Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for november, 2010

   De CDA fractie denkt onder aanvoering van Maxime Verhagen bezig te zijn met een onvermijdbare missie. Onvermijdbaar is dan de ‘samenwerking’ met de PVV. Een beweging die erg veel gelijkenissen vertoont met de nationaal socialisten in de jaren dertig van de vorige eeuw… althans volgens CDA-fractielid Jack Biskop, die in de openingsoverdenking in de fractie uitvoerig een tekst van Menno ter Braak citeerde. De Volkskrant bracht het prominent op de voorpagina van vrijdag 26 november.

   Ik vroeg me toen ik het las meteen af of Biskop zichzelf ook gelijkenis met de collaborateurs uit die tijd toedicht. Het collaborerend democratisch appèl. De naam kan gewoon CDA blijven.
   Het kan natuurlijk best zo zijn dat Jack zich een collaborateur voelt en daarom met deze overpeinzing in de fractie voor de dag is gekomen. We weten het niet, maar het is te hopen dat men zich binnen het CDA nog eens goed achter de oren krabt en ten halve keert.
   Dat de VVD in haar honger naar macht zo ver gaat als ze gaat, is niet verrassend. Hen valt in feite niet zo veel te verwijten. Je weet waar je met ze aan toe bent, dus je weet ook wat je van ze mag verwachten: een eigengereide kijk op de wereld. En voor elk probleem de oplossing zoeken in de eigen verantwoordelijkheid van de ander.

   Maar het CDA? Vóór de partij pleit dat ze tot op het bot verdeeld lijkt te raken. Er bestaat dus nog zoiets als geweten. Daarom is het in dit verband goed om nog eens naar 1938 te kijken . Op de conferentie van München hadden de Franse premier Eduard Daladier en zijn Engelse collega Neville Chamberlain  met de fascist Mussolini en de nazi Adolf Hitler een ‘oplossing’  gevonden voor het ‘probleem’ van de Sudetenduitsers in Tsjecho-Slowakije. Uit pragmatisme (men hoopte escalatie te voorkomen) werd een deel van het land verkwanseld. Bij zijn terugkeer in Engeland sprak de Britse prime minister de blijde woorden “I bring you peace”. Wij weten inmiddels wat die ‘peace’ inhield.
   Het CDA zal (met uitzondering van Verhagen die erg hongerig naar macht lijkt) uit pragmatisme  zijn gaan regeren in de huidige constructie, waarbij men de gegijzelde van Geert Wilders is geworden. Je hoeft geen afgestudeerd politicoloog te zijn om dat laatste te snappen. Wilders is momenteel de machtigste politicus van Nederland. En als de trend uit de ons omringende landen met vergelijkbare regeersituaties voortzet, zal het hem geen windeieren leggen.

   Het CDA is een partij in nood. Na de enorme verkiezingsnederlaag sprak Verhagen voortdurend over bescheidenheid. Hij moet toen al geweten hebben hoe het zou lopen. Een geslepen vos die kan ‘multispeaken’. Ook hem valt niet zo veel te verwijten. Je moet een blind paard zijn om niet te zien wat hem drijft. Het echte verwijt moet worden gemaakt aan de congresgangers en uiteindelijk de kamerleden die vanuit een gevoel van ongemak hebben ingestemd met het regeer- en gedoogakkoord. Zij maakten het verschil. Zij zijn de ware collaborateurs, tenminste… als je vindt dat er nogal wat overeenkomsten zijn tussen PVV en de nationaal socialisten uit de jaren 30.

Geschrokken (?) van de media aandacht n.a.v. zijn betoog meld Biskop op Twitter:

jackbiskop Op weg naar Brussel veel reacties op VK. Jammer dat er niet geschreven is wat ik echt bedoelde. Lees Matheus 5. Waartoe zijn wij op aarde.
26 november 8:12
 
   Ik ben uiteraard de hele fractieopening gaan lezen. Kort gezegd komt het er op neer, dat hij zijn hoop heeft gevestigd op de terugkerende mensenzoon, die op zijn troon gezeten de bokken van de schapen zal scheiden. Het kan haast niet anders dan dat gijzelnemer PVV tot de bokken behoort. Hoewel ik persoonlijk niet geloof in de terugkeer van de mensenzoon, zal ik mij ook niet bezondigen aan  hovaardij door te voorspellen waar de mensenzoon de moderne collaborateurs zal doen plaatsnemen.
   Oordeelt u zelf: Hieronder vindt u het gedeelte waar Biskop in zijn tweet naar verwijst (de gehele tekst is te lezen op de website van Biskop).
—————————————–
Maar collega’s, vrienden christendemocraten: er is hoop, er is altijd hoop!

Matheüs 25 (31-40)
31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.
32 Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt;
33 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links.
34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.
35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,
36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”
37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?
38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed?
39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?”
40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

Matheüs 5 (11-15)
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.
13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.
16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Vrienden, het is mijn heilige overtuiging dat we vrijdag begonnen zijn het zout krachtiger te maken en opnieuw het licht hebben ontstoken om het op de standaard te gaan plaatsen. In dat geloof, met die hoop en met liefde laten wij allen aan de slag gaan om deze wereld tot een aangenamere plek te maken voor iedereen.

—————————————–

   Tjaaa…. op LinkedIn is een groep “NEE tegen PVV.” De moeite waard om eens te bekijken. Klik hier om er heen te gaan.

Read Full Post »

Alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk.
Deze woorden komen uit het gedicht ‘De oude zingt’ van Lucebert. Wat van waarde is wordt ‘van aanraakbaarheid rijk’ zegt de dichter in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Nu, aan het einde van het eerste decennium in het derde millennium, zou de tekst aangepast kunnen worden:
Alles vol angst is gevaarlijk
maakt dat wat warm is verkilt
en van alles verschilt.

Afgelopen week waren Hero Brinkman en Jaap van Zweden beiden te gast bij Pauw en Witteman. Uiteraard kwam het gesprek op de kunst- en cultuurplannen van het kabinet Rutte. Dat kunst en cultuur begrippen zijn die in het brein van Brinkman niet leven kon je zien aan zijn blik aan het eind van het programma. Nadat Jaap van Zweden zich door de malloot Hans Kraay uit zijn tent had laten lokken en duidelijk had gemaakt de plannen schandalig  te vinden kon Brinkman niets anders zeggen dan “Als uw concert zo gauw uitverkocht is, dan kun je toch makkelijk de toegangsprijs omhoog doen.” De lege domheid regeert. Iets anders kon je niet concluderen. De dino’s zijn terug op aarde. Met hun lompe poten trappen ze alles van waarde kapot. In de CDA fractie is de partij van Brinkman vergeleken met de nazi’s, alleen vergeet de fractie dan gemakshalve dat zij collaboreert. Van de VVD kun je verwachten dat ze doen wat ze nu doen, maar het CDA? Het is ronduit een schande, dat men zo achter een machtswellusteling als Maxime Verhagen aanloopt. Maar ja beeldenstormers en katholieken in één fractie… kan daar wat goeds uit voortkomen?
Net als in de jaren dertig loopt een grote groep mensen achter een ophitser aan. En net als in de jaren dertig zijn het minderheden, kunstenaars en intellectuelen, die het moeten ontgelden. Dat vraagt om vele tegengeluiden en ik ben van plan om een tegengeluid te laten schallen. Het geluid van de aanraakbaarheid. Gevuld met de onmetelijke rijkdom die dat met zich meebrengt. Kunst kan raken, nu eens licht, dan weer heftig, soms confronterend maar ook troostend en verwarmend, als je er voor open durft te staan …

Mijn tegengeluid gaat klinken in mijn kunstblog. Een jaar lang ga ik op ontdekkingsreis in de kunstwereld in Drenthe. Mijn reis is inmiddels begonnen in Bunne in de galerie van Tonnis de Boer. Waar de tocht mij zal brengen is nog helemaal niet duidelijk. Ik wil zien hoeveel kunst er in Drenthe wordt gemaakt, ontdekken wat kunstenaars drijft bij hun schepping en bovenal: mij laten raken.

Waarden ervaren. Een medicijn tegen de nachtmerrie van twee Boeddhabeelden in Afghanistan. Door Taliban verwoest in blinde krankzinnigheid.

Update: Door ziekte is het hele project een tijdlang in de ijskast geparkeerd, maar in oktober 2011 zal mijn reis werkelijk van start gaan.

Read Full Post »

Een Michelin ster in Drenthe. De Groene Lantaarn in Zuidwolde heeft naast een geweldige klassering in de Lekker nu ook erkenning gekregen van Michelin. Een ster voor het rustiek gelegen restaurant aan de weg van Hoogeveen naar Zuidwolde.

Omdat eten wat mij betreft ook cultuur is: van harte gefeliciteerd. Dit is goed voor eetliefhebbers, voor jullie zelf, maar ook voor Drenthe als geheel!
Geniet van het succes en hou koers.

Read Full Post »

Bestuurlijke blindheid

De Volkskrant van zaterdag 20 november 2010 berichtte uitvoerig over de bestuurlijke problemen bij Hogeschool Inholland. Een verhaal over de klassieke slechtheid die in alle mensen schuilgaat. Wie de kans krijgt zich te verrijken, laat die kans in de meeste gevallen niet aan zich voorbijgaan.

Ik heb een carrière van bijna veertig jaar achter me in het onderwijs. In die tijd heb ik een fusie meegemaakt, gekoppeld aan een bestuurlijke verhuizing. Mijn hoogste baas was altijd de wethouder van onderwijs, want mijn school was een gemeentelijke school. De fusieschool werd een bijzonder neutrale school met een stichtingsbestuur. En er kwam dus een bestuursvoorzitter… Aanvankelijk een voorzitter die het uit idealisme deed. Of de huidige dat ook nog doet, laat ik in het midden… Na de fusie kwam er steeds meer niet-onderwijzend personeel. Er kwam management de school in met in hun boegwater (!) bestuurderen. Dat alles ging gepaard met een herhaaldelijk beloofde, maar nooit gerealiseerde verkleining van klassen en verhoging van de status van leerkrachten.

De verleiding ligt dan ook op de loer om mij nu op populistische manier te gaan afzetten tegen de managers , die niet weten wat er op de werkvloer werkelijk aan de hand is. Wat in de meeste gevallen realiteit is en door de managers altijd verontwaardigd van de hand wordt gewezen, maar dit terzijde. Aan die verleiding wil ik niet toegeven.
“Breng mij niet in verzoeking,” bad mijn grootvader altijd voor elke maaltijd.

Waar ik mij wel over uit wil laten is de slotzin uit het Volkskrantartikel:
De bestuurders van Inholland herkennen zich niet in het artikel.
Hoe blind kan je zijn?

Read Full Post »

U hebt nodig:
stevig papier
traliefolie
een snijapparaat
een perforator
plakband
 

Wat moet u doen?

 
Stap 1
Snij zoveel stroken van ca 15 mm x 210 mm als u spectroscopen wilt maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 2
Vouw ze dubbel en perforeer ze vlak bij de vouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stap 3
Snij een strookje traliefolie en knip dit in stukjes die de perforatie net kunnen bedekken.
NB: één zijde van het traliefolie (herkenbaar aan een lichte waas op het folie) is zeer kwetsbaar. Bij voorkeur niet met de vingers aanraken.

Stap 4
Met een klein stukje plakband een stukje traliefolie oppakken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 5
Dit stukje op de perforatie leggen en het plakband vast drukken.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 6
Vouw de stroken zo dat het traliefolie tussen beide komt te zitten en voltooi de spectroscoop met een plakbandje rondom vlak onder de perforatie.

Hou vervolgens de spectroscoop vlak voor een oog en kijk langs een lichtbron om het kleurenspectrum van de lichtbron te zien.

Read Full Post »

Bij scheikunde is verbranding een boeiend onderwerp dat veel mooie proeven bevat. Het mooiste is natuurlijk als je aan je leerlingen laat zien dat je een oliebrand nooit met water moet blussen.
Je kunt je leerlingen nog zo mooi uitleggen dat olie op water drijft. Dat water in hete olie onmiddellijk gaat verdampen. Dat de waterdamp een laagje brandende olie mee omhoog neemt… maar als je het laat zien, vergeten ze het nooit meer.

Wij deden het jaarlijks in klas 3, aanvankelijk in ons lokaal (pikzwart plafond) later buiten. In dit YouTubefilmpje het spectaculaire deel van de proef.

Read Full Post »

Een avond met de Drentse band the Stokers is gastronomie op muzikaal gebied. De leden van de band hebben een voorkeur voor nummers die iets bijzonders hebben, een herinnering oproepen aan een bepaalde tijd, of zich door een speciale muzikale kwaliteit onderscheiden.
Verwacht geen golden oldies, dan wordt de avond een teleurstelling. Een optreden van the Stokers biedt nummers die net iets minder bekend zijn, nooit grijsgedraaid, mooi, dansbaar en bekend genoeg om de toehoorder enthousiast uit te laten roepen “wauw dat is lang geleden, yeah wat goed.” Een feest voor de herinnering zonder een seconde te vervelen. The Stokers spelen niet de sterren van de hemel. Ze brengen juist bijna vergeten sterren terug aan de hemel.
Het repertoire van the Stokers levert een fraaie staalkaart van de pop- en rockmuziek: van the Band tot the Talking Heads, van the Doors tot De Dijk, van J.J. Cale tot the Stereophonics. De band speelt alleen nummers waar de leden echt van houden. Dat zie je, dat hoor je en bovenal … dat voel je. Vier loepzuivere stemmen en een uitstekende geluidsinstallatie maken het mogelijk een omvangrijke reis door muziekland te maken: van de fluwelen meerstemmige sound van the Beach Boys tot en met het rauwe geluid van Willy Deville.
 
 
 

Zie ook de website  van the Stokers

Read Full Post »

Older Posts »