Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for april, 2011

Read Full Post »

Het legendarische rooftop concert van the Beatles nagespeeld door Bertolf in 2009

———————————————-

Don’t let me down

———————————————-

Golden Slumbers

———————————————-

Get back

———————————————-

Day Tripper

———————————————-

Back in the USSR

———————————————-

One after 909

———————————————-

Read Full Post »

Het mag duidelijk zijn: ik ben niet blij met het bestaan van de PVV.
Toch erken ik zonder terughoudendheid het bestaansrecht van de PVV, al was het alleen maar om te tonen hoe veerkrachtig een democratie is.

Als die democratie niet veerkrachtig genoeg is, hebben we pech, maar ik kan niet verhelen dat ik me heel onbehaaglijk voel nu de Arondéus lezing van Thomas von der Dunk door de organisatie (na overleg met PVV-er Hero Brinkman) is geannuleerd vanwege von der Dunks kritiek op de PVV.
Los van de vraag of ik het nou eens ben met de inhoud van de lezing van von der Dunk, is het duidelijk hoe vrij je bent in Nederland.
Met een kabinet dat bestaat bij de gratie van de Partij voor de Vrijheid.
Met politici die meteen naar de PVV rennen om te vragen of “dit wel kan”.
Het is ook duidelijk wat vrijheid betekent als je het hoort uit de mond van een CDA of VVD politicus: helemaal NIETS.

Inmiddels is bekend geworden dat de lezing een dag later dan gepland, en nu georganiseerd door het Platform Stop Racisme en Uitsluiting, toch doorgaat. Niet in maar voor het provinciehuis.

De lezing van Von der Dunk is in zijn geheel hier te lezen. Vorm zelf uw eigen mening en neem er kennis van.

Read Full Post »

 • Nuon verhoogt het salaris van een topman met 70%.
  De bonus die voorheen nog “verdiend moest worden” is nu gegarandeerd.
 • Ambtenaren legden kritiek op de opslag van biometrische gegevens naast zich neer.
  Wie niet meedeed werd weggewerkt.
 • Bisschop Eijck wordt als het aan conservatieve (!) katholieken ligt uit zijn ambt gezet.
  De inquisitie schijnt maar net tegengehouden te zijn.

Zomaar drie voorbeelden van despotisme en roofridderschap. De Middeleeuwse voorgangers zouden jaloers geweest zijn.
En dan hebben we het alleen nog maar over het slechte gedrag binnen de eigen soort.

Want als we kijken naar hoe de moderne, intelligente mens omgaat met haar leefwereld is bovengenoemd trio slechts peanuts.

 • In 1769 verbeterde James Watt de stoommachine dusdanig dat hij breed inzetbaar werd.  De industriële revolutie kon beginnen. In 2019 kunnen we het 250-jarig bestaan daarvan “vieren”.
  Waarschijnlijk zijn we voor het eind van de 21e eeuw door onze fossiele brandstoffen heen.
 • De Britse demograaf, econoom en predikant Thomas Malthus (1766-1834) schreef in 1798 in zijn An essay on the principle of population: “Het vermogen van de mens tot bevolkingsgroei is onbegrensd veel groter dan het vermogen van de aarde om voor de mens een bestaan te produceren.”
  Hij bedoelde maar te zeggen dat op enig moment de aarde niet meer genoeg voedsel aan al die mensen zou kunnen bieden.
  Uiteraard heeft geen mens zich daar iets van aangetrokken.
 • Alles wat op aarde is, komt voort uit diezelfde aarde.
  In Genesis staat al “want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren”. Ik ben geen bijbelaanhanger, maar het levert wel het bewijs dat de mens het toen al wist (of moet ik zeggen: kon weten?)
  De eiwitten waar levende wezens uit zijn opgebouwd bevatten vooral koolstofatomen, waterstofatomen, zuurstofatomen en stikstofatomen. Allemaal elementen die uit de aardkorst en de aardse atmosfeer afkomstig zijn. Het plantenrijk zet die elementen om in voor de mens opneembare stoffen. Hoe meer mensen hoe minder elementen er overblijven.

Ooit was er sprake van een biologisch evenwicht. De opname door de levenden stond in een gezonde verhouding tot de teruggave door de doden. Ergens in de tweede helft van de 20e eeuw is het goed fout gegaan.

De grafiek hiernaast laat zien hoe de wereldbevolking in de periode 1760 tot 2050 zich ontwikkelde en naar verwachting verder zal ontwikkelen.

Tussen de grafiekpunten zit steeds 50 jaar.

Wat je in deze grafiek kunt zien is dat de mens nauwelijks wijzer is dan de konijnen. Ze plant zich voort als de konijnen, maar – en daar zit het grote probleem – heeft zich dankzij haar intelligentie ontworsteld aan zo’n beetje alle natuurwetten.

Zo beschouwd zou je voor het voortbestaan van het leven op aarde nog vele tsunami’s over de wereld moeten laten razen, aardbevingen, orkanen… hoe meer doden hoe beter. Voor het voortbestaan van het leven op aarde wel te verstaan he? Uiteindelijk zijn we allemaal roofridders of despoten en is het maar de vraag of we het ooit zullen leren. Moeder natuur slaat uiteraard een keer terug.

De dinosauriërs zijn uitgestorven, de mens zal ook wel uitsterven, hoezeer we dat ook proberen te voorkomen. Misschien is dat wel heel geruststellend.

Zolang we echter niet weggevaagd worden doen we er goed aan de ergste roofridders en despoten stevig te bestrijden. De bonusjagers, villasubsidiemisbruikers, net zo hard als het tuig aan de onderkant van de samenleving. Beiden zijn een schoolvoorbeeld van degeneratie. Het Griekse en Romeinse rijk zijn er aan ten onder gegaan. ‘l Histoire se repète toujours.

Read Full Post »

Op 8 april bracht Roger Waters de eerste van drie uitvoeringen van The Wall 2011 in het Gelredome in Arnhem.

Het zou een ramp zijn geweest voor mijn (al zo door harde muziek beschadigde) gehoor om te gaan.
Het is een ramp voor mijn ziel dat ik niet geweest ben.
Maar gelukkig is er dan altijd nog YouTube.

—————————–

Compilatie

Een fraaie compilatie van 12 minuten waarop de projecties geweldig tot uiting komen.

—————————–

Het hele concert

Deel 1:

Deel 2:

Read Full Post »

Beloning topbestuurders… + 16%

HOOGEVEEN – 1 april 2011
Ik mag toch hopen dat ik er ingetrapt ben, dat het een één april grap is: ik las zojuist in de Volkskrant dat het gemiddelde salaris van topbestuurders met 16% is gestegen. Het zal vast geen grap zijn. Wie was ook weer die oude Griek die er van uit ging dat de mens in diepste wezen slecht was? Hij zal wel tussen topbestuurders verkeerd hebben.

Jort Kelder mag dan uitleggen dat het voor iedereen goed is dat deze mensen zo exorbitant worden beloond, dat het banen oplevert en geld, maar zou je niet gewoon kunnen zeggen: genoeg is ook een keer genoeg? Pensioenen dreigen gekort te worden, of worden zelfs al gekort, de gang naar de rechter wordt hoe dan ook voor mensen met lage en minimuminkomens straks onbetaalbaar, maar de topbestuurders krijgen er gewoon schaamteloos 16% (gemiddeld) bij.
Door te doen alsof dat normaal is laten ze zien geen contact te hebben met welke maatschappelijke realiteit dan ook. Ik zal niet zeggen dat ze gewetenloos zijn, maar het idee komt meer dan eens bij me naar boven.
De top van de ING verklaarde zich niet gerealiseerd te hebben welke impact hun bonus maatschappelijk zou hebben. Ze schijnen de bank er weer behoorlijk bovenop gekregen te hebben. Eerlijk is eerlijk: een fors deel van de schuld aan de belastingbetaler is terugbetaald en de rest schijnt spoedig te volgen. Met rente. Ze hebben dus behoorlijk goed gewerkt. En de bonus was toch geheel in overeenstemming met de richtlijnen van het kabinet?

Maar ze hadden zich niet gerealiseerd welke impact een bonus, juist nu, zou hebben. Het is niet te geloven. Ik zal niet zeggen dat ze niet goed bij hun hoofd zijn, of dat ze geen geweten hebben, maar je zou het toch bijna gaan denken.
Mag het ook een keertje genoeg zijn heren? Het komt blijkbaar niet in uw hoofden op om te zeggen “We hebben wel genoeg aan die miljoenen. We zien af van verhogingen, zolang de crisis duurt.” Dat zou respect opleveren, maar dat realiseert u zich waarschijnlijk ook niet.

Money is the root of all evil. Er was ooit iemand die woekeraars een tempel uit sloeg. Veel van de moderne woekeraars betuigen zich adepten van hem.
Vooral in Amerika.

Read Full Post »