het Vaticaan nou niet direct het beste voorbeeld van hoe te handelen als je in het centrum van de macht bent beland. En de gereformeerde bloedgroep? In de tweede wereldoorlog leverden de gereformeerden fanatieke verzetstrijders, die hun leven in de waagschaal stelden om de Nazi’s te bestrijden. Maar veel NSB-ers (en erger) kwamen ook uit de gereformeerde hoek. Tweeslachtig dus. Het is maar net hoe je geweten werkt, daar komt het toch altijd weer op neer.

Ik hoop van harte dat, nu het water de christen-democraten aan de lippen dreigt te komen, Ad Koppejan en Kathleen Ferrier oprechte en vasthoudende verzetstrijders zullen blijken te zijn.

Naïef he?

Naschrift: Inderdaad heel naïef. Koppejan en Ferrier hebben zich mooipraters getoond. Maar als het er op aan komt zetten ze hun woorden niet in daden om. Ik vind dat laf en achterbaks.

Read Full Post »

Wie faalt betaalt … maar niet heus helaas.

Zorginstelling GGZ WND in Halsteren vreest afwenteling van financiële problemen op patiëntenzorg.

De Volkskrant van 26 oktober 2011 meldt dat zorginstelling GGZ WNB Halsteren vreest voor afwenteling van grote financiële problemen op personeel en patiënten. Oorzaak? Een megalomane bestuursstijl van voormalig voorzitter, Wubbo Petersen.

Ik wil hier nu eens niet ingaan op wat Petersen misgedaan heeft, wie daarin is geïnteresseerd kan genoeg informatie vinden in de verschillende media of via google . Wat mij momenteel erg bezig houdt, is hoe het toch kan dat wij als moderne mondige samenleving niet in staat zijn om megalomane bestuurders die instellingen naar de verdommenis helpen (denk aan InHolland, denk aan Sanquin of zie mijn blog over topbestuurders in de zorg) voor hun wandaden te laten opdraaien. Ze komen er te makkelijk mee weg, want op een of andere manier zijn ze niet aansprakelijk te stellen.
En dat zou toch heel makkelijk aan te passen zijn? Ben je topbestuurder en wil je een topinkomen verdienen, dan moet je ook zo goed zijn dat je met heel je persoonlijke vermogen verantwoordelijk durft te zijn voor je (wan)daden. Een bonus bij goed functioneren? Okee, maar dan ook een passende boete bij disfunctioneren. Wie faalt betaalt. Zo moeilijk is dat toch niet? Het zal bestuurders in ieder geval een stuk voorzichtiger maken. En dan zijn zij nog maar kleine jongens. Wat te denken van die bankiers die de financiële wereld door hun exorbitante manieren van beleggen en hun megalomane eigenwaan aan de rand van de afgrond brengen. Financieel laten bloeden, zou ik zeggen. Niet de gepensioneerde pakken, of de minima, nee de echte verantwoordelijken.

.

.

Wie faalt betaalt.

.

.

Read Full Post »

(Fuck you) Papandreou

Bestaat mijn baan straks nog wel – starring Job Cohen

.

Rutte vs Wilders

.

Ghadaffi en Donald Duck

.

Compilatie 1

.

Compilatie 2

.

Compilatie 3

.

Compilatie 4

Read Full Post »

Hoogeveen verliest intercitycontact met westen

Al enige tijd heerst grote onvrede in het anders zo landelijke en rustige Hoogeveen, provinciestad met één van de beste ziekenhuizen van ons land, de beste binnenstad van Nederland en een in populariteit sterk groeiende Cascaderun, het Univé schaaktoernooi, de Ronde van Drenthe niet te vergeten en (tot en met dit jaar) de Drentse fiets4daagse.
Hoogeveen is ook (nog wel) een plaats die is aangesloten op het Intercitynetwerk van de NS. En die status staat inmiddels op de tocht. Overigens stopt er op dit moment ook geen intercity in Hoogeveen, maar wordt de stoptrein Groningen-Zwolle in Zwolle de intercity naar Schiphol, waardoor je naar het westen kunt komen, met hooguit één gemakkelijke overstap in Amersfoort.

.

.

NS wil binnen niet al te lange tijd Hoogeveen schrappen als IC-locatie, zodat voortaan altijd in Zwolle overgestapt moet worden. Provinciale Staten van Drenthe hebben zich tegen deze wijziging van de status van Hoogeveen uitgesproken, maar de Commissaris van de Koningin en Gedeputeerde Staten (onder aanvoering van gedeputeerde Brink) hebben zich aangesloten bij de CDK’s van Groningen en Overijssel en hebben gezelschap gekregen van de burgemeesters van Assen, Groningen en Zwolle.
Zij hebben de minister, mevrouw M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, laten weten dat handhaving van de IC-status van Hoogeveen het “niet realiseren van een OV-knoop in Groningen tot gevolg zal hebben.” Dit zal dan weer gevolgen hebben voor de “potentiële reizigersgroei in het totale OV in het Noorden van het Land.” Voorts melden de regionale bestuurders dat dit “onomstotelijk is komen vast te staan uit onderzoek dat heeft plaatsgevonden in het kader van het Programma Noord-Nederland, dat in uw opdracht heeft plaatsgevonden.”

SP statenlid Philip Oosterlaak heeft dit onderzoek opgevraagd en geconstateerd dat in het door GS aangeleverde onderzoek nergens sprake is van een onderzoek naar de vraag of het (on)mogelijk is om twee intercity’s per uur in Hoogeveen te laten stoppen. Oosterlaak heeft zich daarom per brief tot de minister gewend en schrijft daarin onder meer:

Vooralsnog moeten wij daarom concluderen dat er in de brief die u ontving namens de genoemde commissarissen van Koningin en burgemeesters beweringen worden gedaan over de IC-stop Hoogeveen die in tegenstelling tot wat de briefschrijvers u voorhouden, niet door onderzoek gestaafd worden. (De vette opmaak is niet van de heer Oosterlaak, maar van mij, FK.)
In een motie d.d. 13 juli 2011 hebben Provinciale Staten van Drenthe zich over de kwestie uitgesproken. Provinciale Staten blijven van mening dat ‘het van belang is dat de regio rondom Hoogeveen rechtstreeks aangesloten blijft op het intercitynetwerk en/of een doorgaande verbinding behoudt met het Westen van het land’.

Nu is bekend dat commissarissen der koningin en gedeputeerden doorgaans een dienstauto met chauffeur ter beschikking staat, met als gevolg dat zij werkelijk niet weten hoe (slecht) het openbaar vervoer werkt. Het is hen verder kwalijk te nemen als zij leugen, list of bedrog toepassen en in het onderhavige geval lijkt hier toch duidelijk sprake van te zijn.

Eerlijk gezegd is ook dat eigenlijk niet verbazend. Regionale bestuurders zijn doorgaans niet de “grote jongens of meisjes” (meer). Ik vrees dat voor de meesten geldt, dat ze

  • proberen hogerop te komen en dat het daarbij in hun carrièreopbouw past om een tijd provinciaal bestuurder te zijn, waarbij ze bij de voor hun carrière van belang zijnde grote jongens en meisjes een wit voetje proberen te halen, of dat ze
  • in de hoogste landelijke divisie zijn uitgerangeerd en ergens lekker weggestopt op een rustige manier het pensioen proberen te halen.

U zult mij niet horen zeggen dat bovenstaande schildering de werkelijke situatie is maar ik vind het steeds moeilijker te geloven dat het niet de bestuurswerkelijkheid is. Kijk bijvoorbeeld naar de echt grote jongens in besturenland. Toen minister Rosenthal gevraagd werd of hij “blij was met de dood van Khadaffi”, antwoordde hij niet dat je natuurlijk nooit blij bent met de dood van een mens. Nee hij antwoordde dat hij zeer voldaan was.
Hij zou nadrukkelijk moeten betreuren dat Khadaffi niet voor het gerechtshof in Den Haag gebracht kan worden. Dat is toch de norm? Of ben ik nou zo naïef?

In de afgelopen twee jaar zijn bijna alle grote jongens vriendschappelijk met de nu dode dictator op de foto gegaan, maar nu hij dood is… zijn ze waarschijnlijk opgelucht omdat hun rol in het contact met de tiran van Libië nogal dubieus geweest zal zijn. De Lockerbiedader werd onder het mom van terminaliteit vrijgelaten, maar naar onlangs uit documenten in Tripoli schijnt te zijn gebleken, was hij helemaal niet terminaal. Wat wij overigens al lang hebben kunnen constateren.

Terug nu naar onze eigen regio. Sinds besturen/managen een beroep is geworden gaat het fout. Dat je als wethouder van Hoogeveen gewoon in Emmen kunt wonen hoort niet. Als lokaal bestuurder hoor je te wonen in de plaats die je bestuurt. Hoor je een band met die plaats te hebben, dan wel op te bouwen. Hoogeveen hoort meer te zijn dan een project dat gemanaged moet worden. Hoogeveen verdient het bestuurd te worden door bestuurders met Hart (met een hoofdletter H!) voor Hoogeveen in plaats van zogenaamde professionals die van elders gehaald worden, omdat ze zo’n interessant netwerk hebben.

Ooit werkte ik in het onderwijs, vele Hoogeveners zijn mij in hun schooltijd tegengekomen. Lange tijd werd mijn school bestuurd door de gemeente. Dat was een goede tijd. Toen fuseerden wij en trad het eerste schoolbestuur aan. Een ex-wethouder als voorzitter, een gepensioneerd docent als bestuurslid. Betrokken mensen, voor wie het welzijn van de school op de eerste plaats kwam. Zij deden het onbezoldigd en met hart voor de zaak.
Na enige wisseling van de wacht meldde het bestuur “op afstand te willen blijven.” Vervolgens besloot het bestuur zichzelf te gaan belonen voor het (in ieder geval voor ons docenten) onzichtbare werk. Inmiddels is er landelijk geharrewar geweest over de CAO voor bestuurders van scholen in het voortgezet onderwijs, die een jaarsalaris kunnen gaan toucheren, dat mijns inziens een klap in het gelaat is van de ploeteraars voor de klas, voor wie geen loonruimte is en die steeds meer taken in steeds grotere klassen moeten uitvoeren.

Wat is nu de moraal van deze overwegingen?
Als je een samenleving gaat beschouwen als een bedrijf, of erger nog, misschien wel als een lege BV, is het niet raar dat mensen het vertrouwen in de politiek gaan verliezen en hun heil zoeken bij partijen die zich op een wat extremere manier uitlaten. Ik stem, dat mag bekend verondersteld worden bij mijn lezers, al jaren op de SP, omdat ik blijf geloven dat solidariteit het fundament van een gezonde samenleving is en niet hebzucht, wantrouwen of vreemdelingenhaat. Een bedrijfsmatige benadering van de samenleving, waarbij bestuurders werkelijk autistische trekjes vertonen (met excuses aan alle mensen die daadwerkelijk autistische problemen in hun leven tegenkomen), zal onherroepelijk schipbreuk leiden. One way or the other, om het maar eens in een wereldtaal te zeggen.

Alleen hebben de meeste managers hun zakken dan vermoedelijk al voldoende gevuld om daar ook geen weet van te hebben.

Read Full Post »

Acromegalie is de wetenschappelijke benaming voor een ziekte die we in gewone mensentaal kennen als reuzengroei. Kenmerken van acromegalie zijn extreem grote armen, benen, handen, voeten, neus, kaak en jukbeenderen. Oorzaak? Overproductie van het groeihormoon somatrotropine, dat in de hypofyse wordt gemaakt. Om preciezer te zijn in de voorkwab van de hypofyse. De overproductie hangt meestal samen met een goedaardige hypofysetumor. De ziekte komt bij profbasketballers, die onder meer op lengte worden geselecteerd, duidelijk vaker voor.

Hieraan moest ik denken toen ik vanochtend in de Volkskrant een een ingezonden brief zag van de minst betrouwbare CDA-er sinds jaren, Maxime Verhagen. In de brief meldt de Heer Verhagen: “De Europese Commissie moet de bevoegdheid krijgen alle EU-landen te dwingen problemen in hun economieën aan te pakken”. Controlfreak in hart en nieren dus. Een jaar of tien geleden beweerden andere controlfreaks bij hoog en bij laag dat invoering van de Euro ons een hoop voordelen zou brengen. Ooit beweerde een Nederlandse premier dat we “allemaal rustig konden gaan slapen.” En nu denkt de Heer Verhagen de crisis te kunnen bezweren, althans dat wil hij ons wijs maken.

Wat  heeft dat nou met acromegalie te maken, zult u zich afvragen. Alles en niets. Alles, omdat voor acromegalie geen genezing bestaat en je hooguit kunt spreken van de boel onder controle houden. Niets, omdat acromegalie ook de oplossing schijnt te zijn voor de crisis. Economische groei weet u wel? En liefst zo veel mogelijk.

Griekenland vertoont steeds meer trekjes van een zinkend schip. De bemanning rent wanhopig heen en weer met emmers en pompen en krijgt nog een lading emmers en pompen van buitenaf toegestoken. Maar de enige redding is natuurlijk naar ondiep water (bij voorkeur een beschutte baai) slepen en daar gecontroleerd aan de grond zetten, zodat het lek in alle rust kan worden opgespoord en gerepareerd. Het Griekse schip is getroffen door de economische acromegalie. Ook Italiaanse, Spaanse, Portugese en Ierse schepen worden verdacht van rotte plekken in hun romp. Zelfs Franse schepen schijnen er door aangetast te zijn. De keurmeesters van Fitch Ratings, Moody’s en Standard & Poor’s slaan steeds vaker alarm. Aan hun onafhankelijkheid mag getwijfeld worden, maar nieuwe vracht krijgen de verdachte schepen niet meer. En dat alles is het gevolg van de noodzaak van de economische groei waarin megalomane bankiers, investeerders en ander financieel gespuis ongekende mogelijkheden hebben benut om onverantwoord te investeren, zichzelf genadeloos te verrijken, of willens en wetens mensen met woekerpolissen en wurghypotheken hebben behangen.

Money is the root of all evil. Karl Marx schreef in zijn  Verelendungstheorie “Opeenhoping van rijkdom aan de ene pool betekent tegelijkertijd opeenhoping van ellende, wanhopig gezwoeg, slavernij, onwetendheid, ruwheid en geestelijke achteruitgang aan de tegenovergestelde pool, dat wil zeggen aan de kant van de klasse, die haar product voortbrengt in de vorm van arbeid.” Marx verwachtte dat dit uiteindelijk tot een revolutie zou leiden waarbij de arbeiders de rijken van hun troon zouden stoten, maar hij had buiten de waard gerekend, in dit geval de arbeider zelf. Dankzij sociale hervormingen na de eerste wereldoorlog verdwenen de scherpste kantjes van de arbeidersellende. In de jaren zestig beloofde Joop den Uijl “elke arbeider een auto.” De arbeider was tevreden met zijn auto en zijn kleurentelevisie, zijn vijfdaagse werkweek en elk jaar drie weken naar de camping, of na een spaarzaam leven met de caravan er op uit. Arbeiders leden niet aan acromegalie. Dat is een kwaal voor machthebbers, ondernemers en met name de financiële wereld.

Met name die laatste is verantwoordelijk voor de mentaliteit die ten grondslag ligt aan de crisis. Want dat de echte oorzaak van de crisis een mentaliteitskwestie is, staat voor mij als een paal boven water. Niets is meer genoeg. Waarom zet je anders miljoenen neer bij Icesave? Wat mij betreft zijn mensen die huilerig doen omdat ze geld kwijt zijn geraakt in riskante projecten een kwestie van ‘eigen schuld dikke bult.’ Niets is meer genoeg, is de mentaliteit die een man als Dirk Scheringa de kans bood om zichzelf en zijn bedrijf te gronde te richten. Voor de “niets is meer genoeg” mentaliteit is economische acromegalie noodzakelijk. We moeten in de geest van deze mentaliteit dus de kwaal niet bestrijden, maar vooral ongebreideld voort laten woekeren, want alleen economische groei kan onze pensioenen blijkbaar veilig stellen.

Waar dit proces eindigt wilt u weten? Daar is een simpel antwoord op: als alle regenwouden zijn gekapt, de vruchtbare landbouwgronden door erosie zijn weggespoeld en de klimatologische veranderingen tot ongekende natuurrampen zullen leiden, dan houdt de economische acromegalie vanzelf op. En het merendeel van de mensheid ook. Wie overleeft zal zich waarschijnlijk in berenvellen moeten hullen en in de nog spaarzaam aanwezige grotten moeten gaan leven.

l’Histoire se repète, weet u wel?

Read Full Post »

Geprikkeld door de uitverkiezing van Hoogeveen als beste binnenstad van Nederland ben ik op zoek gegaan naar wat ik mooi vind aan Hoogeveen, want de binnenstad van Hoogeveen is goed, maar minstens zo belangrijk is voor een stad wat er mooi aan is. De eerste resultaten van mijn zoektocht, die nog wel even gaat duren, vindt u hieronder.

.

Langs de Mr. Cramerweg tussen de rotondes Galileïlaan en Buizerdlaan

Read Full Post »

Asfalteringswerkzaamheden aan de Buizerdlaan in Hoogeveen. Voorjaar 2011.

Read Full Post »

Older Posts »